Konusunu Oylayın.: Hadisler ve Ayetler ile Müziğin(Çalgı Aletlerinin) "HARAM" Oluşu

5 üzerinden 4.79 | Toplam : 29 kişi
Hadisler ve Ayetler ile Müziğin(Çalgı Aletlerinin) "HARAM" Oluşu
 1. 21.Temmuz.2012, 00:31
  1
  جهاد
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 17.Temmuz.2012
  Üye No: 96965
  Mesaj Sayısı: 40
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1

  Hadisler ve Ayetler ile Müziğin(Çalgı Aletlerinin) "HARAM" Oluşu


  Hadisler ve Ayetler ile Müziğin(Çalgı Aletlerinin) "HARAM" Oluşu Mumsema Hadislerler Müziğin Haram Oluşu:

  Şarkı ve Çalgı Aletlerinin Haram Olduğuna Dair Hadisler

  1) Ebu Amir ya da Ebu Malik el-Eş’ari (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Ümmetim arasında fercleri, ipeği, şarabı ve çalgı aletlerini helal kabul edecek bir topluluk olacaktır. Ve birtakım kimseler bir âlemin yakınına konaklayacaklar. Kendilerine ait davarlarla yanına gidecek, bir ihtiyacı sebebiyle onlara varacak. Onlar ona:
  −Bize yarın tekrar gel diyecekler. Yüce Allah geceleyin onlara hükmünü geçirecek ve âlemi koyacak, diğerlerini ise tanınmaz hale çevirerek kıyamet gününe kadar maymunlara ve domuzlara dönüştürecektir’ buyurdu.”

  Buhari

  2) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Dünyada da, ahirette de lanetlenmiş iki ses vardır:
  1) Nimet sırasında zurna sesi ve
  2) Musibet sırasında bir inleme’ buyurdu.”

  Bezzar Müsned: 1/377, 795, Ebu Bekr eş-Şafii er-Rubaiyyat: 2/22, ed-Dıya el-Makdisi, el-Ehadiysu’l-Muhtare
  Ayrıca bu hadisin kendisi ile kuvvet kazandığı bir şahidi daha vardır.

  3) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Ben ağlamayı yasaklamadım. Fakat ben ahmak ve günahkâr iki sesi yasakladım: Birisi oynama ve oyalanma namesi sırasındaki ses ve şeytan zurnaları, diğeri ise musibet halindeki ses yüzlere vurmak, yakaları yırtmak ve şeytan inlemesidir’ buyurdu.”

  Hâkim, Beyhaki, İbni Ebi’d-Dünya, Acurri, Beğavi Şerhu’s-Sünne, Tayalisi Müsned, İbni Sad Tabakat, İbni Ebi Şeybe el-Musannef, Tirmizi

  4) Abdullah bin Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Muhakkak Allah bana şarabı, kumarı, davul ve zarı haram kıldı. Sarhoşluk verici herşey şüphesiz haramdır’ buyurdu.”
  Ebu Davud 3696, Beyhaki, Ahmed Müsned, Ebu Ya’la Müsned, İbni Hibban Sahih, Ebu’l-Hasen et-Tusi el-Erbain, Taberani Mucemu’l-Kebir

  5) Abdullah bin Amr bin el-As (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Muhakkak Aziz ve Celil olan Allah içkiyi, kumarı, davul ve içkiyi haram kılmıştır. Sarhoşluk veren herşey de haramdır’ buyurdu.”

  Ebu Davud 3685, Tahavi Şerhu Meani’l-Asar, Beyhaki, Ahmed, Yakub el-Fesevi el-Marife, İbni Abdi’l-Berr et-Temhid

  6) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  “Şüphesiz Rabbim bana içkiyi, kumarı, davulu ve tamburu haram kıldı.”
  Beyhaki, Ahmed

  7) İmran bin Husayn (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Ümmetim arasında semadan atılan helak edici atışlar, suret değişimi ve yerin dibine geçirilme görülecektir.’ Sahabeler:
  −Ey Allah’ın Rasulü! Bu ne zaman olacak diye sordular. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Çalgı aletleri ortaya çıkıp, şarkıcı cariyeler çoğaldığı ve şaraplar içildiği vakit’ buyurdu.”

  Tirmizi 2213, İbni Ebi’d-Dünya Zemhu’l-Melahi, Ebu Amr ed-Dani es-Sünenu’l-Varide fi’l-Fiten, İbnu’n-Neccar Zeylu Tarih-i Bağdad

  8) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  “Bir topluluk koltukları üzerinde oturmakta iken maymunlara ve domuzlara dönüştürülecektir. Buna sebep ise onların içki içmeleri, ud çalmaları ve cariyelerin şarkı söylemeleridir.”
  İbni Ebi’d-Dünya, İbni Asakir Tarih-u Dımeşk

  9) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  “Ümmetimin sonlarında yerin dibine geçirilmek, semadan helak edici atışların yapılması ve suret değişimi olacaktır.” Sahabeler:
  −Hangi sebeple ey Allah’ın Rasulü! diye sordular. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  −“Onların şarkıcı cariyeler edinmeleri ve içki içmeleri sebebiyle olacaktır.”

  Ed-Dulabi el-Kuna, İbni Asakir Tarih

  10) Ebu Umame (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Bu ümmetten birtakım kimseler yemiş ve içmiş olarak geceyi geçirecekler ve maymunlara ve domuzlara dönüştürülmüşler olarak sabahı edeceklerdir...’
  Bu hadiste şu ifadeler de vardır. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Buna sebep içki içmeleri, faiz yemeleri, şarkı söyleyen cariyeler edinmeleri, ipek giyinmeleri ve akrabalık bağlarını koparmaları olacaktır’ buyurdu.”

