Konusunu Oylayın.: Müfevvida ne demektir?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Müfevvida ne demektir?
 1. 06.Haziran.2013, 20:30
  1
  Misafir

  Müfevvida ne demektir?

 2. 06.Haziran.2013, 20:30
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Müfevvida ne demektir?

 3. 06.Haziran.2013, 20:50
  2
  jerusselam
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 25.Şubat.2013
  Üye No: 100353
  Mesaj Sayısı: 4,148
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 42

  Cevap: Müfevvida ne demektir?
  Müfevvida ne demektir?  Müfevvida, alemin yaratılışı ve idaresinin Hz. Peygamber'e, Ali'ye ve İmamlara verildiğini ileri, süren aşırı Şiî grubunun adıdır.

  Müfevvida kelimesi, sözlükte "bir işin yapılmasını ve o işte tasarrufta bulunulmasını başkasına havale etmek" anlamı*na gelen tefviz kökünden türemiştir.

  Mez*hepler tarihi kaynaklarında aşırı Şiî grup*larından, kâinatın yaratılması ve yönetil*mesinin, ayrıca âhiret hayatında insanlara ceza veya mükâfat verme işinin Allah ta*rafından Hz. Peygamber'e, Ali'ye ve onun neslinden gelen imamlara havale edildi*ğini ileri sürenlere müfevvida (tefvîziyye) denildiği kaydedilmektedir.* (krş. Nevbahti, Fıraku'ş-Şia, s. 71; Kummi, el-Makâlat, s. 92)

  Tefvîz dü*şüncesi son dönem Şîa ulemâsında da görülmüştür. XIX. yüzyıl Şiî âlimlerinden Ahmed el-Ahsâî, Kazvin'de bulunduğu sıra*da ilâhî fiillerin imamlara tefviz edildiğini ileri sürmesinden dolayı İmâmiyye tarafın*dan tekfir edilmiştir.

  Hz. Muhammed'i, Ali'yi ve evlâtlarını Al*lah'ın yarattığını kabul etmekle birlikte Al*lah'a ait işlerin onlara havale edilmesi ve dolayısıyla beşer üstü bir mevkide tasav*vur edilmelerinin genellikle gulüv unsur*larından ilâhî nur veya ilâhî bir cevherin kendilerine hulul ettiği görüşüne yahut te*nasüh anlayışına dayandırıldığı ileri sürülmektedir.

  Müfevvida mutedil Şîa mensuplarınca kesin olarak reddedilmiştir. İmam Ca'fer es-Sâdık'tan nakledilen bir rivayette Gâliyye'nin kâfir, müfevvidanın müşrik oldu*ğu belirtilmiş, İmam Ali er-Rızâ da bu düşüncede olanların şirke düştüğünü söylemiştir. (Abdullah Hasan el-Mûsevî, Hadîs, s. 135)

  İbn Bâbeveyh ise müfev*vidanın inanç yönünden Yahudiler, Hristiyanlar, Mecûsîler, Kaderiyye, Hâriciyye ve bid'atçılardan daha büyük bir dalâlet için*de olduğunu ve İslâm'la alâkalarının bu*lunmadığını kaydetmiştir. (Risâletü'l-i'tikadât, s. 114-120)

  Tefvîz kavramı literatür*de "iradî fiillerin meydana getirilmesinin Allah tarafından tamamen insana havale edildiği" mânasında "cebr"in karşıtı ola*rak da kullanılmıştır. Nitekim, "İslâm dininde cebir de tefvîz de yoktur" şeklinde bir ifade Ca'fer es-Sâdık'a nisbet edilmiş*tir.* (Batalyevsî, el-inşaf, s. 87, 89; bk. TDV İslam Ansiklopedisi, Müfevvida md.)

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet
  * 4. 06.Haziran.2013, 20:50
  2
  Devamlı Üye  Müfevvida ne demektir?  Müfevvida, alemin yaratılışı ve idaresinin Hz. Peygamber'e, Ali'ye ve İmamlara verildiğini ileri, süren aşırı Şiî grubunun adıdır.

  Müfevvida kelimesi, sözlükte "bir işin yapılmasını ve o işte tasarrufta bulunulmasını başkasına havale etmek" anlamı*na gelen tefviz kökünden türemiştir.

  Mez*hepler tarihi kaynaklarında aşırı Şiî grup*larından, kâinatın yaratılması ve yönetil*mesinin, ayrıca âhiret hayatında insanlara ceza veya mükâfat verme işinin Allah ta*rafından Hz. Peygamber'e, Ali'ye ve onun neslinden gelen imamlara havale edildi*ğini ileri sürenlere müfevvida (tefvîziyye) denildiği kaydedilmektedir.* (krş. Nevbahti, Fıraku'ş-Şia, s. 71; Kummi, el-Makâlat, s. 92)

  Tefvîz dü*şüncesi son dönem Şîa ulemâsında da görülmüştür. XIX. yüzyıl Şiî âlimlerinden Ahmed el-Ahsâî, Kazvin'de bulunduğu sıra*da ilâhî fiillerin imamlara tefviz edildiğini ileri sürmesinden dolayı İmâmiyye tarafın*dan tekfir edilmiştir.

  Hz. Muhammed'i, Ali'yi ve evlâtlarını Al*lah'ın yarattığını kabul etmekle birlikte Al*lah'a ait işlerin onlara havale edilmesi ve dolayısıyla beşer üstü bir mevkide tasav*vur edilmelerinin genellikle gulüv unsur*larından ilâhî nur veya ilâhî bir cevherin kendilerine hulul ettiği görüşüne yahut te*nasüh anlayışına dayandırıldığı ileri sürülmektedir.

  Müfevvida mutedil Şîa mensuplarınca kesin olarak reddedilmiştir. İmam Ca'fer es-Sâdık'tan nakledilen bir rivayette Gâliyye'nin kâfir, müfevvidanın müşrik oldu*ğu belirtilmiş, İmam Ali er-Rızâ da bu düşüncede olanların şirke düştüğünü söylemiştir. (Abdullah Hasan el-Mûsevî, Hadîs, s. 135)

  İbn Bâbeveyh ise müfev*vidanın inanç yönünden Yahudiler, Hristiyanlar, Mecûsîler, Kaderiyye, Hâriciyye ve bid'atçılardan daha büyük bir dalâlet için*de olduğunu ve İslâm'la alâkalarının bu*lunmadığını kaydetmiştir. (Risâletü'l-i'tikadât, s. 114-120)

  Tefvîz kavramı literatür*de "iradî fiillerin meydana getirilmesinin Allah tarafından tamamen insana havale edildiği" mânasında "cebr"in karşıtı ola*rak da kullanılmıştır. Nitekim, "İslâm dininde cebir de tefvîz de yoktur" şeklinde bir ifade Ca'fer es-Sâdık'a nisbet edilmiş*tir.* (Batalyevsî, el-inşaf, s. 87, 89; bk. TDV İslam Ansiklopedisi, Müfevvida md.)

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet
  *

+ Yorum Gönder