Konusunu Oylayın.: Esmaül hüsna ve anlamı

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
Esmaül hüsna ve anlamı
 1. 05.Şubat.2013, 19:55
  1
  Misafir

  Esmaül hüsna ve anlamı


  Esmaül hüsna ve anlamı Mumsema esmaül hüsna ve anlamı


 2. 05.Şubat.2013, 19:55
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  esmaül hüsna ve anlamı

 3. 07.Şubat.2013, 14:35
  2
  Yolcu
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 08.Mart.2012
  Üye No: 94846
  Mesaj Sayısı: 168
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 32

  Cevap: esmaül hüsna ve anlamı
  esmaül hüsna ve anlamı kısaca


  1- Allah: Her ismin vasfını ihtiva eden öz adı.

  2- Er-Rahman: Dünyada bütün mahlukata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.

  3- Er-Rahim: Ahırette, müminlere acıyan.

  4- El-Melik: Yaratıcı, kainatın sahibi.

  5- El-Kuddüs: Her noksanlıktan uzak.

  6- Es-Selam: Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran.

  7- El-Mümin: İman nurunu veren.

  8- El-Müheymin: Her şeyi görüp gözeten, her varlığın yaptıklarından haberdar olan.

  9- El-Aziz: Mutlak galip, karşı gelinemiyen.

  10- El-Cebbar: Dilediğini yapan ve yaptıran.

  11- El-Mütekebbir: Büyüklükte eşi yok.

  12- El-Halık: Yaratan, yoktan var eden.

  13- El-Bari: Herşeyi kusursuz yaratan.

  14- El-Musavvir: Varlıklara suret veren, onları birbirinden ayıran özellikte yaratan.

  15- El-Gaffar: Günahları mağfiret eden.

  16- El-Kahhar: Her istediğini yapacak gücte.

  17- El-Vehhab: Karşılıksız nimetler veren.

  18- Er-Razzak: Her varlığın rızkını veren.

  19- El-Fettah: Her türlü sıkıntıları gideren.

  20- El-Âlim: Gizli açık, geçmiş, gelecek, herşeyi, ezelî ve ebedi ilmi ile çok iyi bilen.

  21- El-Kabıd: Rızıkları daraltan, ruhları alan.

  22- El-Basıt: Rızıkları genişleten, ruhları veren.

  23- El-Hafıd: Kâfir ve facirleri alçaltan.

  24- Er-Rafi: Şeref verip yükselten.

  25- El-Muız: Dilediğini aziz eden.

  26- El-Müzil: Dilediğini zillete düşüren.

  27- Es-Semi: Mükemmel işiten.

  28- El-Basir: Gizli açık, herşeyi çok iyi gören.

  29- El-Hakem: Mutlak hakim, hakkı bâtıldan ayıran.

  30- El-Adl: Mutlak adil, yerli yerinde yapan.

  31- El-Latif: Lütfeden, her şeye vakıf.

  32- El-Habir: Her şeyden haberdar.

  33- El-Halim: Cezada, acele etmez, hilm sahibi.

  34- El-Azim: Büyüklükte benzeri yok.

  35- El-Gafur: Affı, magfireti bol.

  36- Eş-Şekur: Az amele, çok sevab veren.

  37- El-Ali: Yüceler yücesi.

  38- El-Kebir: Büyüklükte benzeri yok.

  39- El-Hafiz: Herşeyi koruyucu olan.

  40- El-Mukit: Her çeşit rızkı yaratan.

  41- El-Hasib: Kulların hesabını en iyi gören.

  42- El-Celil: Celal ve azamet sahibi olan.

  43- El- Kerim: Keremi bol, karşılıksız veren.

  44- Er-Rakib: Her varlığı her an gözeten.

  45- El-Mucib: Duâları kabul eden.

  46- El-Vasi: Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile herşeyi ihata eden.

  47- El-Hakim: Her şeyi hikmetle yaratan.

  48- El- Vedud: İyiliği seven, iyilik edene ihsan eden. Sevgiye layık olan.

  49- El-Mecid: Zatı şerefli, nimeti, ihsanı sonsuz.

  50- El-Bais: Peygamber gönderen, mahşerde, ölüleri dirilten.

  51- Eş-Şehid: Her zaman her yerde her an hazır ve nazır olan.

  52- El-Hak: Varlığı değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.

  53- El-Vekil: Kulların işlerini bitiren.

  54- El-Kavi: Kudreti en üstün ve hiç azalmaz.

  55- El-Metin: Kuvvet ve kudret menbaı.

  56- El-Velî: Müminleri seven, yardım eden.

  57- El-Hamid: Hamd ve senaya layık.

  58- El-Muhsi: Varlıkların sayısını bilen.

  59- El-Mübdi: Maddesiz, örneksiz yaratan.

  60- El-Muid: Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.

