Konusunu Oylayın.: Tarikat sadece bir şeyhe bağlanıp onun vesilesiyle rabıta mı yapmaktır?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
Tarikat sadece bir şeyhe bağlanıp onun vesilesiyle rabıta mı yapmaktır?
 1. 23.Ağustos.2010, 05:13
  1
  Misafir

  Tarikat sadece bir şeyhe bağlanıp onun vesilesiyle rabıta mı yapmaktır?


  Tarikat sadece bir şeyhe bağlanıp onun vesilesiyle rabıta mı yapmaktır? Mumsema tarikat sadece bir şeyhe bağlanıp onun vesilesiyle rabıtamı yapmaktır


 2. 23.Ağustos.2010, 05:13
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  tarikat sadece bir şeyhe bağlanıp onun vesilesiyle rabıtamı yapmaktır

 3. 26.Mayıs.2013, 00:23
  2
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,948
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 339
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: Tarikat sadece bir şeyhe bağlanıp onun vesilesiyle rabıta mı yapmaktır?
  İslamda Tarikat var mıdır?
  Tarikat nedir?
  Tarikatlar hakkında bilgi

  Tasavvufta, Allah'a ulaşmak için tutulan yol. Bu yol boyunca
  yapılan yolculuk bir şeyhin öncülüğünde gerçekleşir. Her yolun, kurucusu, öncüsü
  tarafından belirlenen birtakım kuralları, töreleri vardır. Hicri 6. (M. 12)
  yüzyıldan başlayarak çok sayıda tarikat kurulmuş ve bunlar şubelere, kollara
  ayrılarak bütün İslam dünyasına yayılmış ve günümüze kadar gelmişlerdir.


  Mutasavvıflara göre Allah'a ulaşan yollar sayısızdır. Herkesin
  vuslatı ayrı ayrı kural, yöntem ve yollarla gerçekleşebilir. Esas olan
  yönelmedir. Örneğin Kâbe'nin belirli bir yanında bulunmak değil, ona yönelmek
  önemlidir. Kâbe'ye ulaştıran bu yöneliştir. Bu nedenle mutasavvıflar, "Allah'a
  ulaşan yollar yaratıkların nefesleri sayısıncadır" (Necmeddin Kübra), "Allah'a
  ulaşan yollar yaratıkların sayısıncadır" (Ebu Bekir Talemsani) ve "Allah'a
  ulaşan yollar yıldızların sayısıncadır" (Ebu'l-Hasan Müzeyyin) derler. Bu
  düşüncelerini de "Bizim yolumuzda mücahede edenleri biz yollarımıza ulaştırırız"
  (Ankebut, 29/69) ayetine dayandırırlar.


  İlk mutasavvıflar, düşünce ve tecrübelerini, çevrelerinde
  toplanan insanlara aktarmakla birlikte, bugünkü anlamda birer tarikat
  kurmamışlardı. Kendilerine şeyh, şeyh-i sohbet ve üstad; çevresine toplananlara
  da sahip deniliyordu. Bir tasavvuf okulu, tasavvuf hareketi sayılabilecek bu
  kümelenmeler, daha sonraları tarikat olarak adlandırıldı. Tasavvuf tarihine
  ilişkin kaynaklar bu anlamdaki ilk tarikatlar olarak Muhasibiye (Haris Muhasibî,
  ö. 243/857), Kassariye (Hamdun Kassar, ö. 271/884), Tayfuriye (Bayezid-i Bistam,
  ö. 234/848), Cüneydiye (Cüneyd-i Bağdadî, ö. 297/909), Nuriye (Ebu Hüseyin Nuri,
  ö. 295/907), Sehliye (Sehl bin Abdullah Tustarî, ö. 283/896), Hakimiye (Hakim
  Tirmizî, ö. 285/898), Harraziye; (Ebu Said Harraz, ö. 277/890), Hafifıye (Ebu
  Abdullah bin Hafif, ö. 372/982), Seyyariye (Ebu Abbas Seyyarî, ö. 982)
  anarlar.


