+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Gusül ve Abdest Kategorisinden Mezi Gusül Abdesti gerektirirmi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Mezi Gusül Abdesti gerektirirmi?

  Reklam

 2. imam
  Üye

  Cevap: Mezi Gusül Abdesti gerektirirmi?


  Reklam  Cevap: Mezi nedir mezinin özellikleri nelerdir?
  Mezi boy abdestini gerektirir mi?

  Erkeğin hanımı ile oynaşırken, idrar yolundan gelen berrak su. Kadınlarda erkeklerden daha çok görülür. Bu kelime "mezy" ve "meziy" şeklinde de okunabilir. Hatta bazıları "meziyy" şeklinde şeddeli okunmasını daha uygun görmüşlerdir (el-Abâdî, Avnul-Ma'bûd Şerh'u Sünen'i Ebi Dâvud, Medine 1968, I, 354).

  Mezi, meni gibi şehvetle akmaz. Aktığı zaman, insan tarafından hissedilmez. Mezinin akması ile şehvet kesilmez (Ahmed b. Muhammed b. İsmail et-Tahtâvî, Haşiye ula Merakil-Felâh Şerhu Nuril-İzâh, Mısır 1970, s. 80).

  Meziden dolayı gusül yapmak, yıkanmak gerekmez. Ancak mezi abdesti bozar. Bunun için abdesti yenilemek gerekir.

+ Yorum Gönder
mezi boy abdesti gerektirir mi,  mezi gusul gerektirirmi,  mezi gusül gerektirir mi ,  mezi gusül abdesti gerektirir mi,  mezi guslü gerektirir mi,  mezi boy abdesti gerektirirmi,  zevk suyu gusül gerektirirmi