Konusunu Oylayın.: Sigaranın Haramlığıyla ilgili bilgiler

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
Sigaranın Haramlığıyla ilgili bilgiler
 1. 19.Mayıs.2010, 18:21
  1
  Misafir

  Sigaranın Haramlığıyla ilgili bilgiler


  Sigaranın Haramlığıyla ilgili bilgiler Mumsema Sigaranın Haramlıyla ile ilgili eğitici bir yazı örneği paylaşabilir misiniz ?


 2. 19.Mayıs.2010, 18:21
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Sigaranın Haramlıyla ile ilgili eğitici bir yazı örneği paylaşabilir misiniz ?

 3. 19.Mayıs.2010, 23:36
  2
  meçhul_100
  ˙·٠• FiLiSTiN•٠·˙

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 10.Mayıs.2007
  Üye No: 626
  Mesaj Sayısı: 2,158
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 53
  Yaş: 29
  Bulunduğu yer: Diyar-ı Sivas

  --->: Sigaranın Haramlığıyla ilgili bilgiler
  SIGARA İÇMEK HARAM MIDIR?
  Sıgaraya Haram Diyen Alimler olduğu gibi mekruh diyenler hatta helal diyen Alimler vardır
  a Deliller
  Şunu hemen belirtelim ki, sigara hakkında yazan ve konuşanların çoğu sigaranın haram olduğu görüşüne varmışlardır ve sigaranın "mutlak haram" olduğunu söyleyenlerin tutundukları deliller, onun mutlak mubah olduğunu iddia edenlerin delillerinden hem daha çok hem de daha tutarlıdır Ileride bunların tartışmasına girecek olmakla beraber bundan hemen şöyle bir sonuç çıkarmamız da mümkündür: Sigaranın hükmü "mutlak haram"la "mutlak mübah"ın orta noktasından "mutlak haram"a daha yakındır Buna da "tahrimen mekruh" denebilir
  Mutlak haram olduğunu söyleyenler şu delilleri ileri sürüyorlar (Sigaraya haram diyenler arasında şunları sayabiliriz: Surunbilali, Mesîri, ed-Dürrü`l-müntekâ sahibi; Salim es-Senhûrî, Ibrahim el-Lekkânî, Muhammed b Abdülkerim, Halid b Ahmed, Ibn Hamdûn; Necmeddin el-Gazî, Kalyûbî, Ibn Allân; Ahmed el-Behûtî (el-Mevsû`âtü`l fıkhıye, Kuveyt X/101 -102))
  1 Hadis-i şerife soğan ve sarmısak için: "şu iki bitkiden yiyenler mescidimize yaklaşmasın, çünkü insanların rahatsız oldukları şeylerden melekler de rahatsız olurlar" buyurulmuştur (Bu ve benzeri hadisler için bk Müslim, mesâcid 68-78)
  Sigaranın kokusu soğan ve sarmısaktan daha az rahatsız edici değildir ve üstelik sürekli ve kalıcıdır Insanlarla devamlı beraber olmak zorunda olan melekler de vardır Sigara içen insan kısa zamanda ağız kokusunu gideremez Ağzı kokarken de camiye gelmesi yasaklanmıştır Bu da onun sürekli camiye gelmemesini gerektirir Böyle sonuçlara sebep olan birşeyin haram olmaması düşünülemez
  2 Buna bağlı olarak her türlü canlıya ve öncelikle de insana eziyet vermek haramdır Ayet-i Kerime`de : "Mü`min erkekler ve Mü`min kadınlara haketmedikleri bir şeyle eziyet edenler şüphesiz açık bir buhtan ve günah yüklenmişlerdir" (K Ahzâb (33) 58 ) buyurulmuştur "Her eziyet veren ateştedir" denmiştir Sigara içenler içmeyenler için küçümsenmeyecek bir eziyettir Özellikle de sigara içen bir es, içmeyen hayat arkadaşı için bitmez tüKerimez bir eziyettir
  3 Eza veren şey aynı zaman da pisliktir Pis olan bir şeyin hakkı ise haram kılınmaktır Ayette "habis (murdar) şeylerin haram kılındığı bildirilmiştir (K A`râf (7) l57 ) Hz Peygamber de soğan ve sarmısağa kokularının ağır olmasından ötürü "şu iki habis bitki" diye tabir etmiştir (Bk Müslim, Mesacıd 76) Rahatsız edici koku sigarada da fazlasıyla vardır Öyleyse o da "habis"tir Habis olan şeyleri ise Allah haram kılmıştır
  4 Sigaranın teneffüs edilen kısmı dumandır, yani ateştir Oysa bunların yenilmesi ve içilmesi haramdır Ayette haksız yere yetim malı yiyenlerin karınlarıyle ateş yiyecekleri söylenirken, (K Nisa (4) 10 ) ateşin bir ceza aracı olduğu anlatılıyor Bu ise helâl bir nimet olamaz Keza "Artık semanın açıkça bir duman getireceği günü gözle" (K Duhân (44) l0) denirken dumanın (duhân) yine bir ceza ve tenkit aracı olduğu anlatılır Suçlulara ceza aracı olarak yaratılan şeyler insanlar için nimet olamazlar Hz Peygamber`de sıcak yemekten hoşlanmazlar ve "Allah bize ateş yedirmemiştir" derlerdi (Benzer hadis için bk el-Hindî, Kenz VN/109)
  5 Sigara hiçbir faydası bulunmayan safi bir israftır Allah`ın insanların kıyamını (yaşayabilmelerini) sağlaması için bahsettiği "mal`ın (K Nisâ (4) 5) ziyanıdır Bazan çoluk çocuğunun nafakasını kısmaktır Oysa pekçok ayet ve hadislerle hem israf hem de malı ziyan etmek yasaklanmıştır (Bk K En`âm (6) l41; A`râf (7) 31; Hadis için bk Buhari, zekât 18; Müslim, Akdiye 14) yani haram kılınmıştır Dolayısı ile bu durumda olan sigaranın da haram olması iktiza eder
  6 Sigara abesle iştigaldir Allah ise insanları boş yere (abesle iştigal için) yaratmadığını bildirmiştir (K el-Mü`minûn (23) 115)
  7 Sigara "bid`at" tır Çünkü bid`atın bir göstergesi de, yapıldığında ona karşılık bir sünnetin kaybolmasıdır Sigara için insanlarda önemli bir sünnet olan ağız temizliği kaybolmaktadır "Her bid`at ise dalalettir Her delalet de cehennemdedir" (Müslim, Cum`a 43; Ebu Davud, Sünnet 5) Cehenneme müncer olan bir şeyin haram olması gerekir