  Kurumlaşmamakla birlikte düşünceleriyle daha sonra gelişen
  tasavvuf hayatı ve kurulan tarikatları önemli ölçüde etkileyen bu oluşumlardan
  sonra H. 6 (M. 12) yüzyıldan başlayarak gerçek tarikatlar doğdular. Bu
  tarikatlarla kurucuları da şöyle sıralanabilir: Yeseviye (Ahmed Yesevî, ö.
  562/1166), Kadiriye (Abdülkadir-i Geylanî, ö. 562/1166), Rifaiye (Ahmed Rifaî,
  ö. 578/1182), Medyeniye (Ebu Medyen Şuayb bin Hüseyin, ö. 590/1193), Kübreviye
  (Necmeddin Kübra, ö. 618/1221), Sühreverdiye (Ebu Hafs Ömer Suhreverdî, ö.
  632/1234), Çeştiye (Muinuddin Hasan Çestî, ö. 633/1235), Şazeliye (Ebu'lHasan
  Şazelî, ö. 656/1258), Bektaşiye (Hacı Bektaş Veli, ö. 669/1270), Bedeviye (Ahmed
  bin Ali Bedev, ö. 675/1276), Desukiye (İbrahim Desukî, ö. 693/1293), Mevleviye
  (Mevlana Celaleddin Rumî, ö. 672/1273), Sadiye (Saduddin bin Musa Cebbavî, ö.
  700/1300) Nakşibendiye (Bahauddin Nakşibendî, ö. 791/1388), Halvetiye (Ömer bin
  Ekmeluddin Lahicî, ö. 800/1397) ve Bayramiye'dir (Hacı Bayram Veli, ö.
  833/1429).


  Kuralları, yöntemleri farklı olsa da bütün tarikatlarda ortak
  olan öğeler vardır. Zikir (Allah'ın isimlerinin anılması), çile ve seyr-u süluk
  (mutasavvıfın Allah'a doğru yaptığı manevi yolculuk) bunların başında gelir.
  Pir, pir-i sani, şeyh, halife, derviş, mürid, inabe (tövbe ederek Allah'a
  yönelme), biat (şeyhe bağlanma), silsile, rabıta, kollara, şubelere ayrılma,
  istigase (şeyhten yardım isteme), tevessül (şeyhi aracı kılma) gibi insanî;
  şiilik etkisi, işrakilik, batınilik, hurufilik, ricalu'l-gayb (evreni yöneten
  veliler) inancı, çeşitli adab ve erkân, melamet gibi fikrî-manevî; vakıf, tekke,
  dergah, özel giysiler, tarikat ve tarikatlara özgü kimi eşya ve ortak dil gibi
  maddi öğeler de tüm tarikatlarda gözlenen ortak özelliklerdir.


  Her tarikatta kurucu şeyh pir olarak anılır. Eğer tarikatın
  adab ve erkânı sonraki şeyhlerden birisi tarafından belirlenmişse, bu kişiye
  pir-i sani (ikina pir) denir. Tarikat örgütlenmesinin merkezinde şeyh bulunur.
  Bu şeyh tarikatın kurucusu değilse, onun ya da onu izleyen şeyhlerin
  halifesidir. Her şeyhin Hz. Muhammed'e uzanan bir silsilesi vardır. Her silsile,
  geriye dogru, birbirinden icazet alan kişiler halinde ehl-i beyt imamlarına,
  onlardan genellikle Hz. Ali'ye, bazan da


  Hz. Ebu Bekir'e ulaşır ve böylece Hz. Peygamber'e bağlanır.
  Silsilesinde Hz. Peygamber'den sonra Hz. Ali'nin yer aldığı tarikatlara Alevî;
  Hz. Ebu Bekir'in yer aldığı tarikatlara da Bekrî tarikat denir. Kimi zaman
  silsilede birbirini hiç görmeyen, aralarında zaman farkı bulunan kişiler peş
  peşe gelir. Bu durumda, önceki kişinin sonrakini ruhaniyetiyle eğittiği kabul
  edilir. Bu durum üveysilik olarak tanımlanır.


