Konusunu Oylayın.: Yeteneğini 18 şeyle desteklemeyen, başaramaz!

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Yeteneğini 18 şeyle desteklemeyen, başaramaz!
 1. 21.Mart.2012, 01:55
  1
  Misafir

  Yeteneğini 18 şeyle desteklemeyen, başaramaz!


  Yeteneğini 18 şeyle desteklemeyen, başaramaz! Mumsema Yeteneğini 18 şeyle desteklemeyen, başaramaz!


 2. 21.Mart.2012, 01:55
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Yeteneğini 18 şeyle desteklemeyen, başaramaz!

 3. 01.Mayıs.2012, 12:20
  2
  Fetva Meclisi
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 23.Ocak.2007
  Üye No: 6
  Mesaj Sayısı: 9,440
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 102

  Cevap: Yeteneğini 18 şeyle desteklemeyen, başaramaz!
  Günlük dilde, bireyin herhangi bîr alan-daki becerilerini veya beceri potansiyelleri-ni anlatmak amacıyla kullanılmasına rağ-men bilimsel olarak tanımlanması oldukça güç kavramlardan biri de yetenektir. Kav-ramın kişilik, zekâ, genetik ve çevre gibi kavramlarla çok yakından ilişkili olması, anlam alanını belirsizleştirmektedir.

  İnsan tekinin, insan türünün bir üyesi ol-ması nedeniyle vazgeçilmez biçimde bütün diğer insanlarla benzer olan yanlan vardır. Örneğin diğer insanlarınki gibi yapılaşmış bir beden, doğumla başlayıp Ölümle sonuç-lanan birhayat seyri, belli bir kültürün için-de kişiliğinin şekillenmesi insanın benzer özellikleridir. Fakat bir türün üyesi olması insanın yalnızca bir yanıdır, diğer bir yanı daha vardır ki, onun sayesinde bütün insan-lar birbirlerinden farklılaşır, eş-yumurta ikizleri dahil kimse birbirinin üpkısı olmaz. Bireyler arasındaki farklılıktan oluşturan fiziksel unsurlar (bedenin biçimi, yüz hatla-n, parmak çizgileri, boy, ağırlık vb.) kolay-ca farkedilebilirlerse de, psikolojik unsurla-rın farkedilip değerlendirilmeleri o kadar kolay değildir. Yetenek, bu psikolojik bi-reysel farklılıklardan bir tanesidir. Diğer psikolojik bireysel farklılıklar içinde zekâ, mizaç, kişilik, inanç ve değer sistemleri, in-san ilişki tarzları sayılabilir. Yetenek kavra-mı, anlam olarak bunların hepsiyle ilişkili-dir, bazılarıyla kimi zaman örtüşür (örneğin zekâ bazan yetenekle aynı anlamda kullanı-lır, yine insan ilişki tarzları pekâla sosyal bir yetenek sayılabilirler) bazılarının (örneğin mizaç ve kişilik) içinde yer alır, gelişimi ve ifade edilme biçimi onlara bağlıdır. Yetene-ğin gösterilebilen, başarılabilen, ortaya konmuş bir beceri mi yoksa kişinin içinde taşıdığı, uygun şartlarda ifade edebileceği bir potansiyel mi olduğu gündelik dilde ka-rışmasına rağmen (örneğin başarılı bir mü-zisyene yetenekli deriz) psikoloji dilinde yetenek daha çok kişinin içinde taşıdığı po-tansiyel anlamına kullanılır. Nasıl olup da her bireyde farklı bir yetenekler tablosu or-taya çıktığı ise oldukça karmaşık bir sorun-dur. Bunu açıklamak için kalıtımın, yetişti-rilme ve eğitilme tarzının, kurulan insan ilişkilerinin yoğunluğu ve biçiminin, karşı-laşılan önemli hayat olaylarının, yaşanılan demografik ve coğrafi çevrenin, geçirilen hastahklann rollerinin ayn ayrı bilinmesi gerekir.

  Yetenek kavramının anlamındaki belirsiz-liği ve değişebiliriiği göstermek için üzerin-de en çok çalışılan psikoloji konularından zekâyı örnek almak uygun olacaktır. Zekâ-nın varolduğunda herkes birleşmekte, fakat ne olduğuyla ilgili birçok teori ileri sürül-mektedir. ‘Tek etmen teorisine göre zekâ, soyut ve genel bir uyum yeteneğidir. Yani yetenekler manzumesi içinde yalnızca bir tanesidir. Spearman’ın “çift etmen teori-si”nde ise bir genel yetenek olarak zekâ (G
  etmeni), bir de özel diğer yetenekler (S et-meni) vardır. G etmeni bir çok alanda ken-dini göstererek o alanlarda, zeki insanın ba-şarılı olmasını sağlar. Fakat S etmeni yö-nünden varolan farklılıklar, her alanda aynı derecede başarılı olmasını engeller. Görül-düğü gibi bu teoride yetenekler içinde zekâ-ya çok özel bir yer verilmektedir. “Çok et-men teorisi”nde ise çok sayıda özel yetenek bir araya gelerek zekâyı yaparlar, örneğin Thomdike, zekâyı mekanik (el ve alet kul-lanma becerisi), sosyal (insan ilişkileri kur-ma ve sürdürebilme becerisi) ve soyut (sembollerle düşünme becerisi) olmak üze-re üçe ayırır. Böylece neredeyse bütün yete-nekler zekâ içinde toplanmış olur.