  8 Sigara Islam alemine Hiristiyan ve Yahudilerden geçmiştir ve onların bir uygulamasıdır Oysa müslümanlar başkalarına benzemekten menedilmişlerdir Binaenaleyh, sigara bu açıdan da menedilmiş yani haram kılınmış olur
  9 Hepsinden önemlisi, sigara insan için zararlı bir şeydir "Bütün zararlılar ise haramdır" Gerçekten de bu gün artık sigaranın kimseye yarar sağlamadığı, aksine pek çok zararlarının olduğu tıp uzmanlarınca ortaya konmuştur (Sigaranın zararları konusunda ISAV`da tertib edilen (2610199l ) sempozyuma sunulan tebliğlere ek olarak ayrıca bk en-Nesîmî, age I/343 vd) Zararlılarda aslolan hükmün "haram" olacağında ise Islâm alimleri arasında adeta ittifak vardır Çünkü "zarar ve zarara mukabıl zarar yoktur (Mecelle md l9 )Allah "Kendi kendinizi öldürmeyin" (K Nisâ (4) 29 ) "Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın" (KBakara (2) 195 ) buyurmuştur
  10 Sigara bütün bütün sarhoş etmese dahi bir nevi gevşeme ve uyuşturma tesiri yapmaktadır Bütün sarhoş ediciler haram olduğu gibi, uyuşturucu ve fütur verici şeyler de haramdır Ne var ki, sigara içene, sarhoş edicilere verilen ceza verilemez
  11 Hadis-i şerifte "Helâlın da haramın da belli olduğu, aralarında şüpheli şeyler bulunduğu, onlardan sakınanın dinini ve ırzını koruduğu, onlara düşenin ise harama düşecegi" bildirilmiştir (Buharî, Iman 39; Müslim, müsâkât 107) Sigara ise en azından böyle bir durumdadır ve netice itibariyle harama götürür
  12 Sigara konusunda Islâm Halifesinin yasaklaması mevcuttur şeriate muhalif olmayan konularda veliyyu`1-emrin isdar edeceği buyruklara şer`an uyma zorunluluğu vardır, aksine hareket ise naslarla haram kılınmıştır Binaenaleyh, sigaranın da haram olması gerekir
  13 Sigara insanı, Allah`ı zikretmekten ve O`na karşı kulluk görevlerini ifa etmekten alıkoyar Sigara tiryakisi oruca çok zor tahammül eder Bu yüzden pek çok kişi oruç tutmaz Itikata hiç cesaret edemez Allah`ın zikrinden alıkoyan birşey ise batıldır, haramdır
  b Itirazlar
  Mutlak haramdır diyenlerin delillerine de -her ne kadar diğerlerinden çok güçlü olsalar dahi- pek çok yönden itiraz edilebilir Mesela :
  Sigaranın soğan-sarmısağa kıyas yoluyla haram görülmesi biraz önce açıkladığımız sebeplerden ötürü mümkün değildir
  Sigaranın her halükarda başkasına eziyet olacağı söylenemez Bu illetten hareket edilirse başkaları ile hiç irtibatı olmayanlar, mescidlere belli bir özürden ötürü girmeyenler ve özellikle de kadınlar için bir hükmün geçerli olmayacağı sonucu ortaya çıkar ki, böyle muttarit olmayan bir hükme itibar edilmez Sigaranın maddesinin pis olduğunu kimse söylememiştir Yani üzerinde sigara taşıyan birisi, necaset taşıyor değildir dolayısı ile bu durum onun temizlik isteyen ibadetlerine, meselâ namazına engel teşkil etmez Gerçi işaret edilen ayette Allah`ın (c:c) "habis" haramdır, ama soğan ve sarımsağın "habis" olan yönleri maddeleri değil, kokularıdır Nitekim onlar için Hz Peygamber`den "habis" nitelenmesini duyan sahabe "Haram kılındı! Haram kılındı" diye ilan edince Hz Peygamber: "Ey cemaat ! Allah`ın bana helâl kıldığı bir şeyi haram etmek benim elimde değildir Şu var ki, ben bu bitkinin kokusundan hoşlanmıyorum" (Bk Müslim, mesâcid 76 (Davudoğlu NI/445)) buyurmuştu Sigaranın onlara benzediği yönü kokusudur Binaenaleyh "habis" olan yönü de kokusu olmuş olur Bu da aslını isti`mal etmenin haramlığını gerektirmez Duman ve ateşle ilgili ayet ve hadisler ise fıkıh usulü ilmi ile bilinen hiçbir delalet yolu ile sigaranın haramlığına delalet etmezler Öyle olsaydı bu konuda alimler arasında zaten ihtilaf olmazdı Sigaranın mutlak bir israf olduğu da tartışılabilir Zira hayatı ihtiyaç bulunmamakla beraber helal gıdalardan pekçok çesidi ile telezzüz haram görülmemiştir Meselâ normal gıdasını alan bir insanın yanında sürekli ananas gibi birşey bulundurup ondan zaman zaman alması haramdır denemez Sigara çoluk-çocuğun nafakasını keserek içilirse bu durumda da haram olan sigara değil, onların nafakalarını kısmak olur Bunu kahvede çay içerek de yapsa yine böyledir Sigara da -eğer bir başka delille haramlığı ya da mahzuru ispatlanmazsa - bu helâl telezzüz araçlarından biri sayılabilir Kaldı ki tiryakiler için sigara ekmekten ve sudan daha öncelikli bir ihtiyaç halini alabilir Yine bu durumda abesle iştigal olmaktan da çıkar