  Hâkim, Beyhaki Şuabu’l-İman, Ahmed, İbni Ebi’d-Dünya, Asbahani et-Terğib, Tayalisi, Ebu Nuaym el-Hilye, İbni Asakir Tarih

  11) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Ümmetim altı şeyi helal bellerse artık helak olurlar:
  1) Aralarında lanetleşme ortaya çıkarsa,
  2) İçkileri içerlerse,
  3) İpek giyerlerse,
  4) Şarkı söyleyen cariyeler edinirlerse,
  5) Erkekler erkeklerle yetinirse (cinsel ilişkiye girerse),
  6) Kadınlar kadınlarla yetinirse (cinsel ilişkiye girerse)’ buyurdu.”

  Taberani Mucemu’l-Evsad, Beyhaki

  12) Ebu Umame (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Şarkıcı kadınların satılması, satın alınmaları, onların ticaretinin yapılması helal değildir. Onlar karşılığında alınan bedel haramdır.’ Ebu Umame (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle devam etti:
  “İnsanlardan öylesi var ki, herhangi bir ilmî delile dayanmadan Allah yolundan saptırmak ve sonra da onunla alay etmek için boş lafı satın alır. İşte onlara rüsvay edici bir azap vardır.” Lokman 6 bu ayet bu husus (müzik) için indirildi’ buyurdu.”

  Taberani Mucemu’l-Kebir


 2. 21.Temmuz.2012, 00:31
  1
  Üye  Hadislerler Müziğin Haram Oluşu:

  Şarkı ve Çalgı Aletlerinin Haram Olduğuna Dair Hadisler

  1) Ebu Amir ya da Ebu Malik el-Eş’ari (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Ümmetim arasında fercleri, ipeği, şarabı ve çalgı aletlerini helal kabul edecek bir topluluk olacaktır. Ve birtakım kimseler bir âlemin yakınına konaklayacaklar. Kendilerine ait davarlarla yanına gidecek, bir ihtiyacı sebebiyle onlara varacak. Onlar ona:
  −Bize yarın tekrar gel diyecekler. Yüce Allah geceleyin onlara hükmünü geçirecek ve âlemi koyacak, diğerlerini ise tanınmaz hale çevirerek kıyamet gününe kadar maymunlara ve domuzlara dönüştürecektir’ buyurdu.”

  Buhari

  2) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Dünyada da, ahirette de lanetlenmiş iki ses vardır:
  1) Nimet sırasında zurna sesi ve
  2) Musibet sırasında bir inleme’ buyurdu.”

  Bezzar Müsned: 1/377, 795, Ebu Bekr eş-Şafii er-Rubaiyyat: 2/22, ed-Dıya el-Makdisi, el-Ehadiysu’l-Muhtare
  Ayrıca bu hadisin kendisi ile kuvvet kazandığı bir şahidi daha vardır.

  3) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Ben ağlamayı yasaklamadım. Fakat ben ahmak ve günahkâr iki sesi yasakladım: Birisi oynama ve oyalanma namesi sırasındaki ses ve şeytan zurnaları, diğeri ise musibet halindeki ses yüzlere vurmak, yakaları yırtmak ve şeytan inlemesidir’ buyurdu.”

  Hâkim, Beyhaki, İbni Ebi’d-Dünya, Acurri, Beğavi Şerhu’s-Sünne, Tayalisi Müsned, İbni Sad Tabakat, İbni Ebi Şeybe el-Musannef, Tirmizi

  4) Abdullah bin Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Muhakkak Allah bana şarabı, kumarı, davul ve zarı haram kıldı. Sarhoşluk verici herşey şüphesiz haramdır’ buyurdu.”
  Ebu Davud 3696, Beyhaki, Ahmed Müsned, Ebu Ya’la Müsned, İbni Hibban Sahih, Ebu’l-Hasen et-Tusi el-Erbain, Taberani Mucemu’l-Kebir

  5) Abdullah bin Amr bin el-As (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Muhakkak Aziz ve Celil olan Allah içkiyi, kumarı, davul ve içkiyi haram kılmıştır. Sarhoşluk veren herşey de haramdır’ buyurdu.”

  Ebu Davud 3685, Tahavi Şerhu Meani’l-Asar, Beyhaki, Ahmed, Yakub el-Fesevi el-Marife, İbni Abdi’l-Berr et-Temhid

  6) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  “Şüphesiz Rabbim bana içkiyi, kumarı, davulu ve tamburu haram kıldı.”
  Beyhaki, Ahmed

  7) İmran bin Husayn (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Ümmetim arasında semadan atılan helak edici atışlar, suret değişimi ve yerin dibine geçirilme görülecektir.’ Sahabeler:
  −Ey Allah’ın Rasulü! Bu ne zaman olacak diye sordular. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Çalgı aletleri ortaya çıkıp, şarkıcı cariyeler çoğaldığı ve şaraplar içildiği vakit’ buyurdu.”

  Tirmizi 2213, İbni Ebi’d-Dünya Zemhu’l-Melahi, Ebu Amr ed-Dani es-Sünenu’l-Varide fi’l-Fiten, İbnu’n-Neccar Zeylu Tarih-i Bağdad

  8) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  “Bir topluluk koltukları üzerinde oturmakta iken maymunlara ve domuzlara dönüştürülecektir. Buna sebep ise onların içki içmeleri, ud çalmaları ve cariyelerin şarkı söylemeleridir.”
  İbni Ebi’d-Dünya, İbni Asakir Tarih-u Dımeşk

  9) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  “Ümmetimin sonlarında yerin dibine geçirilmek, semadan helak edici atışların yapılması ve suret değişimi olacaktır.” Sahabeler:
  −Hangi sebeple ey Allah’ın Rasulü! diye sordular. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
  −“Onların şarkıcı cariyeler edinmeleri ve içki içmeleri sebebiyle olacaktır.”

