Konusunu Oylayın.: Bir müslümanın bilmesi gerekenler hakkında bilgi verir misiniz?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
Bir müslümanın bilmesi gerekenler hakkında bilgi verir misiniz?
 1. 06.Ocak.2011, 22:43
  1
  Misafir

  Bir müslümanın bilmesi gerekenler hakkında bilgi verir misiniz?


  Bir müslümanın bilmesi gerekenler hakkında bilgi verir misiniz? Mumsema Bir müslümanın bilmesi gerekenler hakkında bilgi hakkında radığımı bulamadm biraz daha ayrıntılı blgiler olrsa sevinirm


 2. 06.Ocak.2011, 22:43
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Bir müslümanın bilmesi gerekenler hakkında bilgi hakkında radığımı bulamadm biraz daha ayrıntılı blgiler olrsa sevinirm

 3. 07.Ocak.2011, 19:05
  2
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,608
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 227
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  Yanıt: Bir müslümanın bilmesi gerekenler hakkında bilgi verir misiniz?
  Her müslümanın bilmesi gereken zaruri iman bilgileri

  Zaruri gereken iman bilgisi, imanın ve İslam’ın şartlarıdır Kısaca aşağıda bildiriyoruz Geniş olarak Amentü’nün esasları kısmında bilgi var
  İmanın şartları şunlardır:
  1- Allah’a inanmak
  Allahü teâlâ, vacib-ül-vücud [varlığı lazım olan] ve hakiki mabud ve bütün varlıkların yaratıcısıdır Ondan başka ilah yoktur Allahü teâlâ zamandan, mekandan münezzehtir Hiçbir şeye benzemez
  Allahü teâlânın, sıfat-ı zatiyyesi altıdır:
  Vücud,
  Kıdem,
  Beka,
  Vahdaniyyet,
  Muhalefet-ün lil-havadis,
  Kıyam bi-nefsihi
  [Vücud var olmak, Kıdem varlığının öncesi olmamak, Beka varlığı sonsuz olmak, hiç yok olmamak, Vahdaniyyet ortağı, benzeri olmamak, Muhalefet-ün lil-havadis hiçbir şeyinde, hiçbir mahluka, hiçbir bakımdan benzememek, Kıyam bi-nefsihi varlığı kendinden olmak, hep var olması için, hiçbir şeye muhtaç olmamaktır]
  Sıfat-ı sübutiyyesi de sekizdir:
  Hayat,
  İlm,
  Sem,
  Basar,
  Kudret,
  İrade,
  Kelam,
  Tekvin
  [Hayat diri olmak, ilm bilmek, sem işitmek, basar görmek, kudret gücü yetmek, irade isteme, kelam söylemek, tekvin yaratmaktır] Bu sıfatları da kadimdir
  2- Meleklere inanmak
  Melekler, hayat sahibi, diri, nurani yaratıklar olup, akıl sahibidir Allahü tâlânın sevgili ve kıymetli kullarıdır, ortakları ve kızları değildir Allahü teâlânın emirlerine itaat ederler, isyan etmezler Günah işlemezler Kendilerine verilen emirleri yapmaktan başka işleri yoktur Erkek ve dişi değildir Evlenmezler, doğurmazlar, çoğalmazlar, çocukları olmaz, yiyip içmezler Meleklerin kanatları var, ama, nasıl olduğunu bilemeyiz
  Her insanın bütün işlerini yazan meleklere, Kiramen katibin denir Sual meleklerine Münker ve Nekir denir Meleklerin en üstünleri şunlardır: Cebrail, İsrafil, Mikail, Azrail
  3- Kitaplara inanmak
  Allahü teâlânın gönderdiği kitaplar çoktur Din kitaplarımızda bildirilen ise, 104 kitaptır Bunlardan 100’ü küçük kitaptır Bu küçük kitaplara suhuf denir
  100 suhuf şu Peygamberlere inmiştir:
  10 suhufu, Âdem aleyhisselama,
  50 suhufu, Şit aleyhisselama,
  30 suhufu, İdris aleyhisselama,
  10 suhufu, İbrahim aleyhisselama
  Dört büyük kitap ise şu Peygamberlere inmiştir:
  Tevrat, Musa aleyhisselama,
  Zebur,Davud aleyhisselama,
  İncil,İsa aleyhisselama,
  Kur'an-ı kerim, Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselama
