Konusunu Oylayın.: Kuran ve yorumu hakkında bilgi almak istiyorum

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Kuran ve yorumu hakkında bilgi almak istiyorum
 1. 17.Nisan.2010, 14:19
  1
  Misafir

  Kuran ve yorumu hakkında bilgi almak istiyorum






  Kuran ve yorumu hakkında bilgi almak istiyorum Mumsema 4.sınıf din dersi için Kuran ve yorumu hakkında bilgi almak istiyorum yardımcı olur musunuz ?


 2. 17.Nisan.2010, 14:19
  1
  bahrıumman - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  bahrıumman
  Misafir



  4.sınıf din dersi için Kuran ve yorumu hakkında bilgi almak istiyorum yardımcı olur musunuz ?

 3. 19.Kasım.2013, 01:49
  2
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,999
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 339
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: kuran ve yorumu hakkında bilgi almak istiyorum




  KUR'AN-I KERİM VE YORUMU



  KUR'ÂN-I KERÎM Kur'ân kelimesinin kökü ve mânâsı hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. İslâm ûleması, bu kelimenin hemzeli veya hemzesiz oluşu bakımından iki ayrı grupta toplanmıştır. Hemzesiz olduğunu esas alanlar; Kur'ân, karine kelimesinin çoğulu olan el-karain den türemiştir. Zira "O'nun âyetlerinden bazısı, bazısına benzer" iddiasındadırlar. Kur'ân kelimesinin hemzeli olduğunu iddia edenler; "Kur'ân kelimesi fuğlan veznindedir ve hemzelidir. Toplama mânâsına gelen karae kelimesinden türemiştir" tezini ileri sürerler(1). Istılâhta genel olarak: "Allah tarafından, Cebrail vasıtasıyla Resûl-i Ekrem (sav)'e indirilmiş olan ve peygamberimizden bize tevatüren nakledilen bir nazmdır"(2) tarifi uygun bulunmuştur.Bunun dışında "Müslümanların mukaddes kitabı olup, Resûl-i Ekrem (sav)'e gelen vahiyleri ihtiva eder"(3) ve "Allahû Teâla (cc) tarafından, Resûl-i Ekrem (sav)'e vahiy yoluyla indirilmiş, mushaflarda yazılmış, tevatürle nakledilmiş, tilâvetiyle taabbüd olunan mu'ciz kelâmdır"(4) şeklindeki tariflere de rastlamak mümkündür.Kur'ân-ı Kerim'in mucize olduğu hususunda hiçbir ihtilâf yoktur. Ebû Niansur ıvıunammed el-Matûridî (rh.a)'ye göre: "Kur'ân-ı Kerîm'in îcaz yönü belâgatının kemâle ulaşmasıdır. Eğer bu îcaz, belâgat yönünden başka şeylerde olsaydı, benzerini getirmek için uğraşan Arapları, başka yönleriyle de âciz bırakması gerekirdi. Gaybtan haber vermesi, tenakûzdan hâli olması ister dünyevî, ister uhrevi olsun bütün mesalihi ihtiva etmesi gibi yönlerde. Bu zikredilen haller sadece Kur'ân a mahsus olmayıp, diğer bütün ilâhi kitaplarda da mevcuttur."(5)Kur'ân-ı Kerim, İslâm fıkhında her yönden mutlak asıldır.(6) İmam-ı Kurtubî, "Kur'ân-ı Kerîm'in îcazlarından birisi de ilimdir. Helâl, haram vesair hükümlerle, insanlığı ayakta tutan, ailevî ve beşeri münasebetleri düzene koyan ve saadeti hazırlayan bir ilim" diyerek bu konuya açıklık getirmiştir (7) Kur'ân-ı Kerim'den olduğu sabit olan bir harfi, bir kelimeyi veya bir âyeti inkâr edenin küfrü üzerinde ittifak vardır.(8) Dolayısıyla hiçbir ideoloji gösterilemez ki, temelde küfre dayanmasın.

  KAYNAKLAR
  (1) Doç.Dr. İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, Ank. 1971, sh. 31 vd.
  (2) Molla Hüsrev, Mir'at e1-Usûl fi Şerhi'l Mirkat elVüsûl, İst.1307, c. I, sh. 33.
  (3) İslâm Ansiklopedisi, İst. 1977, c. VI, sh. 995, ("Kur'ân" mad.)
  (4) Doç.Dr. İsmait'Cerrahoğlu, a.g.e., sh. 34.
  (5) Muhyiddin Ebû Abdullah Muhammed b. Süleyman el-Kafiyeci, Kitabu't Taysir fi Kavaidi İlmi't Tefsir Ank.1974, sh. 56-57.
  (6) Abdülaziz el-Buhari, Ke,sfîı'I Esrar, İst.1308, c.I, sh. 19.
  (7) İmam-ı Kurtubi, e1-Camü li Ahkâmû'l Kur'ân, Kahire:1976, c. I, sh. 75.
  (8) Şeyh Nizamüddin ve Bir Heyet, el-Feteva-i Hindiyye, Beyrut:1400, c. II, sh. 266 vd.