  Tarikat etkinlikleri tekke, zaviye, dergâh, hankah, asitane
  gibi adlarla anılan yerlerde yürütülür. Her tarikatın asitane adıyla anılan
  merkez tekkesi, tarikat pirinin bulunduğu ya da gömülü olduğu tekkedir. Tarikata
  girmek isteyen talibler biat ve inabe adı verilen bir törenle şeyh tarafından
  tarikata kabul edilir. Talib, bu kabulden sonra mürid olarak tarikatın kural ve
  yöntemlerine göre eğitilerek manevi yolculuğunu (seyr-u süluk) tamamlar.
  Tarikatın bu kural ve yöntemlerine adab ve erkân denir. Tarikat eğitimini
  tamamlayan mürid, şeyhin halifesi olma ve onun adına tarikat etkinliğini
  sürdürme hakkı kazanır. Tarikatlarda eğitimin başlıca yöntemi zikir ve çiledir.
  Her tarikatın tac, hırka, kemer ve benzeri giysileri de diğerlerinden
  ayrıdır.


  Tarikatlar düşünce sistemleri, zikir biçimleri ve yöntemlerine
  göre çeşitli sınıflara ayrılırlar. Düşünce sistemleri bakımından tarikatlar
  ba-şer' ve bîşer' olarak ikiye ayrılırlar. Ba-şer' (makbul, hak, ortodoks)
  tarikatlar denildiğinde Kadiriye, Nakşibendiye, Mevleviye gibi sünnî tarikatlar
  akla gelir. Hurufiye, Kalenderiye, Haydariye ve sonraki Bektaşilik gibi kimi
  tarikatlar da bî-şer' (merdud, batıl, heterodoks) tarikatları oluşturur.


  Zikir biçimleri açısından tarikatlar dörde ayrılırlar: Kıyamî
  tarikatlar (turuk-ı kıyamiye), kuudî tarikatlar (turuk-ı kuudiye), hafî
  tarikatlar (turuk-ı hafiye) ve cehrî tarikatlar (turuk-ı cehriye). Kadirler,
  Mevlevîler, Halvetler gibi zikirlerini daha çok ayakta yapan tarikatlara kıyami
  tarikatlar; Nakşibendîler ve Melamler gibi oturarak yapanlara da kuudî
  tarikatlar denir. Nakşibendîler gibi zikirlerini ses çıkarmadan, gizlice yapan
  tarikatlar haf tarikatlar; Kadirler gibi sesli olarak, açıktan yapanlar da cehri
  tarikatlar adını alır. Ama bu ayrım çok kesin değildir. Çünkü zaman zaman aynı
  tarikatın hem oturarak, hem ayakta (Halvetlik gibi), hem gizli, hem de açık
  zikir yaptığı (Bayramlîlik gibi) görülebilmektedir.