  Kur'an-ı kerim, bütün ilahi kitapların hükümlerini nesh etmiş, yani yürürlükten kaldırmış ve bu hükümleri kendisinde toplamıştır Bugün, bütün insanların Kur'an-ı kerimin emrine uymaları lazımdır Kur’an-ı kerimde de (Resulüme uyun) buyuruluyor Şu halde, hadis-i şeriflere de uymak gerekir Şimdi, hiçbir memlekette, hakiki Tevrat ve İncil yoktur Bozulmuş İnciller vardır Bu kitaplar sonradan tahrif edilmiş, yani insanlar tarafından değiştirilmiştir Bozulmamış olsaydı bile, geçerliliği yoktu, hepsi Allahü teâlâ tarafından nesh edilmiş yani yürürlükten kaldırılmıştır
  Kur'an-ı kerimin gelmesi âyet âyet olmuş ve 23 senede tamamlanmıştır Kur'an-ı kerim, kıyamete kadar geçerlidir Geçersiz olmaktan ve insanların değiştirmelerinden korunmuştur Kur'an-ı kerimde eksiklik veya fazlalık olduğuna inanan, Allahü teâlâya inanmamış olur
  Âyet-i kerimelerde mealen buyuruluyor ki:
  (Kur’anı biz indirdik, elbette yine onu biz koruyacağız) [Hicr 9]
  (Kur’an, eşi benzeri olmayan bir kitaptır Ona önünden, ardından [hiçbir yönden, hiçbir şekilde] bâtıl gelemez [hiçbir ilave ve çıkarma yapılamaz Çünkü] O, kâinatın hamd ettiği hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafından indirilmiştir) [Fussilet 41-42]
  4- Peygamberlere inanmak
  Peygamberlerin ilki Âdem aleyhisselam ve sonuncusu, bizim Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdır Bu ikisinin arasında, çok Peygamber gelmiş ve geçmiştir Sayıları belli değildir 124 binden çok oldukları meşhurdur
  Peygamberlere iman etmek, aralarında hiçbir fark görmeyerek, hepsinin Allahü teâlâ tarafından seçilmiş sadık, doğru sözlü olduklarına inanmak demektir Onlardan birine inanmayan kimse, hiçbirine inanmamış olur
  Âdem aleyhisselamdan, son Peygamber Muhammed aleyhisselama kadar bütün Peygamberler, hep aynı imanı bildirmiş, ümmetlerinden aynı şeylere iman etmelerini istemişlerdir Yahudiler, Musa aleyhisselama inanıp, İsa aleyhisselama ve Muhammed aleyhisselama inanmazlar Hıristiyanlar, İsa aleyhisselama inanıp, Muhammed aleyhisselama inanmazlar Müslümanlar ise, bütün Peygamberlere inanırlar yani kabul ederler
  Peygamberlerin sıfatları şunlardır:
  Emanet [emindir],
  Sıdk [her işi doğrudur, yalan söylemez],
  Tebliğ [Dini eksiksiz bildirir],
  Adalet [her işte hakkı gözetir],
  İsmet [günah işlemez],
  Fetanet [çok akıllı, anlayışlı, zeki],
  Emnül-azl [peygamberlikten azledilmez yani peygamberlik ellerinden alınmaz]
  Allahü teâlâ, ilk insan ve ilk Peygamber olan Âdem aleyhisselamdan beri, her bin senede din sahibi yeni bir Resul vasıtası ile, insanlara dinler göndermiştir Bunlar aracılığı ile, insanların dünyada rahat ve huzur içinde yaşamaları ve ahirette de sonsuz saadete kavuşmaları yolunu bildirmiştir Kendileri ile yeni bir din gönderilen Peygamberlere (Resul) denir Resullerin büyüklerine (Ülülazm) Peygamberler denir Bunlar, Âdem, Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed aleyhimüssalatü vesselamdır
  Yeni bir din getirmeyip, insanları, daha önceki dine davet eden Peygambere Nebi denir
  Peygamber efendimizden sonra, hiç Peygamber gelmeyecektir Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
  (Muhammed [aleyhisselam], Allah’ın Resulü ve Peygamberlerin sonuncusudur) [Ahzab 40]
  5- Ahiret gününe inanmak
  Herkes öldükten sonra dirilecek, hesaptan sonra Cennet veya Cehenneme gidecektir Cennet ve Cehennem şimdi vardır İkisi de sonsuzdur Müslümanlar Cennette ebedi, kâfirler de Cehennemde ebedi kalacaklardır
  Kıyametin ne zaman kopacağı bildirilmedi Fakat, Peygamber efendimiz kıyametin birçok alametlerini ve başlangıçlarını haber verdi:
  Hazret-i Mehdi gelecek, İsa aleyhisselam gökten inecek, Deccal çıkacak Yecüc Mecüc denilen kimseler her yeri karıştıracak Güneş batıdan doğacak Büyük depremler olacak Din bilgileri unutulacak, kötülük çoğalacaktır
