Konusunu Oylayın.: Ramuz-ul Ehadis hakkında bilgi verir misiniz?

5 üzerinden 4.33 | Toplam : 3 kişi
Ramuz-ul Ehadis hakkında bilgi verir misiniz?
 1. 20.Şubat.2011, 15:17
  1
  Misafir

  Ramuz-ul Ehadis hakkında bilgi verir misiniz?


  Ramuz-ul Ehadis hakkında bilgi verir misiniz? Mumsema Ramuz-ul Ehadis hakkında bilgi verir misiniz? "Muhakkak ki Said fitnelerin içine girmiş ve sabretmiştir. O sakalsızdır." sözü hadis midir?


 2. 20.Şubat.2011, 15:17
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Ramuz-ul Ehadis hakkında bilgi verir misiniz? "Muhakkak ki Said fitnelerin içine girmiş ve sabretmiştir. O sakalsızdır." sözü hadis midir?

 3. 20.Şubat.2011, 16:18
  2
  @mir
  âb ü kil

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Ağustos.2009
  Üye No: 49589
  Mesaj Sayısı: 3,354
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 36
  Yaş: 43
  Bulunduğu yer: Dârü'l-İmtihân

  Cevap: Ramuz-ul Ehadis hakkında bilgi verir misiniz?
  Literatür Taraması
  Râmûz, öncelikle geniş bir hadîs literatürü taramasının ürünüdür. Kütüb-i Sitte başta olmak üzere hadîs tenkidine yer veren birtakım eserler de Gümüşhânevî tarafından gözden geçirilmiş ve bu eserlerden seçmeler yapılmıştır.
  Musannif, eserine yazdığı girişte yararlandığı eserlerin isimlerini belirtmiş ve bunlar için bazı kısaltmalar belirlemiştir. Bu kısaltmaları hadîs metinlerinden sonra yazarak her hadîsin geçtiği kaynak / kaynaklar gösterilmiş olmaktadır.

  Kaynakları
  Gümüşhânevî’nin kısaltmalarıyla gösterdiği kaynaklar şunlardır:
  1. Buhârî (ö. 870), el-Câmiu’s-Sahîh
  2. Müslim (ö. 875), es-Sünen
  3. Ebû Dâvûd (ö. 889), es-Sünen
  4. Tirmizî (ö. 892), es-Sünen
  5. Neseî (ö. 915), es-Sünen
  6. İbn Mâce (ö. 886), es-Sünen
  7. Ahmed b. Hanbel (ö. 855), el-Müsned
  8. Abdullah ed-Dârimî (ö. 869), el-Müsned (es-Sünen)
  9. Abdürrezzâk es-San‘ânî (ö. 827), el-Musannef
  10. Ebû Dâvûd et-Tayâlisî (ö. 818), el-Müsned
  11. Saîd b. Mansûr (ö. 844), es-Sünen
  12. İbn Ebî Şeybe (ö. 849), el-Musannef
  13. Abdullah b. Ahned b. Hanbel (ö. 903), ez-Ziyâdât
  14. Ebû Ya‘lâ el-Mavsılî (ö. 919), el-Müsned
  15. İbn Huzeyme (ö. 924), es-Sahîh
  16. Tahâvî (ö. 933), Meâni’l-Âsâr
  17. Ebû Ca‘fer Muhammed el-‘Ukaylî (ö. 933), Kitâbu’d-Du‘afâ
  18. İbn Hibbân (ö. 965), Târîhu’s-Sikât; es-Sahîh
  19. Taberânî (ö. 970), el-Mu‘cemü’l-Kebîr; el-Mu‘cemü’l-Vasît.
  20. İbn Adiyy (ö. 975), el-Kâmil fî Ma‘rifeti’d-Du‘afâ
  21. Dârekutnî (ö. 995), es-Sünen
  22. Ebû Nuaym el-Isfahânî (ö. 1038), Hilyetü’l-Evliyâ
  23. İbn Hacer el-Askalânî (ö. 1049), Tehzîbü’l-Âsâr; Tefsîr
  24. Ahmed b. Hüseyn el-Beyhakî (ö. 1066), es-Sünen; Şu‘abu’l-Îmân
  25. Hâkim en-Nîsâbûrî (ö. 1014), el-Müstedrek
  27. Hatîb el-Bağdâdî (ö. 1071), Târîhu Bağdâd
  26. İbn Abdi’l-Berr (ö. 1071), el-İstiâb
  28. Abdülkerîm el-Kuşeyrî (ö. 1072), el-Erbaûn
  29. Ferrâ Bağavî (ö. 1122), Şerhu’s-Sünne; el-Mesâbîh
  30. İbn Asâkir (ö. 1175), Târîhu Dimaşk
  31. Ziyâüddîn Muhammed el-Makdisî (ö. 1245), el-Muhtâre fi’l-Hadîs

