Konusunu Oylayın.: Hz. Yakub'un (a.s.) hayatı hakkında bilgi verir misiniz?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
Hz. Yakub'un (a.s.) hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
 1. 03.Mayıs.2010, 21:20
  1
  Misafir

  Hz. Yakub'un (a.s.) hayatı hakkında bilgi verir misiniz?


  Hz. Yakub'un (a.s.) hayatı hakkında bilgi verir misiniz? Mumsema Hz. Yakub'un (a.s.) hayatı hakkında bilgi verir misiniz?


 2. 04.Mayıs.2010, 00:32
  2
  meçhul_100
  ˙·٠• FiLiSTiN•٠·˙

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 10.Mayıs.2007
  Üye No: 626
  Mesaj Sayısı: 2,162
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 53
  Yaş: 29
  Bulunduğu yer: Diyar-ı Sivas

  --->: Hz. Yakub'un (a.s.) hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
  Hz Yakub (as)'ın hayatı hakkında bilgi verir misiniz?

  Hz Yakub (as), Kur'ân'da adı geçen peygamberlerden biridir
  Yakûb (as)'ın soyu, İshâk (as) vasıtasiyle İbrahim (as)'a dayanmaktadır O, İshak (as)'ın ve İshak (as) da İbrahim (as)'ın oğludur Annesinin adı Refaka'dır Kardeşi Ays ile beraber, ikiz olarak doğmuştur Kardeşinin ardından doğduğu için ona Yakûb denmiştir
  Yakûb (as)'ın diğer bir adı da İsrail'dir Kardeşi Ays'tan kaçarak dayısının yanına giderken gündüzleri saklanmış ve geceleri yürümüştür Bundan dolayı kendisine İsrâil denmiştir Kelime olarak İsrâil geceleyin (Allah'a) yürüyen demektir (et-Taberî, Tarih, Mısır 1326, I,162 vd)
  Yakûb (as)'ın doğumu ve peygamberliği daha önceden müjdelenmişti Onun bu durumu Kur'ân'da şöyle haber verilmiştir:
  "Biz ona {İbrahim (as)'ın hanımına} İshâk'ı müjdeledik İshâk'ın ardından da (torunu) Yakub'u"(Hûd, 11/71)
  Bu âyette aynı zamanda, Yakûb (as)'ın yukarıda sunulan soyu da dile getirilmiştir
  Yakûb (as), önce dayısı Lebân'ın büyük kızı Leyya ile ve ondan sonra da küçük kızı Râhil ile evlenmiştir Leyya'dan Rabil, Yehuza, Şem'ûn ve Lavi adındaki oğulları doğmuştur Râhil'den de Yûsuf ve Bünyamin dünyaya gelmiştir Yaub (as)'ın diğer iki hanımından altı oğlu daha vardı Toplam on iki erkek evlada sahipti (İbn Kuteybe, Kilabu'l-Meârif, Beyrut 1970,19; İbn Haldun, Tarih, Beyrut, 1971, I, 39)
  Kur'ân'ın birçok yerinde Yakûb (as)'ın peygamberliğinden ve çeşitli faziletlerinden bahsedilmektedir Onun peygamberliğini dile getiren bazı âyetlerin meâli şöyledir:
  "Nihayet (İbrahim) onlardan ve Allah'ın dışında taptıkları şeylerden uzaklaşıp bir tarafa çekildiği zaman, biz ona İshâk'ı ve Yakub'u bağışladık ve her birini peygamber yaptık Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk ve kendilerine güzel ve üstün bir şan, şöhret nasip ettik" (Meryem, 19/49, 50)
  "Nûh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik Nitekim İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsâ'ya, Eyyüb'e, Yûnus'a, Harun'a, Süleyman'a da vahyetmiş ve Davud'a da Zebur'u vermiştik" (Nisâ, 4/163)
  Yakub (as)'ın kuvvetli, basiretli ve halis (samimi) bir kişiliğe sahip olduğunu anlatan bazı âyetlerin meâli de şöyledir:
  "Kuvvetli ve basiretli kullarımız İbrahim'i, İshâk'ı ve Yakûb'u da an Biz onları ahiret yurdunu düşünme özeliğiyle temizleyip, kendimize hâlis kul yaptık" (Sâd, 38/45, 46)
  O, diğer peygamberler gibi Allah'ın hidâyetine erdirilen ve güzel davranan yüce bir kişi idi Kur'ân'da bu hususta şöyle buyurulmaktadır:
  "Biz ona (İbrahîm'e) İshâk'ı ve İshâk'ın oğlu Yakûb'u da hediye ettik Hepsine de doğru yolu gösterdik Nitekim daha önce Nûh'a ve onun soyundan Dâvud'a, Süleyman'a, Eyyûb'e Yûsuf'a Musa'ya ve Harûn'a da yol göstermiştik Biz güzel davrananlara böyle karşılık veririz" (En'âm, 6/84)
  Bir de Yakub (as) rüya tabir etmeyi de bilirdi Yüce Allah Kur'ân-ı Kerîm'de bu hususu şöyle haber vermiştir:
  "Hani bir zaman Yûsuf babasına: Babacığım, ben (rüya) on bir yıldız, güneşi ve ayı gördüm Bunları hepsinin bana secde ettiklerini gördüm, demişti (Babası Yakub ona şöyle demşti): Yavrum, rüyanı kardeşlerine anlatma, sonra sana bir tuzak kurarlar Çünkü şeytan, insana apaçık bir düşmandır! Böylece Rabb'in seni seçecek ve sana rüyada görülen olayların yorumunu (veya Allah'ın kitabının ve peygamberlerin sünnetlerinin inceliklerini) öğretecek Sana ve Yakûb soyuna nimetini tamlayacaktır Nasıl ki ataların İbrahim'e, ve İshâk'a da nimetini tamamlamıştı Şüphesiz Rabb'in bilendir, hikmet sahibidir" (Yûsuf, 12/4-6)
  Yakûb (as) bitmeyen tükenmeyen güzel bir sabra sahipti O, sabrıyla ve ümidiyle örnek bir peygamberdi Kendisi, evlad acısı ve evlad ihanetiyle imtihan edildi Kur'ân'da, onun hayatı, Yûsuf (as)'ın hayatı ile iç içe anlatılmıştır Yakûb (as)'ın gözlerinin kaybolmasına, saçlarının ağarmasına ve belinin bükülmesine sebep olan bu evlad imtihanı ve onun örnek sabrı, Kur'ân'da şöyle haber verilmiştir:
  "(Yakûb kendisine hıyanet eden çocuklarına şöyle dedi): Herhalde, nefisleriniz size bu işi süsleyerek sizi ona sürükledi Artık bana güzelce sabretmek kalıyor Belki de Allah, onların hepsini bana getirir Çünkü O, bilendir, her şeyi hikmetle (yerli yerince) yapandır Ve yüzünü onlardan çevirdi de: "Ey Yûsuf üzerindeki tasam (gel, gel tam senin gelme zamanındır)! " dedi ve tasadan gözlerine ak düştü (Acısını) yutkunuyor (açığa vurmamaya çalışıyordu) Dediler ki: "Vallahi sen, Yûsuf'u ana ana hasta olacaksın, yahut öleceksin!" (Ya'kûb aleyhisselâm onlara): "Ben üzüntü ve tasamı yalnız Allah'a şikayet ederim ve Allah tan sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim" dedi (Ondan sonra şöyle devam etti): "Ey oğullarım, gidin, Yûsuf'u ve kardeşini araştırın Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin Zira, kafir kavimden başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez!" (Yakûb'un oğulları tekrar Mısır'a) Yûsuf'un yanına döndüklerinde dediler ki: "Ey vezir, bize ve çocuklarımıza darlık dokundu, değersiz bir bir sermaye ile geldik Ama sen bizim için tam ölçü ver, bize tasadduk eyle Çünkü Allah, tasadduk edenleri mükafatlandırır" (Yûsuf) dedi: "Sizler cahil