PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İman soru ve cevaplarıSayfa : [1] 2 3 4

 1. Abdest ortasında kurulanmak
 2. Yemin ederim ki bir daha sigara icmeyecegim öleyim ki diye yemin etmek
 3. Vesvese ve kötü düşünceler
 4. Babam annemi üzüyor
 5. Zina edip tövbe etmek sonra tekrar zina etmek
 6. Konuşmayacağım deyip konuşmanın kefareti
 7. Geçmişte yapılan gizli dini nikah
 8. Allah'a inanmak davranışlarımızı nasıl etkiler
 9. Rüyada cehennem görmek ne anlama geliyor
 10. Bebekler Ölünce Cennette Olurlar Mı?
 11. Ya Allah ya Muhammed ya Ali ne demek
 12. Şeytandan korunmanın yolları nelerdir açıklayınız
 13. Melek şeytan ahiret kıyamet mizan cennet ve cehennem kavramlarının anlamları
 14. Meleklere iman insana neler kazandırır
 15. Meleklere iman nedir kısaca
 16. Ölünce sevdiklerimizi görebilecek miyiz
 17. Birden fazla yaratıcı olsaydı evrende ne bozulurdu
 18. Bir şeyi yoktan var etmeye ne denir
 19. Batıl inanç ve hurafelerin halk arasında yaygınlaşmasının nedenleri
 20. Cehennemden sonra cennete girilir mi
 21. Cennette boyumuz ne kadar olacak
 22. Allahın adil rahman ve rahim isimlerinin anlamları kısa
 23. Allah ve ahirete inanmak insana neler kazandırır
 24. Ahirete inanmanın insana kazandırdıkları
 25. Ahiret inancının insana kazandırdıkları nelerdir
 26. Görünmeyen varlıklar nelerdir
 27. Adam öldüren cennete girer mi
 28. Meleklere inanmanın faydaları nelerdir madde madde
 29. Melekler insanların sabırlı kararlı ve çalışkan olmasına nasıl katkı sağlar
 30. Meleklere inanmanın sağladığı yararlar kısaca
 31. Maun suresinin bize anlatmak istediği nedir
 32. Ahirete inanmanın insana faydaları nelerdir
 33. Vahiy kelimesinin anlamı nedir vahiy meleği hangisidir
 34. İnanç türlerinden hangisi vahiy kaynaklıdır
 35. Neden bu dünyaya gönderildik
 36. Niçin ibadet ederiz
 37. Allah'a niçin ibadet ederiz maddeler halinde
 38. Alah sabredenlerle beraberdir ayeti arapça yazılışı
 39. Allah ın ipine sımsıkı sarılın ayeti
 40. Allahsız ne demek
 41. Allahsız demek günah mı
 42. Müslümana gavur demek
 43. Müslümana dinsiz demek
 44. Dinden çıkınca nikah düşer mi
 45. Ben kulumun zannı üzereyim ne anlama gelir?
 46. Özgürlük ve sorumluluk arasındaki ilişki
 47. Akıl irade ve sorumluluk arasındaki ilişki
 48. Akıl ve irade arasındaki fark
 49. Küfre girmiş biri müslümanlıktan çıkar mı
 50. Kaderi değiştirmek mümkün mü?
 51. Allah'a inanmak için nedenler
 52. Allah nasıl oluştu (Allah nasıl var oldu)
 53. Allahı sevmek için ne yapmalı
 54. İnsan vesveselere karşı ne yapmalı
 55. Allah'a inanıp peygamberlere inanmamak
 56. Hristiyanların ahiretteki durumu
 57. Allah bana neden yardım etmiyor
 58. Şeytan Müslüman olur mu ?
 59. Allah ile dertleşmek günah mı
 60. Aleviler Müslüman mıdır?
 61. Müslüman birine gavur demek
 62. Sizin hayır bildiklerinizde şer şer bildiklerinizde hayır vardır ayetinin anlamı
 63. Allah niçin bizi direk cehenneme veya cennete koymuyor?
 64. Ölümden sonra tekrar dünyaya gelmek
 65. Kul hakkı affedilir mi?
 66. Günahları olan bir müslüman günahlarını çektikten sonra cennete mi gider?
 67. Mümin günah işlerse cennete girer mi?
 68. Herkes kabir azabı çekecek mi?
 69. İman neden zayıflar
 70. Müslümanlar cehennemde ne kadar kalacak ?
 71. Cennette insanlar nasıl olacak?
 72. İstihare gelecekten haber verir mi ?
