+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Hakkında Bilgi Nedir Kategorisinden Cuma hutbeleri ile ilgili bilgi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Cuma hutbeleri ile ilgili bilgi

  Reklam
  Sual: Cuma hutbelerinedir Dinimiz İslamda Cuma hutbeleri hakkında eğitici bilgiler verir misiniz ? ? 2. mumsema
  aydınlatmaya devam...

  Cevap: cuma hutbeleri ile ilgili bilgi


  Reklam  Cevap: Hutbe hakkında kısaca bilgi
  (cuma hutbeleri hakkında bilgi)

  Sözlükte "bir topluluk karşısında yapılan konuşma" anlamına gelen hutbe, dinî bir kavram olarak, Cuma ve bayram namazlarında, genel olarak, Allâh'a hamd, Rasûlüne salât ve Müslümanlar'a nasihatten oluşan konuşmayı ifade eder.
  Hutbe Cuma namazının sıhhat şartlarındandır. Bayram namazlarında ise sünnettir. Hutbe, Cuma namazından önce, bayram namazlarında ise, namazdan sonra okunur. İki hutbeden oluşur. Hanefîlere göre hutbenin rüknü, Allâh'ı zikirden ibarettir. Allâh'ı hamd, tesbih veya tekbir getirmekle hutbenin farzı yerine getirilmiş olur; ancak sünnet terk edildiğinden mekruhtur.
  Hutbe, bir mekânda toplanmış mü'minlerin, başta dinî konular olmak üzere, onların hayatlarını kolaylaştıracak, ilişkilerini uyumlu ve düzenli bir hale getirecek her konuda aydınlatılması için bir vesiledir. Hz. Peygamber'in uygulamaları da bu yöndedir.
  Hutbenin sahih olması için, Cuma vaktinde, namazdan önce okunması, hutbe niyetiyle, cemaat huzurunda okunması, hutbe ile namazın arası, yemek, içmek gibi namaz ile bağdaşmayan bir işle ayrılmaması gerekir. Hutbenin cemaat huzurunda okunması şartının gerçekleşmesi için, Hanefî mezhebine göre, kendisiyle Cuma sahih olan en az bir kişinin bulunması yeterlidir.

+ Yorum Gönder