PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İman soru ve cevaplarıSayfa : [1] 2 3 4

 1. Allaha inanmakta zorlanıyorum
 2. Abdest Aldıktan Sonra Kurulanmak
 3. Şeytan kalbe girer mi?
 4. Kapanmaya söz verip tereddüte düşmek
 5. Abdest almayı unutup namaz kılmak
 6. Yanlışlıkla oruca içimizden niyet etmek
 7. Karşılıklı fitre verilir mi
 8. Ateist ve gay ile arkadaş olmak günah mı?
 9. Abdest ortasında kurulanmak
 10. Vesvese ve kötü düşünceler
 11. Babam annemi üzüyor
 12. Zina edip tövbe etmek sonra tekrar zina etmek
 13. Konuşmayacağım deyip konuşmanın kefareti
 14. Geçmişte yapılan gizli dini nikah
 15. Allah'a inanmak davranışlarımızı nasıl etkiler
 16. Bebekler Ölünce Cennette Olurlar Mı?
 17. Ya Allah ya Muhammed ya Ali ne demek
 18. Şeytandan korunmanın yolları nelerdir açıklayınız
 19. Melek şeytan ahiret kıyamet mizan cennet ve cehennem kavramlarının anlamları
 20. Meleklere iman insana neler kazandırır
 21. Meleklere iman nedir kısaca
 22. Ölünce sevdiklerimizi görebilecek miyiz
 23. Birden fazla yaratıcı olsaydı evrende ne bozulurdu
 24. Bir şeyi yoktan var etmeye ne denir
 25. Batıl inanç ve hurafelerin halk arasında yaygınlaşmasının nedenleri
 26. Cehennemden sonra cennete girilir mi
 27. Cennette boyumuz ne kadar olacak
 28. Allahın adil rahman ve rahim isimlerinin anlamları kısa
 29. Allah ve ahirete inanmak insana neler kazandırır
 30. Ahirete inanmanın insana kazandırdıkları
 31. Ahiret inancının insana kazandırdıkları nelerdir
 32. Görünmeyen varlıklar nelerdir
 33. Adam öldüren cennete girer mi
 34. Meleklere inanmanın faydaları nelerdir madde madde
 35. Melekler insanların sabırlı kararlı ve çalışkan olmasına nasıl katkı sağlar
 36. Meleklere inanmanın sağladığı yararlar kısaca
 37. Maun suresinin bize anlatmak istediği nedir
 38. Ahirete inanmanın insana faydaları nelerdir
 39. Vahiy kelimesinin anlamı nedir vahiy meleği hangisidir
 40. İnanç türlerinden hangisi vahiy kaynaklıdır
 41. Neden bu dünyaya gönderildik
 42. Niçin ibadet ederiz
 43. Allah'a niçin ibadet ederiz maddeler halinde
 44. Alah sabredenlerle beraberdir ayeti arapça yazılışı
 45. Allah ın ipine sımsıkı sarılın ayeti
 46. Allahsız ne demek
 47. Allahsız demek günah mı
 48. Müslümana gavur demek
 49. Müslümana dinsiz demek
 50. Dinden çıkınca nikah düşer mi
 51. Ben kulumun zannı üzereyim ne anlama gelir?
 52. Özgürlük ve sorumluluk arasındaki ilişki
 53. Akıl irade ve sorumluluk arasındaki ilişki
 54. Akıl ve irade arasındaki fark
 55. Küfre girmiş biri müslümanlıktan çıkar mı
 56. Kaderi değiştirmek mümkün mü?
 57. Allah'a inanmak için nedenler
 58. Allah nasıl oluştu (Allah nasıl var oldu)
 59. Allahı sevmek için ne yapmalı
 60. İnsan vesveselere karşı ne yapmalı
 61. Allah'a inanıp peygamberlere inanmamak
 62. Hristiyanların ahiretteki durumu
 63. Allah bana neden yardım etmiyor
 64. Şeytan Müslüman olur mu ?
