Konusunu Oylayın.: Nikâhta Mehir Verilmezse Ne Olur?

5 üzerinden 4.11 | Toplam : 18 kişi
Nikâhta Mehir Verilmezse Ne Olur?
 1. 24.Mart.2011, 06:48
  1
  Muhasibi
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 22.Ağustos.2007
  Üye No: 12
  Mesaj Sayısı: 15,770
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 159
  Bulunduğu yer: Gönlümün Mürekkep Lekeleri'de Fikir İşçisi

  Nikâhta Mehir Verilmezse Ne Olur?


  Nikâhta Mehir Verilmezse Ne Olur? Mumsema Nikâhta Mehir Verilmezse Ne Olur?
  ?Nikâhta Mehir Verilmezse Ne Olur?? Dinî nikâhta mehir konuşulması şart değildir. Yâni nikâh esnasında şu kadar peşin, şu kadar da veresiye mehir istenmezse nikâh sahih olmaz, diye bir hüküm yoktur. Bu sebeple, bugünkü yaşanan hayatta te?siri pek hissedilemeyen bu mehrin söylenmemiş olmasını nikâhın çürüklüğüne bir işaret saymayın.

  Mehir, nikâhın şartı değil, hanımın hakkıdır. Nikâh esnasında söylense de, söylenmese de hanımın hakkı olarak bâki kalır. Hanım istediği takdirde kendi gibilerine verilen mehir ne ise, o miktar otomatikman tahakkuk eder, vaktiyle söylenmemiş olması bu hakkı yok etmez.

  Dinî nikâh, kanun maddeleriyle te?yid edilmediğinden, tarafların hakları teminat altına alınmış olmaz.
  Mutlaka taraflar durumlarını resmî şekilde tesbit ettirmeli, resmî nikâh kesinlikle yapılmalıdır.
  ....


 2. 24.Mart.2011, 06:48
  1
  Devamlı Üye  Nikâhta Mehir Verilmezse Ne Olur?
  ?Nikâhta Mehir Verilmezse Ne Olur?? Dinî nikâhta mehir konuşulması şart değildir. Yâni nikâh esnasında şu kadar peşin, şu kadar da veresiye mehir istenmezse nikâh sahih olmaz, diye bir hüküm yoktur. Bu sebeple, bugünkü yaşanan hayatta te?siri pek hissedilemeyen bu mehrin söylenmemiş olmasını nikâhın çürüklüğüne bir işaret saymayın.

  Mehir, nikâhın şartı değil, hanımın hakkıdır. Nikâh esnasında söylense de, söylenmese de hanımın hakkı olarak bâki kalır. Hanım istediği takdirde kendi gibilerine verilen mehir ne ise, o miktar otomatikman tahakkuk eder, vaktiyle söylenmemiş olması bu hakkı yok etmez.

  Dinî nikâh, kanun maddeleriyle te?yid edilmediğinden, tarafların hakları teminat altına alınmış olmaz.
  Mutlaka taraflar durumlarını resmî şekilde tesbit ettirmeli, resmî nikâh kesinlikle yapılmalıdır.
  ....

 3. 04.Ekim.2011, 07:55
  2
  imam
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 20.Ağustos.2007
  Üye No: 2034
  Mesaj Sayısı: 7,888
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10
  Bulunduğu yer: minallah-ilelllah