  Metodu
  Râmûz el-Ehâdîs’in sadece tercüme kısmına bakacak olan bir okuyucu, eseri hadîslerin hiçbir tasnif esâsı gözetilmeden ardı arda sıralandığı karmakarışık bir hadîs koleksiyonu sanacaktır. Oysa Râmûz, Arap alfabesindeki harf sırasına göre tasnif edilmiştir. Hadîs metninin başladığı harf dikkate alınmış, metnin bitiminden sonra hadîsin alındığı kaynakların kısaltmaları yazılmış ve en sona da hadîsin ilk râvîsi not düşülmüştür. Mürsel hadîslerde râvî adından sonra mürselen rivâyet edildiği belirtilmiştir.

  Eser hakkında en yaygın önyargı, ‘daha çok zayıf ve uydurma hadîsleri içine aldığı’ şeklindeki önyargıdır. Bu da eserin sadece Türkçe tercüme kısmına bakan okuyucunun kafasında şekillenmiştir. Oysa Arapça metinde hadîs tenkîdi de vardır. Gümüşhânevî, bazı hadîsler hakkında İbnü’l-Cevzî (ö. 1200)’nin kanâatini / tenkîdini dikkate almış ve bu hadîslerin sonunda “Kâle İbnü’l-Cevzî hadîsün mevdû‘un” (İbnü’l-Cevzî hadîsin uydurma olduğunu söyler.) diyerek hadîs tenkîdine de yer vermiştir.
  Aslında Gümüşhânevî hadîslerin kaynaklarını her hadîsin bitiminde vermekle de bir nevi hadîs tenkîdi yapmış olmaktadır. Eğer bu kaynakça kısmı, eserin Türkçe tercümesinde de verilseydi, okuyucu eserde Buhârî gibi en güvenilir bir hadîs kaynağının yanı sıra el-Ukaylî’nin Kitâbu’d-Du‘afâ ve İbn Adiyy’in el-Kâmil fî Ma‘rifeti’d-Du‘afâ gibi uydurma hadîsleri konu alan kaynaklara başvurulmuş olduğunu görecekti.
  Bu sebeple Gümüşhânevî’nin hadîs usûlü bilen bir âlime yakışır bir tavır sergilediğini; eserine aldığı hadîslerin kaynaklarını gösterdiğini görmemek insafsızlık olacaktır.

  Yusuf Turan

  Alıntıdır


 4. 20.Şubat.2011, 16:18
  2
  âb ü kil  Literatür Taraması
  Râmûz, öncelikle geniş bir hadîs literatürü taramasının ürünüdür. Kütüb-i Sitte başta olmak üzere hadîs tenkidine yer veren birtakım eserler de Gümüşhânevî tarafından gözden geçirilmiş ve bu eserlerden seçmeler yapılmıştır.
  Musannif, eserine yazdığı girişte yararlandığı eserlerin isimlerini belirtmiş ve bunlar için bazı kısaltmalar belirlemiştir. Bu kısaltmaları hadîs metinlerinden sonra yazarak her hadîsin geçtiği kaynak / kaynaklar gösterilmiş olmaktadır.