  Sigaranın bid`at olduğunu söylemek ise hiç mümkün değildir Çünkü terim olarak "Bid`at"; sünnet karşıtı olarak, din koyucunun açıkça ya da dolayısı ile, sözlü ya da fiili izni olmaksızın sahabeden sonra dinde görülerek ortaya çıkan eksiltme ya da fazlalaştırmalardır (SBA Risale I/50 "Bid`at" md) Sigaranın hiç kimse tarafından dinden bir hareket olarak uygulanmadığı açıktırGayrı müslimlere benzeme konusunda yasak olan, onlara has şeylerde onlara benzemeye çalışmaktır Mübah olan şeyleri tenavülde benzeme sözkonusu değildir Sigaranın insanlar için zararlı olması iddiasi eğer ispatlanırsa - ki bugün ispatlandığı söyleniyor bunu ciddiye almamak mümkün değildir Ancak zararlar arasında da bir meratib (hiyerarşi) vardır ve haram olan zararlıların yanında mekruh olan zararlılar da bulunmaktadır Helalın ve haramın belli olduğunu, aralarında ise şüpheli şeyler bulunduğunu söyleyen hadis zaten haramların belli olduğunu söylemekle sigarayı haramlar cümlesinden bizzat çıkarmıştır Çünkü naslarla belirlenen haramlar arasında sigara bulunmamaktadır Islam Halifesinin yasaklamış olduğu birşey, eğer naslarla sabit bir husus değilse tabii olarak "raiyyenin maslahatına menuftur" ve bu yüzden de sırf kendi zamanını ilgilendirir Bir başkası bir başka hüküm israr edebilir Bu defa da ona uymak zorunlu olur Sigara Allah`a zikri ve kulluğu bazı konularda zorlaştırsa dahi insanların mükellef oldukları ibadetler öncelikle farzlar ve vaciplerdir Pekçok sigara içen kimseler ibadetlerirnde tamıtamına yapmaktadırlar Binaenaleyh, bu da bir haram sebebi olamaz
  4MEKRUH OLDUĞUNU SÖYLEYENLERİN DELİLLERİ
  Haram ve mübah diyenlerin yanında sigaranın mekruh olduğunu söyleyen alimler de vardır Onlar da şu delillere tutunurlar :
  1 Sigaranın kokusu kerihdir binaenaleyh, pırasa, soğan ve sarımsağa kıyasla mekruh olması gerekir
  2 Kesin haram olduğunu bildiren deliller bulunmamaktadır Binaenaleyh, sigaranın hükmü şüpheli bir konudur, şüpheli olan şeyleri yapmak ise en azından mekruha götürür Öyleyse sigaranın da mekruh olması gerekir
  5 GÖRÜŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇ
  a Genel Değerlendirme
  Vakıaların hükmünü belirlemede ehli sünnet çizgisindeki mezheplerin ittifakla kabul ettikleri deliller kitap, sünnet, icma ve kıyastır "Masalih-i mürsele" ve "Istihsan" ise tartışmalı olmakla beraber yine bu mezheplerin öyle ya da böyle başvurdukları delillerdendir Akıl ise olayların hükmünü belirlemede tek başına bir delil değildir Ehl-i Sünnet çizgisinin görüşü budur Aklın şer`i bir delil olması sadece Mutezile ve şia görüşüdür Buna göre :
  Hicri 11 Asrın başlarında ortaya çıkan sigara hakkında kitap; sünnet ve icma delilinin bulunmaması tabiidir Diğer bir ifade ile, filan ayetin veya hadisin herhangi bir dalalet yoluyla delâletine, ya da müctehidlerin icmaına binaen sigara haram veya mübahtır, denemez
  Kıyasa gelince, şüphesiz bu, üç asıl delilden sonra ahkâm belirlemede en önemli delildir ve şartlarına uygun kıyasın işletilmesi de bir ictihattır, dolayısı ile kıyas yapmak ehlinin, yani müctehidlerin işidir Hükmü nasların delâletlerinin delaleti ile anlaşılacak kadar açık olan konular ise bundan müstesnadır Bu durumda sigaranın kıyas edilebileceği - edildiği - en yakın asıl pırasa, sogan ve sarımsaktır Yukarıda da kaydettiğimiz gibi, Hz Peygamber (sas) bu bitkilerden yiyenlerin, ağız kokularıyla meleklere ve insanlara eziyet edecekleri için mescide gelmemelerini emretmiş, hatta bu durumda gelenler olmuşsa onlan mescitten çıkartarak Bakî Mezarlığı istikametine göndermiştir Çoğu insanlarca sigaranın ihdas edeceği ağız kokusu da bundan daha az rahatsız edici değildir Öyleyse sigara da aynı hükmü almalıdır Ama bu hüküm nedir ? Sogan-sarımsak konusunda (asıl) baktığımızda onların yenmelerinin yasak edilmediğini, hatta bir hadisle teşvik edildiğini, dolayısı ile mekruh dahi görülmediğini müşahede ederiz Yasak edilenin onları yiyenin henüz ağız kokusu çıkmamışken camiye gelmeleridir ve bu hükmün (haram ya da mekruh) illeti de eza vermek"tir Imdi sigarayı buna uygularsak; önce sözkonusu illetin onda da aynı ölçüde bulunup bulunmadığı tartışma konusu olabilir Çünkü sigara içen herkesin nefesi rahatsız edici ölçüde kokmamaktadır, bu açıdan kıyasın "aslı" ile "fer`i" arasında küçük de olsa bir fark vardır Ikinci olarak "illetin bulunmayacağı yerde hülanün de bulunmayacağı" esasına göre, ister sogan-sarmısak`ta, ister sigarada herhangi bir yolla ağız kokusunun izalesi mümkün olursa bu, hükmün de kalkmasını gerektirir Kaldı ki, "asıl" daki hüküm, soğan-sarımsak yemenin haramlığı ya da mekruhluğu değildir Binaenaleyh, sigaranın onlara kıyaslanmasının uygun olması halinde bile bu, tek başına sigaranın içiminin haram ya da mekruh olmasını gerektirmez Ne var ki, sigara içenin ağız kokusu, diğerleri kadar çabuk çıkmayacağı dolayısı ile mescidlere sürekli gidemecegi ve seairden olan bir sünnetin -cemaate gitmek gibi- sürekli terki de mekruh ya da haram olacağı için, (Bk Zeydan, el-Vecîz 36) bu sebeple sigara içmek de aynı hükmü alır Ancak bu esasa göre de yine kokusunun izale yöntemi bulunursa hüküm de ortadan kalkar
  Sonuç olarak sigaraya hüküm vermede en güçlü delil görülebilecek kıyas da nihâi hükmü belirlemede yeterli olmamaktadır