  Cevap: Nikâhta Mehir Verilmezse Ne Olur?
  MEHİR
  Mehir, nikahta evlenme teklifine rıza gösteren kadına verilmesi gereken mal veya paraya denir. Mehir, bir hediye türüdür. Az veya çok verilmesi farzdır. Miktarından çok, belirlenmesi ve verilmesi önemlidir.
  Mehir, nikâhın şart veya rükünlerinden değil, nafaka gibi nikâhın gereklerindendir.[1] Bu yüzden mehir belirlenmeden kıyılan nikâh geçerli olur ve kadın, kendi aile çevresindeki kadınların aldığı mehri almaya hak kazanır.
  Mehrin ne kadar olacağını nikâh esnasında belirlemek sünnettir.
  Maliki mezhebine göre ise mehir nikahın temel farzlarından birisidir; onsuz nikah akdi geçerli değildir. Böyle olunca, mehri çok ciddiye almalı, nikah esnasında belirlemeli ve söz verilen miktar zamanında ödenmelidir.
  Mehir görevi bilinmiyor veya unutulmuşa, kocanın üzerinde kadının bir hakkı olarak durmaktadır. Koca daha sonra bu hakkı ödemeli, mehir olmaya uygun bir şeyi hanımına vermelidir.
  Günümüzde pek çok aile veya yeni yetişen gençler mehrin ne olduğunu bilmediklerinden nikah esnasında hiç mehir konuşulmadan nikah akdi yapılmaktadır. Özellikle resmi nikahla yetinen aileler bu vazifeyi ihmal etmektedir.
  Belediye memuru mevcut kanunlara göre nikah merasimini icra etmektedir. Bazı noksanları ile birlikte bu nikah geçerlidir. Karı koca olmak için yeterlidir; ancak mehir gibi noksanları sonradan giderilmelidir.
  Mehrin hükmü nedir?
  Mehir farzdır, farziyyeti Kur’anla sabittir. Ayette, “Kadınlara mehirlerini gönül rızası ile verin”[2] buyrulmuştur.

  Mehir Olabilen Şeyler
  İslâm’da satışı veya kullanışı yasak olmayan her çeşit mal mehir olabilir.[3]
  Mehir, günün şartlarına göre değerli olan, kadının ihtiyacını gören bir mal, para veya eşya olmalıdır. Ev, arazi, araba gibi şeyler de mehir olarak verilebilir.
  Mehrin Miktarı
  Mehrin en çok miktarı için bir sınır getirilmemiştir. Mehrin en az miktarı ise on dirhem gümüş veya bunun karşılığıdır.[4]
  Bu miktardan daha az mehir belirlenemez. Belirlenmişse on dirheme tamamlamak gerekir.[5]
  Mehir, göstermelik olmaz. Koca veremeyeceği veya vermeyeceği şeyi mehir olarak söylememelidir. Bazı yörelerde çok yüksek mehir söylenir, halka öyle ilan edilir, fakat söylenen şeyin çok azı verilir. Buna gerek yoktur.
  Mehirle, kadının şerefi ölçülmez. Mehir kadına hürmetin ifadesidir, fakat asla değerinin karşılığı değildir. Cennet kadınları içinde övülen Hz. Fatıma (r.ah) annemiz evlenirken kocası Hz. Ali (r.a) kendisine ancak bir zırhı mehir olarak verebilmişti.[6]


  Mehrin Çeşitleri
  Mehir, iki çeşittir.
  1-Miktar ve Ödeme Şekli Belirlenen Mehir
  Nikah esnasında miktarı ve verilme şekli belirlenen mehir. Bu mehrin miktar ve şekilde kadın ile erkek karşılıklı rıza ile anlaşmış olurlar.[7]
  Bu mehir ödenmesi yönüyle iki kısma ayrılır:
  a) Nikah akdi kıyılırken peşinen ödenen mehir. Buna fıkıh kitaplarımızda mehr-i muaccel denir
  b) Daha sonra verilmek üzere belirlenin mehirdir. Bu tür mehire de mehr-i müeccel denir.
  Böyle bir mehir için tarih belirlenmiş ise, vaktin girmesiyle kadın mehri almaya hak kazanır ve hemen verilmesi gerekir. Tarih belirlenmemiş ise boşama veya vefat halinde ödenmesi gerekir.[8]

  2) Örfe Göre Belirlenen Mehir (Mehr-i Misil)
  Nikah akdi yapılırken mehir hiç konuşulmaz veya usulüne uygun bir şekilde belirlenmezse kadının emsaline bakılarak bir mehir takdir edilir. Buna emsal mehir ve mehr-i misil denir. Bunda evlenen kadının örfü ve çevresi belirleyici olur.
  Bunun için evlenecek olan kadının babası tarafından en yakın hısmı olan kız kardeş, yeğen veya hala gibi kadınlardan, yaş, ahlâk, bilgi, güzellik, dindarlık, bekârlık gibi niteliklerde benzeri olan kadınların daha önce evlenirken aldıkları mehir miktarı ölçü alınarak emsal mehir belirlenir.
  Kadının bu niteliklerde dengi olan bir hısmı bulunmazsa yabancılardan emsal alınır.[9]
  Kadın Ne Zaman Mehrin Tamamına Hak Kazanır?
  Kadın şu hallerde mehrin tamamına hak kazanır:
  1) Cinsî ilişki vuku bulunca
  2) Bundan önce koca vefat edince
  3) Sahih halvet meydana gelince[10]