  61- El-Muhyi: Mahluklara can veren.

  62- El-Mümit: Her canlıya ölümü tattıran.

  63- El-Hay: Ezelî ve ebedi bir hayat ile diri.

  64- El-Kayyum: Zatı ile kaim olan, mahlukları varlıkta durduran.

  65- El-Vacid: Hiçbir şey kendine gizli değil.

  66- El-Macid: Keremi, ihsanı bol olan.

  67- El-Vahid: Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmıyan, tek olan.

  68- Es-Samed: Hiçbir şeye ihtiyacı olmıyan, herkesin muhtaç olduğu merci.

  69- El-Kadir: Kudret sahibi, dilediğini yapan.

  70- El-Muktedir: Dilediği gibi tasarruf eden, herşeyi kolayca yaratan kudret sahibi.

  71- El-Mukaddim: Şerefte birini öne alan.

  72- El-Muahhır: Dilediklerini tehir eden.

  73- El-Evvel: Ezelî, varlığının başlangıcı yok.

  74- El-Ahir: Ebedi, varlığının sonu yok.

  75- Ez-Zahir: Yarattıkları ile varlığı açık.

  76- El-Batın: Aklın tasavvurundan örtülü.

  77- El-Vali: Bütün kainatı idare eden.

  78- El-Müteali: Son derece yüce.

  79- El-Ber: İyilik ve ihsanı bol.

  80- Et-Tevvab: Tevbeleri kabul eden.

  81- El-Müntekım: Asilere ceza veren.

  82- El-Afüv: Affı çok, günahları yok eden.

  83- Er-Rauf: Çok merhamet eden, şefkatli.

  84- Malik-ül Mülk: Mülkünde hakim.

  85- Zül-Celali vel İkram: Celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.

  86- El-Muksıt: Mazlumların hakkını alıcı.

  87- El-Cami: İki zıttı bir arada bulunduran.

  88- El-Gani: İhtiyaçsız. Herşey Ona muhtaçtır.

  89- El-Mugni: İhtiyaç gören, fazlıyla doyuran.

  90- El-Mani: Dilemediklerine mani olan.

  91- Ed-Dar: Elem, zarar verenleri yaratan.

  92- En-Nafi: Menfaat veren şeyleri yaratan.

  93- En-Nur: Zatı açık ve âlemleri nurlardıran.

  94- El-Hadi: Hidayet veren.

  95- El-Bedi: Misalsiz, örneksiz yaratan.

  96- El-Baki: Varlığı ebedi olan.

  97- El-Varis: Her şeyin asıl sahibi olan.

  98- Er-Reşid: İrşada muhtaç olmıyan.

  99- Es-Sabur: Ceza vermede, acele etmez


 4. 07.Şubat.2013, 14:35
  2
  Yolcu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Devamlı Üye  esmaül hüsna ve anlamı kısaca


  1- Allah: Her ismin vasfını ihtiva eden öz adı.

  2- Er-Rahman: Dünyada bütün mahlukata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.

  3- Er-Rahim: Ahırette, müminlere acıyan.

  4- El-Melik: Yaratıcı, kainatın sahibi.

  5- El-Kuddüs: Her noksanlıktan uzak.

  6- Es-Selam: Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran.

  7- El-Mümin: İman nurunu veren.

  8- El-Müheymin: Her şeyi görüp gözeten, her varlığın yaptıklarından haberdar olan.

  9- El-Aziz: Mutlak galip, karşı gelinemiyen.

  10- El-Cebbar: Dilediğini yapan ve yaptıran.

  11- El-Mütekebbir: Büyüklükte eşi yok.

  12- El-Halık: Yaratan, yoktan var eden.

  13- El-Bari: Herşeyi kusursuz yaratan.

  14- El-Musavvir: Varlıklara suret veren, onları birbirinden ayıran özellikte yaratan.

  15- El-Gaffar: Günahları mağfiret eden.

  16- El-Kahhar: Her istediğini yapacak gücte.

  17- El-Vehhab: Karşılıksız nimetler veren.

  18- Er-Razzak: Her varlığın rızkını veren.

  19- El-Fettah: Her türlü sıkıntıları gideren.

  20- El-Âlim: Gizli açık, geçmiş, gelecek, herşeyi, ezelî ve ebedi ilmi ile çok iyi bilen.

  21- El-Kabıd: Rızıkları daraltan, ruhları alan.

  22- El-Basıt: Rızıkları genişleten, ruhları veren.

  23- El-Hafıd: Kâfir ve facirleri alçaltan.

  24- Er-Rafi: Şeref verip yükselten.

  25- El-Muız: Dilediğini aziz eden.

  26- El-Müzil: Dilediğini zillete düşüren.

  27- Es-Semi: Mükemmel işiten.

  28- El-Basir: Gizli açık, herşeyi çok iyi gören.

