+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 123 SonuncuSonuncu
Sohbet Konuları ve Anketler Kategorisinden Haydi kardesler..Rabbimizin ısımlerını sayalım Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. betafix
  huzur yüreğinde saklı
  Reklam

  --->: haydi kardesler..Rabbimizin ısımlerını sayalım

  Reklam  --->: haydi kardesler..Rabbimizin ısımlerını sayalım isimli yazı www.Mumsema.com--->: haydi kardesler..Rabbimizin ısımlerını sayalım
  ıcınden gelıp cevap veren tum kardeslerıme tesekürler edıyorum bayramınız kutlu olsun..

 2. betafix
  huzur yüreğinde saklı

  --->: haydi kardesler..Rabbimizin ısımlerını sayalım


  Reklam


  Esmâ-i Husnâ, Allah'ın güzel isimleri demektir.

  Bir âyet-i kerîmede:

  "En güzel isimler O'nundur (Allah'ındır)" (Haşr: 24) buyurulmaktadır.

  Diğer bir âyette de; en güzel isimlerin Allah'a ait olduğu belirtildikten sonra, bu isimlerle dua edilmesi tavsiye olunmaktadır (A'râf: 180).

  Allah'ın isimleri tevkifîdir. Yâni, Allah hakkında ancak âyet ve hadîslerde zikri geçen ve söylenmesine izin verilmiş olan isimler kullanılabilir. Rastgele isim izafe edilemez.

  Esmâ-i Husnâ ile ilgili olarak Buhârî ve Müslim'de:

  "Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bunları ezberlerse (îman eder ve ezbere sayarsa) Cennete girer" buyurulmuştur.

  "Kim bunları (Esmâ-i Husnâ'yı) mânâlarını anla¤¤¤¤¤ sayar, bunlarla Allah'ı zikrederse Cennete girer."

  Şâh-ı Nakşıbend Hz.leri bu hadîsle ilgili olarak buyurur ki:

  "Bu hadîs-i şerîfteki Ahsâ kelimesinin bir mânası, saymaktır. Diğer bir mânası ise, bu ism-i şerîfleri öğrenip bilmektir. Bir mânası da, bu esmâ-i şerîfin mûcibince amel etmektir. Meselâ: Rezzâk ismini söylediği zaman, rızkı için asla endişe etmemeli. Mütekebbir ismini söyleyince, Allahü Teâlâ'nın azametini ve kibriyâsını düşünmelidir."

 3. hayal_gemisi
  Üye
  el-AFÜVV


  Afvı çok...


  Allah Teâlâ, günahları silen, onları hiç yokmuş gibi kabûl edendir.


  Bu mânaya göre bu isim, Gafûr ismine yakındır. Ancak arada şu fark vardır: Gufran: Günahları örtüvermek demektir. Afv ise, günahları kökünden kazımaktır. Günahları kökünden kazımak, o şey'i örtmekten daha iyidir.


 4. ardanınannesi
  Kıdemli Üye
  Allah (c.c)
  Hakiki (gerçek) ve mutlak (kayıtsız, şartsız) olarak «VAR» ve «BİR» olan; eşi, benzeri ve ortağı asla bulunmayan Yüce Rabb'imizin has (özel) ve en büyük ismi şerifidir. «Allah» Lafzı Celali, diğer mübarek isimlerinin delalet ettiği bütün vasıfları, sıfatları ihtiva eder, ve «Vacibu'l-Vucud» olan Yüce Rabb'imizin İsm-i Azam'ı (en büyük adı) olduğu hususunda İslam bilginlerinin ittifakı vardır. «Allah» Lafzı Celali; Kur'an'ı Kerim'de, diğer mübarek isimlerinden çok olarak 2800 defa zikredilmiştir. Sonra 960 defa ile «Rab» İsm'i şerifi gelir. Bundan sonra, en çok zikredilenler sırasıyla «Rahman», «Rahim» ve «Mâlik» İsmi şerifleridir.

  ALLAH CC CÜMLEMİZDEN RAZI OLSUN


 5. calip
  Üye
  Errahim.errahman

  El Melik. El Cabir

  Esmaül Hüsnana şahit Yaz Bizleri Ya Rabbim:

 6. hale_nur
  Devamlı Üye
  el-Azim.Çok azametli olan. el-Basir.Herşeyi iyi gören.