  Tarikatlar yöntemleri bakımından da farklı sınıflamalara tabi
  tutulur. Bunlardan en yaygın olan sınıflamaya göre tarikatlar yöntemleri
  bakımından tarik-i ahyar, tarik-i ebrar ve tarik-i şuttar denilen üç sınıfa
  ayrılır. Tarik-i ahyar (hayırlıların yolu), Allah'a ibadet ve takva ile ulaşmak
  isteyenlerin yoludur. Bu yolu tutanlar oruç, namaz, hac ve Kur'an okuma gibi
  ibadetleri çok yaparlar. Bu yol Allah'a ulaşmak için çok uzun bir süre çalışmayı
  gerektirir. Bu nedenle, bu yolla Allah'a ulaşanların sayısı çok azdır. Tarik-i
  ebrar (iyilerin yolu), Allah'a mücahede ve riyazetle ulaşmak isteyenlerin
  yoludur. Bu yola girenler, iyi huylar edinmeye, gönlünü arındırmaya, kalbini
  temizlemeye, iç dünyalarını imar etmeye önem verirler. Bu yolla Allah'a
  ulaşanların sayısı önceki yola göre daha fazladır. Tarik-i şuttar (coşkuluların
  yolu), Allah'a aşk, cezbe ve muhabbetle ulaşmak isteyenlerin yoludur. Tarik-i
  sairin de denilen bu yol, iradeye bağlı bir ölüm üzerine kurulmuştur. Başlıca
  ilkeleri tövbe, zühd, tevekkül, kanaat, uzlet, sürekli zikir, Allah'a teveccüh,
  sabır, murakebe ve rızadır.


  Tarikatlar, kuruluşlarından itibaren yalnız dinî, tasavvufi bir
  örgütlenme halinde kalmayarak sosyal, siyasal, kültürel, sanatsal ve askeri
  birer kurum olarak önemli görevler yaptılar. Ancak 20. yüzyıla doğru eski
  saflıklarını kaybettiler. Bu nedenle, son dönemlerde şiddetli eleştirilere hedef
  oldular. Bu eleştiriler yalnız dışarıdan değil, tarikatların kendi içinden de
  geliyordu. Örneğin bir tarikat (Kuşadaviye) piri olan Kuşadalı İbrahim (ö. 1846)
  tekkelerin birer meyhane ve kerhane haline getirildiğini söyleyerek
  kapatılmasını öneriyordu. Osmanlıların son döneminde bazı mutasavvıflar ve
  devlet tarafından başlatılan iyileştirme çalışmaları da istenilen sonuca
  ulaşamadı. Tarikatların faaliyetlerine, Cumhuriyet döneminde, TBMM tarafından
  30.11.1351 (1925) tarihinde kabul edilip 13.12.1351 (1925) tarih ve 243 sayılı
  Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 677 sayılı "Tekke ve zaviyelerle
  türbelerin seddine ve türbedarlıkla birtakım ünvanların men ve ilgasına dair
  kanun"la son verildi. Ne var ki, varlığını gizlice sürdüren tarikatlar,
  günümüzde faaliyetlerine yaygın biçimde devam etmektedirler.


  Ahmet ÖZALP
 4. 26.Mayıs.2013, 00:23
  2
  Moderatör  İslamda Tarikat var mıdır?
  Tarikat nedir?
  Tarikatlar hakkında bilgi

  Tasavvufta, Allah'a ulaşmak için tutulan yol. Bu yol boyunca
  yapılan yolculuk bir şeyhin öncülüğünde gerçekleşir. Her yolun, kurucusu, öncüsü
  tarafından belirlenen birtakım kuralları, töreleri vardır. Hicri 6. (M. 12)
  yüzyıldan başlayarak çok sayıda tarikat kurulmuş ve bunlar şubelere, kollara
  ayrılarak bütün İslam dünyasına yayılmış ve günümüze kadar gelmişlerdir.


  Mutasavvıflara göre Allah'a ulaşan yollar sayısızdır. Herkesin
  vuslatı ayrı ayrı kural, yöntem ve yollarla gerçekleşebilir. Esas olan
  yönelmedir. Örneğin Kâbe'nin belirli bir yanında bulunmak değil, ona yönelmek
  önemlidir. Kâbe'ye ulaştıran bu yöneliştir. Bu nedenle mutasavvıflar, "Allah'a
  ulaşan yollar yaratıkların nefesleri sayısıncadır" (Necmeddin Kübra), "Allah'a
  ulaşan yollar yaratıkların sayısıncadır" (Ebu Bekir Talemsani) ve "Allah'a
  ulaşan yollar yıldızların sayısıncadır" (Ebu'l-Hasan Müzeyyin) derler. Bu
  düşüncelerini de "Bizim yolumuzda mücahede edenleri biz yollarımıza ulaştırırız"
  (Ankebut, 29/69) ayetine dayandırırlar.


