Konusunu Oylayın.: Mezhebiniz nedir?

5 üzerinden 4.25 | Toplam : 12 kişi
Mezhebiniz nedir?
 1. 04.Eylül.2008, 18:14
  1
  ömerhattab
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 18.Mayıs.2008
  Üye No: 20975
  Mesaj Sayısı: 1,826
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 20

  Mezhebiniz nedir?

 2. 04.Eylül.2008, 18:14
  1
  Devamlı Üye  evet Arkadaşlar mezhebleri nekadar tanıyoruz...
  İtikadi mezhebimiz nedir ?
  Ameli mezhebimiz nedir?

 3. 23.Aralık.2009, 02:27
  2
  Vamık
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 15.Ekim.2007
  Üye No: 3538
  Mesaj Sayısı: 286
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 4

  --->: mezhebiniz nedir?
  ahli sünnet + şafii- bazen hanbeli


 4. 23.Aralık.2009, 02:27
  2
  Devamlı Üye  ahli sünnet + şafii- bazen hanbeli

 5. 23.Aralık.2009, 07:59
  3
  çömez
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 14.Aralık.2009
  Üye No: 68862
  Mesaj Sayısı: 47
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 62
  Bulunduğu yer: Bursa

  --->: mezhebiniz nedir?

  S.A. Caferiyim fakat tevhidi ikrar eden herkes müslüman kardeşimdir,batıni yönü benim için ikinci plandadır Allahc.c. kalpleri en iyi bilendir,mezhebi farklılıklar tevhid kardeşliğini zedelememelidir....


 6. 23.Aralık.2009, 07:59
  3
  Üye
  S.A. Caferiyim fakat tevhidi ikrar eden herkes müslüman kardeşimdir,batıni yönü benim için ikinci plandadır Allahc.c. kalpleri en iyi bilendir,mezhebi farklılıklar tevhid kardeşliğini zedelememelidir....

 7. 23.Aralık.2009, 08:32
  4
  Ziyad Şafi
  Devamlı devama Devam :)

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 26.Kasım.2008
  Üye No: 40350
  Mesaj Sayısı: 408
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 5
  Yaş: 35

  --->: mezhebiniz nedir?

  Alıntı
  evet Arkadaşlar mezhebleri nekadar tanıyoruz...
  İtikadi mezhebimiz nedir ?
  Ameli mezhebimiz nedir?
  itikattakı mezhebim Ehli Sünnet vel Cemaatdır...amelde mezhebim Şafiidir...itikaddakı mezheb imamlarımız ise imam-ı Maturidi (ra) ve imam-ı Eşaridir (ra)...Hanefiler esasen imamı- Maturidiye tabi oldular...Maliki, Şafii ise imam-ı Eşariye tabi oldular ...Hanbelîler, fıkıh gibi îtikadda da İmam Ahmed bin Hanbel'e bağlıdırlar. Ayrı bir îtikadî mezhebleri yoktur.


  Mezhebler Kaça Ayrılır?

  Mezhebler önce 2'ye ayrılır:
  1 - Fıkhî mezhebler,
  2 - İtikâdî mezhebler...

  Fıkhî Mezhebler Kaça Ayrılır?


  4'e ayrılır:
  • 1 - Hanefî mezhebi,
  • 2 - Mâlikî mezhebi,
  • 3 - Şâfiî mezhebi,
  • 4 - Hanbelî mezhebi.
  Bu 4 mezhebin, hepsi de haktır, doğrudur. Şimdi bunları sırası ile görelim:

  Hanefî Mezhebi Hanefî mezhebinin kurucusu İmam-ı A'zam Hazretleridir.
  İmam-ı A'zam, en büyük imam demektir. Asıl adı Nu'man olan İmam-ı A'zam'ın, künyesi Ebû Hanife'dir. Hicretin 80'inci yılında Kûfe'de doğmuş, Hicrî 150'de Bağdat'ta vefat etmiştir.
  Hanefî mezhebi, önce Irak'ta doğmuş, oradan doğuya ve batıya yayılmıştır. Abbasîler devrinde hâkimlerin çoğu Hanefî idi. Anadolu ve Balkanlardaki Türkler arasında, Hanefî mezhebi yaygındır.
  Mâlikî Mezhebi Kurucusu İmam Mâlik bin Enes Hazretleridir. Hicrî 93 tarihinde Medine'de doğmuş, H. 179'da yine Medine'de vefat etmiştir.
  Mâlikî mezhebi, önce Hicaz halkı tarafından benimsenmiş ve hacca gelenler vasıtasıyla Kuzey Afrika'ya ve o zaman Endülüs denen İspanya'ya yayılmıştır.
  Şâfiî Mezhebi Kurucusu İmam-ı Şâfiî Hazretleridir. İmam-ı Şâfiî'nin asıl ismi Muhammed'dir. H. 150 tarihinde Gazze'de doğmuş, 204 tarihinde Mısır'da vefat etmiştir. Hâşimoğulları soyundan gelmektedir.
  Şâfiî mezhebi önce Mısır'da yayılmış, sonra kısmen Suriye, Yemen, Irak ve Horasan taraflarına geçmiştir. Bugün Mısır'ın çoğunluğu Şâfiîdir. Anadolu'nun güney taraflarında, Suriye ve Irak'ta da Şâfiî mezhebinde olanlar mevcuttur.
  Hanbelî Mezhebi Kurucusu Ahmed bin Hanbel Hazretleridir. H. 164 tarihinde Bağdat'ta doğmuş, 241 tarihinde yine orada vefat etmiştir.
  Hanbelî mezhebi daha çok Necid taraflarında tutulmuştur. Hâlen Necid'de Hanbelî mezhebi hâkimdir.

