Konusunu Oylayın.: Nesefi eserleri nelerdir?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Nesefi eserleri nelerdir?
 1. 17.Ekim.2011, 17:54
  1
  Misafir

  Nesefi eserleri nelerdir?


  Nesefi eserleri nelerdir? Mumsema Nesefi eserleri nelerdir?


 2. 17.Ekim.2011, 17:54
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Nesefi eserleri nelerdir?

 3. 18.Ekim.2011, 09:27
  2
  gökhanagt
  Sorma neden?

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 15.Ekim.2010
  Üye No: 79664
  Mesaj Sayısı: 215
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 3

  Cevap: Nesefi eserleri nelerdir?
  Tesbit edilen yirmi bir eserinden önemli ve meşhur olanları şunlardır:

  1 el-Vâfi Hanefi fıkhı üzere fürûul-fıkha dair bir eseridir
  2 el-Kâf: el-Vâfi adlı kendi eserinin şerhidir ve 684/ 1285 yılında tamamlamıştır
  3 Kenzu'd-Dekâik: Hanefi fıkhında dört muteber eserden (el Mütûnul erbaa) biri olan bu eseri el-Vâtî adıyla yazdığı fürûu fıkha dair eserinin hülâsasıdır Yaygın olarak meydana gelen hâdiselere verilen fetvaları içerir Herhalde medreselerde okutulmak üzere ders kitabı olarak hazırlanmış ohnahdır Zaten asırlar boyunca medreselerde okutulmuş, Hanefî fıkıh âlimlerince çok tutulmuş ve birçok şerhi yapılmıştır (Bu şerhler için bk Bedreddin Çetiner, Ebul-Berekât Abdullah İbn Ahmed en-Nesefî ve Medâriku't-Tenzîl ve Hakâiku't-Te'vil Adlı Eseri, Basılmamış doktora tezi, Erzurum 1984, s 30-33)
  4 Menârul-Envâr: el-Menâr fil-Usûl adıyla da bilinir Usûle dair kısa ama son derece meşhur bir eserdir Bu eserin de birçok şerh ve hâşiyeleri vardır İlk şerhi de yine müellif tarafından Keşfu'l-Esrâr adıyla yapılmış olup 1316'da iki cilt halinde neşredilmiştir Şerh ve hâşiyelerinin sayısı 24'ü bulmaktadır
  5 Şerhul-Kasîdetü'l-Lâmiyye fi't-Tevhîd: Kelâm sahasında İmamul-Harameyn Muhammed İbn Osman el-Ûşî (öl569/1173)'nin Kasîdetul-Lâmiyye'sinin şerhidir
  6 Umdetul-Akâid: Kelama dairdir İlk şerhi el-l'timâd adıyla yine kendisine aittir Bunun dışında yedi şerhi daha vardır
  7 Medâriku't-Tenzîl ve Hakâiku't-Te'vîl: Nesefi Tefsiri olarak bilinen tefsiridir
  M1220 yıllarında başlayan, başta Mâverâünnehir bölgesi olmak üzere hemen bütün İslâm ülkelerini tahrip eden, kütüphaneleri yok eden, ilim erbabını halktan ayırmadan katleden Moğol istilâsının hemen akabinde Mâverâünnehir'de yetişen âlimler arasında mümtaz bir mevkiye sahip olan Ebu't-Berekât en-Nesefi hemen bütün İslâmî ilimlerde zirveye tırmanabilen nâdir âlimlerdendir Türk olmasına rağmen eserlerini zamanındaki teâmüle uyarak bütün müslümanların ortak dili olan Arapça ile yazmıştır


 4. 18.Ekim.2011, 09:27
  2
  Sorma neden?  Tesbit edilen yirmi bir eserinden önemli ve meşhur olanları şunlardır:

  1 el-Vâfi Hanefi fıkhı üzere fürûul-fıkha dair bir eseridir
  2 el-Kâf: el-Vâfi adlı kendi eserinin şerhidir ve 684/ 1285 yılında tamamlamıştır
  3 Kenzu'd-Dekâik: Hanefi fıkhında dört muteber eserden (el Mütûnul erbaa) biri olan bu eseri el-Vâtî adıyla yazdığı fürûu fıkha dair eserinin hülâsasıdır Yaygın olarak meydana gelen hâdiselere verilen fetvaları içerir Herhalde medreselerde okutulmak üzere ders kitabı olarak hazırlanmış ohnahdır Zaten asırlar boyunca medreselerde okutulmuş, Hanefî fıkıh âlimlerince çok tutulmuş ve birçok şerhi yapılmıştır (Bu şerhler için bk Bedreddin Çetiner, Ebul-Berekât Abdullah İbn Ahmed en-Nesefî ve Medâriku't-Tenzîl ve Hakâiku't-Te'vil Adlı Eseri, Basılmamış doktora tezi, Erzurum 1984, s 30-33)
  4 Menârul-Envâr: el-Menâr fil-Usûl adıyla da bilinir Usûle dair kısa ama son derece meşhur bir eserdir Bu eserin de birçok şerh ve hâşiyeleri vardır İlk şerhi de yine müellif tarafından Keşfu'l-Esrâr adıyla yapılmış olup 1316'da iki cilt halinde neşredilmiştir Şerh ve hâşiyelerinin sayısı 24'ü bulmaktadır
  5 Şerhul-Kasîdetü'l-Lâmiyye fi't-Tevhîd: Kelâm sahasında İmamul-Harameyn Muhammed İbn Osman el-Ûşî (öl569/1173)'nin Kasîdetul-Lâmiyye'sinin şerhidir
  6 Umdetul-Akâid: Kelama dairdir İlk şerhi el-l'timâd adıyla yine kendisine aittir Bunun dışında yedi şerhi daha vardır
  7 Medâriku't-Tenzîl ve Hakâiku't-Te'vîl: Nesefi Tefsiri olarak bilinen tefsiridir
  M1220 yıllarında başlayan, başta Mâverâünnehir bölgesi olmak üzere hemen bütün İslâm ülkelerini tahrip eden, kütüphaneleri yok eden, ilim erbabını halktan ayırmadan katleden Moğol istilâsının hemen akabinde Mâverâünnehir'de yetişen âlimler arasında mümtaz bir mevkiye sahip olan Ebu't-Berekât en-Nesefi hemen bütün İslâmî ilimlerde zirveye tırmanabilen nâdir âlimlerdendir Türk olmasına rağmen eserlerini zamanındaki teâmüle uyarak bütün müslümanların ortak dili olan Arapça ile yazmıştır
+ Yorum Gönder