  6- Kadere, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmak
  İnsanlara gelen hayır ve şer, fayda ve zararın hepsi, Allahü teâlânın takdir etmesi iledir
  Kader, Allahü teâlânın ezeli ilmi ile, insanların ve diğer mahlukatın yapacağı işleri bilmesi ve dilemesidir Bunun yaratılmasına kaza, ikisine birden kaza ve kader denir
  Her şeyi ve insanların iyi, kötü her işini Allahü teâlâ yaratıyor ise de, insanlara İrade-i cüziyye vermiştir İnsan, irade-i cüziyyesini kullanarak iyilik yaratılmasını isterse sevap, kötülük yaratılmasını isterse günah kazanır İnsan günah işlerse cezasını, sevap işlerse mükafatını görür Yani Allahü teâlâ hiç kimseye zorla günah işletmez
  İslam’ın Şartları
  1- Kelime-i şehadet getirmek
  [Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü] demek Manası şudur:
  (Ben şehadet ederim ki, [Yani görmüş gibi bilirim ve bildiririm ki] Allah’tan başka ilah yoktur Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed aleyhisselam Onun kulu ve resulüdür) [Resulullaha inanmak demek, Onun bildirdiklerinin tamamını kabul etmek, inanmak ve hepsini beğenmek demektir]
  2- Namaz kılmak
  Akıl baliğ olmuş yani ergenliğe girmiş akıllı her müslümana günde beş vakit namaz kılmak çok önemli bir farzdır Namaz dinin direğidir Namaz kılmamak en büyük günahlardan biridir Kılmayanın imanla ölmesi çok zordur Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Namaz kılan kıyamette kurtulur, kılmayan perişan olur) [Taberani]
  3- Zekat vermek
  Nisap miktarı yani borçlarını düştükten sonra alacaklarıyla beraber elinde 96 gram değerde, para veya ticaret malı olanın kırkta birini zekat vermesi farzdır Meyve ve tarla mahsulünün de onda birini fakire vermek farzdır Bu onda bir zekata da uşur denir
  (Zekat vermeyene Allahü teâlâ lanet eder) [Nesai]
  4- Oruç tutmak
  Ramazan ayında, bir ay oruç tutmak farzdır Tutmamak büyük günahtır
  5- Hac etmek
  Mekke-i mükerreme şehrine gidip gelinceye kadar, geride bıraktığı çoluk-çocuğunu geçindirmeye yetişecek maldan fazla kalan para ile oraya gidip gelebilecek kimsenin, ömründe bir kere, Kâbe-i şerifi tavaf etmesi ve Arafat’ta durması farzdır
  İman tarif edilirken, dil ile ikrar kalb ile tasdik deniyor Kalb ile tasdik etmedikçe Müslüman olamaz
  Kelime-i şehadet, Allahü teâlânın var ve bir olduğuna, Ondan başka ilah olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın Allah Resulü ve son Peygamberi olduğuna ve bildirdiklerinin hepsine inanmak, hepsini beğenmek demektir Yoksa, tarihi bir olayı anlatır gibi, öyle bir Peygamber vardır demek değildir Ben O yüce Peygambere ve bildirdiklerinin hepsine iman ettim, hepsini beğendim, hepsi doğrudur, yanlış olma ihtimali yoktur diye kesin inanmak demektir Dolayısıyla, Amentü’deki bütün esaslara inanması gerekir İnanmadıkça, hatta inanıp da beğenmezse yine Müslüman olamaz İmanın şartlarının birini kabul etmeyen veya dindeki meşhur bir farzı, bir sünneti veya bir haramı kabul etmeyen, beğenmeyen de Müslüman olamaz İslamiyet’i bir bütün olarak kabul etmesi ve beğenmesi gerekir
  Hadis-i şerifler, İslam âlimlerinin açıklaması olmadan okunup anlamaya çalışılırsa tehlikeli olur, insanı küfre kadar götürür Mesela aşağıdaki hadis-i şerifi, yukarıdaki açıklamalar dahilinde anlamak gerekir:
  (Rab olarak Allahü teâlâya, din olarak İslâm'a, [son] Resul olarak Muhammed aleyhisselama [Onun bildirdiklerinin hepsine] inanıp razı olan, beğenen kimse [Müslüman’dır ve bu imanla ölürse] Cenneti hak eder) [Müslim, Nesai]
  alıntı...


