PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İman soru ve cevaplarıSayfa : [1] 2 3 4

 1. Abdest almayı unutup namaz kılmak
 2. Yanlışlıkla oruca içimizden niyet etmek
 3. Karşılıklı fitre verilir mi
 4. Ateist ve gay ile arkadaş olmak günah mı?
 5. Abdest ortasında kurulanmak
 6. Vesvese ve kötü düşünceler
 7. Babam annemi üzüyor
 8. Zina edip tövbe etmek sonra tekrar zina etmek
 9. Konuşmayacağım deyip konuşmanın kefareti
 10. Geçmişte yapılan gizli dini nikah
 11. Allah'a inanmak davranışlarımızı nasıl etkiler
 12. Bebekler Ölünce Cennette Olurlar Mı?
 13. Ya Allah ya Muhammed ya Ali ne demek
 14. Şeytandan korunmanın yolları nelerdir açıklayınız
 15. Melek şeytan ahiret kıyamet mizan cennet ve cehennem kavramlarının anlamları
 16. Meleklere iman insana neler kazandırır
 17. Meleklere iman nedir kısaca
 18. Ölünce sevdiklerimizi görebilecek miyiz
 19. Birden fazla yaratıcı olsaydı evrende ne bozulurdu
 20. Bir şeyi yoktan var etmeye ne denir
 21. Batıl inanç ve hurafelerin halk arasında yaygınlaşmasının nedenleri
 22. Cehennemden sonra cennete girilir mi
 23. Cennette boyumuz ne kadar olacak
 24. Allahın adil rahman ve rahim isimlerinin anlamları kısa
 25. Allah ve ahirete inanmak insana neler kazandırır
 26. Ahirete inanmanın insana kazandırdıkları
 27. Ahiret inancının insana kazandırdıkları nelerdir
 28. Görünmeyen varlıklar nelerdir
 29. Adam öldüren cennete girer mi
 30. Meleklere inanmanın faydaları nelerdir madde madde
 31. Melekler insanların sabırlı kararlı ve çalışkan olmasına nasıl katkı sağlar
 32. Meleklere inanmanın sağladığı yararlar kısaca
 33. Maun suresinin bize anlatmak istediği nedir
 34. Ahirete inanmanın insana faydaları nelerdir
 35. Vahiy kelimesinin anlamı nedir vahiy meleği hangisidir
 36. İnanç türlerinden hangisi vahiy kaynaklıdır
 37. Neden bu dünyaya gönderildik
 38. Niçin ibadet ederiz
 39. Allah'a niçin ibadet ederiz maddeler halinde
 40. Alah sabredenlerle beraberdir ayeti arapça yazılışı
 41. Allah ın ipine sımsıkı sarılın ayeti
 42. Allahsız ne demek
 43. Allahsız demek günah mı
 44. Müslümana gavur demek
 45. Müslümana dinsiz demek
 46. Dinden çıkınca nikah düşer mi
 47. Ben kulumun zannı üzereyim ne anlama gelir?
 48. Özgürlük ve sorumluluk arasındaki ilişki
 49. Akıl irade ve sorumluluk arasındaki ilişki
 50. Akıl ve irade arasındaki fark
 51. Küfre girmiş biri müslümanlıktan çıkar mı
 52. Kaderi değiştirmek mümkün mü?
 53. Allah'a inanmak için nedenler
 54. Allah nasıl oluştu (Allah nasıl var oldu)
 55. Allahı sevmek için ne yapmalı
 56. İnsan vesveselere karşı ne yapmalı
 57. Allah'a inanıp peygamberlere inanmamak
 58. Hristiyanların ahiretteki durumu
 59. Allah bana neden yardım etmiyor
 60. Şeytan Müslüman olur mu ?