  Ed-Dulabi el-Kuna, İbni Asakir Tarih

  10) Ebu Umame (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Bu ümmetten birtakım kimseler yemiş ve içmiş olarak geceyi geçirecekler ve maymunlara ve domuzlara dönüştürülmüşler olarak sabahı edeceklerdir...’
  Bu hadiste şu ifadeler de vardır. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Buna sebep içki içmeleri, faiz yemeleri, şarkı söyleyen cariyeler edinmeleri, ipek giyinmeleri ve akrabalık bağlarını koparmaları olacaktır’ buyurdu.”

  Hâkim, Beyhaki Şuabu’l-İman, Ahmed, İbni Ebi’d-Dünya, Asbahani et-Terğib, Tayalisi, Ebu Nuaym el-Hilye, İbni Asakir Tarih

  11) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Ümmetim altı şeyi helal bellerse artık helak olurlar:
  1) Aralarında lanetleşme ortaya çıkarsa,
  2) İçkileri içerlerse,
  3) İpek giyerlerse,
  4) Şarkı söyleyen cariyeler edinirlerse,
  5) Erkekler erkeklerle yetinirse (cinsel ilişkiye girerse),
  6) Kadınlar kadınlarla yetinirse (cinsel ilişkiye girerse)’ buyurdu.”

  Taberani Mucemu’l-Evsad, Beyhaki

  12) Ebu Umame (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Şarkıcı kadınların satılması, satın alınmaları, onların ticaretinin yapılması helal değildir. Onlar karşılığında alınan bedel haramdır.’ Ebu Umame (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle devam etti:
  “İnsanlardan öylesi var ki, herhangi bir ilmî delile dayanmadan Allah yolundan saptırmak ve sonra da onunla alay etmek için boş lafı satın alır. İşte onlara rüsvay edici bir azap vardır.” Lokman 6 bu ayet bu husus (müzik) için indirildi’ buyurdu.”

  Taberani Mucemu’l-Kebir

 3. 21.Temmuz.2012, 00:33
  2
  جهاد
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 17.Temmuz.2012
  Üye No: 96965
  Mesaj Sayısı: 40
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1

  Cevap: Hadisler ve Ayetler ile Müziğin(Çalgı Aletlerinin) "HARAM" Oluşu
  Ayetlerle Müziğin Haram Oluşu:

  Lokman suresi 6. ayet : İnsanlardan bilgisizce Allah yolundan saptırmak için Hakkı boş sözlerle değişenler ve Allah yolunu alaya alanlar vardır. İşte horlayıcı azâb onlar içindir

  İbn Cerîr'in, Avfî kanalıyla İbn Abbâs'tan rivayetine göre bu âyet-i kerime en-Nadr ibnu'l-Hâris hajkkında nazil olmuştur ama bu âyet-i kerimenin nüzulüne sebep olan davranışı buna göre başkadır.
  Rivayete göre o, şarkıcı cariyeler satın alır; birisinin Hz. Peygamber (sa)'i dinlemeye gittiğini görürse hemen bir şarkıcı cariyesini çağırır, o kişiyi de çağırır ve cariyesinin ona çalıp söylemesini emrederek: "Bak, bu, Muhammed'in kendisine çağırdığı namazdan, oruçtan ve onunla birlikte mücadeleden daha hayırlıdır." dermiş. İşte onun bu davranışı üzerine bu âyet-i kerime nazil olmuş. (Suyûtî, Lubâbu'n-Nukûi, n,56)

  Sevr ibn Fâhıte'nin babasından, onun da İbn Abbâs'tan rivayetine göre bu âyet-i kerime gece gündüz kendisine şarkı söylesin diye bir cariye satın alan bir adam hakkında nazil olmuştur. (Vahidî, Esbâbun-Nuzûl, s. 244) Bu kişinin İbn Hatal olduğu söylenmiştir. (Alusî, Ruhu'l-Maânî, xxı, 67)

  Vâhıdî'nin kendi isnadıyla Ebu Umâme'den rivayetinde Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Cariyelere şarkı öğreterek şarkıcı yetiştirmek, onları satmak helâl değildir. Onları satılmasından alınan bedel de haramdır. Bu gibiler hakkında "İnsanlardan bilgisizce Allah yolundan saptırmak için Hakkı boş sözlerle değişenler... vardır." âyeti nazil oldu. Bir kimse yüksek sesle şarkı söylediği zaman iki şeytan gelir birisi bir omuzunda, diğeri öbür omuzunda tepinmeye, oynamaya başlarlar ve o kişi susuncaya kadar böyle yapmakta devam ederler. (Vahidî, Esbâbu'n-Nuzûl, s. 244.)

  Ayetlerden Çıkan Hüküm Ve Hikmetler:

  1- En büyük günahlardan biri insanları saptırmak ve Allah Tealâ'nın dininden yüzçevirmek maksadıyla, Allah'ın kelâmı Kur'an'ı işitmekten yüzçevirmek ve insanları hikâyeler, masallar, fıkralar v.b. boş ve eğlenceli sözler gibi faydasız sözlerle meşgul etmektir. Kibirlenerek Kur'an'dan yüz-çevirip ona arkasını dönen kimse can yakıcı bir azaba layık olmaktadır.

  2- İbni Mes'ud, İbni Abbas ve başka zatlar ayette geçen "lehve'l-hadis: sözlerin eğlencelisi" ifadesini çalgı âletlerinin dinlenilmemesi, nağmeler ve eğlence aletleriyle musikî icra edilmemesine delil olarak kabul etmektedirler.
  Bu ayet âlimlerin musikîyi reddetmelerine delil olarak kabul ettikleri üç ayetten biridir.