  Kadının Ne Zaman Mehrin Yarısına
  Hak Kazanır?
  Kadın, cinsî ilişki ve sahih halvetten önce boşanırsa belirlenen mehrin yarısına hak kazanır. Konu ile ilgili Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmuştur:
  “Evlendiğiniz kadınları mehir tayin ettiğiniz halde temas etmeden boşarsanız tayin ettiğiniz mehrin yarısı onundur.”[11]

  Mehrin Düşmesi
  Cinsî ilişki ve sahih halvetten önce boşama dışında bir ayrılık vaki olursa mehir düşer. Örneğin, kadın dengi olmayan biriyle evlendiğinde velisinin itirazı üzerine hakimin evlenmeyi feshetmesi durumunda mehir düşer, kadına hiçbir şey ödenmez.[12]

  Başlık parasını almak caiz midir?
  Kadın için mehrin dışında babasının başlık parası olarak herhangi bir şey alması caiz değildir. Bu aynı zamanda Allah’ın en şerefli yaratığı olan insanı para karşılığında satmak anlamında olduğundan çirkin bir davranıştır.
  Ancak damat adayı, kız evine düğün hazırlıkları yapmaları veya normal ihtiyaçlarını görmeleri için hediye, bağış türü yardımlarda bulunabilir.  --------------------------------------------------------------------------------

  [1] Aynı eser, 7/253; el-İhtiyar, 3/101.
  [2] Nisa, 4.
  [3] el-Fıkhu ale’l-Mezahibi’l-Erbaa, 4/90.
  [4] Hz. Peygamber devrinde on dirhem yaklaşık iki kurbanlık koyun bedeli idi. Şafiîlere göre mehrin azı için de bir sınır yoktur. Her mal olan şey az olsun çok olsun mehir olabilir.
  [5] el-Fıkhu ale’l-Mezahibi’l-Erbaa, 4/90.
  [6] Ebu Davud, Nikah, 24, 25; Nesai, Nikah, 76.
  [7] el-Fıkhu’l-İslâmhi, 7/365.
  [8] Aynı eser, 7/377.
  [9] Reddu’l-Muhtar, 3/137.
  [10] Dürer, 1/341. Şafiîlere göre sahih halvetin hiç bir etkisi yoktur.
  [11] Bakara, 237.
  [12] Beda’i, 2/295.


 4. 04.Ekim.2011, 07:55
  2
  Üye  MEHİR
  Mehir, nikahta evlenme teklifine rıza gösteren kadına verilmesi gereken mal veya paraya denir. Mehir, bir hediye türüdür. Az veya çok verilmesi farzdır. Miktarından çok, belirlenmesi ve verilmesi önemlidir.
  Mehir, nikâhın şart veya rükünlerinden değil, nafaka gibi nikâhın gereklerindendir.[1] Bu yüzden mehir belirlenmeden kıyılan nikâh geçerli olur ve kadın, kendi aile çevresindeki kadınların aldığı mehri almaya hak kazanır.
  Mehrin ne kadar olacağını nikâh esnasında belirlemek sünnettir.
  Maliki mezhebine göre ise mehir nikahın temel farzlarından birisidir; onsuz nikah akdi geçerli değildir. Böyle olunca, mehri çok ciddiye almalı, nikah esnasında belirlemeli ve söz verilen miktar zamanında ödenmelidir.
  Mehir görevi bilinmiyor veya unutulmuşa, kocanın üzerinde kadının bir hakkı olarak durmaktadır. Koca daha sonra bu hakkı ödemeli, mehir olmaya uygun bir şeyi hanımına vermelidir.
  Günümüzde pek çok aile veya yeni yetişen gençler mehrin ne olduğunu bilmediklerinden nikah esnasında hiç mehir konuşulmadan nikah akdi yapılmaktadır. Özellikle resmi nikahla yetinen aileler bu vazifeyi ihmal etmektedir.
  Belediye memuru mevcut kanunlara göre nikah merasimini icra etmektedir. Bazı noksanları ile birlikte bu nikah geçerlidir. Karı koca olmak için yeterlidir; ancak mehir gibi noksanları sonradan giderilmelidir.
  Mehrin hükmü nedir?
  Mehir farzdır, farziyyeti Kur’anla sabittir. Ayette, “Kadınlara mehirlerini gönül rızası ile verin”[2] buyrulmuştur.