 7. betafix
  huzur yüreğinde saklı
  Rasulullah Salla’llahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:
  Allah’ın yüzden bir eksik, 99 ismi vardır.Her kim bunları ihsa ederse Cennet’e girer
  1.Hu vallahulleziy lâ ilâhe illâ Hu 2. Rahman 3.Rahîym 4.Melik 5.Kuddûs 6.Selâm 7.Mü’min 8.Müheymin 9. Aziz 10.Cebbâr 11.Mütekebbir 12.Hâlik 13.Bâri 14.Musavvir 15.Ğaffar 16.Kahhar 17.Vahhab 18.Rezzâk 19.Fettah 20.Alim 21.Kaabız 22.Bâsıt 23.Hafıd 24.Râfi 25.Muizz 26.Muzill 27.Semi 28.Basir 29.Hakem 30.Adl 31.Lâtif 32.Habir 33.Halim 34.Azim 35.Gafûr 36.Şekûr 37.Âliyy 38.Kebir 39.Hafîz 40.Mukit 41.Hasib 42.Celîl 43.Kerîm 44.Rakîb 45.Mucîb 46.Vasî 47.Hakim 48.Vedûd 49.Macid 50.Bâis 51.Şehîd 52.Hakk 53.Vekîl 54.Kaviyy 55.Metin 56.Veliy 57.Hamid 58.Muhsî 59.Mubdî 60.Muîd 61.Muhyî 62.Mumît 63.Hayy 64.Kayyum 65.Vâcid 66.Macîd 67.Vâhidül Ahad 68.Sâmed 69.Kaadir 70.Muktedir 71.Mukaddim 72.Muahhir 73.Evvel 74.Âhir 75.Zâhir 76.Bâtın 77.Vâli 78.Müteâli 79.Berr 80.Tevvab 81.Muntakim 82.Afuvv 83.Raûf 84.Mâlik-el mülk 85.Zül Celâl-i vel ikrâm 86.Muksıt 87.Câmi 88.Ğani 89.Muğnî 90.Mâni 91.Dârr 92.Nâfi 93.Nûr 94.Hâdi 95.Bedî 96.Bâki 97.Vâris 98.Reşîd 99Sabûr (celle celâluhü)

 8. ilke
  Devamlı Üye
  Kuddûs : Her türlü kötülük ve eksiklikten uzak, temiz, kutsal, yüce ve saygın olan

 9. SEMASEMASEMA
  Üye
  Er- RAHÎM
  Çok merhamet eden, büyük nimetler veren.

 10. mustafaocak61
  Kabristana Üye
  1*Allah
  2*er-Rahman
  3*er-Rahim
  4*el-Melik
  5*el-Kuddüs
  6*es-Selam
  7*el-Mü'min
  8*el-Müheymin
  9*el-Aziz
  10*el-Cebbar
  11*el-Mütekebbir
  12*el-Halik
  13*el-Bari
  14*el-Musavvir
  15*el-Gaffar
  16*el-Kahhar
  17*el-Vehhab
  18*er-Rezzak
  19*el-Fettah
  20*el-Alim
  21*el-Kabıd
  22*el-Basit
  23*el-Hafıd
  24*er-Rafi
  25*el-Mu'ızz
  26*el-Müzil
  27*es-Semi
  28*el-Basir
  29*el-Hakem
  30*el-Adl
  31*el-Latif
  32*el-Habir
  33*el-Halim
  34*el-Azim
  35*el-Gafur
  36*eş-Şekür
  37*el-Aliyy
  38*el-Kebir
  39*el-Hafız
  40*el-Mukit
  41*el-Hasib
  42*el-Celil
  43*el-Kerim
  44*er-Rakib
  45*el-Mucib
  46*el-Vâsi
  47*el-Hakim
  48*el-Vedüd
  49*el-Mecid
  50*el-Bais
  51*eş-Şehid
  52*el-Hakk
  53*el-Vekil
  54*el-Kaviyy
  55*el-Metin
  56*el-Veli
  57*el-Hamid
  58*el-Muhsi
  59*el-Mübdi
  60*el-Mu'id
  61*el-Muhyi
  62*el-Mümit
  63*el-Hayy
  64*el-Kayyüm
  65*el-Vacid
  66*el-Macit
  67*el-Vahit
  68*es-Samed
  69*el-Kadir
  70*el-Muktedir
  71*el-Mukaddim
  72*el-Muahhir
  73*el-Evvel
  74*el-Ahir
  75*ez-Zahir
  76*el-Batın
  77*el-Vali
  78*el-Müteali
  79*el-Berr
  80*et-Tevvab
  81*el-Müntakim
  82*el-Afüvv
  83*er-Rauf
  84*Malikül Mülk
  85*Zü'l Celali Vel İkram
  86*el-Muksit
  87*el-Cami
  88*el-Ganiyy
  89*el-Muğni
  90*el-Mani
  91*ed-Darr
  92*en-Nafi
  93*en-Nur
  94*el-Hadi
  95*el-Bedi
  96*el-Baki
  97*el-Varis
  98*er-Reşid
  99*es-Sabur(C.C)

 11. betafix
  huzur yüreğinde saklı
  rabbım razı olsun..

 12. Vamık
  Devamlı Üye

  Reklam


  ya vedud ya vedud ya vedud

+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 123 SonuncuSonuncu