  İlk mutasavvıflar, düşünce ve tecrübelerini, çevrelerinde
  toplanan insanlara aktarmakla birlikte, bugünkü anlamda birer tarikat
  kurmamışlardı. Kendilerine şeyh, şeyh-i sohbet ve üstad; çevresine toplananlara
  da sahip deniliyordu. Bir tasavvuf okulu, tasavvuf hareketi sayılabilecek bu
  kümelenmeler, daha sonraları tarikat olarak adlandırıldı. Tasavvuf tarihine
  ilişkin kaynaklar bu anlamdaki ilk tarikatlar olarak Muhasibiye (Haris Muhasibî,
  ö. 243/857), Kassariye (Hamdun Kassar, ö. 271/884), Tayfuriye (Bayezid-i Bistam,
  ö. 234/848), Cüneydiye (Cüneyd-i Bağdadî, ö. 297/909), Nuriye (Ebu Hüseyin Nuri,
  ö. 295/907), Sehliye (Sehl bin Abdullah Tustarî, ö. 283/896), Hakimiye (Hakim
  Tirmizî, ö. 285/898), Harraziye; (Ebu Said Harraz, ö. 277/890), Hafifıye (Ebu
  Abdullah bin Hafif, ö. 372/982), Seyyariye (Ebu Abbas Seyyarî, ö. 982)
  anarlar.


  Kurumlaşmamakla birlikte düşünceleriyle daha sonra gelişen
  tasavvuf hayatı ve kurulan tarikatları önemli ölçüde etkileyen bu oluşumlardan
  sonra H. 6 (M. 12) yüzyıldan başlayarak gerçek tarikatlar doğdular. Bu
  tarikatlarla kurucuları da şöyle sıralanabilir: Yeseviye (Ahmed Yesevî, ö.
  562/1166), Kadiriye (Abdülkadir-i Geylanî, ö. 562/1166), Rifaiye (Ahmed Rifaî,
  ö. 578/1182), Medyeniye (Ebu Medyen Şuayb bin Hüseyin, ö. 590/1193), Kübreviye
  (Necmeddin Kübra, ö. 618/1221), Sühreverdiye (Ebu Hafs Ömer Suhreverdî, ö.
  632/1234), Çeştiye (Muinuddin Hasan Çestî, ö. 633/1235), Şazeliye (Ebu'lHasan
  Şazelî, ö. 656/1258), Bektaşiye (Hacı Bektaş Veli, ö. 669/1270), Bedeviye (Ahmed
  bin Ali Bedev, ö. 675/1276), Desukiye (İbrahim Desukî, ö. 693/1293), Mevleviye
  (Mevlana Celaleddin Rumî, ö. 672/1273), Sadiye (Saduddin bin Musa Cebbavî, ö.
  700/1300) Nakşibendiye (Bahauddin Nakşibendî, ö. 791/1388), Halvetiye (Ömer bin
  Ekmeluddin Lahicî, ö. 800/1397) ve Bayramiye'dir (Hacı Bayram Veli, ö.
  833/1429).


  Kuralları, yöntemleri farklı olsa da bütün tarikatlarda ortak
  olan öğeler vardır. Zikir (Allah'ın isimlerinin anılması), çile ve seyr-u süluk
  (mutasavvıfın Allah'a doğru yaptığı manevi yolculuk) bunların başında gelir.
  Pir, pir-i sani, şeyh, halife, derviş, mürid, inabe (tövbe ederek Allah'a
  yönelme), biat (şeyhe bağlanma), silsile, rabıta, kollara, şubelere ayrılma,
  istigase (şeyhten yardım isteme), tevessül (şeyhi aracı kılma) gibi insanî;
  şiilik etkisi, işrakilik, batınilik, hurufilik, ricalu'l-gayb (evreni yöneten
  veliler) inancı, çeşitli adab ve erkân, melamet gibi fikrî-manevî; vakıf, tekke,
  dergah, özel giysiler, tarikat ve tarikatlara özgü kimi eşya ve ortak dil gibi
  maddi öğeler de tüm tarikatlarda gözlenen ortak özelliklerdir.