 61. Allah ile dertleşmek günah mı
 62. Aleviler Müslüman mıdır?
 63. Müslüman birine gavur demek
 64. Sizin hayır bildiklerinizde şer şer bildiklerinizde hayır vardır ayetinin anlamı
 65. Allah niçin bizi direk cehenneme veya cennete koymuyor?
 66. Ölümden sonra tekrar dünyaya gelmek
 67. Kul hakkı affedilir mi?
 68. Günahları olan bir müslüman günahlarını çektikten sonra cennete mi gider?
 69. Mümin günah işlerse cennete girer mi?
 70. Herkes kabir azabı çekecek mi?
 71. İman neden zayıflar
 72. Müslümanlar cehennemde ne kadar kalacak ?
 73. Cennette insanlar nasıl olacak?
 74. İstihare gelecekten haber verir mi ?
 75. İman eksikliği nasıl anlaşılır ?
 76. Iman eksikliği neden olur ?
 77. Azrail birden fazla canı nasıl alır?
 78. Şehitler cennete mi gider ?
 79. Allah'a isyan nedir?
 80. İman nasıl tazelenir?
 81. Müslüman olmak için yapılması gerekenler nelerdir?
 82. İnsan evleneceği kişiyi hisseder mi?
 83. Kiminle evleneceğimiz kader mi?
 84. Rahman ismi konulur mu?
 85. Kerim ismi tek konulur mu?
 86. Çocuğa Allahın isimleri konulur mu ?
 87. Ölüler ziyarete gelir mi ?
 88. Öldükten sonra ruh evine gelir mi?
 89. Allah Yukarıdadır Demek Caiz mi, Bu söz küfür mü?
 90. Eskimiş Kuran Ne Yapılır?
 91. Ölen kişinin yerine namaz kılınır mı?
 92. Ölen kişinin yerine umre olur mu?
 93. Ölen kişinin yerine oruç tutulurmu?
 94. Ölen kişi öldüğünü nasıl anlar?
 95. Böyle Adak Olur Mu? Çok Huzursuzum
 96. Kader Meselesinin Kafa Karıştıran Yönü
 97. İncilin yazdırılmamasının hikmeti nedir?
 98. İslam dininin temel kaynakları nelerdir?
 99. İÇ sıkılması
 100. Kıyamette güneş dürülecekse, mahşerde insanların tepesine nasıl gelecek?
 101. Günahkar müminlerin cehennemde bir süre kaldıktan sonra çıkacaklarına dair ayet var mıdır?
 102. Boyacıyım ve bedenimde boya lekeleri oluyor gusül abdestim böyle kabul olur mu?
 103. Takıntı sorunum ve imanım
 104. Korkuyorum imanım ve amellerim için
 105. Iman nedir, ne anlamaktayız
 106. Ehl'i Sünnet ve'l Cemaat'in Tanımı
 107. Selefin Tanımı Nedir?
 108. Akaid ne demektir?
 109. İnsanların kusurlarını gizlemek gerekirken, Allah neden Peygamberlerin zellerini ortaya çıkarıyor?
 110. Kur'an’dan başka mucize olmadığı iddiasına ne dersiniz?
 111. Allah her şeyi en güzel biçimde mi yaratmıştır? Kuranda neden Bazı şeylere çirkin deniyor?
 112. Allah (cc) kötüleri ve kötülükleri niçin yarattı?
 113. Allah bu dünyadaki kötülüklere neden müsaade ediyor?
 114. Daha 13 yaşındayım ancak meni,mezi herşey geliyor yardım edin bir sorum var çok önemli lütfen.
 115. Biri ilk Peygamberi ve son Peygamberi kimse gözüyle görmemiştir diye inanıyor ne söylemeliyim acil
 116. Tevrat'ın tahrif olmadığını iddia edenlere, bizzat Tevrat'tan delil var mıdır?
 117. İncil'in tahrif süreci hakkında bilgi verir misiniz? İncilin değiştiğine ait kanıtlar var mı?
 118. Allah için her şeyi görme ve her şeyi işitme sıfatları, ayrıca neden vardır?
 119. Allah için zaman yoktur ne demektir?
 120. İmani Şüphe Veya Takıntı
 121. Okunan suyu içen şifa bulur mu?
 122. Sonsuz merhamet sahibi olan Allah, niçin kullarını cennet için sınava tabi tutuyor da direkt cennete
 123. Melek Ruh ve Şeytan ile ilgili soru ve cevaplar
 124. İslam İnanç Esasları 2012 Çıkmış Sorular ve Cevapları
 125. İsa (a.s.)'ın nüzulü ve Mehdi (a.s.)'in gelmesi ile ilgili açık ayet var mıdır?