  Kaynakları
  Gümüşhânevî’nin kısaltmalarıyla gösterdiği kaynaklar şunlardır:
  1. Buhârî (ö. 870), el-Câmiu’s-Sahîh
  2. Müslim (ö. 875), es-Sünen
  3. Ebû Dâvûd (ö. 889), es-Sünen
  4. Tirmizî (ö. 892), es-Sünen
  5. Neseî (ö. 915), es-Sünen
  6. İbn Mâce (ö. 886), es-Sünen
  7. Ahmed b. Hanbel (ö. 855), el-Müsned
  8. Abdullah ed-Dârimî (ö. 869), el-Müsned (es-Sünen)
  9. Abdürrezzâk es-San‘ânî (ö. 827), el-Musannef
  10. Ebû Dâvûd et-Tayâlisî (ö. 818), el-Müsned
  11. Saîd b. Mansûr (ö. 844), es-Sünen
  12. İbn Ebî Şeybe (ö. 849), el-Musannef
  13. Abdullah b. Ahned b. Hanbel (ö. 903), ez-Ziyâdât
  14. Ebû Ya‘lâ el-Mavsılî (ö. 919), el-Müsned
  15. İbn Huzeyme (ö. 924), es-Sahîh
  16. Tahâvî (ö. 933), Meâni’l-Âsâr
  17. Ebû Ca‘fer Muhammed el-‘Ukaylî (ö. 933), Kitâbu’d-Du‘afâ
  18. İbn Hibbân (ö. 965), Târîhu’s-Sikât; es-Sahîh
  19. Taberânî (ö. 970), el-Mu‘cemü’l-Kebîr; el-Mu‘cemü’l-Vasît.
  20. İbn Adiyy (ö. 975), el-Kâmil fî Ma‘rifeti’d-Du‘afâ
  21. Dârekutnî (ö. 995), es-Sünen
  22. Ebû Nuaym el-Isfahânî (ö. 1038), Hilyetü’l-Evliyâ
  23. İbn Hacer el-Askalânî (ö. 1049), Tehzîbü’l-Âsâr; Tefsîr
  24. Ahmed b. Hüseyn el-Beyhakî (ö. 1066), es-Sünen; Şu‘abu’l-Îmân
  25. Hâkim en-Nîsâbûrî (ö. 1014), el-Müstedrek
  27. Hatîb el-Bağdâdî (ö. 1071), Târîhu Bağdâd
  26. İbn Abdi’l-Berr (ö. 1071), el-İstiâb
  28. Abdülkerîm el-Kuşeyrî (ö. 1072), el-Erbaûn
  29. Ferrâ Bağavî (ö. 1122), Şerhu’s-Sünne; el-Mesâbîh
  30. İbn Asâkir (ö. 1175), Târîhu Dimaşk
  31. Ziyâüddîn Muhammed el-Makdisî (ö. 1245), el-Muhtâre fi’l-Hadîs

  Metodu
  Râmûz el-Ehâdîs’in sadece tercüme kısmına bakacak olan bir okuyucu, eseri hadîslerin hiçbir tasnif esâsı gözetilmeden ardı arda sıralandığı karmakarışık bir hadîs koleksiyonu sanacaktır. Oysa Râmûz, Arap alfabesindeki harf sırasına göre tasnif edilmiştir. Hadîs metninin başladığı harf dikkate alınmış, metnin bitiminden sonra hadîsin alındığı kaynakların kısaltmaları yazılmış ve en sona da hadîsin ilk râvîsi not düşülmüştür. Mürsel hadîslerde râvî adından sonra mürselen rivâyet edildiği belirtilmiştir.

  Eser hakkında en yaygın önyargı, ‘daha çok zayıf ve uydurma hadîsleri içine aldığı’ şeklindeki önyargıdır. Bu da eserin sadece Türkçe tercüme kısmına bakan okuyucunun kafasında şekillenmiştir. Oysa Arapça metinde hadîs tenkîdi de vardır. Gümüşhânevî, bazı hadîsler hakkında İbnü’l-Cevzî (ö. 1200)’nin kanâatini / tenkîdini dikkate almış ve bu hadîslerin sonunda “Kâle İbnü’l-Cevzî hadîsün mevdû‘un” (İbnü’l-Cevzî hadîsin uydurma olduğunu söyler.) diyerek hadîs tenkîdine de yer vermiştir.
  Aslında Gümüşhânevî hadîslerin kaynaklarını her hadîsin bitiminde vermekle de bir nevi hadîs tenkîdi yapmış olmaktadır. Eğer bu kaynakça kısmı, eserin Türkçe tercümesinde de verilseydi, okuyucu eserde Buhârî gibi en güvenilir bir hadîs kaynağının yanı sıra el-Ukaylî’nin Kitâbu’d-Du‘afâ ve İbn Adiyy’in el-Kâmil fî Ma‘rifeti’d-Du‘afâ gibi uydurma hadîsleri konu alan kaynaklara başvurulmuş olduğunu görecekti.
  Bu sebeple Gümüşhânevî’nin hadîs usûlü bilen bir âlime yakışır bir tavır sergilediğini; eserine aldığı hadîslerin kaynaklarını gösterdiğini görmemek insafsızlık olacaktır.

  Yusuf Turan

  Alıntıdır
+ Yorum Gönder