 65. Allah ile dertleşmek günah mı
 66. Aleviler Müslüman mıdır?
 67. Müslüman birine gavur demek
 68. Sizin hayır bildiklerinizde şer şer bildiklerinizde hayır vardır ayetinin anlamı
 69. Allah niçin bizi direk cehenneme veya cennete koymuyor?
 70. Ölümden sonra tekrar dünyaya gelmek
 71. Kul hakkı affedilir mi?
 72. Günahları olan bir müslüman günahlarını çektikten sonra cennete mi gider?
 73. Mümin günah işlerse cennete girer mi?
 74. Herkes kabir azabı çekecek mi?
 75. İman neden zayıflar
 76. Müslümanlar cehennemde ne kadar kalacak ?
 77. Cennette insanlar nasıl olacak?
 78. İstihare gelecekten haber verir mi ?
 79. İman eksikliği nasıl anlaşılır ?
 80. Iman eksikliği neden olur ?
 81. Azrail birden fazla canı nasıl alır?
 82. Şehitler cennete mi gider ?
 83. Allah'a isyan nedir?
 84. İman nasıl tazelenir?
 85. Müslüman olmak için yapılması gerekenler nelerdir?
 86. İnsan evleneceği kişiyi hisseder mi?
 87. Kiminle evleneceğimiz kader mi?
 88. Rahman ismi konulur mu?
 89. Kerim ismi tek konulur mu?
 90. Çocuğa Allahın isimleri konulur mu ?
 91. Ölüler ziyarete gelir mi ?
 92. Öldükten sonra ruh evine gelir mi?
 93. Allah Yukarıdadır Demek Caiz mi, Bu söz küfür mü?
 94. Eskimiş Kuran Ne Yapılır?
 95. Ölen kişinin yerine namaz kılınır mı?
 96. Ölen kişinin yerine umre olur mu?
 97. Ölen kişinin yerine oruç tutulurmu?
 98. Ölen kişi öldüğünü nasıl anlar?
 99. Böyle Adak Olur Mu? Çok Huzursuzum
 100. Kader Meselesinin Kafa Karıştıran Yönü
 101. İncilin yazdırılmamasının hikmeti nedir?
 102. İslam dininin temel kaynakları nelerdir?
 103. İÇ sıkılması
 104. Kıyamette güneş dürülecekse, mahşerde insanların tepesine nasıl gelecek?
 105. Günahkar müminlerin cehennemde bir süre kaldıktan sonra çıkacaklarına dair ayet var mıdır?
 106. Boyacıyım ve bedenimde boya lekeleri oluyor gusül abdestim böyle kabul olur mu?
 107. Takıntı sorunum ve imanım
 108. Korkuyorum imanım ve amellerim için
 109. Iman nedir, ne anlamaktayız
 110. Ehl'i Sünnet ve'l Cemaat'in Tanımı
 111. Selefin Tanımı Nedir?
 112. Akaid ne demektir?
 113. İnsanların kusurlarını gizlemek gerekirken, Allah neden Peygamberlerin zellerini ortaya çıkarıyor?
 114. Kur'an’dan başka mucize olmadığı iddiasına ne dersiniz?
 115. Allah her şeyi en güzel biçimde mi yaratmıştır? Kuranda neden Bazı şeylere çirkin deniyor?
 116. Allah (cc) kötüleri ve kötülükleri niçin yarattı?
 117. Allah bu dünyadaki kötülüklere neden müsaade ediyor?
 118. Daha 13 yaşındayım ancak meni,mezi herşey geliyor yardım edin bir sorum var çok önemli lütfen.
 119. Biri ilk Peygamberi ve son Peygamberi kimse gözüyle görmemiştir diye inanıyor ne söylemeliyim acil
 120. Tevrat'ın tahrif olmadığını iddia edenlere, bizzat Tevrat'tan delil var mıdır?
 121. İncil'in tahrif süreci hakkında bilgi verir misiniz? İncilin değiştiğine ait kanıtlar var mı?
