+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Gusül ve Abdest Kategorisinden Burun ve kulaktan katı olarak düşen kan (pıhtılaşmış kan) abdesti bozar mı? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Burun ve kulaktan katı olarak düşen kan (pıhtılaşmış kan) abdesti bozar mı?

  Reklam

 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Burun ve kulaktan katı olarak düşen kan (pıhtılaşmış kan) abdesti bozar mı?


  Reklam  Cevap: Sümkürüldüğünde burundan bir mercimek tanesi büyüklüğünde pıhtılaşmış kan çıkarsa, abdest bozulmuş sayılmaz. Daha büyük olursa, çoğu fakihlere göre abdest bozulur. El Hulasa ve Fetavâ-yı Hindiyye'de de aynı fetvaya yer verilmiştir. Kulaktan çıkan pıhtılaşmış kan da böyledir. (Feteva-i Hindiyye; Feteva-i Alemgiriyye, Akçağ Yayınları: 1/40-42; Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 1/36.) Ancak, akıntı halde olmayıp donmuş bir şekilde gelen kandan dolayı abdestin bozulmadığını söyleyen alimler de vardır. Bununla amel edilmesi de caizdir.

+ Yorum Gönder