  Mezheblere Ne Lüzum Var? Herkes Kendisi Kur'an'ı ve Hadîsi Okuyup Hüküm Çıkaramaz mı? Müslüman olan her ferdin, dinî mes'eleleri ve hükümleri doğrudan doğruya Kur'an ve Sünnetlerden öğrenmesi mümkün değildir. Bunu, ancak müctehidlik pâyesine erişmiş, salâhiyetli İslâm âlimleri yapabilir. Geriye kalan Müslüman halka, o büyük din âlimlerinin îzah ve görüşlerini anlamak ve benimsemek, onların yolundan gitmek düşer. İlâçların ham maddesi bitkiler, otlar, madenler vs. olduğu halde, nasıl herkes ondan ilâç yapamıyor, bu iş için ayrıca eczacılık tahsili gerekiyorsa, dinî mes'elelerde temel kaynak Kur'an ve Sünnet olduğu halde, ondan hüküm çıkarmak işini de sıradan her Müslüman yapamaz; ancak müctehidlik seviyesine ulaşmış âlimler yapabilir. Herkesin dinî kaynaklardan hüküm çıkarmağa ilmi, bilgisi, aklı, idrâk seviyesi, basiret ve feraseti yetmez.

  selam ve dua ile ...


 8. 23.Aralık.2009, 08:32
  4
  Devamlı devama Devam :)
  Alıntı
  evet Arkadaşlar mezhebleri nekadar tanıyoruz...
  İtikadi mezhebimiz nedir ?
  Ameli mezhebimiz nedir?
  itikattakı mezhebim Ehli Sünnet vel Cemaatdır...amelde mezhebim Şafiidir...itikaddakı mezheb imamlarımız ise imam-ı Maturidi (ra) ve imam-ı Eşaridir (ra)...Hanefiler esasen imamı- Maturidiye tabi oldular...Maliki, Şafii ise imam-ı Eşariye tabi oldular ...Hanbelîler, fıkıh gibi îtikadda da İmam Ahmed bin Hanbel'e bağlıdırlar. Ayrı bir îtikadî mezhebleri yoktur.


  Mezhebler Kaça Ayrılır?

  Mezhebler önce 2'ye ayrılır:
  1 - Fıkhî mezhebler,
  2 - İtikâdî mezhebler...

  Fıkhî Mezhebler Kaça Ayrılır?


  4'e ayrılır:
  • 1 - Hanefî mezhebi,
  • 2 - Mâlikî mezhebi,
  • 3 - Şâfiî mezhebi,
  • 4 - Hanbelî mezhebi.
  Bu 4 mezhebin, hepsi de haktır, doğrudur. Şimdi bunları sırası ile görelim:

  Hanefî Mezhebi Hanefî mezhebinin kurucusu İmam-ı A'zam Hazretleridir.
  İmam-ı A'zam, en büyük imam demektir. Asıl adı Nu'man olan İmam-ı A'zam'ın, künyesi Ebû Hanife'dir. Hicretin 80'inci yılında Kûfe'de doğmuş, Hicrî 150'de Bağdat'ta vefat etmiştir.
  Hanefî mezhebi, önce Irak'ta doğmuş, oradan doğuya ve batıya yayılmıştır. Abbasîler devrinde hâkimlerin çoğu Hanefî idi. Anadolu ve Balkanlardaki Türkler arasında, Hanefî mezhebi yaygındır.
  Mâlikî Mezhebi Kurucusu İmam Mâlik bin Enes Hazretleridir. Hicrî 93 tarihinde Medine'de doğmuş, H. 179'da yine Medine'de vefat etmiştir.
  Mâlikî mezhebi, önce Hicaz halkı tarafından benimsenmiş ve hacca gelenler vasıtasıyla Kuzey Afrika'ya ve o zaman Endülüs denen İspanya'ya yayılmıştır.
  Şâfiî Mezhebi Kurucusu İmam-ı Şâfiî Hazretleridir. İmam-ı Şâfiî'nin asıl ismi Muhammed'dir. H. 150 tarihinde Gazze'de doğmuş, 204 tarihinde Mısır'da vefat etmiştir. Hâşimoğulları soyundan gelmektedir.
  Şâfiî mezhebi önce Mısır'da yayılmış, sonra kısmen Suriye, Yemen, Irak ve Horasan taraflarına geçmiştir. Bugün Mısır'ın çoğunluğu Şâfiîdir. Anadolu'nun güney taraflarında, Suriye ve Irak'ta da Şâfiî mezhebinde olanlar mevcuttur.
  Hanbelî Mezhebi Kurucusu Ahmed bin Hanbel Hazretleridir. H. 164 tarihinde Bağdat'ta doğmuş, 241 tarihinde yine orada vefat etmiştir.
  Hanbelî mezhebi daha çok Necid taraflarında tutulmuştur. Hâlen Necid'de Hanbelî mezhebi hâkimdir.