  Bu konudaki ikinci ayet: "Siz eğleniyorsunuz" mealindeki (Necm, 16/61) ayettir. İbni Abbas diyor ki: Sâmiduun kelimesi, Hımyerî dilinde musikî manasındadır. İsmedî lenâ: şarkı söyle, demektir.

  Üçüncü ayet ise: "Sen sesinle gücünün yettiğini yerinden oynat." (İsra 17/64) Mucahid diyor ki: Bunun manası musikî ve musikî aletleridir.

  Tirmizî ve başka muhaddisler Enes ve başka sahabîlerden Peygamberimiz (s.a.v.)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmektedirler:
  "İki mel'un ve günahkâr ses vardır ki bu iki sesten nehyediyorum: Biri musikî âleti sesi, nağme ve sevinç anındaki şeytanî terennum; diğeri bir musibet anındaki yanaklara vurma ve cepleri yırtma esnasındaki ağıttır."

  Ebu Talib el-Giylanî Hz. Ali (r.a.)'den Peygamberimiz (s.a.v.)'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:
  "Ben musikî âletlerini ve trampetleri kırmak üzere gönderildim."

  İbni Muberak, Enes b. Malik (r.anh)'den Peygamberimiz (s.a.v.)'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:
  "Kim bir şarkıyı dinlemek üzere oturursa, kıyamet günü kulağına kurşun dökülür."

  Buna binaen âlimler musikînin -genellikle- haram olduğu kanaatine varmışlardır. 4. 21.Temmuz.2012, 00:33
  2
  Üye  Ayetlerle Müziğin Haram Oluşu:

  Lokman suresi 6. ayet : İnsanlardan bilgisizce Allah yolundan saptırmak için Hakkı boş sözlerle değişenler ve Allah yolunu alaya alanlar vardır. İşte horlayıcı azâb onlar içindir

  İbn Cerîr'in, Avfî kanalıyla İbn Abbâs'tan rivayetine göre bu âyet-i kerime en-Nadr ibnu'l-Hâris hajkkında nazil olmuştur ama bu âyet-i kerimenin nüzulüne sebep olan davranışı buna göre başkadır.
  Rivayete göre o, şarkıcı cariyeler satın alır; birisinin Hz. Peygamber (sa)'i dinlemeye gittiğini görürse hemen bir şarkıcı cariyesini çağırır, o kişiyi de çağırır ve cariyesinin ona çalıp söylemesini emrederek: "Bak, bu, Muhammed'in kendisine çağırdığı namazdan, oruçtan ve onunla birlikte mücadeleden daha hayırlıdır." dermiş. İşte onun bu davranışı üzerine bu âyet-i kerime nazil olmuş. (Suyûtî, Lubâbu'n-Nukûi, n,56)

  Sevr ibn Fâhıte'nin babasından, onun da İbn Abbâs'tan rivayetine göre bu âyet-i kerime gece gündüz kendisine şarkı söylesin diye bir cariye satın alan bir adam hakkında nazil olmuştur. (Vahidî, Esbâbun-Nuzûl, s. 244) Bu kişinin İbn Hatal olduğu söylenmiştir. (Alusî, Ruhu'l-Maânî, xxı, 67)

  Vâhıdî'nin kendi isnadıyla Ebu Umâme'den rivayetinde Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Cariyelere şarkı öğreterek şarkıcı yetiştirmek, onları satmak helâl değildir. Onları satılmasından alınan bedel de haramdır. Bu gibiler hakkında "İnsanlardan bilgisizce Allah yolundan saptırmak için Hakkı boş sözlerle değişenler... vardır." âyeti nazil oldu. Bir kimse yüksek sesle şarkı söylediği zaman iki şeytan gelir birisi bir omuzunda, diğeri öbür omuzunda tepinmeye, oynamaya başlarlar ve o kişi susuncaya kadar böyle yapmakta devam ederler. (Vahidî, Esbâbu'n-Nuzûl, s. 244.)

  Ayetlerden Çıkan Hüküm Ve Hikmetler:

  1- En büyük günahlardan biri insanları saptırmak ve Allah Tealâ'nın dininden yüzçevirmek maksadıyla, Allah'ın kelâmı Kur'an'ı işitmekten yüzçevirmek ve insanları hikâyeler, masallar, fıkralar v.b. boş ve eğlenceli sözler gibi faydasız sözlerle meşgul etmektir. Kibirlenerek Kur'an'dan yüz-çevirip ona arkasını dönen kimse can yakıcı bir azaba layık olmaktadır.

  2- İbni Mes'ud, İbni Abbas ve başka zatlar ayette geçen "lehve'l-hadis: sözlerin eğlencelisi" ifadesini çalgı âletlerinin dinlenilmemesi, nağmeler ve eğlence aletleriyle musikî icra edilmemesine delil olarak kabul etmektedirler.
  Bu ayet âlimlerin musikîyi reddetmelerine delil olarak kabul ettikleri üç ayetten biridir.

  Bu konudaki ikinci ayet: "Siz eğleniyorsunuz" mealindeki (Necm, 16/61) ayettir. İbni Abbas diyor ki: Sâmiduun kelimesi, Hımyerî dilinde musikî manasındadır. İsmedî lenâ: şarkı söyle, demektir.

  Üçüncü ayet ise: "Sen sesinle gücünün yettiğini yerinden oynat." (İsra 17/64) Mucahid diyor ki: Bunun manası musikî ve musikî aletleridir.

  Tirmizî ve başka muhaddisler Enes ve başka sahabîlerden Peygamberimiz (s.a.v.)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmektedirler:
  "İki mel'un ve günahkâr ses vardır ki bu iki sesten nehyediyorum: Biri musikî âleti sesi, nağme ve sevinç anındaki şeytanî terennum; diğeri bir musibet anındaki yanaklara vurma ve cepleri yırtma esnasındaki ağıttır."