  Mehir Olabilen Şeyler
  İslâm’da satışı veya kullanışı yasak olmayan her çeşit mal mehir olabilir.[3]
  Mehir, günün şartlarına göre değerli olan, kadının ihtiyacını gören bir mal, para veya eşya olmalıdır. Ev, arazi, araba gibi şeyler de mehir olarak verilebilir.
  Mehrin Miktarı
  Mehrin en çok miktarı için bir sınır getirilmemiştir. Mehrin en az miktarı ise on dirhem gümüş veya bunun karşılığıdır.[4]
  Bu miktardan daha az mehir belirlenemez. Belirlenmişse on dirheme tamamlamak gerekir.[5]
  Mehir, göstermelik olmaz. Koca veremeyeceği veya vermeyeceği şeyi mehir olarak söylememelidir. Bazı yörelerde çok yüksek mehir söylenir, halka öyle ilan edilir, fakat söylenen şeyin çok azı verilir. Buna gerek yoktur.
  Mehirle, kadının şerefi ölçülmez. Mehir kadına hürmetin ifadesidir, fakat asla değerinin karşılığı değildir. Cennet kadınları içinde övülen Hz. Fatıma (r.ah) annemiz evlenirken kocası Hz. Ali (r.a) kendisine ancak bir zırhı mehir olarak verebilmişti.[6]


  Mehrin Çeşitleri
  Mehir, iki çeşittir.
  1-Miktar ve Ödeme Şekli Belirlenen Mehir
  Nikah esnasında miktarı ve verilme şekli belirlenen mehir. Bu mehrin miktar ve şekilde kadın ile erkek karşılıklı rıza ile anlaşmış olurlar.[7]
  Bu mehir ödenmesi yönüyle iki kısma ayrılır:
  a) Nikah akdi kıyılırken peşinen ödenen mehir. Buna fıkıh kitaplarımızda mehr-i muaccel denir
  b) Daha sonra verilmek üzere belirlenin mehirdir. Bu tür mehire de mehr-i müeccel denir.
  Böyle bir mehir için tarih belirlenmiş ise, vaktin girmesiyle kadın mehri almaya hak kazanır ve hemen verilmesi gerekir. Tarih belirlenmemiş ise boşama veya vefat halinde ödenmesi gerekir.[8]

  2) Örfe Göre Belirlenen Mehir (Mehr-i Misil)
  Nikah akdi yapılırken mehir hiç konuşulmaz veya usulüne uygun bir şekilde belirlenmezse kadının emsaline bakılarak bir mehir takdir edilir. Buna emsal mehir ve mehr-i misil denir. Bunda evlenen kadının örfü ve çevresi belirleyici olur.
  Bunun için evlenecek olan kadının babası tarafından en yakın hısmı olan kız kardeş, yeğen veya hala gibi kadınlardan, yaş, ahlâk, bilgi, güzellik, dindarlık, bekârlık gibi niteliklerde benzeri olan kadınların daha önce evlenirken aldıkları mehir miktarı ölçü alınarak emsal mehir belirlenir.
  Kadının bu niteliklerde dengi olan bir hısmı bulunmazsa yabancılardan emsal alınır.[9]
  Kadın Ne Zaman Mehrin Tamamına Hak Kazanır?
  Kadın şu hallerde mehrin tamamına hak kazanır:
  1) Cinsî ilişki vuku bulunca
  2) Bundan önce koca vefat edince
  3) Sahih halvet meydana gelince[10]