 73. İman eksikliği nasıl anlaşılır ?
 74. Iman eksikliği neden olur ?
 75. Azrail birden fazla canı nasıl alır?
 76. Şehitler cennete mi gider ?
 77. Allah'a isyan nedir?
 78. İman nasıl tazelenir?
 79. Müslüman olmak için yapılması gerekenler nelerdir?
 80. İnsan evleneceği kişiyi hisseder mi?
 81. Kiminle evleneceğimiz kader mi?
 82. Rahman ismi konulur mu?
 83. Kerim ismi tek konulur mu?
 84. Çocuğa Allahın isimleri konulur mu ?
 85. Ölüler ziyarete gelir mi ?
 86. Öldükten sonra ruh evine gelir mi?
 87. Allah Yukarıdadır Demek Caiz mi, Bu söz küfür mü?
 88. Eskimiş Kuran Ne Yapılır?
 89. Ölen kişinin yerine namaz kılınır mı?
 90. Ölen kişinin yerine umre olur mu?
 91. Ölen kişinin yerine oruç tutulurmu?
 92. Ölen kişi öldüğünü nasıl anlar?
 93. Böyle Adak Olur Mu? Çok Huzursuzum
 94. Kader Meselesinin Kafa Karıştıran Yönü
 95. İncilin yazdırılmamasının hikmeti nedir?
 96. İslam dininin temel kaynakları nelerdir?
 97. İÇ sıkılması
 98. Kıyamette güneş dürülecekse, mahşerde insanların tepesine nasıl gelecek?
 99. Günahkar müminlerin cehennemde bir süre kaldıktan sonra çıkacaklarına dair ayet var mıdır?
 100. Boyacıyım ve bedenimde boya lekeleri oluyor gusül abdestim böyle kabul olur mu?
 101. Takıntı sorunum ve imanım
 102. Korkuyorum imanım ve amellerim için
 103. Iman nedir, ne anlamaktayız
 104. Ehl'i Sünnet ve'l Cemaat'in Tanımı
 105. Selefin Tanımı Nedir?
 106. Akaid ne demektir?
 107. İnsanların kusurlarını gizlemek gerekirken, Allah neden Peygamberlerin zellerini ortaya çıkarıyor?
 108. Kur'an’dan başka mucize olmadığı iddiasına ne dersiniz?
 109. Allah her şeyi en güzel biçimde mi yaratmıştır? Kuranda neden Bazı şeylere çirkin deniyor?
 110. Allah (cc) kötüleri ve kötülükleri niçin yarattı?
 111. Allah bu dünyadaki kötülüklere neden müsaade ediyor?
 112. Daha 13 yaşındayım ancak meni,mezi herşey geliyor yardım edin bir sorum var çok önemli lütfen.
 113. Biri ilk Peygamberi ve son Peygamberi kimse gözüyle görmemiştir diye inanıyor ne söylemeliyim acil
 114. Tevrat'ın tahrif olmadığını iddia edenlere, bizzat Tevrat'tan delil var mıdır?
 115. İncil'in tahrif süreci hakkında bilgi verir misiniz? İncilin değiştiğine ait kanıtlar var mı?
 116. Allah için her şeyi görme ve her şeyi işitme sıfatları, ayrıca neden vardır?
 117. Allah için zaman yoktur ne demektir?
 118. İmani Şüphe Veya Takıntı
 119. Okunan suyu içen şifa bulur mu?
 120. Sonsuz merhamet sahibi olan Allah, niçin kullarını cennet için sınava tabi tutuyor da direkt cennete
 121. Melek Ruh ve Şeytan ile ilgili soru ve cevaplar
 122. İslam İnanç Esasları 2012 Çıkmış Sorular ve Cevapları
 123. İsa (a.s.)'ın nüzulü ve Mehdi (a.s.)'in gelmesi ile ilgili açık ayet var mıdır?
