Konusunu Oylayın.: Dabbe İnsanları Yer Mi Mum Hocam Bilgi Veriri Misin ?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
Dabbe İnsanları Yer Mi Mum Hocam Bilgi Veriri Misin ?
 1. 10.Ocak.2010, 12:25
  1
  Misafir

  Dabbe İnsanları Yer Mi Mum Hocam Bilgi Veriri Misin ?


  Dabbe İnsanları Yer Mi Mum Hocam Bilgi Veriri Misin ? Mumsema dabbe 2 filmine gittim orada dabbe insanları yiyordu böyle birşey mi olacak hocam bilgi verir misin dabbe insanları yer mi? çok korkuyorum ben dabbeden hala etkisindeydim filmin çok korkunçtu dabbe insanları yakalayıp yiyordu


 2. 10.Ocak.2010, 12:25
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  dabbe 2 filmine gittim orada dabbe insanları yiyordu böyle birşey mi olacak hocam bilgi verir misin dabbe insanları yer mi? çok korkuyorum ben dabbeden hala etkisindeydim filmin çok korkunçtu dabbe insanları yakalayıp yiyordu

 3. 10.Ocak.2010, 13:28
  2
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 30,000
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 340
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  --->: Dabbe İnsanları Yer Mi Mum Hocam Bilgi Veriri Misin ?

  DÂBBETÜ'L-ARZ

  Yer hayvanı, kıyametin büyük alametlerinden biri.
  Debb ve debîb; hafif yürüme ve debelenme demektir. Hayvanlar ve çoğunlukla haşereler için kullanılır. İçkinin bedene yayılması ve bir çürüklüğün etrafına sirayeti gibi hareketi gözle görülmeyen şeyler için de kullanılır. Dâbbe de debelenen, hareket eden demektir. Şu halde tren, otomobil, bisiklet vb. şeylere lügate göre dâbbe denebilirse de ıstılahta daha çok hayvanlar için kullanılır.
  "Allah bütün canlıları (her dâbbeyi) sudan yaratmıştır. Kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayakla, kimi de dört ayakla yürür. Allah dilediğini yaratır. Allah şüphesiz her şeye kaadirdir." (en-Nûr, 24/45) âyetinden anlaşılacağı üzere her hayvana dâbbe denir.
  "Yeryüzünde yaşayan bütün canlıların (her dâbbenin) rızkı ancak Allah'a aittir." (Hûd, 11/6) âyetinden de anlaşılan budur.
  "Dâbbetü'l-Arz" da; kıyametin kopmasına yakın, ortaya çıkacağı bildirilen ve kıyametin büyük alâmetlerinden olan bir yaratıktır. Nitekim Kur'ân-ı Kerîm'de:
  "Söylenmiş olan (tehdit edildikleri şey) başlarına geldiği zaman onlara yerden bir dâbbe çıkarırız da, insanların âyetlerimize kesin olarak inanmadıklarını kendilerine söyler." (en-Neml, 27/82) buyrulmaktadır.
  Bu âyetten anlaşılan, dâbbenin bir hayvan-ı nâtık yâni konuşan bir canlı olduğudur (M.H. Yazır, "Hak Dini Kur'ân Dili", V, 3701 vd.).
  Râğıbü'l-İsfahânî, yukardaki âyete dayanarak şöyle demektedir:
  "Dâbbe, tanıdığımız hayvanlara benzemeyen bir hayvandır. Ortaya çıkması kıyamete yakın bir dönemde olacaktır. Bir de denildi ki: Bununla, cahiliyyede hayvan mertebesinde olan kötü insanlar kasdedilmiştir (Râğıb, "Müfredât", debb maddesi.)
  Müfessirler yukardaki âyette (27/82) dayanarak "Dâbbetü'l-Arz"ın kıyamete yakın bir zamanda ortaya çıkacağını söylerler. İbn Ömer'e göre, "dâbbe"nin çıkması hadisesi, dünyada iyiliğe emreden ve kötülükten sakındıran hiçbir fert kalmadığı zaman vuku bulacaktır. İbn Merdûye'nin Ebu Saîd el-Hudrî'den rivayet ettiği bir hadîse göre, aynı şeyi bizzat Hz. Peygamber (s.a.s.)'in kendisinden Ebu Saîd de duymuştur. Bu da, insanın başkalarını iyilik yapmaya teşvik ve kötülükten sakındırma (emr bi'lma'rûf, mehy, ani'l-münker) vazifesini terkettiği zaman Allah'ın, kıyametin hemen öncesinde son ihtar vazifesini görmek üzere bir "dâbbe" meydana çıkaracağını gösterir. Mâmafih onun tek bir hayvan mı, yoksa bütün yeryüzünü istilâ edecek bir hayvan türü mü olduğu açık değildir (Mevdûdî, "Tefhîm", IV, 128)
  Akaid kitaplarına, kıyametin alâmetlerinden biri olarak geçmiş olan "Dâbbetü'l-Arz" (bk. Pezdevî "Ehl-i Sünnet Akaidi", 352; Nesefî, "Akaid ", şerh ve haşiyesi Kesteli. 194) hakkında Peygamber (s.a.s.)'den şöyle rivayet edilir.
  "İlk çıkacak kıyamet alameti, güneşin battığı yerden doğması ve kuşluk vakti insanların üzerine "dâbbe''nin çıkmasıdır. Bu alametlerden hangisi önce belirirse, ötekisi onu kısa zamanda takibedecektir" (Müslim, Fiten, 118; İbn Hanbel, "Müsned", II, 201)
  "Üç şey vardır ki bunlar çıktığı zaman, daha önceden iman etmeyen hiçbir kimseye (o günkü) imanı fayda vermez: 1-Güneşin batıdan doğması, 2-Deccâl ve 3-Dâbbetü'l-Arz (Müslim, İman, 249; Tirmizî, Tefsîr, sûre 6)
  "Dâbbe, yanında Hz. Musa (a.s.)'nın asâsı ve Hz. Süleyman (a.s.)'ın mührü olduğu halde çıkacaktır. Mü'minin yüzünü asa ile parlatacak, kâfirin burnunu da mühürle mühürleyecek. İşte o dönemde yaşayan insanlar biraraya gelecekler ve mü'minler, kâfir belli olacaktır" (Ahmed b. Hanbel, II, 491; Tirmizî, Tefsîr, süre: 27)
  Bu konudaki rivayetler pek çoktur, ancak hiçbiri mütevâtir olmadığından, kıyamet gibi tamamen gaybî olan bir meselede delil olamazlar. Bunun için, "Dâbbetü'l-Arz"la ilgili teferruâtı bir yana bırakıp, Cenâb-ı Allah'ın bizi bununla ilgili olarak Kur'ân-ı Kerim'de bildirdikleriyle yetinmemiz, işin iç yüzünü ve mahiyetini O'na havale edip dabbetü'l-arz'ın kıyamete yakın zuhur edeceğine iman etmek en doğru yoldur. Bununla birlikte: "Gaybın anahtarları O'nun yanındadır. O'ndan başkası onları bilemez... " (el-En'âm, 6/59).
  Halid ERBOĞA


