+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Gusül ve Abdest Kategorisinden Mürekkep boyası gusül veya namaz abdesti almaya engel midir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Mürekkep boyası gusül veya namaz abdesti almaya engel midir?

  Reklam

 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Mürekkep boyası gusül veya namaz abdesti almaya engel midir?


  Reklam  Cevap: Tükenmez kalemden elimize bulaşan mürekkep deri üzerinde tabaka
  oluşturmadığı için abdeste mani değildir.

  Abdest organlarından her hangi birinin üzerinde suyun deriye geçmesine engel olan bir madde bulunursa, alınan abdest sahih olmaz. Örneğin oje, uhu, sakız bu türdendir.

  Deri üzerinde bir tabaka meydana getirmeyen kına, boya ve benzeri maddeler abdeste engel değildir. Çoğu kez hamur yoğuran ev kadınları yada fırıncıların ellerine yapışıp kuruyan hamur az bir şeyse ve hemen ıslanıp kaldırılması mümkün değilse, onlar hakkında bu vaziyette aldıkları abdest caizdir denilmiştir.

  Tırnak altlarına girip kuruyan hamur ve benzeri maddelerin de temizlenip altına suyun nüfuz etmesini sağlamak gerekir.

  Ancak tarla, bahçe ve benzeri iş yerlerinde çalışıp tırnak altlarını devamlı surette temiz tutmaları mümkün olmayanlar hakkında fetva verilmiştir. Yani onlar o vaziyette abdest alıp, namaz kılabilirler.

  Bu konuda İmam Ebu Nasr El-Saffar'ın şöyle dediği Fetavai Hindiyye nakletmiştir: "Tırnaklar parmak uçlarını örtecek kadar uzunsa herhalde altlarını yıkamak gerekir. Kısa olursa buna gerek yoktur." El-Muhit kitabında da bu husus belirtilmiştir. Fethülkadirde uzun olan tırnakların herhalde altlarını yıkamak gerekir. Buna başka bir görüş eklemek lüzumsuzdur, deniliyor.

  Ne varki fakihlerin hepsi de çeşitli iş yerlerinde çalışan kadın ve erkeklerin tırnak altlarının bazı bazı maddelerin girmesinden korunması mümkün olmadığı için abdestte yıkanması gerekli değidir, demişleridir. Fetva buna göredir.

  Boyacıların tırnaklarında kalan boyalar, zaruret sebebiyle, abdestlerine zarar vermez. Fakat bir zarurete müstenid olmayıp tırnakların üzerinde ince bir tabaka teşkîl eden ve altlarına suyun geçmesini önleyen boyalar, abdestin sıhhatine mânidir.


 3. Misafir
  Ellerde nar suyu kalırsa gusül abdesti sahih olurmu?

 4. arifselim
  Yönetici
  Normalde nar suyu suyun deriye ulaşmasına engel olmaz ancak bir tabaka oluşmuş ve su ulaşmıyorsa bunun ilk önce temizlenmesi gerekir.

+ Yorum Gönder
tükenmez kalem abdest geçirir mi,  mürekkep gusle mani midir,  mürekkep abdest,  mürekkep abdest geçirir mi,  tükenmez kalem gusül,  mürekkep gusül,  tükenmez kalem gusle engel mi