iken, Yûsuf'a ve kardeşine yaptığınız(ın kötülüğünü) bildiniz mi (bundan tövbe ettiniz mi)?" "A, yoksa sen, sen Yûsuf' musun?" dediler "Ben Yusuf'um, bu da kardeşimdir" dedi (ve şöyle devam etti): "Allah bize lutfetti (Bizi korudu, yüceltti) Kim (Allah'tan) korkar ve sabrederse, Şüphesiz Allah, iyilik edenlerin ecrini zayi etmez" "Vallahi, Allah seni bizden üstün kıldı Doğrusu biz suç işlemiştik!" dediler (Yûsuf onlara): "Bu gün size kınama yok Allah sizi bağışlar O, merhametlilerin merhametlisidir Şimdi şu gömleğimi götürün, babamın yüzüne koyun da gözü açılsın Ve bütün ailenizle birlikte bana gelin" dedi Kervan (Mısır'dan) ayrılıp yola koyulunca, babaları, (yanında bulunanlara): "Eğer bana bunak demezseniz, (inanın ki) ben Yûsuf'un kokusunu duyuyorum"dedi "Vallahi sen hâlâ eski şaşkınlığın içindesin" dediler Müjdeci gelip de (Yûsuf'un gömleğini Yakûb)'un yüzüne koyunca, derhal (gözü açıldı), görür oldu "Size demedim mi ben, Allah'tan sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim?" dedi (Oğulları): "Ey babamız, bizim için günahlarımızın bağışlanmasını dile Gerçekten biz günah işledik"dediler (Yakub onlara): "Sizin için Rabb'ime istiğfar edeceğim Şüphesiz O, bağışlayan, esirgeyendir"dedi (Hep beraber Mısır'a hareket ettiler) Nihâyet Yûsuf'un yanına vardıklarında, (Yûsuf) ana babasını kendisine çekip kucakladı ve: Âllah'ın dileğiyle, güven içinde Mısır'a girin!"dedi Anasını babasını tahtı üstüne çıkardı ve hepsi onun için secdeye kapandılar (ona kavuştukları için) Allah'a şükür secdesi yaptılar veya onun önünde saygı ile eğildiler Yûsuf: "Babacığım, işte bu, önceden (gördüğüm) rüyanın yorumudur Rabb'im onu gerçek yaptı Bana iyilik etti Zîra şeytan, benimle kardeşlerim arasına fitne soktuktan sonra, O, beni zindandan çıkardı Sizi de çölden getirdi Gerçekten Rabb'im, dilediği şeyi çok ince düzenler O (her tedbiri) bilen, her şeyi yerli yerince yapandır" dedi"(Yûsuf, 12/83-100)
  Bu âyetlerde de ifade edildiği gibi, Yakûb (as)'in çocukları, neticede yaptıklarına pişman oldular Babalarından ve kardeşleri Yûsuf (as)'dan özür dilediler Babaları Yakûb (as) ve kardeşleri Yusuf (as) onları bağışladılar ve onlar için Allah'a yalvarıp dua ettiler Cebrâil (as), Yakûb (as)'a gelerek, çocukları için yaptığı duasının kabul edildiğini ve çocuklarının Allah tarafından bağışlandıklarını müjdeledi (es-Salebî, el-Arais, Mısır 1951,140 vd)
  Yakub (as) da diğer peygamberler gibi insanları Allah'a inanmaya ve O'na ibadet etmeye çağırdı Kendisi bu yolda fevkalade örnek bir hayat yaşadı
  Kur'ân-ı Kerîm'de bildirildiği gibi, Yakub (as), İbrâhim (as)'ın yaptığı gibi, ruhunu teslim etmeden önce, çocuklarına vasiyette bulundu:
  "O zaman (Yâkûb), oğullarına; "Benden sonra neye kulluk edeceksiniz?" demişti (onlar da): "Senin Rabb'in ve ataların İbrâhim, İsmâil ve İshâk'ın Rabb'i olan tek Allah'a kulluk edeceğiz Biz O'na teslim olanlarız" dediler" (Bakara, 2/133)
  (bk Nureddin Turgay, Şamil İslam Ansiklopedisi)