  Geriye ihtilâflı deliller kalırki, bunlar da Hanefilerin "istihsan"ı ile Malikilerin "istislahı" (masalih-i mürsele)`dir Sigara için istihsanın işletilebilecek yönleri zaruret, umumi helva ya da kıyas-i hafidir Sigara içmekte bir zaruret olmadığı herkesin kabulüdür Umumi helvanın olup olmadığı tartışılabilir Çünkü sigaranın bir "fısk" sayılması halinde günümüzde o ölçüdeki fısklardan sakınan dini bütün insanlar çok yüksek oranda sigara da içmemektedirler Bu kesimde içenler azınlıktadır Bunun dışındaki müslümanlar ise fısk olduğu sabit olan benzeri konularda dahi tesahül göstermektediler Binaenaleyh; onların sigara içmeleri de umumi helvadan değil, tesahül ve laubalilikten kaynaklanıyor denebilir Böylece zaruret ve umumi helva tarzındaki bir istihsanla da sigaranın hükmüne ulaşmak mümkün görülmemektedir
  Kıyas-ı Hafi tarzındaki bir istihsan istislahla aynı şey olur ki bu da sigaranın zararının kesinkeş sabit olmasına bina edilebilir ve açık naslarla haram kılınan nesnelerdeki ortak özellik, insan için hayati zarar taşımalarıdır Aynı şey sigarada da mevcuttur, ya da böyle bir "asıl" bulunamazsa dahi sigaradaki mefsedet yönü daha ağırlıklıdır Binaenaleyh mahzurludur ve ‚memnu` olması gerekir denebilir Ancak yukarıda da değindiğimiz gibi bu delillerde de ittifak yoktur ve bu yolla sigara kesin haramdır hükmünü vermek zordur
  b Sonuç
  Buraya kadar serdettiğimiz delillere ve tartışmalarına bakarak diyebiliriz ki
  1 Sigaranın mahzurlu olduğuna işaret eden deliller, mübah sayılması gerektiği istinbat edilen delillerden hem çok daha fazla, hem de delalet yönleri daha açıktır Mübahlığı istinbat edilen deliller çok umumi delillerdir ve pek çok yönden tahsis edilmişlerdir Binaenaleyh, sigaranın mahzuruna işaret eden delillerle ayrıca tahsis edilebilirler Buna göre sigaranın mutlak mübah olduğunu söyleme imkanı kalmaz Zaten mübah olduğunu söyleyenlerde, ondaki zararın mevhum olduğunu, muhakkak olmadığını, muhakkak olması yani zararının ispat edilmesi halinde haram olacağını, çünkü "zararlılarda asıl olanının" haram olmak olduğunu söylerler Mesela Ibn Abidin bunlardan birisidir
  Her hangi birşeyi "mübah kılan bir delille haram kılan bir delil çatışırsa haram kılan diğerine tercih edilir" ve "haram ile helal çatışırsa haram galip gelir" gibi fıkıh kaideleri de sigaranın yerinin mübah yönünde olmadığına işaret eder Böylece sigaranın şer`an mahzurlu olduğu ortaya çıkmış olur Ancak bu mahzurun hiyerarşideki yeri neresidir Işte bunu tayin etmek zor gözükmektedir
  2 Bazılarına göre zarar "kerahati", bazılarına göre de haramlığı gerektirir Ama herhalde bunu da tafsil etmek ve kerahat ve haramlığını zararına göre tesbit etmek gerekir Konuyla ilgili olarak Mustafa Zerkâ`nin ölçüsü şudur: "Zararı kesine yakın (zanni galip) olan haram, zararı şüpheli ve hafif olan ise mekruhtur" (Mahmud Nazım, age I/369) Ancak sigara hakkında, makbul delâlet yollarından biriyle onun haram olduğunu gösteren bir nassın bulunmadığını da hesaba katarsak onun için haramdır dememiz de tehlikeli olabilir
  3 Netice itibariyle en az yanılma ihtimalı olan hüküm olarak sigaraya "mekruh" denmesi gereği ortaya çıkıyor Ama bu durumda da tenzihen bir mekruh olabileceği gibi tahrimen bir mekruh da olabilir Doğrusu; insanın sağlığına pek çok yönden zararı, tiksindirici kokusu, (habisligi) israf oluşu vb yönleri hesaba katıldığında iki mekruh arasındaki yerinin "tahrimen mekruh" olana daha yakın olduğunu söylemek bize daha isabetli gelmektedir Konu hakkında yazılan risalelerin en derli-toplu olanın yazari Imam Lüknevi`de sigaranın mekruh olduğu sonucuna vardıktan sonra bu kerahatin tahrimen mi yoksa tenzihenmi olduğu konusunda mütereddid olduğunu anlatır (Lüknevi, nge 22)
  4 Bunlara bağlı olarak sigara ile ilgili başka hükümler de sözkonusu olur şöyle ki :
  a Sigaranın mübah olduğunu söyleyenlere göre tütün ziraati ve sigara alım satımı yapmak da mübah ve helal olmuş olur Tabiatiyle sigaranın mekruh ya da haram olduğu söylendiğinde de, ziraati ile ticareti de aynı hükmü olacaktır Ne var ki tütünün bitkisinden yaş ya da kuru olarak tıp, kozmetik ve hayvan yemi gibi başka maksatlarla da yararlanılıyorsa o takdirde onun ziraatinin mahzurlu olmadığı anlaşılır Fakat her halükarda tütün ziraati ve sigara alım satımı yapmaktaki mahzur içilmesinden daha azdır Çünkü sigaranın maddesi bizzat (li-aynıhi) pis değildir
  b Oruçlu olarak sigara içmek ittifakla orucu bozar ve keffareti gerektirir Çünkü cefine duman kaçmakla, dumanı bizzat yudumlamak ayrı ayrı şeylerdir
  c Sigaranın mübah olduğunu söyleyenler, kadının sigara içmesi halinde, kocanın vereceği nafakaya onun sigara harcamalarını de eklemesi gerektiğini kabul etmek zorundadırlar Mekruh ve haram olduğunu söyleyenlere göre ise böyle bir zorunluluk yoktur
  d Sigaranın hükmü ne olursa olsun kocanın bundan rahatsız olması durumunda karısını sigara içmekten men etme hakkı vardır Bu bir insanlık hakkı olduğundan ötürü kadının da aynı hakkı bulunmalıdır
  e Sigara içmenin haram ya da mekruh olduğu kabul edilmesi halinde bu küçük ya da büyük bir günah olacak ve ısrarı ile daha da büyüyecektir


  İslam Fıkhı Ansiklopedisi


 4. 19.Mayıs.2010, 23:36
  2
  ˙·٠• FiLiSTiN•٠·˙  SIGARA İÇMEK HARAM MIDIR?