  Mezheblere Ne Lüzum Var? Herkes Kendisi Kur'an'ı ve Hadîsi Okuyup Hüküm Çıkaramaz mı? Müslüman olan her ferdin, dinî mes'eleleri ve hükümleri doğrudan doğruya Kur'an ve Sünnetlerden öğrenmesi mümkün değildir. Bunu, ancak müctehidlik pâyesine erişmiş, salâhiyetli İslâm âlimleri yapabilir. Geriye kalan Müslüman halka, o büyük din âlimlerinin îzah ve görüşlerini anlamak ve benimsemek, onların yolundan gitmek düşer. İlâçların ham maddesi bitkiler, otlar, madenler vs. olduğu halde, nasıl herkes ondan ilâç yapamıyor, bu iş için ayrıca eczacılık tahsili gerekiyorsa, dinî mes'elelerde temel kaynak Kur'an ve Sünnet olduğu halde, ondan hüküm çıkarmak işini de sıradan her Müslüman yapamaz; ancak müctehidlik seviyesine ulaşmış âlimler yapabilir. Herkesin dinî kaynaklardan hüküm çıkarmağa ilmi, bilgisi, aklı, idrâk seviyesi, basiret ve feraseti yetmez.

  selam ve dua ile ...

 9. 23.Aralık.2009, 10:55
  5
  Ecrinim
  Hüvel Baki..

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 15.Aralık.2009
  Üye No: 69122
  Mesaj Sayısı: 8,402
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 141
  Bulunduğu yer: Akdeniz

  --->: mezhebiniz nedir?

  Genellikle aile büyüklerimizin bağlı olduğu mezehebi tercih ediyoruz.Hepsi Hak tır şüphesiz.Kişi idrak yaşına geldiği zaman hepsini öğrenmeli bence.Bir mezhebe bağlı olması diğer mezheplerden bihaber olması anlamına gelmez,gelmemeli.Güzel paylaşım için saol kardeşim.


 10. 23.Aralık.2009, 10:55
  5
  Hüvel Baki..
  Genellikle aile büyüklerimizin bağlı olduğu mezehebi tercih ediyoruz.Hepsi Hak tır şüphesiz.Kişi idrak yaşına geldiği zaman hepsini öğrenmeli bence.Bir mezhebe bağlı olması diğer mezheplerden bihaber olması anlamına gelmez,gelmemeli.Güzel paylaşım için saol kardeşim.

 11. 23.Aralık.2009, 11:06
  6
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,997
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 339
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  --->: mezhebiniz nedir?

  Alıntı
  Hanbelîler, fıkıh gibi îtikadda da İmam Ahmed bin Hanbel'e bağlıdırlar. Ayrı bir îtikadî mezhebleri yoktur.
  Ziyad kardeş emin misin


 12. 23.Aralık.2009, 11:06
  6
  Moderatör
  Alıntı
  Hanbelîler, fıkıh gibi îtikadda da İmam Ahmed bin Hanbel'e bağlıdırlar. Ayrı bir îtikadî mezhebleri yoktur.
  Ziyad kardeş emin misin

 13. 23.Aralık.2009, 11:17
  7
  Ziyad Şafi
  Devamlı devama Devam :)

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 26.Kasım.2008
  Üye No: 40350
  Mesaj Sayısı: 408
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 5
  Yaş: 35

  --->: mezhebiniz nedir?