 122. Allah için her şeyi görme ve her şeyi işitme sıfatları, ayrıca neden vardır?
 123. Allah için zaman yoktur ne demektir?
 124. İmani Şüphe Veya Takıntı
 125. Okunan suyu içen şifa bulur mu?
 126. Sonsuz merhamet sahibi olan Allah, niçin kullarını cennet için sınava tabi tutuyor da direkt cennete
 127. Melek Ruh ve Şeytan ile ilgili soru ve cevaplar
 128. İslam İnanç Esasları 2012 Çıkmış Sorular ve Cevapları
 129. İsa (a.s.)'ın nüzulü ve Mehdi (a.s.)'in gelmesi ile ilgili açık ayet var mıdır?
 130. Ölüm meleği hakkında Süneni Şafii de Müzeni’nin Şafii’den rivayet ettiği bir hadiste ölüm meleğinin
 131. Resulullah zamanında ay tutulması oldu mu? Olduysa hangi yılda oldu?
 132. Hıdır ve İlyas İsrailoğulları’nın nebilerinden miydiler?
 133. Yezid bin Muaviye’ye lanet edilir mi? Onu seven ve şanını yücelten kimseye ne gerekir?
 134. Dünyadaki ömürden geri kalan zaman bilinir mi?
 135. Ana babanın çocukları için ağlamaları haram mıdır, mekruh mudur?
 136. Ölüye Ruman adı verilen ve onu oturtup Münker ve Nekir’in sorularına nasıl cevap vereceğini öğreten
 137. Kabir küçük büyük her ölüyü sıkıştırır mı?
 138. Kabir ölünün üzerine, işlemiş olduğu amellere göre genişleyip daralır mı?
 139. Ölünün ruhu dünyadaki gibi görüp işitir mi? Bazılarının dediği gibi onların görme ve işitmesi mevcu
 140. Müslümanların ölen çocuklarının beraberinde anne ve babası olmaksızın cennete giremeyecekleri doğru
 141. Öldükten sonra sorgu melekleri geldiğinde ruh bütün bedene girer mi yoksa bedenin bir kısmına mı gir
 142. Kabirde çocuğa soru sorulur mu yoksa sorulmaz mı?
 143. Çocuklar için olan sorgu bütün çocukları mı kapsar yoksa sadece müslüman çocuklar için midir?
 144. Kabirlerdeki iki sorgu meleği herkesin kendi dili ile mi sorarlar? Yani; Türk’e Türkçe veya Farisi’
 145. Allah’u Teala’nın: "Şüphesiz sen kabirlerinde onlara işittirici değilsin." (Fatır 22) ayetiyle
 146. Kabirdeki bir ölünün yakınına veya uzağına başka bir ölü defnedildiğinde kabirdeki ölü onu tanır mı
 147. Müslümanların çocuklarının ruhu kendi kabirlerinin üstünde midir yoksa cennetteki Beyti Mamur’da (ce
 148. Şehitlerin ruhu semada mıdır yoksa yerde midir?
 149. Günahkar olan bir kişi kıyamete kadar kabirde azap görür mü?
 150. Hesap ve azaptan sonra dünyada olduğu gibi birbirlerine yakın ve akraba olanlar buluşurlar mı?
 151. Ölü için namazdan, sadakadan veya Kur’an okumadan veya buna benzer başka iyilik çeşitlerinden hediye
 152. Kur’an okuyucu Kuran’dan bir şey okuduğu zaman ve onu ölülere hediye ettiği zaman bu onlara ulaşır m
 153. Kur’an okumanın sevabı ölüye ulaşır mı? Şayet ulaşırsa kabir yanında okunduğu zaman mı, yoksa uzakt
 154. Ölü için sadaka verme, köle azat etme, kurban kesme ve vakıf olarak bir şey bırakma gibi hayırlı ame
 155. Ölü, mezarının yanına oturan kimseyi tanır mı? Kur’an okumasını işitir mi?
 156. Bir kimse öldüğünde Münker ve Nekir melekleri gelerek ona Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve on
 157. ALLAH'ı cisim sanmak
 158. Kadın Peygamber gelmiş midir? Gelmemişse hikmeti nedir?
 159. İlahi kitaplara imanın İslam’daki yeri nedir?