  Ebu Talib el-Giylanî Hz. Ali (r.a.)'den Peygamberimiz (s.a.v.)'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:
  "Ben musikî âletlerini ve trampetleri kırmak üzere gönderildim."

  İbni Muberak, Enes b. Malik (r.anh)'den Peygamberimiz (s.a.v.)'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:
  "Kim bir şarkıyı dinlemek üzere oturursa, kıyamet günü kulağına kurşun dökülür."

  Buna binaen âlimler musikînin -genellikle- haram olduğu kanaatine varmışlardır.


 5. 29.Kasım.2012, 13:15
  3
  Ebu Muhammed
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Şubat.2007
  Üye No: 42
  Mesaj Sayısı: 279
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 4
  Yaş: 29

  Cevap: Hadisler ve Ayetler ile Müziğin(Çalgı Aletlerinin) "HARAM" Oluşu

  Cihad Allah sende razı olsun.
  Müziğin kararlılığı hakkında ki hadislerin kaynağını vermişsin güzel ama kaynak numarası da olsa keşke


 6. 29.Kasım.2012, 13:15
  3
  Devamlı Üye
  Cihad Allah sende razı olsun.
  Müziğin kararlılığı hakkında ki hadislerin kaynağını vermişsin güzel ama kaynak numarası da olsa keşke

 7. 16.Nisan.2015, 19:45
  4
  @hmet
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 16.Mayıs.2007
  Üye No: 771
  Mesaj Sayısı: 7,751
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10
  Bulunduğu yer: gölbaşı

  müzik ile ilgili hadisler

  Çalgı ile ilgili hadisler


  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Bir topluluk koltukları üzerinde oturmakta iken, maymunlara ve domuzlara dönüştürülecektir! Buna sebep ise, onların içki içmeleri, ud çalmaları ve cariyelerin şarkı söylemeleridir!”

  İbni Ebi’d-Dünya 2/b, İbni Asakir Tarih-u Dımeşk 11/582


  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Ümmetimin sonlarında yerin dibine geçirilmek, semadan helak edici atışların yapılması ve suret değişimi olacaktır!”

  Sahabeler:

  −Hangi sebeple? ey Allah’ın! Rasulü diye sordular.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  −“Onların şarkıcı cariyeler edinmeleri ve içki içmeleri sebebiyle olacaktır!”

  Ed-Dulabi el-Kuna 1/52, İbni Asakir Tarih 14/124, 125
  Ebu Umame (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Bu ümmetten birtakım kimseler yemiş ve içmiş olarak geceyi geçirecekler. Buna müteakiben, maymunlara ve domuzlara dönüştürülmüş olarak sabahı edeceklerdir! Bunun sebebi ise, içki içmeleri, faiz yemeleri, şarkı söyleyen cariyeler edinmeleri, ipek giyinmeleri ve akrabalık bağlarını koparmalarıdır!”

  Hâkim 4/515, Beyhaki Şuabu’l-İman 5/16, Ahmed 5/329, İbni Ebi’d-Dünya 1/b, Asbahani et-Terğib 1/498, 499, Tayalisi 155, 1137, Ebu Nuaym el-Hilye 6/295, İbni Asakir Tarih 8/259  Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Ümmetim altı şeyi helal sayarsa, artık helak olurlar!

  1) Aralarında lanetleşme ortaya çıkarsa,

  2) İçkileri içerlerse,

  3) İpek giyerlerse,

  4) Şarkı söyleyen cariyeler edinirlerse,

  5) Erkekler erkeklerle yetinirse (cinsel ilişkiye girerse),

  6) Kadınlar kadınlarla yetinirse (cinsel ilişkiye girerse)’ buyurdu.”

  Taberani Mucemu’l-Evsad 1/59, 1060, Beyhaki 5/377, 378  Abdullah ibni Mes’ud (Radiyallahu Anh) şöyle demiştir:

  “Şüphesiz ki, su ekini yeşerttiği gibi, şarkı da kalpte münafıklığı yeşertir! Şüphesiz ki, zikir de suyun ekini yeşerttiği gibi, kalpte imanı yeşertir!”

  İbni Ebi’d-Dünya Beyhaki 10/223, Beyhaki 10/223, İbni Hibban 8/362 İbni Kayyım İgasetu’l-Lehfan 1/248, İbni Nasr Kadru’s-Salat 151/b-152
  Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle demiştir:

  “Def haramdır! Çalgı aletleri haramdır! Davul haramdır! Zurna haramdır!”

  Beyhaki 10/222  İmam Evzai (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

  Ömer bin Abdulaziz (Rahmetullahi Aleyh), Ömer bin el-Velid’e şu ifadelerin de yer aldığı bir mektup yazdı:

  “Senin çalgı aletlerini ve zurnayı açıkça kullanman, İslam’da bir bid’attır! Senin saçını kötü bir şekilde çekip alacak birisini sana göndermeyi içimden geçirdim!!!”

  Nesei 2/178, Ebu Nuaym el-Hilye 5/270, İbni Abdilhakem Siretu Ömer bin Abdulaziz 154/157

  Ebu Hafs el-Ümevi, Ömer bin Abdullah şöyle dedi:

  “Ömer bin Abdulaziz (Rahmetullahi Aleyh) çocuklarının terbiyecisine mektup yazarak onları çalgı aletlerinden nefret edecek şekilde eğitmesini emretti ve Ömer bin Abdulaziz (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

  Senin vereceğin edep ve terbiye sonucunda çocukların ilk inanmaları gereken husus, şeytandan başlayıp sonu Rahman’ın gazabına ulaşan çalgı ve eğlence aletlerinden nefret etmeleri olsun! Çünkü ilim ehlinden güvenilir kimselerden bana ulaştığına göre;

  ‘Çalgı aletlerinin çalındığı yerde bulunmak ve şarkıları dinleyip, onların düşkünü olmak, suyun otu yeşerttiği gibi kalpte münafıklığı yeşertir!’

