+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Hakkında Bilgi Nedir Kategorisinden Camide görevli kişiler hakkında açıklayıcı bilgiler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Camide görevli kişiler hakkında açıklayıcı bilgiler

  Reklam

 2. imam
  Üye

  Yanıt: camide görevli kişiler hakkında açıklayıcı bilgiler


  Reklam  Cevap:
  İMÂM


  Sözlükte "kendine uyulan, önder, halife, ordu komutanı, delil" gibi anlamlara gelen imâm, dinî bir kavram olarak, devlet başkanı, bir ekolün veya hareketin önderi, cemaate namaz kıldıran kimse demektir. İmâmet de, imamlık yapmak demektir.
  Fıkıh literatüründe imâm, devlet başkanı, halîfe anlamında kullanılmakta olup, cemaate namaz kıldıran imamdan ayrılması için imâmet-i kübrâ denilmiştir. (bk. Halife; Hilâfet)
  Cemaatle namaz, İslâm'ın ilk dönemlerinden itibaren teşvik edilmiş, Hz. Peygamber'in sağlığında bizzat Rasûlullah tarafından namazlar kıldırılmıştır. Ondan sonraki dönemlerde de, Hulefâ-i Râşidin bu görevi yapmışlardır. Bunun yanında, İslâm devletinin genişlemesiyle yeni açılan mescitlerde, cemaat içerisinden en âlim kimse imamlık yapmaya başlamıştır. İlk dönemlerde imamlık fahrî bir görev olarak ifâ edilirken, zamanla mescit ve camilere bu işle görevli kimseler atanmaya ve devlet bütçesinden maaş bağlanmaya başlanmıştır. İmâm olacak kimsenin Müslüman, akıllı, buluğ çağına erişmiş ve erkek olması, ayrıca namaz sıhhatli olacak kadar ezbere Kur'ân bilmesi, özürlü olmaması, namazın sıhhat şartlarından birisini yitirmiş olmaması gerekir. Buluğ çağına erişmeyen mümeyyiz çocuk, kendi gibi çocuklara imamlık edebilir. Aynı şekilde kadınlar, kadınlara imamlık edebilirler. Ancak bu mekruhtur. Özürlü olan kişi de, sıhhatli kimse bulunmadığında kendisi gibi özürlülere imamlık edebilir. Günümüzde imamlık ve müezzinlik bir meslek haline geldiğinden, camide namaz kıldırmak bunların görevleridir. Ancak cami dışında veya görevlisi bulunmayan camilerde, namaz hükümlerini en iyi bilip Kur'ân'ı daha güzel okuyan, daha müttaki olan, yaşça büyük olan, ahlâken daha üstün olan imamlık için tercih edilir. (İ.P.)


  MÜEZZİN

  Ezan okuyan demektir. Ezan okuyacak kimsenin, erkek, akıllı, takvâ sahibi ve namaz vakitlerini bilen biri olması gerekir. Kadınların, aklı ermeyen çocukların, delilerin, sarhoşların, cahillerin ve fasıkların ezan okumaları veya kamet getirmeleri mekruhtur. Ezan okuyan kişinin abdestli olması gerekir; abdestsiz okunan ezan geçerli olmakla birlikte mekruhtur. Müezzinlerin güzel ve gür sesli olmaları uygundur. (İ.P.)

 3. Misafir
  mescitte görevli kişiler hakkında açıklayıcı bilgiler

 4. Misafir
  cami imamaları hakkında

 5. Misafir
  yararlı bir bilgi tşk ederim.

 6. Misafir
  tşkler çok yardımcı oldun

 7. Misafir
  vaiz vaaz eder müezzin ezan okur imam namaz kıldırır

+ Yorum Gönder
camide görevli kişiler,  camide görevli kişiler hakkında bilgi,  camide görevli kişiler hakkında açıklayıcı bilgiler,  camideki görevli kişiler,  camide çalışan kişiler,  camilerde görevli kişiler,  camideki görevli kişiler hakkında bilgi