  Her ne kadar tanımlarda bir anlaşma sağ-lanamıyorsa da, bugün kişilik, zekâ gibi di-ğer psikolojik bireysel farklılıkların yamsı-ra özel yetenekleri ölçmeye yönelik testler de geliştirilmiştir, örneğin Seashore müzik ve resim yeteneği testiyle kişinin müzik ve resim yeteneği ölçülebilmektedir. Yine çe-şitli araştırmacılar tarafından geliştirilen testlerle kişinin mekanik ve meslekî (üp, hukuk, öğretmenlik, sekreterlik vb.) yete-nekleri de ölçülmektedir. 4. 01.Mayıs.2012, 12:20
  2
  Moderatör  Günlük dilde, bireyin herhangi bîr alan-daki becerilerini veya beceri potansiyelleri-ni anlatmak amacıyla kullanılmasına rağ-men bilimsel olarak tanımlanması oldukça güç kavramlardan biri de yetenektir. Kav-ramın kişilik, zekâ, genetik ve çevre gibi kavramlarla çok yakından ilişkili olması, anlam alanını belirsizleştirmektedir.

  İnsan tekinin, insan türünün bir üyesi ol-ması nedeniyle vazgeçilmez biçimde bütün diğer insanlarla benzer olan yanlan vardır. Örneğin diğer insanlarınki gibi yapılaşmış bir beden, doğumla başlayıp Ölümle sonuç-lanan birhayat seyri, belli bir kültürün için-de kişiliğinin şekillenmesi insanın benzer özellikleridir. Fakat bir türün üyesi olması insanın yalnızca bir yanıdır, diğer bir yanı daha vardır ki, onun sayesinde bütün insan-lar birbirlerinden farklılaşır, eş-yumurta ikizleri dahil kimse birbirinin üpkısı olmaz. Bireyler arasındaki farklılıktan oluşturan fiziksel unsurlar (bedenin biçimi, yüz hatla-n, parmak çizgileri, boy, ağırlık vb.) kolay-ca farkedilebilirlerse de, psikolojik unsurla-rın farkedilip değerlendirilmeleri o kadar kolay değildir. Yetenek, bu psikolojik bi-reysel farklılıklardan bir tanesidir. Diğer psikolojik bireysel farklılıklar içinde zekâ, mizaç, kişilik, inanç ve değer sistemleri, in-san ilişki tarzları sayılabilir. Yetenek kavra-mı, anlam olarak bunların hepsiyle ilişkili-dir, bazılarıyla kimi zaman örtüşür (örneğin zekâ bazan yetenekle aynı anlamda kullanı-lır, yine insan ilişki tarzları pekâla sosyal bir yetenek sayılabilirler) bazılarının (örneğin mizaç ve kişilik) içinde yer alır, gelişimi ve ifade edilme biçimi onlara bağlıdır. Yetene-ğin gösterilebilen, başarılabilen, ortaya konmuş bir beceri mi yoksa kişinin içinde taşıdığı, uygun şartlarda ifade edebileceği bir potansiyel mi olduğu gündelik dilde ka-rışmasına rağmen (örneğin başarılı bir mü-zisyene yetenekli deriz) psikoloji dilinde yetenek daha çok kişinin içinde taşıdığı po-tansiyel anlamına kullanılır. Nasıl olup da her bireyde farklı bir yetenekler tablosu or-taya çıktığı ise oldukça karmaşık bir sorun-dur. Bunu açıklamak için kalıtımın, yetişti-rilme ve eğitilme tarzının, kurulan insan ilişkilerinin yoğunluğu ve biçiminin, karşı-laşılan önemli hayat olaylarının, yaşanılan demografik ve coğrafi çevrenin, geçirilen hastahklann rollerinin ayn ayrı bilinmesi gerekir.

  Yetenek kavramının anlamındaki belirsiz-liği ve değişebiliriiği göstermek için üzerin-de en çok çalışılan psikoloji konularından zekâyı örnek almak uygun olacaktır. Zekâ-nın varolduğunda herkes birleşmekte, fakat ne olduğuyla ilgili birçok teori ileri sürül-mektedir. ‘Tek etmen teorisine göre zekâ, soyut ve genel bir uyum yeteneğidir. Yani yetenekler manzumesi içinde yalnızca bir tanesidir. Spearman’ın “çift etmen teori-si”nde ise bir genel yetenek olarak zekâ (G
  etmeni), bir de özel diğer yetenekler (S et-meni) vardır. G etmeni bir çok alanda ken-dini göstererek o alanlarda, zeki insanın ba-şarılı olmasını sağlar. Fakat S etmeni yö-nünden varolan farklılıklar, her alanda aynı derecede başarılı olmasını engeller. Görül-düğü gibi bu teoride yetenekler içinde zekâ-ya çok özel bir yer verilmektedir. “Çok et-men teorisi”nde ise çok sayıda özel yetenek bir araya gelerek zekâyı yaparlar, örneğin Thomdike, zekâyı mekanik (el ve alet kul-lanma becerisi), sosyal (insan ilişkileri kur-ma ve sürdürebilme becerisi) ve soyut (sembollerle düşünme becerisi) olmak üze-re üçe ayırır. Böylece neredeyse bütün yete-nekler zekâ içinde toplanmış olur.

  Her ne kadar tanımlarda bir anlaşma sağ-lanamıyorsa da, bugün kişilik, zekâ gibi di-ğer psikolojik bireysel farklılıkların yamsı-ra özel yetenekleri ölçmeye yönelik testler de geliştirilmiştir, örneğin Seashore müzik ve resim yeteneği testiyle kişinin müzik ve resim yeteneği ölçülebilmektedir. Yine çe-şitli araştırmacılar tarafından geliştirilen testlerle kişinin mekanik ve meslekî (üp, hukuk, öğretmenlik, sekreterlik vb.) yete-nekleri de ölçülmektedir.

+ Yorum Gönder