  Allah’a yemin ederim ki, bu gibi yerlerde bulunmayı terk etmek suretiyle bundan sakınmak, hiç şüphesiz akıl sahibi bir kimse için kalbinde münafıklık üzere sebat etmekten daha kolaydır!”

  İbni Ebi’d-Dünya Zemmu’l-Melahi 6/1, Ebu’l-Ferec İbnu’l-Cevzi 250


 8. 16.Nisan.2015, 19:45
  4
  Üye
  Çalgı ile ilgili hadisler


  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Bir topluluk koltukları üzerinde oturmakta iken, maymunlara ve domuzlara dönüştürülecektir! Buna sebep ise, onların içki içmeleri, ud çalmaları ve cariyelerin şarkı söylemeleridir!”

  İbni Ebi’d-Dünya 2/b, İbni Asakir Tarih-u Dımeşk 11/582


  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Ümmetimin sonlarında yerin dibine geçirilmek, semadan helak edici atışların yapılması ve suret değişimi olacaktır!”

  Sahabeler:

  −Hangi sebeple? ey Allah’ın! Rasulü diye sordular.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  −“Onların şarkıcı cariyeler edinmeleri ve içki içmeleri sebebiyle olacaktır!”

  Ed-Dulabi el-Kuna 1/52, İbni Asakir Tarih 14/124, 125
  Ebu Umame (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Bu ümmetten birtakım kimseler yemiş ve içmiş olarak geceyi geçirecekler. Buna müteakiben, maymunlara ve domuzlara dönüştürülmüş olarak sabahı edeceklerdir! Bunun sebebi ise, içki içmeleri, faiz yemeleri, şarkı söyleyen cariyeler edinmeleri, ipek giyinmeleri ve akrabalık bağlarını koparmalarıdır!”

  Hâkim 4/515, Beyhaki Şuabu’l-İman 5/16, Ahmed 5/329, İbni Ebi’d-Dünya 1/b, Asbahani et-Terğib 1/498, 499, Tayalisi 155, 1137, Ebu Nuaym el-Hilye 6/295, İbni Asakir Tarih 8/259  Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Ümmetim altı şeyi helal sayarsa, artık helak olurlar!

  1) Aralarında lanetleşme ortaya çıkarsa,

  2) İçkileri içerlerse,

  3) İpek giyerlerse,

  4) Şarkı söyleyen cariyeler edinirlerse,

  5) Erkekler erkeklerle yetinirse (cinsel ilişkiye girerse),

  6) Kadınlar kadınlarla yetinirse (cinsel ilişkiye girerse)’ buyurdu.”

  Taberani Mucemu’l-Evsad 1/59, 1060, Beyhaki 5/377, 378  Abdullah ibni Mes’ud (Radiyallahu Anh) şöyle demiştir:

  “Şüphesiz ki, su ekini yeşerttiği gibi, şarkı da kalpte münafıklığı yeşertir! Şüphesiz ki, zikir de suyun ekini yeşerttiği gibi, kalpte imanı yeşertir!”

  İbni Ebi’d-Dünya Beyhaki 10/223, Beyhaki 10/223, İbni Hibban 8/362 İbni Kayyım İgasetu’l-Lehfan 1/248, İbni Nasr Kadru’s-Salat 151/b-152
  Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle demiştir:

  “Def haramdır! Çalgı aletleri haramdır! Davul haramdır! Zurna haramdır!”

  Beyhaki 10/222  İmam Evzai (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

  Ömer bin Abdulaziz (Rahmetullahi Aleyh), Ömer bin el-Velid’e şu ifadelerin de yer aldığı bir mektup yazdı:

  “Senin çalgı aletlerini ve zurnayı açıkça kullanman, İslam’da bir bid’attır! Senin saçını kötü bir şekilde çekip alacak birisini sana göndermeyi içimden geçirdim!!!”

  Nesei 2/178, Ebu Nuaym el-Hilye 5/270, İbni Abdilhakem Siretu Ömer bin Abdulaziz 154/157

  Ebu Hafs el-Ümevi, Ömer bin Abdullah şöyle dedi:

  “Ömer bin Abdulaziz (Rahmetullahi Aleyh) çocuklarının terbiyecisine mektup yazarak onları çalgı aletlerinden nefret edecek şekilde eğitmesini emretti ve Ömer bin Abdulaziz (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

  Senin vereceğin edep ve terbiye sonucunda çocukların ilk inanmaları gereken husus, şeytandan başlayıp sonu Rahman’ın gazabına ulaşan çalgı ve eğlence aletlerinden nefret etmeleri olsun! Çünkü ilim ehlinden güvenilir kimselerden bana ulaştığına göre;

  ‘Çalgı aletlerinin çalındığı yerde bulunmak ve şarkıları dinleyip, onların düşkünü olmak, suyun otu yeşerttiği gibi kalpte münafıklığı yeşertir!’

  Allah’a yemin ederim ki, bu gibi yerlerde bulunmayı terk etmek suretiyle bundan sakınmak, hiç şüphesiz akıl sahibi bir kimse için kalbinde münafıklık üzere sebat etmekten daha kolaydır!”

