+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Hakkında Bilgi Nedir Kategorisinden Hz Ömer Adaleti Hz Ömer Ile Ilgili Bilgi Ve Onun Adaletini Gösteren Hikaye Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hz Ömer Adaleti Hz Ömer Ile Ilgili Bilgi Ve Onun Adaletini Gösteren Hikaye

  Reklam

 2. meryemgül1
  ~~Medinenin Gülü ~~

  --->: Hz ömer Adaleti Hz ömer Ile Ilgili Bilgi Ve Onun Adaletini Gösteren Hikaye


  Reklam  Cevap: Aşağdaki linki tıklayın

  http://www.mumsema.com/dini-hikayele...hikayeler.html

 3. Misafir
  hazreti ömerin adalati hikaye


  Bana İki Dirhem Kim Borç Verir?

  Bize bildirilmişdir ki, emîr-ül mü'minîn HzÖmer (ra) Îrânı vilâyetini feth etdi Deveden, atdan ve dirhemden ve koyundan ve sığırdan ve köle ve câriyeden çok mal ve ganîmet getirdiler Emîr-ül mü'minîn bütün o ganîmeti taksîm etdi Kendisine aslâ birşey alıkoymadı Se'âdethânelerine gece vakti geldiler
  Ev ehli dediler ki,
  -Niçin bizim için iki dirhem getirmedin Yimek için, bu gece evde hiç ta'âm yokdur
  Hazret-i Ömer buyurdu,
  -Ey hâtun! Korkdum o tâifeden olmakdan ki, Allahü tebâreke ve teâlâ hazretleri kelâmı mecîdinde buyurur:
  ( Dünyâ hayâtında güzel ni'metleri yiyerek, iyi işlerinizin sevâbını giderdiniz Onlar ile istimtâ' edip, fâidelendiniz, yeryüzünde kibrlenip, günâh işlediniz Bugün şiddetli azâb ile cezâlanacaksınız) [Ahkâf,20] Yine korkdum o kimselerden de olurum diye (Dünyâya mağrûr olup, aldandılar) ve Hak sübhânehü ve teâlâ buyurmuşdur: (Sizi dünyâ hayâtı aldatmasın) ve de kıyâmet günü, Resûlullah (sav) hazretlerinden uzak kalmakdan korkdum, buyurmuşlardır Resûlullah, (Ey Allahım! Beni miskîn yaşat Miskîn olarak öldür Kıyâmet günü miskîn olduğum hâlde, miskînler zümresi ile haşr eyle) buyururdu

  Ondan sonra Ömer (ra) bakdı ki, evde yiyecek yok Dışarı çıkdı Mescide varıp, minbere çıkdı Yüksek sesle (Essalât) deyip, hutbeye başladı Hutbede dedi ki,
  -Ey insanlar, kıyâmet korkusu olmasa idi, bu korkduğunuz işlerden başka işler olurdu Velâkin, kıyâmet korkusu bizi geri çekdi Hevâmıza tâbi' olmadık Sonra buyurdu: Bana iki dirhem kim borç verir Tâ ki bu gecenin ihtiyâcını göreyim ki, benim evimde bu gece yiyecek bir nesne yokdur
  Eshâb-ı güzîn (r ecma'în) bunu işitdiler Çok ağladılar Sonra Abdürrahmân bin Avf (ra) kalkıp, iki dirhem verdi


  Kaynak: Menakıb-ı Çihar Yar-ı Güzin

+ Yorum Gönder
hz ömerin adaleti ile ilgili örnekler,  hz ömerin adaleti ile ilgili hikayeler,  hz ömer adaleti,  adaletle ilgili kısa hikayeler ,  hz ömerin adaletle ilgili örnekleri