  Sorularla İslamiyet


 3. 04.Mayıs.2010, 00:32
  2
  ˙·٠• FiLiSTiN•٠·˙  Hz Yakub (as)'ın hayatı hakkında bilgi verir misiniz?

  Hz Yakub (as), Kur'ân'da adı geçen peygamberlerden biridir
  Yakûb (as)'ın soyu, İshâk (as) vasıtasiyle İbrahim (as)'a dayanmaktadır O, İshak (as)'ın ve İshak (as) da İbrahim (as)'ın oğludur Annesinin adı Refaka'dır Kardeşi Ays ile beraber, ikiz olarak doğmuştur Kardeşinin ardından doğduğu için ona Yakûb denmiştir
  Yakûb (as)'ın diğer bir adı da İsrail'dir Kardeşi Ays'tan kaçarak dayısının yanına giderken gündüzleri saklanmış ve geceleri yürümüştür Bundan dolayı kendisine İsrâil denmiştir Kelime olarak İsrâil geceleyin (Allah'a) yürüyen demektir (et-Taberî, Tarih, Mısır 1326, I,162 vd)
  Yakûb (as)'ın doğumu ve peygamberliği daha önceden müjdelenmişti Onun bu durumu Kur'ân'da şöyle haber verilmiştir:
  "Biz ona {İbrahim (as)'ın hanımına} İshâk'ı müjdeledik İshâk'ın ardından da (torunu) Yakub'u"(Hûd, 11/71)
  Bu âyette aynı zamanda, Yakûb (as)'ın yukarıda sunulan soyu da dile getirilmiştir
  Yakûb (as), önce dayısı Lebân'ın büyük kızı Leyya ile ve ondan sonra da küçük kızı Râhil ile evlenmiştir Leyya'dan Rabil, Yehuza, Şem'ûn ve Lavi adındaki oğulları doğmuştur Râhil'den de Yûsuf ve Bünyamin dünyaya gelmiştir Yaub (as)'ın diğer iki hanımından altı oğlu daha vardı Toplam on iki erkek evlada sahipti (İbn Kuteybe, Kilabu'l-Meârif, Beyrut 1970,19; İbn Haldun, Tarih, Beyrut, 1971, I, 39)
  Kur'ân'ın birçok yerinde Yakûb (as)'ın peygamberliğinden ve çeşitli faziletlerinden bahsedilmektedir Onun peygamberliğini dile getiren bazı âyetlerin meâli şöyledir:
  "Nihayet (İbrahim) onlardan ve Allah'ın dışında taptıkları şeylerden uzaklaşıp bir tarafa çekildiği zaman, biz ona İshâk'ı ve Yakub'u bağışladık ve her birini peygamber yaptık Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk ve kendilerine güzel ve üstün bir şan, şöhret nasip ettik" (Meryem, 19/49, 50)
  "Nûh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik Nitekim İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsâ'ya, Eyyüb'e, Yûnus'a, Harun'a, Süleyman'a da vahyetmiş ve Davud'a da Zebur'u vermiştik" (Nisâ, 4/163)
  Yakub (as)'ın kuvvetli, basiretli ve halis (samimi) bir kişiliğe sahip olduğunu anlatan bazı âyetlerin meâli de şöyledir:
  "Kuvvetli ve basiretli kullarımız İbrahim'i, İshâk'ı ve Yakûb'u da an Biz onları ahiret yurdunu düşünme özeliğiyle temizleyip, kendimize hâlis kul yaptık" (Sâd, 38/45, 46)
  O, diğer peygamberler gibi Allah'ın hidâyetine erdirilen ve güzel davranan yüce bir kişi idi Kur'ân'da bu hususta şöyle buyurulmaktadır:
  "Biz ona (İbrahîm'e) İshâk'ı ve İshâk'ın oğlu Yakûb'u da hediye ettik Hepsine de doğru yolu gösterdik Nitekim daha önce Nûh'a ve onun soyundan Dâvud'a, Süleyman'a, Eyyûb'e Yûsuf'a Musa'ya ve Harûn'a da yol göstermiştik Biz güzel davrananlara böyle karşılık veririz" (En'âm, 6/84)