  İbni Ebi’d-Dünya Zemmu’l-Melahi 6/1, Ebu’l-Ferec İbnu’l-Cevzi 250

 9. 15.Ağustos.2015, 19:00
  5
  Misafir

  Cevap: Hadisler ve Ayetler ile Müziğin(Çalgı Aletlerinin) "HARAM" Oluşu

  Ben bu işe pek akıl sır erdiremedim. Hadisler dışında gerçek bi âyet ile açıklama şansınız yok mu ? Eğer müziğin haram olduğunu ileri sürüyorsanız baya bütün insanlığın haram olan bir şeyin içerisinde yol aldığını da belirtilmiş oluyorsunuz bir bakıma . Müziksiz hayat olmadığının siz de farkındasınız. Eminim herkesin oturduğu yerin en az 10 veya 20 metre ilerisinde bile en az bir müzik kulaklara geliyordur


 10. 15.Ağustos.2015, 19:00
  5
  xxxxxx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  xxxxxx
  Misafir
  Ben bu işe pek akıl sır erdiremedim. Hadisler dışında gerçek bi âyet ile açıklama şansınız yok mu ? Eğer müziğin haram olduğunu ileri sürüyorsanız baya bütün insanlığın haram olan bir şeyin içerisinde yol aldığını da belirtilmiş oluyorsunuz bir bakıma . Müziksiz hayat olmadığının siz de farkındasınız. Eminim herkesin oturduğu yerin en az 10 veya 20 metre ilerisinde bile en az bir müzik kulaklara geliyordur

 11. 31.Ağustos.2015, 11:26
  6
  Misafir

  Cevap: Hadisler ve Ayetler ile Müziğin(Çalgı Aletlerinin) "HARAM" Oluşu

  Subhanallah...Insanlarin cogu bunu bilmiyor...kardes mumkunse hadislerin numaralarini soylermisin?


 12. 31.Ağustos.2015, 11:26
  6
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Subhanallah...Insanlarin cogu bunu bilmiyor...kardes mumkunse hadislerin numaralarini soylermisin?

 13. 27.Eylül.2015, 06:05
  7
  Misafir

  Cevap: Hadisler ve Ayetler ile Müziğin(Çalgı Aletlerinin) "HARAM" Oluşu

  Xxxx
  "hadisler dışında gerçek bir ayet" maksadını aşan bir cümle olmuş. Biz beş vakit namazıda Kurandan değil hadislerden öğreniyoruz. Kuran ve hadis bir bütündür. Birbirinden ayırma girişimleri bir çok sapık mezhep ve inanışın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ayrıca müzikle ilgili düşüncelerini faize ve zinayaya iyarlayabiliriz ki "faiz dünya gerçeği, başka türlü ticaret olmuyor" diyenlerin sayısı hiçde az değil. Lütfen kendi aklımızı putlaştırarak ayet ve hadisleri hafife almayalım. Haddimizi bilelim. Uyamıyorsak da en azından inkar etmeyelim ki günahkar olmaktan öteye geçmemiş olalım.


 14. 27.Eylül.2015, 06:05
  7
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Xxxx
  "hadisler dışında gerçek bir ayet" maksadını aşan bir cümle olmuş. Biz beş vakit namazıda Kurandan değil hadislerden öğreniyoruz. Kuran ve hadis bir bütündür. Birbirinden ayırma girişimleri bir çok sapık mezhep ve inanışın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ayrıca müzikle ilgili düşüncelerini faize ve zinayaya iyarlayabiliriz ki "faiz dünya gerçeği, başka türlü ticaret olmuyor" diyenlerin sayısı hiçde az değil. Lütfen kendi aklımızı putlaştırarak ayet ve hadisleri hafife almayalım. Haddimizi bilelim. Uyamıyorsak da en azından inkar etmeyelim ki günahkar olmaktan öteye geçmemiş olalım.

 15. 19.Kasım.2015, 22:47
  8
  Misafir

  Cevap: Hadisler ve Ayetler ile Müziğin(Çalgı Aletlerinin) "HARAM" Oluşu

  Müzik bidattır .
  Yani haramdır canım


 16. 19.Kasım.2015, 22:47
  8
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Müzik bidattır .
  Yani haramdır canım

 17. 10.Aralık.2015, 20:23
  9
  Misafir

  Cevap: Hadisler ve Ayetler ile Müziğin(Çalgı Aletlerinin) "HARAM" Oluşu

  Çok güzel hazırlamşsınız ellerinize sağlık


 18. 10.Aralık.2015, 20:23
  9
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Çok güzel hazırlamşsınız ellerinize sağlık

 19. 28.Aralık.2015, 09:50
  10
  Misafir

  Cevap: Hadisler ve Ayetler ile Müziğin(Çalgı Aletlerinin) "HARAM" Oluşu

  2- Bayram Günü Mızraklar ve Kalkanlar(la Oynanması) Babı
  2-.Âişe (R) şöyle demiştir: (Bayram günlerinin birinde) Rasûlullah yanıma girdi. O esnada benim yanımda Buâs harblerine âid ezgileri (def çalarak) okuyan iki kız vardı. Yatağına uzanıp yüzünü çevirdi. Derken Ebû Bekr de girdi ve: Peygamber'in
  yanında Şeytân mızmârı mı? diyerek beni azarladı 1481[4]. Rasûlullah hemen ona döndü ve: "Onları bırak" buyurdu 1482[5]. Babamın zihni baĢka Şey ile meşgul olunca ben kızlara işaret ettim, onlar da dışarı çıktılar. Yine bir bayram günü siyahiler kalkanlar ve mızraklarla oynuyorlardı. Ya ben Pey-gamber'den (bakmağa izin) istedim, yâhud kendiliğinden: "Bakmak arzu ediyor musun?" dedi. Ben: Evet (istiyorum), dedim. Hemen beni arkasında yanağım yanağı üzerine gelecek Şekilde ayak üstü di-keltti ve: "Haydin Er/ide oğulları!" dedi. Nihayet bakmaktan usandığımda: "Artıkyeter mi?" diye sordu. Ben: Evet, dedim. "Öyleyse git" buyurdu 1483[6].
  1481[4] Mızmâr ve mezmûr, nefes ile çalınan herhangi bir saza dendiği gibi gınâ'ya yânî ses ile okunan Ģeye de denir. Mızmâre'deki tâ, vahdet içindir. Câriye genç kız demektir; erkekteki gulâm gibidir. O kızların yanında deften baĢka âlet bulunmadığı için, burada mızmâr ve mezmûrlar, hep ses ile okunan şeylere hamledil-miştir. Ebû Bekr'in orada kızını azarlaması, bir babanın kızını, kocasının yanında azarlamasına, ona edeb dersi vermeye şer'î selâhiyeti olduğunu gösterir 1482[5] Bundan düğünlerde, bayramlarda sevinmenin, ölçüyü kaçırmaksızin oyun, eğlence, tegannî etmenin caiz olduğu hükmü alınmıştır. Hattâ bayramlarda sevinç izhâr etmek dînin şeâirindendir 1483