 4. 10.Ocak.2010, 13:28
  2
  Moderatör
  DÂBBETÜ'L-ARZ

  Yer hayvanı, kıyametin büyük alametlerinden biri.
  Debb ve debîb; hafif yürüme ve debelenme demektir. Hayvanlar ve çoğunlukla haşereler için kullanılır. İçkinin bedene yayılması ve bir çürüklüğün etrafına sirayeti gibi hareketi gözle görülmeyen şeyler için de kullanılır. Dâbbe de debelenen, hareket eden demektir. Şu halde tren, otomobil, bisiklet vb. şeylere lügate göre dâbbe denebilirse de ıstılahta daha çok hayvanlar için kullanılır.
  "Allah bütün canlıları (her dâbbeyi) sudan yaratmıştır. Kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayakla, kimi de dört ayakla yürür. Allah dilediğini yaratır. Allah şüphesiz her şeye kaadirdir." (en-Nûr, 24/45) âyetinden anlaşılacağı üzere her hayvana dâbbe denir.
  "Yeryüzünde yaşayan bütün canlıların (her dâbbenin) rızkı ancak Allah'a aittir." (Hûd, 11/6) âyetinden de anlaşılan budur.
  "Dâbbetü'l-Arz" da; kıyametin kopmasına yakın, ortaya çıkacağı bildirilen ve kıyametin büyük alâmetlerinden olan bir yaratıktır. Nitekim Kur'ân-ı Kerîm'de:
  "Söylenmiş olan (tehdit edildikleri şey) başlarına geldiği zaman onlara yerden bir dâbbe çıkarırız da, insanların âyetlerimize kesin olarak inanmadıklarını kendilerine söyler." (en-Neml, 27/82) buyrulmaktadır.
  Bu âyetten anlaşılan, dâbbenin bir hayvan-ı nâtık yâni konuşan bir canlı olduğudur (M.H. Yazır, "Hak Dini Kur'ân Dili", V, 3701 vd.).
  Râğıbü'l-İsfahânî, yukardaki âyete dayanarak şöyle demektedir:
  "Dâbbe, tanıdığımız hayvanlara benzemeyen bir hayvandır. Ortaya çıkması kıyamete yakın bir dönemde olacaktır. Bir de denildi ki: Bununla, cahiliyyede hayvan mertebesinde olan kötü insanlar kasdedilmiştir (Râğıb, "Müfredât", debb maddesi.)
  Müfessirler yukardaki âyette (27/82) dayanarak "Dâbbetü'l-Arz"ın kıyamete yakın bir zamanda ortaya çıkacağını söylerler. İbn Ömer'e göre, "dâbbe"nin çıkması hadisesi, dünyada iyiliğe emreden ve kötülükten sakındıran hiçbir fert kalmadığı zaman vuku bulacaktır. İbn Merdûye'nin Ebu Saîd el-Hudrî'den rivayet ettiği bir hadîse göre, aynı şeyi bizzat Hz. Peygamber (s.a.s.)'in kendisinden Ebu Saîd de duymuştur. Bu da, insanın başkalarını iyilik yapmaya teşvik ve kötülükten sakındırma (emr bi'lma'rûf, mehy, ani'l-münker) vazifesini terkettiği zaman Allah'ın, kıyametin hemen öncesinde son ihtar vazifesini görmek üzere bir "dâbbe" meydana çıkaracağını gösterir. Mâmafih onun tek bir hayvan mı, yoksa bütün yeryüzünü istilâ edecek bir hayvan türü mü olduğu açık değildir (Mevdûdî, "Tefhîm", IV, 128)
  Akaid kitaplarına, kıyametin alâmetlerinden biri olarak geçmiş olan "Dâbbetü'l-Arz" (bk. Pezdevî "Ehl-i Sünnet Akaidi", 352; Nesefî, "Akaid ", şerh ve haşiyesi Kesteli. 194) hakkında Peygamber (s.a.s.)'den şöyle rivayet edilir.
  "İlk çıkacak kıyamet alameti, güneşin battığı yerden doğması ve kuşluk vakti insanların üzerine "dâbbe''nin çıkmasıdır. Bu alametlerden hangisi önce belirirse, ötekisi onu kısa zamanda takibedecektir" (Müslim, Fiten, 118; İbn Hanbel, "Müsned", II, 201)
  "Üç şey vardır ki bunlar çıktığı zaman, daha önceden iman etmeyen hiçbir kimseye (o günkü) imanı fayda vermez: 1-Güneşin batıdan doğması, 2-Deccâl ve 3-Dâbbetü'l-Arz (Müslim, İman, 249; Tirmizî, Tefsîr, sûre 6)
  "Dâbbe, yanında Hz. Musa (a.s.)'nın asâsı ve Hz. Süleyman (a.s.)'ın mührü olduğu halde çıkacaktır. Mü'minin yüzünü asa ile parlatacak, kâfirin burnunu da mühürle mühürleyecek. İşte o dönemde yaşayan insanlar biraraya gelecekler ve mü'minler, kâfir belli olacaktır" (Ahmed b. Hanbel, II, 491; Tirmizî, Tefsîr, süre: 27)
  Bu konudaki rivayetler pek çoktur, ancak hiçbiri mütevâtir olmadığından, kıyamet gibi tamamen gaybî olan bir meselede delil olamazlar. Bunun için, "Dâbbetü'l-Arz"la ilgili teferruâtı bir yana bırakıp, Cenâb-ı Allah'ın bizi bununla ilgili olarak Kur'ân-ı Kerim'de bildirdikleriyle yetinmemiz, işin iç yüzünü ve mahiyetini O'na havale edip dabbetü'l-arz'ın kıyamete yakın zuhur edeceğine iman etmek en doğru yoldur. Bununla birlikte: "Gaybın anahtarları O'nun yanındadır. O'ndan başkası onları bilemez... " (el-En'âm, 6/59).
  Halid ERBOĞA

 5. 10.Ocak.2010, 14:54
  3
  Misafir

  --->: Dabbe İnsanları Yer Mi Mum Hocam Bilgi Veriri Misin ?

