Konusunu Oylayın.: Rasulullah (s.a.s.)’in hadislerinde lokman (a.s.)

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Rasulullah (s.a.s.)’in hadislerinde lokman (a.s.)
 1. 26.Haziran.2011, 00:36
  1
  Misafir

  Rasulullah (s.a.s.)’in hadislerinde lokman (a.s.)

 2. 26.Haziran.2011, 00:36
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Rasulullah (s.a.s.)’in hadislerinde lokman (a.s.)

 3. 26.Haziran.2011, 00:55
  2
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,610
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 227
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  Cevap: Rasulullah (s.a.s.)’in hadislerinde lokman (a.s.)
  Abdullah İbn Mes'ud (r.a.) anlatıyor:
  "İman edenler ve imanlarını zulümle karıştırmayanlar, işte güvenlik onlar içindir ve onlar hidayete ermişlerdir." (Enam, 6/82) ayeti indiği zaman bu, müslümanlara ağır geldi de:
  Ya Rasulullah, bizim hangimiz nefsine zulmetmez ki? dediler.
  Rasulullah (s.a.s.): "Bu ayetteki zulüm, sizin anladığınız gibi değildir. O zulüm ancak şirktir. Lokman'ın oğluna öğüt verirken:
  'Oğulcuğum, Allah'a şirk koşma! Şübhesiz şirk, gerçekten büyük bir zulümdür.' (Lokman 31/13) dediğini işitmediniz mi? buyurdu." (1)
  İbn Ömer (r.a)'nın rivayetiyle Rasulullah (s.a s.) şöyle buyurur:
  "Lokman Hekîm der ki: Bir şey Allah'a emanet edildiğinde, onu korur! Ben de senin dinini, emanetini ve amellerinin neticelerini Allaha emanet eder, selâmetle işini bitirmeni dilerim." (2)
  Ebu Umâme (r.a)'dan;
  Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurur: "Lokman, oğluna:
  Oğulcuğum, âlimlerin toplantılarına katıl, hikmet sahibi kişilerin konuşmalarını dinle! Çünkü Allah, ölü toprağı yağmur sularıyla dirilttiği gibi, ölü kalpleri de hikmet nûruyla diriltir, dedi. " (3)
  İbn Abbas (r.a)'dan;
  Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurur: "Siyahîlere, (sudanlılara) sahib olunuz! Şübhesiz ki, onlardan üçü cennet ehlinin efendilerindendir. Bunlar:
  Lokman El-Hekîm, Necaşi ve müezzin Bilâl'dir! "
  Ebu Kasım Et-Taberâni:
  Rasulullah (s.a.s.) Sudan kelimesi ile Habeşistan'ı kasdettiğini söyler. (4)
  Ebu Musa El-Eş'ari (r.a)'dan;
  Rasulullah (s.a s.) şöyle buyuruyor: "Lokman, (a.s) oğluna öğüt verirken şöyle demiştir:
  Oğulcuğum, elbiseni bürünüp, sarınmaktan sakın! Zira o, geceleyin korkutucu, gündüzün ise zelîl kılıcıdır. " (5)
  İbn İshak (rh.a) şöyle anlatıyor:
  Rasulullah (s.a.s) Süveyd b. Samit ile ilgilendi. Onu Allah'a ve İslâm'a davet etti. Süveyd ona şöyle dedi:
  Belki de sende olan şey, bende olan şeyin aynısıdır!
  Rasulullah (s.a.s) ona: "Sende ne var? " buyurdu..
  Süveyd: Lokman'ın Mecellesi (Lokman'ın Hikmetleri), dedi.
  Bunun üzerine Rasulullah (s.a.s) ona: "Onu, bana göster (oku) !" buyurdu.
  O da onu, O'na gösterdi (okudu).
  Bunun üzerine Rasulullah (s.a.s): "Bu, güzel bir kelamdır. Fakat bende olan bundan üstündür. Bendeki Kur'an'dır ki, Allah Tealâ O'nu, bana indirdi. O, hidayet ve nûrdur." buyurdu.
  O'na, bir miktar Kur'ân okudu. O'nu, islâm' a davet etti. O da, O'ndan uzak durmadı ve:
  Şübhesiz bu söz, elbette güzel bir sözdür, dedi.
  Sonra O'ndan ayrılıp gitti ve Medine' ye kavminin yanına geldi. Çok geçmeden Hazreç, O'nu katletti.
  O'nun kavminden birtakım adamlar şöyle diyorlardı:
  Biz O'nu, Müslüman olduğu halde katlolunmuş gördük. O'nun katli, Buâs gününden önce idi. (6)
  Dipnotlar: 1-İmam Nesâî, Amelu'l Yevmi ve'l leyle Hadisler Işığında Günlük Hayat, çev. Mehmet Yolcu, İst. 1996, C.2, sh.1415, Hds. 516-519. İbn Kesîr, Hadislerle Kur'ânı Kerim Tefsiri, c.12, sh.6409. Ahmed b. Hanbel, (Müsned, C.2, sh.87)'den. İmam Gazâli, İhyâu Ulûmi'dDin, çev. Ahmet Serdaroğlu, İst.1987, C.2, sh.640.Dr. Salâh Abdülfettâh El-Halidî, Peygamber Olmayanların Kur'an Öyküleri, çev. Ahmet Sarıkaya, Konya,2002, C.5, sh.145, Hds.1. İmam Suyutî, Ed-Durru'l-Mensur, C.6, sh. 512-520' den. İkinci cümle için bkz. Süneni Ebu Davud, Kitabu'l Cihad, B.73, Hds. 2600-2601. Süneni Tirmizî, Kitabu'l Daavat, B.44, Hds.3667-3668. Süneni İbn Mace, Kitabu'l Cihad, B.24, Hds.2825-2826. 2- İmam Hafız El-Munzirî, Hadislerle İslâm, Tergib ve Terhib, çev. A.Muhtar Büyükçınar, vdğ. İst. T.Y., C.1, sh.155, Hds.2. 3- İbn Kesîr, Hadislerle Kur'ân-ı Kerim Tefsiri, C.12, sh.6410. Ebu Kasım et-Taberânîden. 4- İbn Kesîr, Hadislerle Kur'ânı Kerim Tefsiri, C.12, sh.6409. İbn Ebi Hatimden. Ahmed Ziyauddin Gümüşhânevî, Ramûz elEhâdisHadisler Deryası, çev. Abdülaziz Bekkine, İst. 1982, C.2, sh.332, Hds.2. 5- İbn Hişam, İslâm Tarihi Sireti İbn Hişam Tercemesi, çev.Hasan Ege, İst. 1985, C.2, sh.86.