 124. Ölüm meleği hakkında Süneni Şafii de Müzeni’nin Şafii’den rivayet ettiği bir hadiste ölüm meleğinin
 125. Resulullah zamanında ay tutulması oldu mu? Olduysa hangi yılda oldu?
 126. Hıdır ve İlyas İsrailoğulları’nın nebilerinden miydiler?
 127. Yezid bin Muaviye’ye lanet edilir mi? Onu seven ve şanını yücelten kimseye ne gerekir?
 128. Dünyadaki ömürden geri kalan zaman bilinir mi?
 129. Ana babanın çocukları için ağlamaları haram mıdır, mekruh mudur?
 130. Ölüye Ruman adı verilen ve onu oturtup Münker ve Nekir’in sorularına nasıl cevap vereceğini öğreten
 131. Kabir küçük büyük her ölüyü sıkıştırır mı?
 132. Kabir ölünün üzerine, işlemiş olduğu amellere göre genişleyip daralır mı?
 133. Ölünün ruhu dünyadaki gibi görüp işitir mi? Bazılarının dediği gibi onların görme ve işitmesi mevcu
 134. Müslümanların ölen çocuklarının beraberinde anne ve babası olmaksızın cennete giremeyecekleri doğru
 135. Öldükten sonra sorgu melekleri geldiğinde ruh bütün bedene girer mi yoksa bedenin bir kısmına mı gir
 136. Kabirde çocuğa soru sorulur mu yoksa sorulmaz mı?
 137. Çocuklar için olan sorgu bütün çocukları mı kapsar yoksa sadece müslüman çocuklar için midir?
 138. Kabirlerdeki iki sorgu meleği herkesin kendi dili ile mi sorarlar? Yani; Türk’e Türkçe veya Farisi’
 139. Allah’u Teala’nın: "Şüphesiz sen kabirlerinde onlara işittirici değilsin." (Fatır 22) ayetiyle
 140. Kabirdeki bir ölünün yakınına veya uzağına başka bir ölü defnedildiğinde kabirdeki ölü onu tanır mı
 141. Müslümanların çocuklarının ruhu kendi kabirlerinin üstünde midir yoksa cennetteki Beyti Mamur’da (ce
 142. Şehitlerin ruhu semada mıdır yoksa yerde midir?
 143. Günahkar olan bir kişi kıyamete kadar kabirde azap görür mü?
 144. Hesap ve azaptan sonra dünyada olduğu gibi birbirlerine yakın ve akraba olanlar buluşurlar mı?
 145. Ölü için namazdan, sadakadan veya Kur’an okumadan veya buna benzer başka iyilik çeşitlerinden hediye
 146. Kur’an okuyucu Kuran’dan bir şey okuduğu zaman ve onu ölülere hediye ettiği zaman bu onlara ulaşır m
 147. Kur’an okumanın sevabı ölüye ulaşır mı? Şayet ulaşırsa kabir yanında okunduğu zaman mı, yoksa uzakt
 148. Ölü için sadaka verme, köle azat etme, kurban kesme ve vakıf olarak bir şey bırakma gibi hayırlı ame
 149. Ölü, mezarının yanına oturan kimseyi tanır mı? Kur’an okumasını işitir mi?
 150. Bir kimse öldüğünde Münker ve Nekir melekleri gelerek ona Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve on
 151. ALLAH'ı cisim sanmak
 152. Kadın Peygamber gelmiş midir? Gelmemişse hikmeti nedir?
 153. İlahi kitaplara imanın İslam’daki yeri nedir?
 154. Zebur hakkında bilgi
 155. Tevrat (Eski Ahit) hakkında bilgi verir misiniz?
 156. İncil (Yeni Ahit) hakkında bilgi verir misiniz?