  Kadının Ne Zaman Mehrin Yarısına
  Hak Kazanır?
  Kadın, cinsî ilişki ve sahih halvetten önce boşanırsa belirlenen mehrin yarısına hak kazanır. Konu ile ilgili Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmuştur:
  “Evlendiğiniz kadınları mehir tayin ettiğiniz halde temas etmeden boşarsanız tayin ettiğiniz mehrin yarısı onundur.”[11]

  Mehrin Düşmesi
  Cinsî ilişki ve sahih halvetten önce boşama dışında bir ayrılık vaki olursa mehir düşer. Örneğin, kadın dengi olmayan biriyle evlendiğinde velisinin itirazı üzerine hakimin evlenmeyi feshetmesi durumunda mehir düşer, kadına hiçbir şey ödenmez.[12]

  Başlık parasını almak caiz midir?
  Kadın için mehrin dışında babasının başlık parası olarak herhangi bir şey alması caiz değildir. Bu aynı zamanda Allah’ın en şerefli yaratığı olan insanı para karşılığında satmak anlamında olduğundan çirkin bir davranıştır.
  Ancak damat adayı, kız evine düğün hazırlıkları yapmaları veya normal ihtiyaçlarını görmeleri için hediye, bağış türü yardımlarda bulunabilir.  --------------------------------------------------------------------------------

  [1] Aynı eser, 7/253; el-İhtiyar, 3/101.
  [2] Nisa, 4.
  [3] el-Fıkhu ale’l-Mezahibi’l-Erbaa, 4/90.
  [4] Hz. Peygamber devrinde on dirhem yaklaşık iki kurbanlık koyun bedeli idi. Şafiîlere göre mehrin azı için de bir sınır yoktur. Her mal olan şey az olsun çok olsun mehir olabilir.
  [5] el-Fıkhu ale’l-Mezahibi’l-Erbaa, 4/90.
  [6] Ebu Davud, Nikah, 24, 25; Nesai, Nikah, 76.
  [7] el-Fıkhu’l-İslâmhi, 7/365.
  [8] Aynı eser, 7/377.
  [9] Reddu’l-Muhtar, 3/137.
  [10] Dürer, 1/341. Şafiîlere göre sahih halvetin hiç bir etkisi yoktur.
  [11] Bakara, 237.
  [12] Beda’i, 2/295.

 5. 12.Ekim.2016, 10:44
  3
  Misafir

  Yorum: Nikâhta Mehir Verilmezse Ne Olur?

  Selamın aleyküm
  Karımla evleneli 10 ay oldu ve kavga ettik . Sonunda karım ailesinin baskısı ile benden boşanıyor, kendi gönlü hala var gibi hissediyorum. Mesajlasmamiz dan ve telefon konuşmamızdan dolayı.
  Şimdi aile baskısı ile yani velisi itirazı üzerine boşanmak istiyorlar böyle bir durum olursa mahir düşermi?
  10 ay beraber yaşadık karı koca olarak. Fakat veli itirazı yazısı dikkatimi çekti. Belirlemiş olduğumuz mehirin tamamını vermek zorunda mıyım?


 6. 12.Ekim.2016, 10:44
  3
  Can - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Can
  Misafir
  Selamın aleyküm
  Karımla evleneli 10 ay oldu ve kavga ettik . Sonunda karım ailesinin baskısı ile benden boşanıyor, kendi gönlü hala var gibi hissediyorum. Mesajlasmamiz dan ve telefon konuşmamızdan dolayı.
  Şimdi aile baskısı ile yani velisi itirazı üzerine boşanmak istiyorlar böyle bir durum olursa mahir düşermi?
  10 ay beraber yaşadık karı koca olarak. Fakat veli itirazı yazısı dikkatimi çekti. Belirlemiş olduğumuz mehirin tamamını vermek zorunda mıyım?

 7. 12.Ekim.2016, 21:47
  4
  arifselim
  Yönetici

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Nisan.2007
  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 26,789
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Yorum: Nikâhta Mehir Verilmezse Ne Olur?