  Z. Mü’mine Yüksel


 4. 26.Haziran.2011, 00:55
  2
  Silent and lonely rains  Abdullah İbn Mes'ud (r.a.) anlatıyor:
  "İman edenler ve imanlarını zulümle karıştırmayanlar, işte güvenlik onlar içindir ve onlar hidayete ermişlerdir." (Enam, 6/82) ayeti indiği zaman bu, müslümanlara ağır geldi de:
  Ya Rasulullah, bizim hangimiz nefsine zulmetmez ki? dediler.
  Rasulullah (s.a.s.): "Bu ayetteki zulüm, sizin anladığınız gibi değildir. O zulüm ancak şirktir. Lokman'ın oğluna öğüt verirken:
  'Oğulcuğum, Allah'a şirk koşma! Şübhesiz şirk, gerçekten büyük bir zulümdür.' (Lokman 31/13) dediğini işitmediniz mi? buyurdu." (1)
  İbn Ömer (r.a)'nın rivayetiyle Rasulullah (s.a s.) şöyle buyurur:
  "Lokman Hekîm der ki: Bir şey Allah'a emanet edildiğinde, onu korur! Ben de senin dinini, emanetini ve amellerinin neticelerini Allaha emanet eder, selâmetle işini bitirmeni dilerim." (2)
  Ebu Umâme (r.a)'dan;
  Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurur: "Lokman, oğluna:
  Oğulcuğum, âlimlerin toplantılarına katıl, hikmet sahibi kişilerin konuşmalarını dinle! Çünkü Allah, ölü toprağı yağmur sularıyla dirilttiği gibi, ölü kalpleri de hikmet nûruyla diriltir, dedi. " (3)
  İbn Abbas (r.a)'dan;
  Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurur: "Siyahîlere, (sudanlılara) sahib olunuz! Şübhesiz ki, onlardan üçü cennet ehlinin efendilerindendir. Bunlar:
  Lokman El-Hekîm, Necaşi ve müezzin Bilâl'dir! "
  Ebu Kasım Et-Taberâni:
  Rasulullah (s.a.s.) Sudan kelimesi ile Habeşistan'ı kasdettiğini söyler. (4)
  Ebu Musa El-Eş'ari (r.a)'dan;
  Rasulullah (s.a s.) şöyle buyuruyor: "Lokman, (a.s) oğluna öğüt verirken şöyle demiştir:
  Oğulcuğum, elbiseni bürünüp, sarınmaktan sakın! Zira o, geceleyin korkutucu, gündüzün ise zelîl kılıcıdır. " (5)
  İbn İshak (rh.a) şöyle anlatıyor:
  Rasulullah (s.a.s) Süveyd b. Samit ile ilgilendi. Onu Allah'a ve İslâm'a davet etti. Süveyd ona şöyle dedi:
  Belki de sende olan şey, bende olan şeyin aynısıdır!
  Rasulullah (s.a.s) ona: "Sende ne var? " buyurdu..
  Süveyd: Lokman'ın Mecellesi (Lokman'ın Hikmetleri), dedi.
  Bunun üzerine Rasulullah (s.a.s) ona: "Onu, bana göster (oku) !" buyurdu.
  O da onu, O'na gösterdi (okudu).
  Bunun üzerine Rasulullah (s.a.s): "Bu, güzel bir kelamdır. Fakat bende olan bundan üstündür. Bendeki Kur'an'dır ki, Allah Tealâ O'nu, bana indirdi. O, hidayet ve nûrdur." buyurdu.
  O'na, bir miktar Kur'ân okudu. O'nu, islâm' a davet etti. O da, O'ndan uzak durmadı ve:
  Şübhesiz bu söz, elbette güzel bir sözdür, dedi.
  Sonra O'ndan ayrılıp gitti ve Medine' ye kavminin yanına geldi. Çok geçmeden Hazreç, O'nu katletti.
  O'nun kavminden birtakım adamlar şöyle diyorlardı:
  Biz O'nu, Müslüman olduğu halde katlolunmuş gördük. O'nun katli, Buâs gününden önce idi. (6)
  Dipnotlar: 1-İmam Nesâî, Amelu'l Yevmi ve'l leyle Hadisler Işığında Günlük Hayat, çev. Mehmet Yolcu, İst. 1996, C.2, sh.1415, Hds. 516-519. İbn Kesîr, Hadislerle Kur'ânı Kerim Tefsiri, c.12, sh.6409. Ahmed b. Hanbel, (Müsned, C.2, sh.87)'den. İmam Gazâli, İhyâu Ulûmi'dDin, çev. Ahmet Serdaroğlu, İst.1987, C.2, sh.640.Dr. Salâh Abdülfettâh El-Halidî, Peygamber Olmayanların Kur'an Öyküleri, çev. Ahmet Sarıkaya, Konya,2002, C.5, sh.145, Hds.1. İmam Suyutî, Ed-Durru'l-Mensur, C.6, sh. 512-520' den. İkinci cümle için bkz. Süneni Ebu Davud, Kitabu'l Cihad, B.73, Hds. 2600-2601. Süneni Tirmizî, Kitabu'l Daavat, B.44, Hds.3667-3668. Süneni İbn Mace, Kitabu'l Cihad, B.24, Hds.2825-2826. 2- İmam Hafız El-Munzirî, Hadislerle İslâm, Tergib ve Terhib, çev. A.Muhtar Büyükçınar, vdğ. İst. T.Y., C.1, sh.155, Hds.2. 3- İbn Kesîr, Hadislerle Kur'ân-ı Kerim Tefsiri, C.12, sh.6410. Ebu Kasım et-Taberânîden. 4- İbn Kesîr, Hadislerle Kur'ânı Kerim Tefsiri, C.12, sh.6409. İbn Ebi Hatimden. Ahmed Ziyauddin Gümüşhânevî, Ramûz elEhâdisHadisler Deryası, çev. Abdülaziz Bekkine, İst. 1982, C.2, sh.332, Hds.2. 5- İbn Hişam, İslâm Tarihi Sireti İbn Hişam Tercemesi, çev.Hasan Ege, İst. 1985, C.2, sh.86.

  Z. Mü’mine Yüksel
+ Yorum Gönder