 160. Zebur hakkında bilgi
 161. Tevrat (Eski Ahit) hakkında bilgi verir misiniz?
 162. İncil (Yeni Ahit) hakkında bilgi verir misiniz?
 163. Kur'an-ı kerim'i diğer kutsal kitaplardan ayıran özellikler
 164. Kur’an’ın mucize oluşunun kanıtları nelerdir?
 165. Kur’an-ı Kerim’de kaç ayet bulunmaktadır?
 166. Kur’an’ın korunmuşluğu nun kanıtları nelerdir?
 167. Meleklerin özellikleri nelerdir?
 168. Kirâmen Katibîn melekleri hakkında bilgi verir misiniz?
 169. Meleklerin varlığının kanıtları nelerdir?
 170. Cinlerin varlığı hak mıdır?
 171. Allah’ın gazabı ne demektir?
 172. Allah’ın bir olması ne demektir?
 173. Allah’ın zaman ve mekândan münezzeh olması nedir?
 174. İsm-i A’zâm hakkında bilgi verir misiniz?
 175. Allah’ın birliğinin delilleri nelerdir?
 176. Allah korkusu hakkında bilgi verir misiniz?
 177. Çocuklara Allah’ın isimleri konabilir mi?
 178. Allah’a isim olarak tanrı kelimesini kullanmak caiz midir?
 179. Büyük Günah İşleyenin İmanı Niçin Gitmez?
 180. İman islam aynımıdır gayrımıdır İmamı Gazali'dan Ihya ulum
 181. Kelime-i Şehadet Hakkında..
 182. Şehit kimdir?
 183. İlimsiz kuvvet
 184. İmanla Ölmek
 185. Geç olmadan uyan Türkiye !!!
 186. Allahın adaletı yokmu ?
 187. Seyyidlerden, Ölülerden ve Kabirlerden Medet Ummak Şirk'tir !
 188. Keşke Kelimesi Hakkında
 189. Allah insanı neden kusurlu yarattı ?
 190. Yoldaki İşaretler- Akaid Soruları (test)
 191. Allah ahirette Peygamberlere kendini kanıtlamak için bacağını açıp baldırını gösterir
 192. Ehlİ sÜnnete İttİba ettİĞİmİzİn belİrtİsİ olan 62 husus tam olarak nedİr
 193. Öldükten sonra diriliş hakkında şüphe edenler aranızda varmı ?
 194. Kuran'a inanırım diyenlerin ama Peygamberin Sünnetini inkâr edenlerin durumu nedir ??
 195. Tek yol '' KURAN VE SÜNNET ''
 196. Şu Mi'rac-ı azîm, niçin Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm'a mahsustur? Sözler
 197. Tağutlarla İşbirliği Yapanlar
 198. Tevhid ve Tağutlarla Mücadele
 199. İslam’da Oy Vermenin Manası
 200. Allah'tan Başka Kanun Koyucu Yoktur
 201. Oy isteme , oy verme , demokratik seçimlere katılma , tağutun kurumlarında görev alm
 202. Şehid abdullah azzam'a göre kişileri belirterek hüküm vermek
 203. Şehid Abdullah azzam'a göre parlamentoya girmenin hükmü
 204. Tek ümmete doğru
 205. Islam'dan çıktıkları halde kendilerini müslüman zannedenler
 206. Allah'ın hükümlerini aşamalı tatbik etmek küfürdür
 207. Küfür duzenini korumak için askerlik yapmak
 208. İslamda hakimlik , savcılık , avukatlık
 209. Doktor , mühendis , öğretmen ve diğer memurluklar
 210. Bakanlık ve üst düzey bürokratlık
 211. Demokratik mücadele kurumu partiler
 212. Beşeri düzenin bazı kurum ve görevleri
 213. Küfrü meşrulaştırmak !
 214. İslam partisi olamaz mı !
 215. İslamda Takiyye nedir? Ne zaman yapılır? Şartları nelerdir?
 216. Islam'a göre dost ve düşman Dostluğun gerekleri velayet ve beraet
 217. 3-allah'tan başkası için yemin etmek ; hükmü nedir ?