  Aleykum selam. Yukarıdaki açıklamada da görüldüğü gibi sizin bu durumda meydana gelebilecek olan bir boşanmadan dolayı mehrin verilmesi gerekir. Sözün özü; Cinsel ilişki gerçekleştikten sonra mehir verilmelidir.


 8. 12.Ekim.2016, 21:47
  4
  Yönetici
  Aleykum selam. Yukarıdaki açıklamada da görüldüğü gibi sizin bu durumda meydana gelebilecek olan bir boşanmadan dolayı mehrin verilmesi gerekir. Sözün özü; Cinsel ilişki gerçekleştikten sonra mehir verilmelidir.

 9. 24.Ekim.2016, 07:29
  5
  Misafir

  Yorum: Nikâhta Mehir Verilmezse Ne Olur?

  Merhaba. Mehir hakki olarak düğünden gelecek altınların hepsi verilecek demişti, fakat düğünde güvenlik nedeniyle diye tüm altınları aldıktan sonra hiç bişey geri vermediler. Ne yapmalıyım?


 10. 24.Ekim.2016, 07:29
  5
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Merhaba. Mehir hakki olarak düğünden gelecek altınların hepsi verilecek demişti, fakat düğünde güvenlik nedeniyle diye tüm altınları aldıktan sonra hiç bişey geri vermediler. Ne yapmalıyım?

 11. 24.Ekim.2016, 22:53
  6
  arifselim
  Yönetici

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Nisan.2007
  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 26,789
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Yorum: Nikâhta Mehir Verilmezse Ne Olur?

  Merhaba. Mehir nikah esnasında belirlenmelidir. Bu hiç konuşulmasa bile yinede nikahtan sonra kadının mihir isteme hakkı vardır. Ancak düşünde takılan altınları önceden mehir olarak vereceğini söylemek mehir sayılmaz. Bu bir hediye olabilir. Düğünde geline takılan gelinin ve erkeğe takılan ise erkeğe aittir.

  - Nikâhta mehir olarak sadece önceden yapılan altınlar sözkonusu edîlebilir.


 12. 24.Ekim.2016, 22:53
  6
  Yönetici
  Merhaba. Mehir nikah esnasında belirlenmelidir. Bu hiç konuşulmasa bile yinede nikahtan sonra kadının mihir isteme hakkı vardır. Ancak düşünde takılan altınları önceden mehir olarak vereceğini söylemek mehir sayılmaz. Bu bir hediye olabilir. Düğünde geline takılan gelinin ve erkeğe takılan ise erkeğe aittir.

  - Nikâhta mehir olarak sadece önceden yapılan altınlar sözkonusu edîlebilir.

 13. 27.Aralık.2016, 14:05
  7
  Misafir

  Yorum: Nikâhta Mehir Verilmezse Ne Olur?

  mrb 7 ay önce imam nikahı yaptım 5 ay öncede eşimle telefonda tartşırken mesaj yazarak boşadığını yazdı sonra çok pişman oldu nikahımız bitmiş oluyor mu


 14. 27.Aralık.2016, 14:05
  7
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  mrb 7 ay önce imam nikahı yaptım 5 ay öncede eşimle telefonda tartşırken mesaj yazarak boşadığını yazdı sonra çok pişman oldu nikahımız bitmiş oluyor mu

 15. 27.Aralık.2016, 22:26
  8
  arifselim
  Yönetici

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Nisan.2007
  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 26,789
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Yorum: Nikâhta Mehir Verilmezse Ne Olur?

  Merhaba. Dini nikah yazı ile veya mesajla da bitirilebilir. Bu durumda bir talakınız gitmiş olur. Geriye kalan iki talakla evliliğinize devam edebilirsiniz.


 16. 27.Aralık.2016, 22:26
  8
  Yönetici
  Merhaba. Dini nikah yazı ile veya mesajla da bitirilebilir. Bu durumda bir talakınız gitmiş olur. Geriye kalan iki talakla evliliğinize devam edebilirsiniz.

 17. 31.Mart.2017, 10:45
  9
  Misafir

  Yorum: Nikâhta Mehir Verilmezse Ne Olur?