  Sıgaraya Haram Diyen Alimler olduğu gibi mekruh diyenler hatta helal diyen Alimler vardır
  a Deliller
  Şunu hemen belirtelim ki, sigara hakkında yazan ve konuşanların çoğu sigaranın haram olduğu görüşüne varmışlardır ve sigaranın "mutlak haram" olduğunu söyleyenlerin tutundukları deliller, onun mutlak mubah olduğunu iddia edenlerin delillerinden hem daha çok hem de daha tutarlıdır Ileride bunların tartışmasına girecek olmakla beraber bundan hemen şöyle bir sonuç çıkarmamız da mümkündür: Sigaranın hükmü "mutlak haram"la "mutlak mübah"ın orta noktasından "mutlak haram"a daha yakındır Buna da "tahrimen mekruh" denebilir
  Mutlak haram olduğunu söyleyenler şu delilleri ileri sürüyorlar (Sigaraya haram diyenler arasında şunları sayabiliriz: Surunbilali, Mesîri, ed-Dürrü`l-müntekâ sahibi; Salim es-Senhûrî, Ibrahim el-Lekkânî, Muhammed b Abdülkerim, Halid b Ahmed, Ibn Hamdûn; Necmeddin el-Gazî, Kalyûbî, Ibn Allân; Ahmed el-Behûtî (el-Mevsû`âtü`l fıkhıye, Kuveyt X/101 -102))
  1 Hadis-i şerife soğan ve sarmısak için: "şu iki bitkiden yiyenler mescidimize yaklaşmasın, çünkü insanların rahatsız oldukları şeylerden melekler de rahatsız olurlar" buyurulmuştur (Bu ve benzeri hadisler için bk Müslim, mesâcid 68-78)
  Sigaranın kokusu soğan ve sarmısaktan daha az rahatsız edici değildir ve üstelik sürekli ve kalıcıdır Insanlarla devamlı beraber olmak zorunda olan melekler de vardır Sigara içen insan kısa zamanda ağız kokusunu gideremez Ağzı kokarken de camiye gelmesi yasaklanmıştır Bu da onun sürekli camiye gelmemesini gerektirir Böyle sonuçlara sebep olan birşeyin haram olmaması düşünülemez
  2 Buna bağlı olarak her türlü canlıya ve öncelikle de insana eziyet vermek haramdır Ayet-i Kerime`de : "Mü`min erkekler ve Mü`min kadınlara haketmedikleri bir şeyle eziyet edenler şüphesiz açık bir buhtan ve günah yüklenmişlerdir" (K Ahzâb (33) 58 ) buyurulmuştur "Her eziyet veren ateştedir" denmiştir Sigara içenler içmeyenler için küçümsenmeyecek bir eziyettir Özellikle de sigara içen bir es, içmeyen hayat arkadaşı için bitmez tüKerimez bir eziyettir
  3 Eza veren şey aynı zaman da pisliktir Pis olan bir şeyin hakkı ise haram kılınmaktır Ayette "habis (murdar) şeylerin haram kılındığı bildirilmiştir (K A`râf (7) l57 ) Hz Peygamber de soğan ve sarmısağa kokularının ağır olmasından ötürü "şu iki habis bitki" diye tabir etmiştir (Bk Müslim, Mesacıd 76) Rahatsız edici koku sigarada da fazlasıyla vardır Öyleyse o da "habis"tir Habis olan şeyleri ise Allah haram kılmıştır
  4 Sigaranın teneffüs edilen kısmı dumandır, yani ateştir Oysa bunların yenilmesi ve içilmesi haramdır Ayette haksız yere yetim malı yiyenlerin karınlarıyle ateş yiyecekleri söylenirken, (K Nisa (4) 10 ) ateşin bir ceza aracı olduğu anlatılıyor Bu ise helâl bir nimet olamaz Keza "Artık semanın açıkça bir duman getireceği günü gözle" (K Duhân (44) l0) denirken dumanın (duhân) yine bir ceza ve tenkit aracı olduğu anlatılır Suçlulara ceza aracı olarak yaratılan şeyler insanlar için nimet olamazlar Hz Peygamber`de sıcak yemekten hoşlanmazlar ve "Allah bize ateş yedirmemiştir" derlerdi (Benzer hadis için bk el-Hindî, Kenz VN/109)
  5 Sigara hiçbir faydası bulunmayan safi bir israftır Allah`ın insanların kıyamını (yaşayabilmelerini) sağlaması için bahsettiği "mal`ın (K Nisâ (4) 5) ziyanıdır Bazan çoluk çocuğunun nafakasını kısmaktır Oysa pekçok ayet ve hadislerle hem israf hem de malı ziyan etmek yasaklanmıştır (Bk K En`âm (6) l41; A`râf (7) 31; Hadis için bk Buhari, zekât 18; Müslim, Akdiye 14) yani haram kılınmıştır Dolayısı ile bu durumda olan sigaranın da haram olması iktiza eder
  6 Sigara abesle iştigaldir Allah ise insanları boş yere (abesle iştigal için) yaratmadığını bildirmiştir (K el-Mü`minûn (23) 115)
  7 Sigara "bid`at" tır Çünkü bid`atın bir göstergesi de, yapıldığında ona karşılık bir sünnetin kaybolmasıdır Sigara için insanlarda önemli bir sünnet olan ağız temizliği kaybolmaktadır "Her bid`at ise dalalettir Her delalet de cehennemdedir" (Müslim, Cum`a 43; Ebu Davud, Sünnet 5) Cehenneme müncer olan bir şeyin haram olması gerekir
  8 Sigara Islam alemine Hiristiyan ve Yahudilerden geçmiştir ve onların bir uygulamasıdır Oysa müslümanlar başkalarına benzemekten menedilmişlerdir Binaenaleyh, sigara bu açıdan da menedilmiş yani haram kılınmış olur
  9 Hepsinden önemlisi, sigara insan için zararlı bir şeydir "Bütün zararlılar ise haramdır" Gerçekten de bu gün artık sigaranın kimseye yarar sağlamadığı, aksine pek çok zararlarının olduğu tıp uzmanlarınca ortaya konmuştur (Sigaranın zararları konusunda ISAV`da tertib edilen (2610199l ) sempozyuma sunulan tebliğlere ek olarak ayrıca bk en-Nesîmî, age I/343 vd) Zararlılarda aslolan hükmün "haram" olacağında ise Islâm alimleri arasında adeta ittifak vardır Çünkü "zarar ve zarara mukabıl zarar yoktur (Mecelle md l9 )Allah "Kendi kendinizi öldürmeyin" (K Nisâ (4) 29 ) "Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın" (KBakara (2) 195 ) buyurmuştur