 126. Ölüm meleği hakkında Süneni Şafii de Müzeni’nin Şafii’den rivayet ettiği bir hadiste ölüm meleğinin
 127. Resulullah zamanında ay tutulması oldu mu? Olduysa hangi yılda oldu?
 128. Hıdır ve İlyas İsrailoğulları’nın nebilerinden miydiler?
 129. Yezid bin Muaviye’ye lanet edilir mi? Onu seven ve şanını yücelten kimseye ne gerekir?
 130. Dünyadaki ömürden geri kalan zaman bilinir mi?
 131. Ana babanın çocukları için ağlamaları haram mıdır, mekruh mudur?
 132. Ölüye Ruman adı verilen ve onu oturtup Münker ve Nekir’in sorularına nasıl cevap vereceğini öğreten
 133. Kabir küçük büyük her ölüyü sıkıştırır mı?
 134. Kabir ölünün üzerine, işlemiş olduğu amellere göre genişleyip daralır mı?
 135. Ölünün ruhu dünyadaki gibi görüp işitir mi? Bazılarının dediği gibi onların görme ve işitmesi mevcu
 136. Müslümanların ölen çocuklarının beraberinde anne ve babası olmaksızın cennete giremeyecekleri doğru
 137. Öldükten sonra sorgu melekleri geldiğinde ruh bütün bedene girer mi yoksa bedenin bir kısmına mı gir
 138. Kabirde çocuğa soru sorulur mu yoksa sorulmaz mı?
 139. Çocuklar için olan sorgu bütün çocukları mı kapsar yoksa sadece müslüman çocuklar için midir?
 140. Kabirlerdeki iki sorgu meleği herkesin kendi dili ile mi sorarlar? Yani; Türk’e Türkçe veya Farisi’
 141. Allah’u Teala’nın: "Şüphesiz sen kabirlerinde onlara işittirici değilsin." (Fatır 22) ayetiyle
 142. Kabirdeki bir ölünün yakınına veya uzağına başka bir ölü defnedildiğinde kabirdeki ölü onu tanır mı
 143. Müslümanların çocuklarının ruhu kendi kabirlerinin üstünde midir yoksa cennetteki Beyti Mamur’da (ce
 144. Şehitlerin ruhu semada mıdır yoksa yerde midir?
 145. Günahkar olan bir kişi kıyamete kadar kabirde azap görür mü?
 146. Hesap ve azaptan sonra dünyada olduğu gibi birbirlerine yakın ve akraba olanlar buluşurlar mı?
 147. Ölü için namazdan, sadakadan veya Kur’an okumadan veya buna benzer başka iyilik çeşitlerinden hediye
 148. Kur’an okuyucu Kuran’dan bir şey okuduğu zaman ve onu ölülere hediye ettiği zaman bu onlara ulaşır m
 149. Kur’an okumanın sevabı ölüye ulaşır mı? Şayet ulaşırsa kabir yanında okunduğu zaman mı, yoksa uzakt
 150. Ölü için sadaka verme, köle azat etme, kurban kesme ve vakıf olarak bir şey bırakma gibi hayırlı ame
 151. Ölü, mezarının yanına oturan kimseyi tanır mı? Kur’an okumasını işitir mi?
 152. Bir kimse öldüğünde Münker ve Nekir melekleri gelerek ona Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve on
 153. ALLAH'ı cisim sanmak
 154. Kadın Peygamber gelmiş midir? Gelmemişse hikmeti nedir?
 155. İlahi kitaplara imanın İslam’daki yeri nedir?
 156. Zebur hakkında bilgi
 157. Tevrat (Eski Ahit) hakkında bilgi verir misiniz?
 158. İncil (Yeni Ahit) hakkında bilgi verir misiniz?