  Her tarikatta kurucu şeyh pir olarak anılır. Eğer tarikatın
  adab ve erkânı sonraki şeyhlerden birisi tarafından belirlenmişse, bu kişiye
  pir-i sani (ikina pir) denir. Tarikat örgütlenmesinin merkezinde şeyh bulunur.
  Bu şeyh tarikatın kurucusu değilse, onun ya da onu izleyen şeyhlerin
  halifesidir. Her şeyhin Hz. Muhammed'e uzanan bir silsilesi vardır. Her silsile,
  geriye dogru, birbirinden icazet alan kişiler halinde ehl-i beyt imamlarına,
  onlardan genellikle Hz. Ali'ye, bazan da


  Hz. Ebu Bekir'e ulaşır ve böylece Hz. Peygamber'e bağlanır.
  Silsilesinde Hz. Peygamber'den sonra Hz. Ali'nin yer aldığı tarikatlara Alevî;
  Hz. Ebu Bekir'in yer aldığı tarikatlara da Bekrî tarikat denir. Kimi zaman
  silsilede birbirini hiç görmeyen, aralarında zaman farkı bulunan kişiler peş
  peşe gelir. Bu durumda, önceki kişinin sonrakini ruhaniyetiyle eğittiği kabul
  edilir. Bu durum üveysilik olarak tanımlanır.


  Tarikat etkinlikleri tekke, zaviye, dergâh, hankah, asitane
  gibi adlarla anılan yerlerde yürütülür. Her tarikatın asitane adıyla anılan
  merkez tekkesi, tarikat pirinin bulunduğu ya da gömülü olduğu tekkedir. Tarikata
  girmek isteyen talibler biat ve inabe adı verilen bir törenle şeyh tarafından
  tarikata kabul edilir. Talib, bu kabulden sonra mürid olarak tarikatın kural ve
  yöntemlerine göre eğitilerek manevi yolculuğunu (seyr-u süluk) tamamlar.
  Tarikatın bu kural ve yöntemlerine adab ve erkân denir. Tarikat eğitimini
  tamamlayan mürid, şeyhin halifesi olma ve onun adına tarikat etkinliğini
  sürdürme hakkı kazanır. Tarikatlarda eğitimin başlıca yöntemi zikir ve çiledir.
  Her tarikatın tac, hırka, kemer ve benzeri giysileri de diğerlerinden
  ayrıdır.


  Tarikatlar düşünce sistemleri, zikir biçimleri ve yöntemlerine
  göre çeşitli sınıflara ayrılırlar. Düşünce sistemleri bakımından tarikatlar
  ba-şer' ve bîşer' olarak ikiye ayrılırlar. Ba-şer' (makbul, hak, ortodoks)
  tarikatlar denildiğinde Kadiriye, Nakşibendiye, Mevleviye gibi sünnî tarikatlar
  akla gelir. Hurufiye, Kalenderiye, Haydariye ve sonraki Bektaşilik gibi kimi
  tarikatlar da bî-şer' (merdud, batıl, heterodoks) tarikatları oluşturur.