  buhari
  bu hadisi şerif ışığında bakarak ve buna benzer Peygamber Efendimiz SAV in düğünlerde def çalınırken ziyaret etmesi ve kızların kahramanlık sözlerini söylerken içimizde bir Peygamber vardır ki, O, yarın ne olacağını, bilir! demeleri üzerine Peygamberimiz SAV in "Bunu bırak da evvelce söylemekte olduğun sözleri soyle" demesi
  müziğin haramlığı konusunda etkin değilmidir sonuçta din bir bütündür bunu açıklayabilirmisiniz


 20. 28.Aralık.2015, 09:50
  10
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  2- Bayram Günü Mızraklar ve Kalkanlar(la Oynanması) Babı
  2-.Âişe (R) şöyle demiştir: (Bayram günlerinin birinde) Rasûlullah yanıma girdi. O esnada benim yanımda Buâs harblerine âid ezgileri (def çalarak) okuyan iki kız vardı. Yatağına uzanıp yüzünü çevirdi. Derken Ebû Bekr de girdi ve: Peygamber'in
  yanında Şeytân mızmârı mı? diyerek beni azarladı 1481[4]. Rasûlullah hemen ona döndü ve: "Onları bırak" buyurdu 1482[5]. Babamın zihni baĢka Şey ile meşgul olunca ben kızlara işaret ettim, onlar da dışarı çıktılar. Yine bir bayram günü siyahiler kalkanlar ve mızraklarla oynuyorlardı. Ya ben Pey-gamber'den (bakmağa izin) istedim, yâhud kendiliğinden: "Bakmak arzu ediyor musun?" dedi. Ben: Evet (istiyorum), dedim. Hemen beni arkasında yanağım yanağı üzerine gelecek Şekilde ayak üstü di-keltti ve: "Haydin Er/ide oğulları!" dedi. Nihayet bakmaktan usandığımda: "Artıkyeter mi?" diye sordu. Ben: Evet, dedim. "Öyleyse git" buyurdu 1483[6].
  1481[4] Mızmâr ve mezmûr, nefes ile çalınan herhangi bir saza dendiği gibi gınâ'ya yânî ses ile okunan Ģeye de denir. Mızmâre'deki tâ, vahdet içindir. Câriye genç kız demektir; erkekteki gulâm gibidir. O kızların yanında deften baĢka âlet bulunmadığı için, burada mızmâr ve mezmûrlar, hep ses ile okunan şeylere hamledil-miştir. Ebû Bekr'in orada kızını azarlaması, bir babanın kızını, kocasının yanında azarlamasına, ona edeb dersi vermeye şer'î selâhiyeti olduğunu gösterir 1482[5] Bundan düğünlerde, bayramlarda sevinmenin, ölçüyü kaçırmaksızin oyun, eğlence, tegannî etmenin caiz olduğu hükmü alınmıştır. Hattâ bayramlarda sevinç izhâr etmek dînin şeâirindendir 1483

  buhari
  bu hadisi şerif ışığında bakarak ve buna benzer Peygamber Efendimiz SAV in düğünlerde def çalınırken ziyaret etmesi ve kızların kahramanlık sözlerini söylerken içimizde bir Peygamber vardır ki, O, yarın ne olacağını, bilir! demeleri üzerine Peygamberimiz SAV in "Bunu bırak da evvelce söylemekte olduğun sözleri soyle" demesi
  müziğin haramlığı konusunda etkin değilmidir sonuçta din bir bütündür bunu açıklayabilirmisiniz

 21. 08.Ocak.2016, 20:10
  11
  Misafir

  Cevap: Hadisler ve Ayetler ile Müziğin(Çalgı Aletlerinin) "HARAM" Oluşu

  yazan arkadslara tesekkur ediyorum Allah ayetin de ona gidem yolun peygamberden gectigini ona uymamiz gerektinin vurgusunu yapmistir bu sebeble ayetlerin aciklayicikta insanlati tatmin etmemesi hadisi devreye sokmustur


 22. 08.Ocak.2016, 20:10
  11
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  yazan arkadslara tesekkur ediyorum Allah ayetin de ona gidem yolun peygamberden gectigini ona uymamiz gerektinin vurgusunu yapmistir bu sebeble ayetlerin aciklayicikta insanlati tatmin etmemesi hadisi devreye sokmustur

 23. 08.Ocak.2016, 20:13
  12
  Misafir

  Cevap: Hadisler ve Ayetler ile Müziğin(Çalgı Aletlerinin) "HARAM" Oluşu

  hadisler kuran otesinde bi konuya deginmemistir ayri dusunulemez


 24. 08.Ocak.2016, 20:13
  12
  gülsen meryem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  gülsen meryem
  Misafir
  hadisler kuran otesinde bi konuya deginmemistir ayri dusunulemez
+ Yorum Gönder
Git 12 Son