 159. Kur'an-ı kerim'i diğer kutsal kitaplardan ayıran özellikler
 160. Kur’an’ın mucize oluşunun kanıtları nelerdir?
 161. Kur’an-ı Kerim’de kaç ayet bulunmaktadır?
 162. Kur’an’ın korunmuşluğu nun kanıtları nelerdir?
 163. Meleklerin özellikleri nelerdir?
 164. Kirâmen Katibîn melekleri hakkında bilgi verir misiniz?
 165. Meleklerin varlığının kanıtları nelerdir?
 166. Cinlerin varlığı hak mıdır?
 167. Allah’ın gazabı ne demektir?
 168. Allah’ın bir olması ne demektir?
 169. Allah’ın zaman ve mekândan münezzeh olması nedir?
 170. İsm-i A’zâm hakkında bilgi verir misiniz?
 171. Allah’ın birliğinin delilleri nelerdir?
 172. Allah korkusu hakkında bilgi verir misiniz?
 173. Çocuklara Allah’ın isimleri konabilir mi?
 174. Allah’a isim olarak tanrı kelimesini kullanmak caiz midir?
 175. Büyük Günah İşleyenin İmanı Niçin Gitmez?
 176. İman islam aynımıdır gayrımıdır İmamı Gazali'dan Ihya ulum
 177. Kelime-i Şehadet Hakkında..
 178. Şehit kimdir?
 179. Ilimsiz kuvvet
 180. İmanla Ölmek
 181. Geç olmadan uyan Türkiye !!!
 182. Allahın adaletı yokmu ?
 183. Seyyidlerden, Ölülerden ve Kabirlerden Medet Ummak Şirk'tir !
 184. Keşke Kelimesi Hakkında
 185. Allah insanı neden kusurlu yarattı ?
 186. Yoldaki İşaretler- Akaid Soruları (test)
 187. Allah ahirette Peygamberlere kendini kanıtlamak için bacağını açıp baldırını gösterir
 188. Ehlİ sÜnnete İttİba ettİĞİmİzİn belİrtİsİ olan 62 husus tam olarak nedİr
 189. Öldükten sonra diriliş hakkında şüphe edenler aranızda varmı ?
 190. Kuran'a inanırım diyenlerin ama Peygamberin Sünnetini inkâr edenlerin durumu nedir ??
 191. Tek yol '' KURAN VE SÜNNET ''
 192. Şu Mi'rac-ı azîm, niçin Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm'a mahsustur? Sözler
 193. Tağutlarla İşbirliği Yapanlar
 194. Tevhid ve Tağutlarla Mücadele
 195. İslam’da Oy Vermenin Manası
 196. Allah'tan Başka Kanun Koyucu Yoktur
 197. Oy isteme , oy verme , demokratik seçimlere katılma , tağutun kurumlarında görev alm
 198. Şehid abdullah azzam'a göre kişileri belirterek hüküm vermek
 199. Şehid Abdullah azzam'a göre parlamentoya girmenin hükmü
 200. Tek ümmete doğru
 201. Islam'dan çıktıkları halde kendilerini müslüman zannedenler
 202. Allah'ın hükümlerini aşamalı tatbik etmek küfürdür
 203. Küfür duzenini korumak için askerlik yapmak
 204. İslamda hakimlik , savcılık , avukatlık
 205. Doktor , mühendis , öğretmen ve diğer memurluklar
 206. Bakanlık ve üst düzey bürokratlık
 207. Demokratik mücadele kurumu partiler
 208. Beşeri düzenin bazı kurum ve görevleri
 209. Küfrü meşrulaştırmak !
 210. İslam partisi olamaz mı !
 211. İslamda Takiyye nedir? Ne zaman yapılır? Şartları nelerdir?
 212. Islam'a göre dost ve düşman Dostluğun gerekleri velayet ve beraet
 213. 3-allah'tan başkası için yemin etmek ; hükmü nedir ?