  10 Sigara bütün bütün sarhoş etmese dahi bir nevi gevşeme ve uyuşturma tesiri yapmaktadır Bütün sarhoş ediciler haram olduğu gibi, uyuşturucu ve fütur verici şeyler de haramdır Ne var ki, sigara içene, sarhoş edicilere verilen ceza verilemez
  11 Hadis-i şerifte "Helâlın da haramın da belli olduğu, aralarında şüpheli şeyler bulunduğu, onlardan sakınanın dinini ve ırzını koruduğu, onlara düşenin ise harama düşecegi" bildirilmiştir (Buharî, Iman 39; Müslim, müsâkât 107) Sigara ise en azından böyle bir durumdadır ve netice itibariyle harama götürür
  12 Sigara konusunda Islâm Halifesinin yasaklaması mevcuttur şeriate muhalif olmayan konularda veliyyu`1-emrin isdar edeceği buyruklara şer`an uyma zorunluluğu vardır, aksine hareket ise naslarla haram kılınmıştır Binaenaleyh, sigaranın da haram olması gerekir
  13 Sigara insanı, Allah`ı zikretmekten ve O`na karşı kulluk görevlerini ifa etmekten alıkoyar Sigara tiryakisi oruca çok zor tahammül eder Bu yüzden pek çok kişi oruç tutmaz Itikata hiç cesaret edemez Allah`ın zikrinden alıkoyan birşey ise batıldır, haramdır
  b Itirazlar
  Mutlak haramdır diyenlerin delillerine de -her ne kadar diğerlerinden çok güçlü olsalar dahi- pek çok yönden itiraz edilebilir Mesela :
  Sigaranın soğan-sarmısağa kıyas yoluyla haram görülmesi biraz önce açıkladığımız sebeplerden ötürü mümkün değildir
  Sigaranın her halükarda başkasına eziyet olacağı söylenemez Bu illetten hareket edilirse başkaları ile hiç irtibatı olmayanlar, mescidlere belli bir özürden ötürü girmeyenler ve özellikle de kadınlar için bir hükmün geçerli olmayacağı sonucu ortaya çıkar ki, böyle muttarit olmayan bir hükme itibar edilmez Sigaranın maddesinin pis olduğunu kimse söylememiştir Yani üzerinde sigara taşıyan birisi, necaset taşıyor değildir dolayısı ile bu durum onun temizlik isteyen ibadetlerine, meselâ namazına engel teşkil etmez Gerçi işaret edilen ayette Allah`ın (c:c) "habis" haramdır, ama soğan ve sarımsağın "habis" olan yönleri maddeleri değil, kokularıdır Nitekim onlar için Hz Peygamber`den "habis" nitelenmesini duyan sahabe "Haram kılındı! Haram kılındı" diye ilan edince Hz Peygamber: "Ey cemaat ! Allah`ın bana helâl kıldığı bir şeyi haram etmek benim elimde değildir Şu var ki, ben bu bitkinin kokusundan hoşlanmıyorum" (Bk Müslim, mesâcid 76 (Davudoğlu NI/445)) buyurmuştu Sigaranın onlara benzediği yönü kokusudur Binaenaleyh "habis" olan yönü de kokusu olmuş olur Bu da aslını isti`mal etmenin haramlığını gerektirmez Duman ve ateşle ilgili ayet ve hadisler ise fıkıh usulü ilmi ile bilinen hiçbir delalet yolu ile sigaranın haramlığına delalet etmezler Öyle olsaydı bu konuda alimler arasında zaten ihtilaf olmazdı Sigaranın mutlak bir israf olduğu da tartışılabilir Zira hayatı ihtiyaç bulunmamakla beraber helal gıdalardan pekçok çesidi ile telezzüz haram görülmemiştir Meselâ normal gıdasını alan bir insanın yanında sürekli ananas gibi birşey bulundurup ondan zaman zaman alması haramdır denemez Sigara çoluk-çocuğun nafakasını keserek içilirse bu durumda da haram olan sigara değil, onların nafakalarını kısmak olur Bunu kahvede çay içerek de yapsa yine böyledir Sigara da -eğer bir başka delille haramlığı ya da mahzuru ispatlanmazsa - bu helâl telezzüz araçlarından biri sayılabilir Kaldı ki tiryakiler için sigara ekmekten ve sudan daha öncelikli bir ihtiyaç halini alabilir Yine bu durumda abesle iştigal olmaktan da çıkar
  Sigaranın bid`at olduğunu söylemek ise hiç mümkün değildir Çünkü terim olarak "Bid`at"; sünnet karşıtı olarak, din koyucunun açıkça ya da dolayısı ile, sözlü ya da fiili izni olmaksızın sahabeden sonra dinde görülerek ortaya çıkan eksiltme ya da fazlalaştırmalardır (SBA Risale I/50 "Bid`at" md) Sigaranın hiç kimse tarafından dinden bir hareket olarak uygulanmadığı açıktırGayrı müslimlere benzeme konusunda yasak olan, onlara has şeylerde onlara benzemeye çalışmaktır Mübah olan şeyleri tenavülde benzeme sözkonusu değildir Sigaranın insanlar için zararlı olması iddiasi eğer ispatlanırsa - ki bugün ispatlandığı söyleniyor bunu ciddiye almamak mümkün değildir Ancak zararlar arasında da bir meratib (hiyerarşi) vardır ve haram olan zararlıların yanında mekruh olan zararlılar da bulunmaktadır Helalın ve haramın belli olduğunu, aralarında ise şüpheli şeyler bulunduğunu söyleyen hadis zaten haramların belli olduğunu söylemekle sigarayı haramlar cümlesinden bizzat çıkarmıştır Çünkü naslarla belirlenen haramlar arasında sigara bulunmamaktadır Islam Halifesinin yasaklamış olduğu birşey, eğer naslarla sabit bir husus değilse tabii olarak "raiyyenin maslahatına menuftur" ve bu yüzden de sırf kendi zamanını ilgilendirir Bir başkası bir başka hüküm israr edebilir Bu defa da ona uymak zorunlu olur Sigara Allah`a zikri ve kulluğu bazı konularda zorlaştırsa dahi insanların mükellef oldukları ibadetler öncelikle farzlar ve vaciplerdir Pekçok sigara içen kimseler ibadetlerirnde tamıtamına yapmaktadırlar Binaenaleyh, bu da bir haram sebebi olamaz