 4. 07.Ocak.2011, 19:05
  2
  Silent and lonely rains  Her müslümanın bilmesi gereken zaruri iman bilgileri

  Zaruri gereken iman bilgisi, imanın ve İslam’ın şartlarıdır Kısaca aşağıda bildiriyoruz Geniş olarak Amentü’nün esasları kısmında bilgi var
  İmanın şartları şunlardır:
  1- Allah’a inanmak
  Allahü teâlâ, vacib-ül-vücud [varlığı lazım olan] ve hakiki mabud ve bütün varlıkların yaratıcısıdır Ondan başka ilah yoktur Allahü teâlâ zamandan, mekandan münezzehtir Hiçbir şeye benzemez
  Allahü teâlânın, sıfat-ı zatiyyesi altıdır:
  Vücud,
  Kıdem,
  Beka,
  Vahdaniyyet,
  Muhalefet-ün lil-havadis,
  Kıyam bi-nefsihi
  [Vücud var olmak, Kıdem varlığının öncesi olmamak, Beka varlığı sonsuz olmak, hiç yok olmamak, Vahdaniyyet ortağı, benzeri olmamak, Muhalefet-ün lil-havadis hiçbir şeyinde, hiçbir mahluka, hiçbir bakımdan benzememek, Kıyam bi-nefsihi varlığı kendinden olmak, hep var olması için, hiçbir şeye muhtaç olmamaktır]
  Sıfat-ı sübutiyyesi de sekizdir:
  Hayat,
  İlm,
  Sem,
  Basar,
  Kudret,
  İrade,
  Kelam,
  Tekvin
  [Hayat diri olmak, ilm bilmek, sem işitmek, basar görmek, kudret gücü yetmek, irade isteme, kelam söylemek, tekvin yaratmaktır] Bu sıfatları da kadimdir
  2- Meleklere inanmak
  Melekler, hayat sahibi, diri, nurani yaratıklar olup, akıl sahibidir Allahü tâlânın sevgili ve kıymetli kullarıdır, ortakları ve kızları değildir Allahü teâlânın emirlerine itaat ederler, isyan etmezler Günah işlemezler Kendilerine verilen emirleri yapmaktan başka işleri yoktur Erkek ve dişi değildir Evlenmezler, doğurmazlar, çoğalmazlar, çocukları olmaz, yiyip içmezler Meleklerin kanatları var, ama, nasıl olduğunu bilemeyiz
  Her insanın bütün işlerini yazan meleklere, Kiramen katibin denir Sual meleklerine Münker ve Nekir denir Meleklerin en üstünleri şunlardır: Cebrail, İsrafil, Mikail, Azrail
  3- Kitaplara inanmak
  Allahü teâlânın gönderdiği kitaplar çoktur Din kitaplarımızda bildirilen ise, 104 kitaptır Bunlardan 100’ü küçük kitaptır Bu küçük kitaplara suhuf denir
  100 suhuf şu Peygamberlere inmiştir:
  10 suhufu, Âdem aleyhisselama,
  50 suhufu, Şit aleyhisselama,
  30 suhufu, İdris aleyhisselama,
  10 suhufu, İbrahim aleyhisselama
  Dört büyük kitap ise şu Peygamberlere inmiştir:
  Tevrat, Musa aleyhisselama,
  Zebur,Davud aleyhisselama,
  İncil,İsa aleyhisselama,
  Kur'an-ı kerim, Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselama
  Kur'an-ı kerim, bütün ilahi kitapların hükümlerini nesh etmiş, yani yürürlükten kaldırmış ve bu hükümleri kendisinde toplamıştır Bugün, bütün insanların Kur'an-ı kerimin emrine uymaları lazımdır Kur’an-ı kerimde de (Resulüme uyun) buyuruluyor Şu halde, hadis-i şeriflere de uymak gerekir Şimdi, hiçbir memlekette, hakiki Tevrat ve İncil yoktur Bozulmuş İnciller vardır Bu kitaplar sonradan tahrif edilmiş, yani insanlar tarafından değiştirilmiştir Bozulmamış olsaydı bile, geçerliliği yoktu, hepsi Allahü teâlâ tarafından nesh edilmiş yani yürürlükten kaldırılmıştır
  Kur'an-ı kerimin gelmesi âyet âyet olmuş ve 23 senede tamamlanmıştır Kur'an-ı kerim, kıyamete kadar geçerlidir Geçersiz olmaktan ve insanların değiştirmelerinden korunmuştur Kur'an-ı kerimde eksiklik veya fazlalık olduğuna inanan, Allahü teâlâya inanmamış olur