 157. Kur'an-ı kerim'i diğer kutsal kitaplardan ayıran özellikler
 158. Kur’an’ın mucize oluşunun kanıtları nelerdir?
 159. Kur’an-ı Kerim’de kaç ayet bulunmaktadır?
 160. Kur’an’ın korunmuşluğu nun kanıtları nelerdir?
 161. Meleklerin özellikleri nelerdir?
 162. Kirâmen Katibîn melekleri hakkında bilgi verir misiniz?
 163. Meleklerin varlığının kanıtları nelerdir?
 164. Cinlerin varlığı hak mıdır?
 165. Allah’ın gazabı ne demektir?
 166. Allah’ın bir olması ne demektir?
 167. Allah’ın zaman ve mekândan münezzeh olması nedir?
 168. İsm-i A’zâm hakkında bilgi verir misiniz?
 169. Allah’ın birliğinin delilleri nelerdir?
 170. Allah korkusu hakkında bilgi verir misiniz?
 171. Çocuklara Allah’ın isimleri konabilir mi?
 172. Allah’a isim olarak tanrı kelimesini kullanmak caiz midir?
 173. Büyük Günah İşleyenin İmanı Niçin Gitmez?
 174. İman islam aynımıdır gayrımıdır İmamı Gazali'dan Ihya ulum
 175. Kelime-i Şehadet Hakkında..
 176. Şehit kimdir?
 177. Ilimsiz kuvvet
 178. İmanla Ölmek
 179. Geç olmadan uyan Türkiye !!!
 180. Allahın adaletı yokmu ?
 181. Seyyidlerden, Ölülerden ve Kabirlerden Medet Ummak Şirk'tir !
 182. Keşke Kelimesi Hakkında
 183. Allah insanı neden kusurlu yarattı ?
 184. Yoldaki İşaretler- Akaid Soruları (test)
 185. Allah ahirette Peygamberlere kendini kanıtlamak için bacağını açıp baldırını gösterir
 186. Ehlİ sÜnnete İttİba ettİĞİmİzİn belİrtİsİ olan 62 husus tam olarak nedİr
 187. Öldükten sonra diriliş hakkında şüphe edenler aranızda varmı ?
 188. Kuran'a inanırım diyenlerin ama Peygamberin Sünnetini inkâr edenlerin durumu nedir ??
 189. Tek yol '' KURAN VE SÜNNET ''
 190. Şu Mi'rac-ı azîm, niçin Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm'a mahsustur? Sözler
 191. Tağutlarla İşbirliği Yapanlar
 192. Tevhid ve Tağutlarla Mücadele
 193. İslam’da Oy Vermenin Manası
 194. Allah'tan Başka Kanun Koyucu Yoktur
 195. Oy isteme , oy verme , demokratik seçimlere katılma , tağutun kurumlarında görev alm
 196. Şehid abdullah azzam'a göre kişileri belirterek hüküm vermek
 197. Şehid Abdullah azzam'a göre parlamentoya girmenin hükmü
 198. Tek ümmete doğru
 199. Islam'dan çıktıkları halde kendilerini müslüman zannedenler
 200. Allah'ın hükümlerini aşamalı tatbik etmek küfürdür
 201. Küfür duzenini korumak için askerlik yapmak
 202. İslamda hakimlik , savcılık , avukatlık
 203. Doktor , mühendis , öğretmen ve diğer memurluklar
 204. Bakanlık ve üst düzey bürokratlık
 205. Demokratik mücadele kurumu partiler
 206. Beşeri düzenin bazı kurum ve görevleri
 207. Küfrü meşrulaştırmak !
 208. İslam partisi olamaz mı !
 209. İslamda Takiyye nedir? Ne zaman yapılır? Şartları nelerdir?
 210. Islam'a göre dost ve düşman Dostluğun gerekleri velayet ve beraet
 211. 3-allah'tan başkası için yemin etmek ; hükmü nedir ?