  29- El-Hakem: Mutlak hakim, hakkı bâtıldan ayıran.

  30- El-Adl: Mutlak adil, yerli yerinde yapan.

  31- El-Latif: Lütfeden, her şeye vakıf.

  32- El-Habir: Her şeyden haberdar.

  33- El-Halim: Cezada, acele etmez, hilm sahibi.

  34- El-Azim: Büyüklükte benzeri yok.

  35- El-Gafur: Affı, magfireti bol.

  36- Eş-Şekur: Az amele, çok sevab veren.

  37- El-Ali: Yüceler yücesi.

  38- El-Kebir: Büyüklükte benzeri yok.

  39- El-Hafiz: Herşeyi koruyucu olan.

  40- El-Mukit: Her çeşit rızkı yaratan.

  41- El-Hasib: Kulların hesabını en iyi gören.

  42- El-Celil: Celal ve azamet sahibi olan.

  43- El- Kerim: Keremi bol, karşılıksız veren.

  44- Er-Rakib: Her varlığı her an gözeten.

  45- El-Mucib: Duâları kabul eden.

  46- El-Vasi: Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile herşeyi ihata eden.

  47- El-Hakim: Her şeyi hikmetle yaratan.

  48- El- Vedud: İyiliği seven, iyilik edene ihsan eden. Sevgiye layık olan.

  49- El-Mecid: Zatı şerefli, nimeti, ihsanı sonsuz.

  50- El-Bais: Peygamber gönderen, mahşerde, ölüleri dirilten.

  51- Eş-Şehid: Her zaman her yerde her an hazır ve nazır olan.

  52- El-Hak: Varlığı değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.

  53- El-Vekil: Kulların işlerini bitiren.

  54- El-Kavi: Kudreti en üstün ve hiç azalmaz.

  55- El-Metin: Kuvvet ve kudret menbaı.

  56- El-Velî: Müminleri seven, yardım eden.

  57- El-Hamid: Hamd ve senaya layık.

  58- El-Muhsi: Varlıkların sayısını bilen.

  59- El-Mübdi: Maddesiz, örneksiz yaratan.

  60- El-Muid: Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.

  61- El-Muhyi: Mahluklara can veren.

  62- El-Mümit: Her canlıya ölümü tattıran.

  63- El-Hay: Ezelî ve ebedi bir hayat ile diri.

  64- El-Kayyum: Zatı ile kaim olan, mahlukları varlıkta durduran.

  65- El-Vacid: Hiçbir şey kendine gizli değil.

  66- El-Macid: Keremi, ihsanı bol olan.

  67- El-Vahid: Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmıyan, tek olan.

  68- Es-Samed: Hiçbir şeye ihtiyacı olmıyan, herkesin muhtaç olduğu merci.

  69- El-Kadir: Kudret sahibi, dilediğini yapan.

  70- El-Muktedir: Dilediği gibi tasarruf eden, herşeyi kolayca yaratan kudret sahibi.

  71- El-Mukaddim: Şerefte birini öne alan.

  72- El-Muahhır: Dilediklerini tehir eden.

  73- El-Evvel: Ezelî, varlığının başlangıcı yok.

  74- El-Ahir: Ebedi, varlığının sonu yok.

  75- Ez-Zahir: Yarattıkları ile varlığı açık.

  76- El-Batın: Aklın tasavvurundan örtülü.

  77- El-Vali: Bütün kainatı idare eden.

  78- El-Müteali: Son derece yüce.

  79- El-Ber: İyilik ve ihsanı bol.

  80- Et-Tevvab: Tevbeleri kabul eden.

  81- El-Müntekım: Asilere ceza veren.

  82- El-Afüv: Affı çok, günahları yok eden.

  83- Er-Rauf: Çok merhamet eden, şefkatli.

  84- Malik-ül Mülk: Mülkünde hakim.

  85- Zül-Celali vel İkram: Celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.

  86- El-Muksıt: Mazlumların hakkını alıcı.

  87- El-Cami: İki zıttı bir arada bulunduran.

  88- El-Gani: İhtiyaçsız. Herşey Ona muhtaçtır.

  89- El-Mugni: İhtiyaç gören, fazlıyla doyuran.

  90- El-Mani: Dilemediklerine mani olan.

  91- Ed-Dar: Elem, zarar verenleri yaratan.

  92- En-Nafi: Menfaat veren şeyleri yaratan.

  93- En-Nur: Zatı açık ve âlemleri nurlardıran.

  94- El-Hadi: Hidayet veren.

  95- El-Bedi: Misalsiz, örneksiz yaratan.

  96- El-Baki: Varlığı ebedi olan.

  97- El-Varis: Her şeyin asıl sahibi olan.

  98- Er-Reşid: İrşada muhtaç olmıyan.

  99- Es-Sabur: Ceza vermede, acele etmez
+ Yorum Gönder