 218. Said nursi'de siyaset yapmıştır, o bilmiyor muydu ? Bizde yapabiliriz iddası
 219. İslam'i duyarlılığı olan partiye destek ehven-i şerdir idiası
 220. Parti yoluyla islam'a casus ve ajanlık hizmeti yapılabilir yanlışı
 221. Necaşi'nin kafir kanunlarıyla yöneticiliği partiler ve oy vermek için delildir
 222. Medine ve hudeybiye andlaşmaları delil midir ?
 223. Hılfu’l – fudul andlaşması oy vermeye delildir iddiasına cevap
 224. Bu kadar alim , hoca var , onlar bilmiyorlar mı bunun haram olduğunu düşüncesi ?
 225. Particilere sert olmayalım yumuşak davranalım saçmalığı
 226. Oy vermezsem islam düşmanları gelir, daha kötü olur ! Hevaya Uyulması
 227. Hüküm koyma; Allah'a muhalif kanun koymanın ve yardımcı olmanın hükmü nedir?
 228. ALLAH-U TEALA ezeli ilmiyle benim ne yapacağımı biliyorsa benim suçum ney ?
 229. Kainat Eczahanesinin Eczacısı Kim?
 230. Elli sene sonraki halimiz bize gösterilse...
 231. Madem Allah var. Öyle ise Ahiret vardır.
 232. Bidat nedir ? Mezhebe tabi olma şartı var mıdır ?
 233. Islamın kalbini ağlatacak hastalık: Ihtilaf
 234. Vehhabiler kimdir, Hakların da söylenenler doğru mudur ?
 235. Farzlardan sadece 1 tanesini yerine getirerek ölen kişinin durumu ahirette ne olur?
 236. Ey şikayet eden insan
 237. Vahdet-i Vücut !!""ŞİRKİ""!! *Muhiddin Arabi - Celaleddin Rumi - Yunus Emre - Beyazı
 238. Fecr-i sadık doğdu , maske görüldü :rabıta'nın iç yüzü
 239. Ezanı bir de böyle okuyun
 240. Egemenlik Kayıtsız Şartsız Allah'ındır...!
 241. Görmediğime inanmam diyenlere nasıl cevap verebiliriz ?
 242. Kabir azabının çeşitleri hakkında bilgi verir misiniz ? ( Çok kapsamlı bir cevap )
 243. Dua ederken ısrarcı olmalı mıyız ? Yoksa hayırlı değilmiş diyip dua etmemeli miyiz ? ( Cevaplı )
 244. Öldükten sonra sadece Müslümanlar mı cennete girecek ? ( Cevaplı )
 245. Vesveseden nasıl kurtuluruz ( Cevaplı ) Çok Vesveseleniyorum diyenler bir baksın....
 246. Kaderimizde kim varsa onunla mı evlenmek zorundayız? Evlilik kader midir? ( Cevaplı)
 247. Şirkin gerçek tanımı ?
 248. 46. Üç şeyden dolayı Arabları sevin ; Çünkü ben arabım, Kur’ân arabçadır, Cennet ehlinin dili de arabçadır Uydurmadır
 249. Nefisle cihad en büyük cihaddır aldatmacası !
 250. Günahkâr toplumların refah içinde yaşamalarının hikmeti
 251. İman İmtihanı Gerektirrir
 252. Küfrü gerektiren meseleler
 253. Müzik,İlahi,Ezgi,Marş (Çeşitlerinin) Hükmü
 254. Kutsallaştırılan Tasavvuf Büyüklerine Verilen Şirk Sıfatlar
 255. Ehl-i Beyt'e Özel Bilgiler Verilmiş Midir?
 256. Ebced ve Cifr Hükmü Nedir? Öğrenmek isteyen İçeri
 257. Ebced ve Cifr İslamda Yoktur
 258. Cahiliyyeden günümüze yıldız, burç, felek, fal, gayb
 259. Vesvese nelere vesile olur
 260. Kabre, mezarlığa ağaç dikilmeli mi, bunun ölülere bir faydası var mıdır?
 261. Ölen insanın ruhu kabir azabında tövbe eder günahları için af diler mi
 262. Ölmüş yakınlarımızın ruhları yanımıza gelebilir mi?