 212. Said nursi'de siyaset yapmıştır, o bilmiyor muydu ? Bizde yapabiliriz iddası
 213. İslam'i duyarlılığı olan partiye destek ehven-i şerdir idiası
 214. Parti yoluyla islam'a casus ve ajanlık hizmeti yapılabilir yanlışı
 215. Necaşi'nin kafir kanunlarıyla yöneticiliği partiler ve oy vermek için delildir
 216. Medine ve hudeybiye andlaşmaları delil midir ?
 217. Hılfu’l – fudul andlaşması oy vermeye delildir iddiasına cevap
 218. Bu kadar alim , hoca var , onlar bilmiyorlar mı bunun haram olduğunu düşüncesi ?
 219. Particilere sert olmayalım yumuşak davranalım saçmalığı
 220. Oy vermezsem islam düşmanları gelir, daha kötü olur ! Hevaya Uyulması
 221. Hüküm koyma; Allah'a muhalif kanun koymanın ve yardımcı olmanın hükmü nedir?
 222. ALLAH-U TEALA ezeli ilmiyle benim ne yapacağımı biliyorsa benim suçum ney ?
 223. Kainat Eczahanesinin Eczacısı Kim?
 224. Elli sene sonraki halimiz bize gösterilse...
 225. Madem Allah var. Öyle ise Ahiret vardır.
 226. Bidat nedir ? Mezhebe tabi olma şartı var mıdır ?
 227. Islamın kalbini ağlatacak hastalık: Ihtilaf
 228. Vehhabiler kimdir, Hakların da söylenenler doğru mudur ?
 229. Farzlardan sadece 1 tanesini yerine getirerek ölen kişinin durumu ahirette ne olur?
 230. Ey şikayet eden insan
 231. Vahdet-i Vücut !!""ŞİRKİ""!! *Muhiddin Arabi - Celaleddin Rumi - Yunus Emre - Beyazı
 232. Fecr-i sadık doğdu , maske görüldü :rabıta'nın iç yüzü
 233. Ezanı bir de böyle okuyun
 234. Egemenlik Kayıtsız Şartsız Allah'ındır...!
 235. Görmediğime inanmam diyenlere nasıl cevap verebiliriz ?
 236. Kabir azabının çeşitleri hakkında bilgi verir misiniz ? ( Çok kapsamlı bir cevap )
 237. Dua ederken ısrarcı olmalı mıyız ? Yoksa hayırlı değilmiş diyip dua etmemeli miyiz ? ( Cevaplı )
 238. Öldükten sonra sadece Müslümanlar mı cennete girecek ? ( Cevaplı )
 239. Vesveseden nasıl kurtuluruz ( Cevaplı ) Çok Vesveseleniyorum diyenler bir baksın....
 240. Kaderimizde kim varsa onunla mı evlenmek zorundayız? Evlilik kader midir? ( Cevaplı)
 241. Şirkin gerçek tanımı ?
 242. 46. Üç şeyden dolayı Arabları sevin ; Çünkü ben arabım, Kur’ân arabçadır, Cennet ehlinin dili de arabçadır Uydurmadır
 243. Nefisle cihad en büyük cihaddır aldatmacası !
 244. Günahkâr toplumların refah içinde yaşamalarının hikmeti
 245. İman İmtihanı Gerektirrir
 246. Küfrü gerektiren meseleler
 247. Müzik,İlahi,Ezgi,Marş (Çeşitlerinin) Hükmü
 248. Kutsallaştırılan Tasavvuf Büyüklerine Verilen Şirk Sıfatlar
 249. Ehl-i Beyt'e Özel Bilgiler Verilmiş Midir?
 250. Ebced ve Cifr Hükmü Nedir? Öğrenmek isteyen İçeri
 251. Ebced ve Cifr İslamda Yoktur
 252. Cahiliyyeden günümüze yıldız, burç, felek, fal, gayb
 253. Vesvese nelere vesile olur
 254. Kabre, mezarlığa ağaç dikilmeli mi, bunun ölülere bir faydası var mıdır?
 255. Ölen insanın ruhu kabir azabında tövbe eder günahları için af diler mi
 256. Ölmüş yakınlarımızın ruhları yanımıza gelebilir mi?
 257. Adem (as) Resulullah (sav) İle Tevessülde Bulunmadı
 258. Vesvese Nedir? Nasıl Baş Edilir?
 259. Fetret ne demektir? İslam alimlerine göre dinden haberi olmayanların durumu ne olacaktır?
 260. İslam`ı akılla anlamaya dair hadisleri açıklar mısınız? Akıl vahiy ilişkisi hakkında bilgi verir misiniz?