  Merhaba 7yillik evliyim evlenirken kayinpederim bana mehir adadi esim hic bisey demedi diger geline ne yaptiysam o kadar yapicam dedi ve yapmadi bana 3binliralik arabayi vereyim mehir bitsin dedi ama adadigi mehir daha fazla bende kabul etmem 3bilezik yerine sayarim dedim ve aldim ama kalanini yapmadi simdi ben hakkimi helal edemiyorum bu kalan mehirden esim mi yoksa kayin pederimmi sorumlu uzun oldu hakkinizi helal edin


 18. 31.Mart.2017, 10:45
  9
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Merhaba 7yillik evliyim evlenirken kayinpederim bana mehir adadi esim hic bisey demedi diger geline ne yaptiysam o kadar yapicam dedi ve yapmadi bana 3binliralik arabayi vereyim mehir bitsin dedi ama adadigi mehir daha fazla bende kabul etmem 3bilezik yerine sayarim dedim ve aldim ama kalanini yapmadi simdi ben hakkimi helal edemiyorum bu kalan mehirden esim mi yoksa kayin pederimmi sorumlu uzun oldu hakkinizi helal edin

 19. 31.Mart.2017, 20:09
  10
  arifselim
  Yönetici

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Nisan.2007
  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 26,789
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Yorum: Nikâhta Mehir Verilmezse Ne Olur?

  Merhaba. Nikah esnasında sana söz verilen mehir ne ise o senin hakkındır. Bunu isteme hakkında vardır. Asıl sorumlu olan senin eşindir. Nikah esnasında eşinin velisi olarak babasının söyledikleri geçerlidir ama bu sorundan ilk önce eşin sorumludur.


 20. 31.Mart.2017, 20:09
  10
  Yönetici
  Merhaba. Nikah esnasında sana söz verilen mehir ne ise o senin hakkındır. Bunu isteme hakkında vardır. Asıl sorumlu olan senin eşindir. Nikah esnasında eşinin velisi olarak babasının söyledikleri geçerlidir ama bu sorundan ilk önce eşin sorumludur.

 21. 19.Nisan.2017, 02:21
  11
  Misafir

  Yorum: Nikâhta Mehir Verilmezse Ne Olur?

  Merhaba ben evleneli 4 sene oldu ben mehir olarak 4 bilezik istedim. Ben nikahim kiyilicağinda kayinvalideme sordum oda 4 bilezik dedi bende imama 4 bilezik dedim. Sormak istediğim şimdi onun sözünü bana kayınvalidem verdi onunmu yapması gerekiyor eşimin mi? Birde kaçarak evlendim ve düğünümdede bir küpe dahi takmadı.


 22. 19.Nisan.2017, 02:21
  11
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Merhaba ben evleneli 4 sene oldu ben mehir olarak 4 bilezik istedim. Ben nikahim kiyilicağinda kayinvalideme sordum oda 4 bilezik dedi bende imama 4 bilezik dedim. Sormak istediğim şimdi onun sözünü bana kayınvalidem verdi onunmu yapması gerekiyor eşimin mi? Birde kaçarak evlendim ve düğünümdede bir küpe dahi takmadı.

 23. 19.Nisan.2017, 15:18
  12
  arifselim
  Yönetici

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Nisan.2007
  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 26,789
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Yorum: Nikâhta Mehir Verilmezse Ne Olur?

  Merhaba. Nikah esnasında sana verilecek denilen mihiri eşinin vermesi gerekir. Mehir erkeğin bir borcudur. Kayınvaliden evet demiş olabilir ama hakkı yerine getirmek eşine aittir. Bu hakkındır ve eşin sana borçludur.


 24. 19.Nisan.2017, 15:18
  12
  Yönetici
  Merhaba. Nikah esnasında sana verilecek denilen mihiri eşinin vermesi gerekir. Mehir erkeğin bir borcudur. Kayınvaliden evet demiş olabilir ama hakkı yerine getirmek eşine aittir. Bu hakkındır ve eşin sana borçludur.
+ Yorum Gönder
Git 12 Son