  Bir de Yakub (as) rüya tabir etmeyi de bilirdi Yüce Allah Kur'ân-ı Kerîm'de bu hususu şöyle haber vermiştir:
  "Hani bir zaman Yûsuf babasına: Babacığım, ben (rüya) on bir yıldız, güneşi ve ayı gördüm Bunları hepsinin bana secde ettiklerini gördüm, demişti (Babası Yakub ona şöyle demşti): Yavrum, rüyanı kardeşlerine anlatma, sonra sana bir tuzak kurarlar Çünkü şeytan, insana apaçık bir düşmandır! Böylece Rabb'in seni seçecek ve sana rüyada görülen olayların yorumunu (veya Allah'ın kitabının ve peygamberlerin sünnetlerinin inceliklerini) öğretecek Sana ve Yakûb soyuna nimetini tamlayacaktır Nasıl ki ataların İbrahim'e, ve İshâk'a da nimetini tamamlamıştı Şüphesiz Rabb'in bilendir, hikmet sahibidir" (Yûsuf, 12/4-6)
  Yakûb (as) bitmeyen tükenmeyen güzel bir sabra sahipti O, sabrıyla ve ümidiyle örnek bir peygamberdi Kendisi, evlad acısı ve evlad ihanetiyle imtihan edildi Kur'ân'da, onun hayatı, Yûsuf (as)'ın hayatı ile iç içe anlatılmıştır Yakûb (as)'ın gözlerinin kaybolmasına, saçlarının ağarmasına ve belinin bükülmesine sebep olan bu evlad imtihanı ve onun örnek sabrı, Kur'ân'da şöyle haber verilmiştir:
  "(Yakûb kendisine hıyanet eden çocuklarına şöyle dedi): Herhalde, nefisleriniz size bu işi süsleyerek sizi ona sürükledi Artık bana güzelce sabretmek kalıyor Belki de Allah, onların hepsini bana getirir Çünkü O, bilendir, her şeyi hikmetle (yerli yerince) yapandır Ve yüzünü onlardan çevirdi de: "Ey Yûsuf üzerindeki tasam (gel, gel tam senin gelme zamanındır)! " dedi ve tasadan gözlerine ak düştü (Acısını) yutkunuyor (açığa vurmamaya çalışıyordu) Dediler ki: "Vallahi sen, Yûsuf'u ana ana hasta olacaksın, yahut öleceksin!" (Ya'kûb aleyhisselâm onlara): "Ben üzüntü ve tasamı yalnız Allah'a şikayet ederim ve Allah tan sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim" dedi (Ondan sonra şöyle devam etti): "Ey oğullarım, gidin, Yûsuf'u ve kardeşini araştırın Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin Zira, kafir kavimden başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez!" (Yakûb'un oğulları tekrar Mısır'a) Yûsuf'un yanına döndüklerinde dediler ki: "Ey vezir, bize ve çocuklarımıza darlık dokundu, değersiz bir bir sermaye ile geldik Ama sen bizim için tam ölçü ver, bize tasadduk eyle Çünkü Allah, tasadduk edenleri mükafatlandırır" (Yûsuf) dedi: "Sizler cahil iken, Yûsuf'a ve kardeşine yaptığınız(ın kötülüğünü) bildiniz mi (bundan tövbe ettiniz mi)?" "A, yoksa sen, sen Yûsuf' musun?" dediler "Ben Yusuf'um, bu da kardeşimdir" dedi (ve şöyle devam etti): "Allah bize lutfetti (Bizi korudu, yüceltti) Kim (Allah'tan) korkar