 214. Said nursi'de siyaset yapmıştır, o bilmiyor muydu ? Bizde yapabiliriz iddası
 215. İslam'i duyarlılığı olan partiye destek ehven-i şerdir idiası
 216. Parti yoluyla islam'a casus ve ajanlık hizmeti yapılabilir yanlışı
 217. Necaşi'nin kafir kanunlarıyla yöneticiliği partiler ve oy vermek için delildir
 218. Medine ve hudeybiye andlaşmaları delil midir ?
 219. Hılfu’l – fudul andlaşması oy vermeye delildir iddiasına cevap
 220. Bu kadar alim , hoca var , onlar bilmiyorlar mı bunun haram olduğunu düşüncesi ?
 221. Particilere sert olmayalım yumuşak davranalım saçmalığı
 222. Oy vermezsem islam düşmanları gelir, daha kötü olur ! Hevaya Uyulması
 223. Hüküm koyma; Allah'a muhalif kanun koymanın ve yardımcı olmanın hükmü nedir?
 224. ALLAH-U TEALA ezeli ilmiyle benim ne yapacağımı biliyorsa benim suçum ney ?
 225. Kainat Eczahanesinin Eczacısı Kim?
 226. Elli sene sonraki halimiz bize gösterilse...
 227. Madem Allah var. Öyle ise Ahiret vardır.
 228. Bidat nedir ? Mezhebe tabi olma şartı var mıdır ?
 229. Islamın kalbini ağlatacak hastalık: Ihtilaf
 230. Vehhabiler kimdir, Hakların da söylenenler doğru mudur ?
 231. Farzlardan sadece 1 tanesini yerine getirerek ölen kişinin durumu ahirette ne olur?
 232. Ey şikayet eden insan
 233. Vahdet-i Vücut !!""ŞİRKİ""!! *Muhiddin Arabi - Celaleddin Rumi - Yunus Emre - Beyazı
 234. Fecr-i sadık doğdu , maske görüldü :rabıta'nın iç yüzü
 235. Ezanı bir de böyle okuyun
 236. Egemenlik Kayıtsız Şartsız Allah'ındır...!
 237. Görmediğime inanmam diyenlere nasıl cevap verebiliriz ?
 238. Kabir azabının çeşitleri hakkında bilgi verir misiniz ? ( Çok kapsamlı bir cevap )
 239. Dua ederken ısrarcı olmalı mıyız ? Yoksa hayırlı değilmiş diyip dua etmemeli miyiz ? ( Cevaplı )
 240. Öldükten sonra sadece Müslümanlar mı cennete girecek ? ( Cevaplı )
 241. Vesveseden nasıl kurtuluruz ( Cevaplı ) Çok Vesveseleniyorum diyenler bir baksın....
 242. Kaderimizde kim varsa onunla mı evlenmek zorundayız? Evlilik kader midir? ( Cevaplı)
 243. Şirkin gerçek tanımı ?
 244. 46. Üç şeyden dolayı Arabları sevin ; Çünkü ben arabım, Kur’ân arabçadır, Cennet ehlinin dili de arabçadır Uydurmadır
 245. Nefisle cihad en büyük cihaddır aldatmacası !
 246. Günahkâr toplumların refah içinde yaşamalarının hikmeti
 247. İman İmtihanı Gerektirrir
 248. Küfrü gerektiren meseleler
 249. Müzik,İlahi,Ezgi,Marş (Çeşitlerinin) Hükmü
 250. Kutsallaştırılan Tasavvuf Büyüklerine Verilen Şirk Sıfatlar
 251. Ehl-i Beyt'e Özel Bilgiler Verilmiş Midir?
 252. Ebced ve Cifr Hükmü Nedir? Öğrenmek isteyen İçeri
 253. Ebced ve Cifr İslamda Yoktur
 254. Cahiliyyeden günümüze yıldız, burç, felek, fal, gayb
 255. Vesvese nelere vesile olur
 256. Kabre, mezarlığa ağaç dikilmeli mi, bunun ölülere bir faydası var mıdır?
 257. Ölen insanın ruhu kabir azabında tövbe eder günahları için af diler mi
 258. Ölmüş yakınlarımızın ruhları yanımıza gelebilir mi?
 259. Vesvese Nedir? Nasıl Baş Edilir?
 260. Fetret ne demektir? İslam alimlerine göre dinden haberi olmayanların durumu ne olacaktır?
 261. İslam`ı akılla anlamaya dair hadisleri açıklar mısınız? Akıl vahiy ilişkisi hakkında bilgi verir misiniz?