 263. Vesvese Nedir? Nasıl Baş Edilir?
 264. Fetret ne demektir? İslam alimlerine göre dinden haberi olmayanların durumu ne olacaktır?
 265. İslam`ı akılla anlamaya dair hadisleri açıklar mısınız? Akıl vahiy ilişkisi hakkında bilgi verir misiniz?
 266. Küfre giren ne yapmalı
 267. Kaza ve Kader Hakkında
 268. İnanmak ile yakinen inanmanın arasındaki fark nedir?
 269. İnancımızın kuvvetli olmamasının sebebi nedir?
 270. Yaratma ile yapma arasındaki fark nedir?
 271. Tarihte Bid'at Ehli
 272. Tevhidin Düşmanı Vesvese Ve Şeytan
 273. Allah'ın Yüce Sıfatları Ve Mükemmelliği
 274. Sanatçıları şarkıcıları övmek küfürmüdür
 275. Peygamberimiz (s.a.v.)’den sonra bir dini hüküm üzerinde müçtehidlerin birleşmesi ve ittifak etmesine ne denir
 276. İslam dininin kaynakları (Edille-i Şeriyye) nelerdir?
 277. Hak dinlerin gayesi nelerdir?
 278. İmanın şarları nelerdir?
 279. İman Neye Denir?
 280. Kayınvalideme hastalığından dolayı doktorunun tafsiysi ile yabancı bakıcı tuttuk
 281. Eşimden ayrı yaşıyorum boşanmak üzeryiz ama resmi boşanma gerçekleşmedinden nini nikahta devam ediyormu
 282. Kuran okurken kıbleye mi dönmeliyiz ve biz bunu kitapta okuduk bu şekil yazıyor bunu cemaatle okurken mi yoksa
 283. 15 yaşında kansere yakalanıp 18 yaşında vefat eden kızımın hastalık esnasında tutamadığı 3 yıllık oruçları için ne yapma
 284. Ben avusuryadan yaziyorum yarin ehliyet sinavina girecegim ama ben kendi kendime beddua ettim ehliyeti aldigim gun allah
 285. Kazası çok olan kişinin oglen namazı ıle yatsı namazının son sunetının dortlemek ne derece dogru ne derece yanlıs
 286. Yeni doğan çocuğa neler yapılır kurban kesilir mi
 287. Ben kamu kurumunda sivil memur olarak çalışıyorum ve her ay bize istemeden otomatik olarak banka promosyonu yatıyor.
 288. Benim annem Kuranı kerimi okumayı bilmediği için yasin suresini türkçe olarak okuyor
 289. Kekemelikle ilgili bir duadan
 290. Benim annem oruç tutunca ağzına tam olarak su veremiyor
 291. Ben 7 yaşındayken babam vefat etti. mekanı cennet olsun para miras bıraktı.
 292. Yeğenim 5.5 aylık hamile tahlil sonuçlarından bebeğin kafa kemiklerinde açıklık olduğu beyin gelişiminde problemlerin
 293. Kaza namazı olan hem kazalarını ödemeye hem de sünnet namazları da kılmaya çalışır.
 294. Benım arkadaşım adak adamış acaba kendisimi kesmeli yoksa baskasına kestırebılırmı
 295. Oğlumda nazar var hangi dua iyi gelir çok hasta oluyor ben de halsızım
 296. Ben şuan bir bebek bekliyorum Allah izin verirse kız olursa Doğa ismini düşünüyoruz sizce bu ismi...
 297. Ayda bir hatim yapmak ideal olanıdır. Yılda altı hatim demek iki ayda bir hatim yapıldığını gösterir.
 298. Salavatı vitir namazı kılınırken,Kuran okunacak bir olan surelerin bir sırası var mıdır?
 299. Ben evlendiğimde alınan altınların hepsini eşime mihir olarak verdim.(alınan altınlar 83 gramdan fazla)
 300. Ben müslümanım evlenceğim kişi ise hristiyan ve katolik bir ingiliz.. bu evlilik haram mıdır?