  hocam peki ya ben dabbeye inanırsam kafir mi oluyorum ama ben namazlarımı kılıyorum Rabbime olan ibaedtimi yerine getirmeye çalışıorm çoooook ama çooooook korkuyorum ya ona inanırsam ya dabbeye inanırsam kafir mi olurum çooook korkunnççççççç yardıme din ne olur


 6. 10.Ocak.2010, 14:54
  3
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  hocam peki ya ben dabbeye inanırsam kafir mi oluyorum ama ben namazlarımı kılıyorum Rabbime olan ibaedtimi yerine getirmeye çalışıorm çoooook ama çooooook korkuyorum ya ona inanırsam ya dabbeye inanırsam kafir mi olurum çooook korkunnççççççç yardıme din ne olur

 7. 10.Ocak.2010, 19:57
  4
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 30,000
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 340
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  --->: Dabbe İnsanları Yer Mi Mum Hocam Bilgi Veriri Misin ?

  Alıntı
  hocam peki ya ben dabbeye inanırsam kafir mi oluyorum ama ben namazlarımı kılıyorum Rabbime olan ibaedtimi yerine getirmeye çalışıorm çoooook ama çooooook korkuyorum ya ona inanırsam ya dabbeye inanırsam kafir mi olurum çooook korkunnççççççç yardıme din ne olur
  konuyu anlamadın kardeş bir daha iyice oku


 8. 10.Ocak.2010, 19:57
  4
  Moderatör
  Alıntı
  hocam peki ya ben dabbeye inanırsam kafir mi oluyorum ama ben namazlarımı kılıyorum Rabbime olan ibaedtimi yerine getirmeye çalışıorm çoooook ama çooooook korkuyorum ya ona inanırsam ya dabbeye inanırsam kafir mi olurum çooook korkunnççççççç yardıme din ne olur
  konuyu anlamadın kardeş bir daha iyice oku

 9. 10.Ocak.2010, 20:03
  5
  gözyaşı89
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 19.Ekim.2009
  Üye No: 60790
  Mesaj Sayısı: 49
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 28

  --->: Dabbe İnsanları Yer Mi Mum Hocam Bilgi Veriri Misin ?

  korkmayın bunlar sende yoksa korkma kardeş ; "Üç şey vardır ki bunlar çıktığı zaman, daha önceden iman etmeyen hiçbir kimseye (o günkü) imanı fayda vermez: 1-Güneşin batıdan doğması, 2-Deccâl ve 3-Dâbbetü'l-Arz (Müslim, İman, 249; Tirmizî, Tefsîr, sûre 6)


 10. 10.Ocak.2010, 20:03
  5
  korkmayın bunlar sende yoksa korkma kardeş ; "Üç şey vardır ki bunlar çıktığı zaman, daha önceden iman etmeyen hiçbir kimseye (o günkü) imanı fayda vermez: 1-Güneşin batıdan doğması, 2-Deccâl ve 3-Dâbbetü'l-Arz (Müslim, İman, 249; Tirmizî, Tefsîr, sûre 6)

 11. 10.Ocak.2010, 20:39
  6
  Rüyet-iTaksîr
  Kıdemli Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 27.Ekim.2009
  Üye No: 61896
  Mesaj Sayısı: 219
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 3

  --->: Dabbe İnsanları Yer Mi Mum Hocam Bilgi Veriri Misin ?

  Kardeş günümüzde Dabbeye gelene kadar korkulacak çok şey var korkmanı gerektiricek birşey yok. Dabbe yaşayan ölü değil insanları yemez.

  Sen filmin etkisinde kalmışssın. Eğer sağlık okuduysan vücuda giren basit bir grip mikrobunun vücuduna yaptığı tahribi bir görsen biri de çıkıp bunu film yapsa sanırım sen uykuyu unutursun. Bu sebeple söyledim dabbeye gelene kadar çok şey var diye. Bu sadece film bunu böyle bir böylşe yaşa...


 12. 10.Ocak.2010, 20:39
  6
  Kıdemli Üye
  Kardeş günümüzde Dabbeye gelene kadar korkulacak çok şey var korkmanı gerektiricek birşey yok. Dabbe yaşayan ölü değil insanları yemez.

  Sen filmin etkisinde kalmışssın. Eğer sağlık okuduysan vücuda giren basit bir grip mikrobunun vücuduna yaptığı tahribi bir görsen biri de çıkıp bunu film yapsa sanırım sen uykuyu unutursun. Bu sebeple söyledim dabbeye gelene kadar çok şey var diye. Bu sadece film bunu böyle bir böylşe yaşa...
+ Yorum Gönder