 262. Küfre giren ne yapmalı
 263. Kaza ve Kader Hakkında
 264. İnanmak ile yakinen inanmanın arasındaki fark nedir?
 265. İnancımızın kuvvetli olmamasının sebebi nedir?
 266. Yaratma ile yapma arasındaki fark nedir?
 267. Tarihte Bid'at Ehli
 268. Tevhidin Düşmanı Vesvese Ve Şeytan
 269. Allah'ın Yüce Sıfatları Ve Mükemmelliği
 270. Sanatçıları şarkıcıları övmek küfürmüdür
 271. Peygamberimiz (s.a.v.)’den sonra bir dini hüküm üzerinde müçtehidlerin birleşmesi ve ittifak etmesine ne denir
 272. İslam dininin kaynakları (Edille-i Şeriyye) nelerdir?
 273. Hak dinlerin gayesi nelerdir?
 274. İmanın şarları nelerdir?
 275. İman Neye Denir?
 276. Kayınvalideme hastalığından dolayı doktorunun tafsiysi ile yabancı bakıcı tuttuk
 277. Eşimden ayrı yaşıyorum boşanmak üzeryiz ama resmi boşanma gerçekleşmedinden nini nikahta devam ediyormu
 278. Kuran okurken kıbleye mi dönmeliyiz ve biz bunu kitapta okuduk bu şekil yazıyor bunu cemaatle okurken mi yoksa
 279. 15 yaşında kansere yakalanıp 18 yaşında vefat eden kızımın hastalık esnasında tutamadığı 3 yıllık oruçları için ne yapma
 280. Ben avusuryadan yaziyorum yarin ehliyet sinavina girecegim ama ben kendi kendime beddua ettim ehliyeti aldigim gun allah
 281. Kazası çok olan kişinin oglen namazı ıle yatsı namazının son sunetının dortlemek ne derece dogru ne derece yanlıs
 282. Yeni doğan çocuğa neler yapılır kurban kesilir mi
 283. Ben kamu kurumunda sivil memur olarak çalışıyorum ve her ay bize istemeden otomatik olarak banka promosyonu yatıyor.
 284. Benim annem Kuranı kerimi okumayı bilmediği için yasin suresini türkçe olarak okuyor
 285. Kekemelikle ilgili bir duadan
 286. Benim annem oruç tutunca ağzına tam olarak su veremiyor
 287. Ben 7 yaşındayken babam vefat etti. mekanı cennet olsun para miras bıraktı.
 288. Yeğenim 5.5 aylık hamile tahlil sonuçlarından bebeğin kafa kemiklerinde açıklık olduğu beyin gelişiminde problemlerin
 289. Kaza namazı olan hem kazalarını ödemeye hem de sünnet namazları da kılmaya çalışır.
 290. Benım arkadaşım adak adamış acaba kendisimi kesmeli yoksa baskasına kestırebılırmı
 291. Oğlumda nazar var hangi dua iyi gelir çok hasta oluyor ben de halsızım
 292. Ben şuan bir bebek bekliyorum Allah izin verirse kız olursa Doğa ismini düşünüyoruz sizce bu ismi...
 293. Ayda bir hatim yapmak ideal olanıdır. Yılda altı hatim demek iki ayda bir hatim yapıldığını gösterir.
 294. Salavatı vitir namazı kılınırken,Kuran okunacak bir olan surelerin bir sırası var mıdır?
 295. Ben evlendiğimde alınan altınların hepsini eşime mihir olarak verdim.(alınan altınlar 83 gramdan fazla)
 296. Ben müslümanım evlenceğim kişi ise hristiyan ve katolik bir ingiliz.. bu evlilik haram mıdır?
 297. Kadınların pardesü altına pantolon giymesi günah mıdır ?
 298. Tefhimül Kur’an tefsirinin yazarı kimdir?
 299. İmam-ı Azamın iki talebesine ne ad verilir?
 300. Eşim ve ben Almanyada yasiyoruz, esimin Ailesi türkiyede