ve sabrederse, Şüphesiz Allah, iyilik edenlerin ecrini zayi etmez" "Vallahi, Allah seni bizden üstün kıldı Doğrusu biz suç işlemiştik!" dediler (Yûsuf onlara): "Bu gün size kınama yok Allah sizi bağışlar O, merhametlilerin merhametlisidir Şimdi şu gömleğimi götürün, babamın yüzüne koyun da gözü açılsın Ve bütün ailenizle birlikte bana gelin" dedi Kervan (Mısır'dan) ayrılıp yola koyulunca, babaları, (yanında bulunanlara): "Eğer bana bunak demezseniz, (inanın ki) ben Yûsuf'un kokusunu duyuyorum"dedi "Vallahi sen hâlâ eski şaşkınlığın içindesin" dediler Müjdeci gelip de (Yûsuf'un gömleğini Yakûb)'un yüzüne koyunca, derhal (gözü açıldı), görür oldu "Size demedim mi ben, Allah'tan sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim?" dedi (Oğulları): "Ey babamız, bizim için günahlarımızın bağışlanmasını dile Gerçekten biz günah işledik"dediler (Yakub onlara): "Sizin için Rabb'ime istiğfar edeceğim Şüphesiz O, bağışlayan, esirgeyendir"dedi (Hep beraber Mısır'a hareket ettiler) Nihâyet Yûsuf'un yanına vardıklarında, (Yûsuf) ana babasını kendisine çekip kucakladı ve: Âllah'ın dileğiyle, güven içinde Mısır'a girin!"dedi Anasını babasını tahtı üstüne çıkardı ve hepsi onun için secdeye kapandılar (ona kavuştukları için) Allah'a şükür secdesi yaptılar veya onun önünde saygı ile eğildiler Yûsuf: "Babacığım, işte bu, önceden (gördüğüm) rüyanın yorumudur Rabb'im onu gerçek yaptı Bana iyilik etti Zîra şeytan, benimle kardeşlerim arasına fitne soktuktan sonra, O, beni zindandan çıkardı Sizi de çölden getirdi Gerçekten Rabb'im, dilediği şeyi çok ince düzenler O (her tedbiri) bilen, her şeyi yerli yerince yapandır" dedi"(Yûsuf, 12/83-100)
  Bu âyetlerde de ifade edildiği gibi, Yakûb (as)'in çocukları, neticede yaptıklarına pişman oldular Babalarından ve kardeşleri Yûsuf (as)'dan özür dilediler Babaları Yakûb (as) ve kardeşleri Yusuf (as) onları bağışladılar ve onlar için Allah'a yalvarıp dua ettiler Cebrâil (as), Yakûb (as)'a gelerek, çocukları için yaptığı duasının kabul edildiğini ve çocuklarının Allah tarafından bağışlandıklarını müjdeledi (es-Salebî, el-Arais, Mısır 1951,140 vd)
  Yakub (as) da diğer peygamberler gibi insanları Allah'a inanmaya ve O'na ibadet etmeye çağırdı Kendisi bu yolda fevkalade örnek bir hayat yaşadı
  Kur'ân-ı Kerîm'de bildirildiği gibi, Yakub (as), İbrâhim (as)'ın yaptığı gibi, ruhunu teslim etmeden önce, çocuklarına vasiyette bulundu:
  "O zaman (Yâkûb), oğullarına; "Benden sonra neye kulluk edeceksiniz?" demişti (onlar da): "Senin Rabb'in ve ataların İbrâhim, İsmâil ve İshâk'ın Rabb'i olan tek Allah'a kulluk edeceğiz Biz O'na teslim olanlarız" dediler" (Bakara, 2/133)
  (bk Nureddin Turgay, Şamil İslam Ansiklopedisi)

  Sorularla İslamiyet

+ Yorum Gönder