+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Hakkında Bilgi Nedir Kategorisinden İslamın kader anlayışı ile ayetel kürsideki bilgiler arasındaki bağlantıyı açıklayınız Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İslamın kader anlayışı ile ayetel kürsideki bilgiler arasındaki bağlantıyı açıklayınız

  Reklam
  Sual: islamın kader anlayışı ile ayetel kürsideki bilgiler arasındaki bağlantıyı açıklayınız...(lütfen acele ediniz...) ? 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: islamın kader anlayışı ile ayetel kürsideki bilgiler arasındaki bağlantıyı açıklayınız


  Reklam  Cevap: Ayete'l-Kürsi ve kader

  255- Allah (ibadete lâyık olan yalnız O'dur). O'ndan başka ilâh yoktur. Hayy'dır, Kayyûm'dur. O'nu ne bir uyuklama alır ne de bir uyku. Gökler*de ve yerde ne varsa hepsi yalnız O'nundur. O'nun izni ile olmaksızın nezdinde kim şefaat edebilir? O önle-rindekini de arkalarmdakini de bilir. O'nun ilminden kendisinin dilediğin*den başka biç bir şeyi kavrayamazlar. O'nun Kûrsisi gökleri ve yeri kucakla*mıştır. Onları koruması O'na ağır gel*mez. O Aliyy'dir, Azîm'dir.

  Bu ayet-i kerime insanın kalbini Allah'ın azameti, heybeti, celâl ve kemali ile doldurur. Yüce Allah'ın ulûhiyyet, egemenlik ve kudretiyle tek başına ve eş*siz olduğunu göstermektedir. O her an kâinatı yönetendir. Yarattıklarının hiç bir şeylerinden gafil değildir. Göklerde ve yerde her şeyin mutlak malikidir. O'nun izni olmadıkça hiç bir kimse şefaate cesaret edemez. Varlık alemindeki her şeyi O bilir. O'nun ilmi küçük büyük mahlûkatm bütün durum ve işlerini kuşatır. Bütün yaratıkların işlerini çekip çevirmesine rağmen, bütün eşyayı kuşatan bilgisine rağmen O, şanı pek yüce olandır. Asla yenik düşürülemeyen, kahir olandır. Kendisinin dışındaki her şey üzerinde, mutlak mülk ve kudret sahibi olan, Azîm olandır. O bakımdan insanların gurura kapılmalarına ve Al*lah'ın azameti önünde büyüklük taslamalarına yer yoktur

+ Yorum Gönder