 261. Küfre giren ne yapmalı
 262. Kaza ve Kader Hakkında
 263. İnanmak ile yakinen inanmanın arasındaki fark nedir?
 264. İnancımızın kuvvetli olmamasının sebebi nedir?
 265. Yaratma ile yapma arasındaki fark nedir?
 266. Tarihte Bid'at Ehli
 267. Tevhidin Düşmanı Vesvese Ve Şeytan
 268. Allah'ın Yüce Sıfatları Ve Mükemmelliği
 269. Sanatçıları şarkıcıları övmek küfürmüdür
 270. Peygamberimiz (s.a.v.)’den sonra bir dini hüküm üzerinde müçtehidlerin birleşmesi ve ittifak etmesine ne denir
 271. İslam dininin kaynakları (Edille-i Şeriyye) nelerdir?
 272. Hak dinlerin gayesi nelerdir?
 273. İmanın şarları nelerdir?
 274. İman Neye Denir?
 275. Kayınvalideme hastalığından dolayı doktorunun tafsiysi ile yabancı bakıcı tuttuk
 276. Eşimden ayrı yaşıyorum boşanmak üzeryiz ama resmi boşanma gerçekleşmedinden nini nikahta devam ediyormu
 277. Kuran okurken kıbleye mi dönmeliyiz ve biz bunu kitapta okuduk bu şekil yazıyor bunu cemaatle okurken mi yoksa
 278. 15 yaşında kansere yakalanıp 18 yaşında vefat eden kızımın hastalık esnasında tutamadığı 3 yıllık oruçları için ne yapma
 279. Ben avusuryadan yaziyorum yarin ehliyet sinavina girecegim ama ben kendi kendime beddua ettim ehliyeti aldigim gun allah
 280. Kazası çok olan kişinin oglen namazı ıle yatsı namazının son sunetının dortlemek ne derece dogru ne derece yanlıs
 281. Yeni doğan çocuğa neler yapılır kurban kesilir mi
 282. Ben kamu kurumunda sivil memur olarak çalışıyorum ve her ay bize istemeden otomatik olarak banka promosyonu yatıyor.
 283. Benim annem Kuranı kerimi okumayı bilmediği için yasin suresini türkçe olarak okuyor
 284. Kekemelikle ilgili bir duadan
 285. Benim annem oruç tutunca ağzına tam olarak su veremiyor
 286. Ben 7 yaşındayken babam vefat etti. mekanı cennet olsun para miras bıraktı.
 287. Yeğenim 5.5 aylık hamile tahlil sonuçlarından bebeğin kafa kemiklerinde açıklık olduğu beyin gelişiminde problemlerin
 288. Kaza namazı olan hem kazalarını ödemeye hem de sünnet namazları da kılmaya çalışır.
 289. Benım arkadaşım adak adamış acaba kendisimi kesmeli yoksa baskasına kestırebılırmı
 290. Oğlumda nazar var hangi dua iyi gelir çok hasta oluyor ben de halsızım
 291. Ben şuan bir bebek bekliyorum Allah izin verirse kız olursa Doğa ismini düşünüyoruz sizce bu ismi...
 292. Ayda bir hatim yapmak ideal olanıdır. Yılda altı hatim demek iki ayda bir hatim yapıldığını gösterir.
 293. Salavatı vitir namazı kılınırken,Kuran okunacak bir olan surelerin bir sırası var mıdır?
 294. Ben evlendiğimde alınan altınların hepsini eşime mihir olarak verdim.(alınan altınlar 83 gramdan fazla)
 295. Ben müslümanım evlenceğim kişi ise hristiyan ve katolik bir ingiliz.. bu evlilik haram mıdır?
 296. Kadınların pardesü altına pantolon giymesi günah mıdır ?
 297. Tefhimül Kur’an tefsirinin yazarı kimdir?
 298. İmam-ı Azamın iki talebesine ne ad verilir?
 299. Eşim ve ben Almanyada yasiyoruz, esimin Ailesi türkiyede
 300. Benim dini inancım yok atesit değilim ama insanın içindeki vicdanının adının tanrı olduğunu düşünüyorum.