  4MEKRUH OLDUĞUNU SÖYLEYENLERİN DELİLLERİ
  Haram ve mübah diyenlerin yanında sigaranın mekruh olduğunu söyleyen alimler de vardır Onlar da şu delillere tutunurlar :
  1 Sigaranın kokusu kerihdir binaenaleyh, pırasa, soğan ve sarımsağa kıyasla mekruh olması gerekir
  2 Kesin haram olduğunu bildiren deliller bulunmamaktadır Binaenaleyh, sigaranın hükmü şüpheli bir konudur, şüpheli olan şeyleri yapmak ise en azından mekruha götürür Öyleyse sigaranın da mekruh olması gerekir
  5 GÖRÜŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇ
  a Genel Değerlendirme
  Vakıaların hükmünü belirlemede ehli sünnet çizgisindeki mezheplerin ittifakla kabul ettikleri deliller kitap, sünnet, icma ve kıyastır "Masalih-i mürsele" ve "Istihsan" ise tartışmalı olmakla beraber yine bu mezheplerin öyle ya da böyle başvurdukları delillerdendir Akıl ise olayların hükmünü belirlemede tek başına bir delil değildir Ehl-i Sünnet çizgisinin görüşü budur Aklın şer`i bir delil olması sadece Mutezile ve şia görüşüdür Buna göre :
  Hicri 11 Asrın başlarında ortaya çıkan sigara hakkında kitap; sünnet ve icma delilinin bulunmaması tabiidir Diğer bir ifade ile, filan ayetin veya hadisin herhangi bir dalalet yoluyla delâletine, ya da müctehidlerin icmaına binaen sigara haram veya mübahtır, denemez
  Kıyasa gelince, şüphesiz bu, üç asıl delilden sonra ahkâm belirlemede en önemli delildir ve şartlarına uygun kıyasın işletilmesi de bir ictihattır, dolayısı ile kıyas yapmak ehlinin, yani müctehidlerin işidir Hükmü nasların delâletlerinin delaleti ile anlaşılacak kadar açık olan konular ise bundan müstesnadır Bu durumda sigaranın kıyas edilebileceği - edildiği - en yakın asıl pırasa, sogan ve sarımsaktır Yukarıda da kaydettiğimiz gibi, Hz Peygamber (sas) bu bitkilerden yiyenlerin, ağız kokularıyla meleklere ve insanlara eziyet edecekleri için mescide gelmemelerini emretmiş, hatta bu durumda gelenler olmuşsa onlan mescitten çıkartarak Bakî Mezarlığı istikametine göndermiştir Çoğu insanlarca sigaranın ihdas edeceği ağız kokusu da bundan daha az rahatsız edici değildir Öyleyse sigara da aynı hükmü almalıdır Ama bu hüküm nedir ? Sogan-sarımsak konusunda (asıl) baktığımızda onların yenmelerinin yasak edilmediğini, hatta bir hadisle teşvik edildiğini, dolayısı ile mekruh dahi görülmediğini müşahede ederiz Yasak edilenin onları yiyenin henüz ağız kokusu çıkmamışken camiye gelmeleridir ve bu hükmün (haram ya da mekruh) illeti de eza vermek"tir Imdi sigarayı buna uygularsak; önce sözkonusu illetin onda da aynı ölçüde bulunup bulunmadığı tartışma konusu olabilir Çünkü sigara içen herkesin nefesi rahatsız edici ölçüde kokmamaktadır, bu açıdan kıyasın "aslı" ile "fer`i" arasında küçük de olsa bir fark vardır Ikinci olarak "illetin bulunmayacağı yerde hülanün de bulunmayacağı" esasına göre, ister sogan-sarmısak`ta, ister sigarada herhangi bir yolla ağız kokusunun izalesi mümkün olursa bu, hükmün de kalkmasını gerektirir Kaldı ki, "asıl" daki hüküm, soğan-sarımsak yemenin haramlığı ya da mekruhluğu değildir Binaenaleyh, sigaranın onlara kıyaslanmasının uygun olması halinde bile bu, tek başına sigaranın içiminin haram ya da mekruh olmasını gerektirmez Ne var ki, sigara içenin ağız kokusu, diğerleri kadar çabuk çıkmayacağı dolayısı ile mescidlere sürekli gidemecegi ve seairden olan bir sünnetin -cemaate gitmek gibi- sürekli terki de mekruh ya da haram olacağı için, (Bk Zeydan, el-Vecîz 36) bu sebeple sigara içmek de aynı hükmü alır Ancak bu esasa göre de yine kokusunun izale yöntemi bulunursa hüküm de ortadan kalkar
  Sonuç olarak sigaraya hüküm vermede en güçlü delil görülebilecek kıyas da nihâi hükmü belirlemede yeterli olmamaktadır
  Geriye ihtilâflı deliller kalırki, bunlar da Hanefilerin "istihsan"ı ile Malikilerin "istislahı" (masalih-i mürsele)`dir Sigara için istihsanın işletilebilecek yönleri zaruret, umumi helva ya da kıyas-i hafidir Sigara içmekte bir zaruret olmadığı herkesin kabulüdür Umumi helvanın olup olmadığı tartışılabilir Çünkü sigaranın bir "fısk" sayılması halinde günümüzde o ölçüdeki fısklardan sakınan dini bütün insanlar çok yüksek oranda sigara da içmemektedirler Bu kesimde içenler azınlıktadır Bunun dışındaki müslümanlar ise fısk olduğu sabit olan benzeri konularda dahi tesahül göstermektediler Binaenaleyh; onların sigara içmeleri de umumi helvadan değil, tesahül ve laubalilikten kaynaklanıyor denebilir Böylece zaruret ve umumi helva tarzındaki bir istihsanla da sigaranın hükmüne ulaşmak mümkün görülmemektedir