  Zikir biçimleri açısından tarikatlar dörde ayrılırlar: Kıyamî
  tarikatlar (turuk-ı kıyamiye), kuudî tarikatlar (turuk-ı kuudiye), hafî
  tarikatlar (turuk-ı hafiye) ve cehrî tarikatlar (turuk-ı cehriye). Kadirler,
  Mevlevîler, Halvetler gibi zikirlerini daha çok ayakta yapan tarikatlara kıyami
  tarikatlar; Nakşibendîler ve Melamler gibi oturarak yapanlara da kuudî
  tarikatlar denir. Nakşibendîler gibi zikirlerini ses çıkarmadan, gizlice yapan
  tarikatlar haf tarikatlar; Kadirler gibi sesli olarak, açıktan yapanlar da cehri
  tarikatlar adını alır. Ama bu ayrım çok kesin değildir. Çünkü zaman zaman aynı
  tarikatın hem oturarak, hem ayakta (Halvetlik gibi), hem gizli, hem de açık
  zikir yaptığı (Bayramlîlik gibi) görülebilmektedir.


  Tarikatlar yöntemleri bakımından da farklı sınıflamalara tabi
  tutulur. Bunlardan en yaygın olan sınıflamaya göre tarikatlar yöntemleri
  bakımından tarik-i ahyar, tarik-i ebrar ve tarik-i şuttar denilen üç sınıfa
  ayrılır. Tarik-i ahyar (hayırlıların yolu), Allah'a ibadet ve takva ile ulaşmak
  isteyenlerin yoludur. Bu yolu tutanlar oruç, namaz, hac ve Kur'an okuma gibi
  ibadetleri çok yaparlar. Bu yol Allah'a ulaşmak için çok uzun bir süre çalışmayı
  gerektirir. Bu nedenle, bu yolla Allah'a ulaşanların sayısı çok azdır. Tarik-i
  ebrar (iyilerin yolu), Allah'a mücahede ve riyazetle ulaşmak isteyenlerin
  yoludur. Bu yola girenler, iyi huylar edinmeye, gönlünü arındırmaya, kalbini
  temizlemeye, iç dünyalarını imar etmeye önem verirler. Bu yolla Allah'a
  ulaşanların sayısı önceki yola göre daha fazladır. Tarik-i şuttar (coşkuluların
  yolu), Allah'a aşk, cezbe ve muhabbetle ulaşmak isteyenlerin yoludur. Tarik-i
  sairin de denilen bu yol, iradeye bağlı bir ölüm üzerine kurulmuştur. Başlıca
  ilkeleri tövbe, zühd, tevekkül, kanaat, uzlet, sürekli zikir, Allah'a teveccüh,
  sabır, murakebe ve rızadır.


  Tarikatlar, kuruluşlarından itibaren yalnız dinî, tasavvufi bir
  örgütlenme halinde kalmayarak sosyal, siyasal, kültürel, sanatsal ve askeri
  birer kurum olarak önemli görevler yaptılar. Ancak 20. yüzyıla doğru eski
  saflıklarını kaybettiler. Bu nedenle, son dönemlerde şiddetli eleştirilere hedef
  oldular. Bu eleştiriler yalnız dışarıdan değil, tarikatların kendi içinden de
  geliyordu. Örneğin bir tarikat (Kuşadaviye) piri olan Kuşadalı İbrahim (ö. 1846)
  tekkelerin birer meyhane ve kerhane haline getirildiğini söyleyerek
  kapatılmasını öneriyordu. Osmanlıların son döneminde bazı mutasavvıflar ve
  devlet tarafından başlatılan iyileştirme çalışmaları da istenilen sonuca
  ulaşamadı. Tarikatların faaliyetlerine, Cumhuriyet döneminde, TBMM tarafından
  30.11.1351 (1925) tarihinde kabul edilip 13.12.1351 (1925) tarih ve 243 sayılı
  Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 677 sayılı "Tekke ve zaviyelerle
  türbelerin seddine ve türbedarlıkla birtakım ünvanların men ve ilgasına dair
  kanun"la son verildi. Ne var ki, varlığını gizlice sürdüren tarikatlar,
  günümüzde faaliyetlerine yaygın biçimde devam etmektedirler.


  Ahmet ÖZALP


+ Yorum Gönder