  Âyet-i kerimelerde mealen buyuruluyor ki:
  (Kur’anı biz indirdik, elbette yine onu biz koruyacağız) [Hicr 9]
  (Kur’an, eşi benzeri olmayan bir kitaptır Ona önünden, ardından [hiçbir yönden, hiçbir şekilde] bâtıl gelemez [hiçbir ilave ve çıkarma yapılamaz Çünkü] O, kâinatın hamd ettiği hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafından indirilmiştir) [Fussilet 41-42]
  4- Peygamberlere inanmak
  Peygamberlerin ilki Âdem aleyhisselam ve sonuncusu, bizim Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdır Bu ikisinin arasında, çok Peygamber gelmiş ve geçmiştir Sayıları belli değildir 124 binden çok oldukları meşhurdur
  Peygamberlere iman etmek, aralarında hiçbir fark görmeyerek, hepsinin Allahü teâlâ tarafından seçilmiş sadık, doğru sözlü olduklarına inanmak demektir Onlardan birine inanmayan kimse, hiçbirine inanmamış olur
  Âdem aleyhisselamdan, son Peygamber Muhammed aleyhisselama kadar bütün Peygamberler, hep aynı imanı bildirmiş, ümmetlerinden aynı şeylere iman etmelerini istemişlerdir Yahudiler, Musa aleyhisselama inanıp, İsa aleyhisselama ve Muhammed aleyhisselama inanmazlar Hıristiyanlar, İsa aleyhisselama inanıp, Muhammed aleyhisselama inanmazlar Müslümanlar ise, bütün Peygamberlere inanırlar yani kabul ederler
  Peygamberlerin sıfatları şunlardır:
  Emanet [emindir],
  Sıdk [her işi doğrudur, yalan söylemez],
  Tebliğ [Dini eksiksiz bildirir],
  Adalet [her işte hakkı gözetir],
  İsmet [günah işlemez],
  Fetanet [çok akıllı, anlayışlı, zeki],
  Emnül-azl [peygamberlikten azledilmez yani peygamberlik ellerinden alınmaz]
  Allahü teâlâ, ilk insan ve ilk Peygamber olan Âdem aleyhisselamdan beri, her bin senede din sahibi yeni bir Resul vasıtası ile, insanlara dinler göndermiştir Bunlar aracılığı ile, insanların dünyada rahat ve huzur içinde yaşamaları ve ahirette de sonsuz saadete kavuşmaları yolunu bildirmiştir Kendileri ile yeni bir din gönderilen Peygamberlere (Resul) denir Resullerin büyüklerine (Ülülazm) Peygamberler denir Bunlar, Âdem, Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed aleyhimüssalatü vesselamdır
  Yeni bir din getirmeyip, insanları, daha önceki dine davet eden Peygambere Nebi denir
  Peygamber efendimizden sonra, hiç Peygamber gelmeyecektir Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
  (Muhammed [aleyhisselam], Allah’ın Resulü ve Peygamberlerin sonuncusudur) [Ahzab 40]
  5- Ahiret gününe inanmak
  Herkes öldükten sonra dirilecek, hesaptan sonra Cennet veya Cehenneme gidecektir Cennet ve Cehennem şimdi vardır İkisi de sonsuzdur Müslümanlar Cennette ebedi, kâfirler de Cehennemde ebedi kalacaklardır
  Kıyametin ne zaman kopacağı bildirilmedi Fakat, Peygamber efendimiz kıyametin birçok alametlerini ve başlangıçlarını haber verdi:
  Hazret-i Mehdi gelecek, İsa aleyhisselam gökten inecek, Deccal çıkacak Yecüc Mecüc denilen kimseler her yeri karıştıracak Güneş batıdan doğacak Büyük depremler olacak Din bilgileri unutulacak, kötülük çoğalacaktır
  6- Kadere, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmak
  İnsanlara gelen hayır ve şer, fayda ve zararın hepsi, Allahü teâlânın takdir etmesi iledir
  Kader, Allahü teâlânın ezeli ilmi ile, insanların ve diğer mahlukatın yapacağı işleri bilmesi ve dilemesidir Bunun yaratılmasına kaza, ikisine birden kaza ve kader denir