  Kıyas-ı Hafi tarzındaki bir istihsan istislahla aynı şey olur ki bu da sigaranın zararının kesinkeş sabit olmasına bina edilebilir ve açık naslarla haram kılınan nesnelerdeki ortak özellik, insan için hayati zarar taşımalarıdır Aynı şey sigarada da mevcuttur, ya da böyle bir "asıl" bulunamazsa dahi sigaradaki mefsedet yönü daha ağırlıklıdır Binaenaleyh mahzurludur ve ‚memnu` olması gerekir denebilir Ancak yukarıda da değindiğimiz gibi bu delillerde de ittifak yoktur ve bu yolla sigara kesin haramdır hükmünü vermek zordur
  b Sonuç
  Buraya kadar serdettiğimiz delillere ve tartışmalarına bakarak diyebiliriz ki
  1 Sigaranın mahzurlu olduğuna işaret eden deliller, mübah sayılması gerektiği istinbat edilen delillerden hem çok daha fazla, hem de delalet yönleri daha açıktır Mübahlığı istinbat edilen deliller çok umumi delillerdir ve pek çok yönden tahsis edilmişlerdir Binaenaleyh, sigaranın mahzuruna işaret eden delillerle ayrıca tahsis edilebilirler Buna göre sigaranın mutlak mübah olduğunu söyleme imkanı kalmaz Zaten mübah olduğunu söyleyenlerde, ondaki zararın mevhum olduğunu, muhakkak olmadığını, muhakkak olması yani zararının ispat edilmesi halinde haram olacağını, çünkü "zararlılarda asıl olanının" haram olmak olduğunu söylerler Mesela Ibn Abidin bunlardan birisidir
  Her hangi birşeyi "mübah kılan bir delille haram kılan bir delil çatışırsa haram kılan diğerine tercih edilir" ve "haram ile helal çatışırsa haram galip gelir" gibi fıkıh kaideleri de sigaranın yerinin mübah yönünde olmadığına işaret eder Böylece sigaranın şer`an mahzurlu olduğu ortaya çıkmış olur Ancak bu mahzurun hiyerarşideki yeri neresidir Işte bunu tayin etmek zor gözükmektedir
  2 Bazılarına göre zarar "kerahati", bazılarına göre de haramlığı gerektirir Ama herhalde bunu da tafsil etmek ve kerahat ve haramlığını zararına göre tesbit etmek gerekir Konuyla ilgili olarak Mustafa Zerkâ`nin ölçüsü şudur: "Zararı kesine yakın (zanni galip) olan haram, zararı şüpheli ve hafif olan ise mekruhtur" (Mahmud Nazım, age I/369) Ancak sigara hakkında, makbul delâlet yollarından biriyle onun haram olduğunu gösteren bir nassın bulunmadığını da hesaba katarsak onun için haramdır dememiz de tehlikeli olabilir
  3 Netice itibariyle en az yanılma ihtimalı olan hüküm olarak sigaraya "mekruh" denmesi gereği ortaya çıkıyor Ama bu durumda da tenzihen bir mekruh olabileceği gibi tahrimen bir mekruh da olabilir Doğrusu; insanın sağlığına pek çok yönden zararı, tiksindirici kokusu, (habisligi) israf oluşu vb yönleri hesaba katıldığında iki mekruh arasındaki yerinin "tahrimen mekruh" olana daha yakın olduğunu söylemek bize daha isabetli gelmektedir Konu hakkında yazılan risalelerin en derli-toplu olanın yazari Imam Lüknevi`de sigaranın mekruh olduğu sonucuna vardıktan sonra bu kerahatin tahrimen mi yoksa tenzihenmi olduğu konusunda mütereddid olduğunu anlatır (Lüknevi, nge 22)
  4 Bunlara bağlı olarak sigara ile ilgili başka hükümler de sözkonusu olur şöyle ki :
  a Sigaranın mübah olduğunu söyleyenlere göre tütün ziraati ve sigara alım satımı yapmak da mübah ve helal olmuş olur Tabiatiyle sigaranın mekruh ya da haram olduğu söylendiğinde de, ziraati ile ticareti de aynı hükmü olacaktır Ne var ki tütünün bitkisinden yaş ya da kuru olarak tıp, kozmetik ve hayvan yemi gibi başka maksatlarla da yararlanılıyorsa o takdirde onun ziraatinin mahzurlu olmadığı anlaşılır Fakat her halükarda tütün ziraati ve sigara alım satımı yapmaktaki mahzur içilmesinden daha azdır Çünkü sigaranın maddesi bizzat (li-aynıhi) pis değildir
  b Oruçlu olarak sigara içmek ittifakla orucu bozar ve keffareti gerektirir Çünkü cefine duman kaçmakla, dumanı bizzat yudumlamak ayrı ayrı şeylerdir
  c Sigaranın mübah olduğunu söyleyenler, kadının sigara içmesi halinde, kocanın vereceği nafakaya onun sigara harcamalarını de eklemesi gerektiğini kabul etmek zorundadırlar Mekruh ve haram olduğunu söyleyenlere göre ise böyle bir zorunluluk yoktur
  d Sigaranın hükmü ne olursa olsun kocanın bundan rahatsız olması durumunda karısını sigara içmekten men etme hakkı vardır Bu bir insanlık hakkı olduğundan ötürü kadının da aynı hakkı bulunmalıdır
  e Sigara içmenin haram ya da mekruh olduğu kabul edilmesi halinde bu küçük ya da büyük bir günah olacak ve ısrarı ile daha da büyüyecektir


  İslam Fıkhı Ansiklopedisi
+ Yorum Gönder