+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Gusül ve Abdest Kategorisinden Gusül sonrası meni ile kirlenmiş giysiye dokunmak,onu tekrar giymek gusülü gerektirirmi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. 1
  Misafir

  Gusül sonrası meni ile kirlenmiş giysiye dokunmak,onu tekrar giymek gusülü gerektirirmi?

  Reklam
  Sual: gusul abdesti aldıktan sonra meni değmiş olan elbiseye dokunmak , elbisedeki menin farklı yerlere değmesi vb. gibi durumlarda (elbiseyi giymek vb.) yeniden gusul gerektirir mi ? ? 2. 2
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Gusül sonrası meni ile kirlenmiş giysiye dokunmak,onu tekrar giymek gusülü gerektirirmi?


  Reklam  Cevap: Bu anlattığınız durumlardan dolayı tekrar
  gusül almanıza gerek yoktur,
  ama giysiyi yıkamadan namaz kılınmaz


 3. 3
  Muhasibi
  Editör
  Mezi ve vedi bütün mezheplere göre necistir. (bk. el-Fıkhu’l-İslamî, 1/151-152) Meni ise, Hanefi mezhebine göre necis olmakla beraber, Şafi mezhebine göre necis değildir.
  Necasetin kuru veya yaş bir madde olup olmamasına göre, namazın sıhhatine engel olan miktar değişir. Şöyle ki:
  Galiz necaset tabir edilen ağır pislik, kuru (katı) bir madde ise, bir dirhem, yani, üç gramdan az olmalıdır. Üç gramdan fazlası, namazın sıhhatine engel olur.
  Eğer yaş (ıslak) bir madde ise, el ayası dediğimiz avuç içinden daha geniş bir alana yayılmamış olması şarttır. El ayasından fazla bir kısmı ıslatmış olan necaset, namaza mânidir. Namaz kılabilmek için bu miktardaki pisliklerden temizlenmek farzdır. Bu miktarlardan aşağı olan pislikler, namazın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak yine de bu miktar pisliğin -eğer mümkünse- yok edilmesi sünnettir.
  İnsanların kurumuş olan menileri ise ovalamakla temizlenebilir. Dokunmuş olduğu elbise astarlı olsa da, yine ovalamak yeterlidir. Fakat yaş halde olan meniyi mutlaka su ile yıkamak gerekir.
  Bununla beraber, elbiseye dokunup kurumuş olan bir meni, ovalanmakla temizlendikten sonra, o elbise ile namaz kılınabilirse de, o yer sonra ıslanmış olsa, sahih kabul edilen görüşe göre pislik hali geri döner; onu tekrar kurutup ovalamak veya yıkamak gerekir.
  Şafi mezhebine göre necasetin bir damlası bile yıkanması gerekir.

 4. 4
  Şem'a
  YÖNETİCİ
  Kurumuş meniye dokunmak veya ıslak meniye dokunmak gusül gerektirmez

+ Yorum Gönder

Kurumuş meniye dokunmak

meniye dokunmak gusül gerektirir mi

elbisedeki gusul