 4. 19.Kasım.2013, 01:49
  2
  Moderatör



  KUR'AN-I KERİM VE YORUMU



  KUR'ÂN-I KERÎM Kur'ân kelimesinin kökü ve mânâsı hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. İslâm ûleması, bu kelimenin hemzeli veya hemzesiz oluşu bakımından iki ayrı grupta toplanmıştır. Hemzesiz olduğunu esas alanlar; Kur'ân, karine kelimesinin çoğulu olan el-karain den türemiştir. Zira "O'nun âyetlerinden bazısı, bazısına benzer" iddiasındadırlar. Kur'ân kelimesinin hemzeli olduğunu iddia edenler; "Kur'ân kelimesi fuğlan veznindedir ve hemzelidir. Toplama mânâsına gelen karae kelimesinden türemiştir" tezini ileri sürerler(1). Istılâhta genel olarak: "Allah tarafından, Cebrail vasıtasıyla Resûl-i Ekrem (sav)'e indirilmiş olan ve peygamberimizden bize tevatüren nakledilen bir nazmdır"(2) tarifi uygun bulunmuştur.Bunun dışında "Müslümanların mukaddes kitabı olup, Resûl-i Ekrem (sav)'e gelen vahiyleri ihtiva eder"(3) ve "Allahû Teâla (cc) tarafından, Resûl-i Ekrem (sav)'e vahiy yoluyla indirilmiş, mushaflarda yazılmış, tevatürle nakledilmiş, tilâvetiyle taabbüd olunan mu'ciz kelâmdır"(4) şeklindeki tariflere de rastlamak mümkündür.Kur'ân-ı Kerim'in mucize olduğu hususunda hiçbir ihtilâf yoktur. Ebû Niansur ıvıunammed el-Matûridî (rh.a)'ye göre: "Kur'ân-ı Kerîm'in îcaz yönü belâgatının kemâle ulaşmasıdır. Eğer bu îcaz, belâgat yönünden başka şeylerde olsaydı, benzerini getirmek için uğraşan Arapları, başka yönleriyle de âciz bırakması gerekirdi. Gaybtan haber vermesi, tenakûzdan hâli olması ister dünyevî, ister uhrevi olsun bütün mesalihi ihtiva etmesi gibi yönlerde. Bu zikredilen haller sadece Kur'ân a mahsus olmayıp, diğer bütün ilâhi kitaplarda da mevcuttur."(5)Kur'ân-ı Kerim, İslâm fıkhında her yönden mutlak asıldır.(6) İmam-ı Kurtubî, "Kur'ân-ı Kerîm'in îcazlarından birisi de ilimdir. Helâl, haram vesair hükümlerle, insanlığı ayakta tutan, ailevî ve beşeri münasebetleri düzene koyan ve saadeti hazırlayan bir ilim" diyerek bu konuya açıklık getirmiştir (7) Kur'ân-ı Kerim'den olduğu sabit olan bir harfi, bir kelimeyi veya bir âyeti inkâr edenin küfrü üzerinde ittifak vardır.(8) Dolayısıyla hiçbir ideoloji gösterilemez ki, temelde küfre dayanmasın.

  KAYNAKLAR
  (1) Doç.Dr. İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, Ank. 1971, sh. 31 vd.
  (2) Molla Hüsrev, Mir'at e1-Usûl fi Şerhi'l Mirkat elVüsûl, İst.1307, c. I, sh. 33.
  (3) İslâm Ansiklopedisi, İst. 1977, c. VI, sh. 995, ("Kur'ân" mad.)
  (4) Doç.Dr. İsmait'Cerrahoğlu, a.g.e., sh. 34.
  (5) Muhyiddin Ebû Abdullah Muhammed b. Süleyman el-Kafiyeci, Kitabu't Taysir fi Kavaidi İlmi't Tefsir Ank.1974, sh. 56-57.
  (6) Abdülaziz el-Buhari, Ke,sfîı'I Esrar, İst.1308, c.I, sh. 19.
  (7) İmam-ı Kurtubi, e1-Camü li Ahkâmû'l Kur'ân, Kahire:1976, c. I, sh. 75.
  (8) Şeyh Nizamüddin ve Bir Heyet, el-Feteva-i Hindiyye, Beyrut:1400, c. II, sh. 266 vd.





+ Yorum Gönder