  Her şeyi ve insanların iyi, kötü her işini Allahü teâlâ yaratıyor ise de, insanlara İrade-i cüziyye vermiştir İnsan, irade-i cüziyyesini kullanarak iyilik yaratılmasını isterse sevap, kötülük yaratılmasını isterse günah kazanır İnsan günah işlerse cezasını, sevap işlerse mükafatını görür Yani Allahü teâlâ hiç kimseye zorla günah işletmez
  İslam’ın Şartları
  1- Kelime-i şehadet getirmek
  [Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü] demek Manası şudur:
  (Ben şehadet ederim ki, [Yani görmüş gibi bilirim ve bildiririm ki] Allah’tan başka ilah yoktur Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed aleyhisselam Onun kulu ve resulüdür) [Resulullaha inanmak demek, Onun bildirdiklerinin tamamını kabul etmek, inanmak ve hepsini beğenmek demektir]
  2- Namaz kılmak
  Akıl baliğ olmuş yani ergenliğe girmiş akıllı her müslümana günde beş vakit namaz kılmak çok önemli bir farzdır Namaz dinin direğidir Namaz kılmamak en büyük günahlardan biridir Kılmayanın imanla ölmesi çok zordur Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Namaz kılan kıyamette kurtulur, kılmayan perişan olur) [Taberani]
  3- Zekat vermek
  Nisap miktarı yani borçlarını düştükten sonra alacaklarıyla beraber elinde 96 gram değerde, para veya ticaret malı olanın kırkta birini zekat vermesi farzdır Meyve ve tarla mahsulünün de onda birini fakire vermek farzdır Bu onda bir zekata da uşur denir
  (Zekat vermeyene Allahü teâlâ lanet eder) [Nesai]
  4- Oruç tutmak
  Ramazan ayında, bir ay oruç tutmak farzdır Tutmamak büyük günahtır
  5- Hac etmek
  Mekke-i mükerreme şehrine gidip gelinceye kadar, geride bıraktığı çoluk-çocuğunu geçindirmeye yetişecek maldan fazla kalan para ile oraya gidip gelebilecek kimsenin, ömründe bir kere, Kâbe-i şerifi tavaf etmesi ve Arafat’ta durması farzdır
  İman tarif edilirken, dil ile ikrar kalb ile tasdik deniyor Kalb ile tasdik etmedikçe Müslüman olamaz
  Kelime-i şehadet, Allahü teâlânın var ve bir olduğuna, Ondan başka ilah olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın Allah Resulü ve son Peygamberi olduğuna ve bildirdiklerinin hepsine inanmak, hepsini beğenmek demektir Yoksa, tarihi bir olayı anlatır gibi, öyle bir Peygamber vardır demek değildir Ben O yüce Peygambere ve bildirdiklerinin hepsine iman ettim, hepsini beğendim, hepsi doğrudur, yanlış olma ihtimali yoktur diye kesin inanmak demektir Dolayısıyla, Amentü’deki bütün esaslara inanması gerekir İnanmadıkça, hatta inanıp da beğenmezse yine Müslüman olamaz İmanın şartlarının birini kabul etmeyen veya dindeki meşhur bir farzı, bir sünneti veya bir haramı kabul etmeyen, beğenmeyen de Müslüman olamaz İslamiyet’i bir bütün olarak kabul etmesi ve beğenmesi gerekir
  Hadis-i şerifler, İslam âlimlerinin açıklaması olmadan okunup anlamaya çalışılırsa tehlikeli olur, insanı küfre kadar götürür Mesela aşağıdaki hadis-i şerifi, yukarıdaki açıklamalar dahilinde anlamak gerekir:
  (Rab olarak Allahü teâlâya, din olarak İslâm'a, [son] Resul olarak Muhammed aleyhisselama [Onun bildirdiklerinin hepsine] inanıp razı olan, beğenen kimse [Müslüman’dır ve bu imanla ölürse] Cenneti hak eder) [Müslim, Nesai]
  alıntı...
+ Yorum Gönder