  Alıntı
  Hanbelîler, fıkıh gibi îtikadda da İmam Ahmed bin Hanbel'e bağlıdırlar. Ayrı bir îtikadî mezhebleri yoktur.
  Alıntı
  Ziyad kardeş emin misin
  ikinci bir görüşde var...hanbeliler itikadda Eşaridirler...okumuştum...ama namaz konusunda imam-ı Ahmet bin Hanbele tabiler...namaz kılmayan kafirdir ve öldürülmesi gerek (hanbelide böyledir)...Allahın (cc) sıfatları konusunda ise imam Eşariye tabi olmuşlardır...unuttuğum çok hisse var...tamamlayınız lütfen...


 14. 23.Aralık.2009, 11:17
  7
  Devamlı devama Devam :)
  Alıntı
  Hanbelîler, fıkıh gibi îtikadda da İmam Ahmed bin Hanbel'e bağlıdırlar. Ayrı bir îtikadî mezhebleri yoktur.
  Alıntı
  Ziyad kardeş emin misin
  ikinci bir görüşde var...hanbeliler itikadda Eşaridirler...okumuştum...ama namaz konusunda imam-ı Ahmet bin Hanbele tabiler...namaz kılmayan kafirdir ve öldürülmesi gerek (hanbelide böyledir)...Allahın (cc) sıfatları konusunda ise imam Eşariye tabi olmuşlardır...unuttuğum çok hisse var...tamamlayınız lütfen...

 15. 23.Aralık.2009, 11:19
  8
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,997
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 339
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  --->: mezhebiniz nedir?

  Alıntı
  ikinci bir görüşde var...hanbeliler itikadda Eşaridirler...okumuştum...ama namaz konusunda imam-ı Ahmet bin Hanbele tabiler...namaz kılmaya kafirdir ve öldürülmesi gerek (hanbelide böyledir)...Allahın (cc) sıfatları konusunda ise imam Eşariye tabi olmuşlardır...unuttuğum çok hisse var...tamamlayınız lütfen...
  hanbelilerin çoğu itikatta selefidirler.
  selefilikde ehli sünnettendir neden yazmadın?


 16. 23.Aralık.2009, 11:19
  8
  Moderatör
  Alıntı
  ikinci bir görüşde var...hanbeliler itikadda Eşaridirler...okumuştum...ama namaz konusunda imam-ı Ahmet bin Hanbele tabiler...namaz kılmaya kafirdir ve öldürülmesi gerek (hanbelide böyledir)...Allahın (cc) sıfatları konusunda ise imam Eşariye tabi olmuşlardır...unuttuğum çok hisse var...tamamlayınız lütfen...
  hanbelilerin çoğu itikatta selefidirler.
  selefilikde ehli sünnettendir neden yazmadın?

 17. 23.Aralık.2009, 11:22
  9
  Ziyad Şafi
  Devamlı devama Devam :)

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 26.Kasım.2008
  Üye No: 40350
  Mesaj Sayısı: 408
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 5
  Yaş: 35

  --->: mezhebiniz nedir?

  Alıntı
  hanbelilerin çoğu itikatta selefidirler.
  selefilikde ehli sünnettendir neden yazmadın?
  selefiyye ? yoksa selefilik ?


 18. 23.Aralık.2009, 11:22
  9
  Devamlı devama Devam :)
  Alıntı
  hanbelilerin çoğu itikatta selefidirler.
  selefilikde ehli sünnettendir neden yazmadın?
  selefiyye ? yoksa selefilik ?

 19. 23.Aralık.2009, 11:32
  10
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,997
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 339
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  --->: mezhebiniz nedir?

  Alıntı
  selefiyye ? yoksa selefilik ?
  Selefiyye bir Kelam ilmi terimi


 20. 23.Aralık.2009, 11:32
  10
  Moderatör
  Alıntı
  selefiyye ? yoksa selefilik ?
  Selefiyye bir Kelam ilmi terimi

 21. 23.Aralık.2009, 12:02
  11
  Ziyad Şafi
  Devamlı devama Devam :)

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 26.Kasım.2008
  Üye No: 40350
  Mesaj Sayısı: 408
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 5
  Yaş: 35

  --->: mezhebiniz nedir?

  Alıntı
  Son derece muhafazakâr bir özellik gösteren Selef akidesi, halk tabakası (avam) için en sade ve güvenilir bir yol olarak kabul edilmiştir. Ancak çeşitli felsefe ve kültürleri tanımış olanlar için, Selefin bu metodu yeterli görülmemiş; bunlar için Ehl-i Sünnet kelamcılarının metodu daha uygun bir yol olarak gösterilmiştir.
  eyer ben selefiyyeni deyilde selef ve ya selefi salihin mezhebini kabulu beyan etsem felsefecimi oluyorum...? ve ya selefiyye vehhabilikdir ve yahutta ondan ayrılmış ikinci bir koldur desem kültürcümü oluyorum ? tam açık yazılsaydı ne güzel olurdu...

  Alıntı
  Selefiye mezhebine dair ilk bilinen eser İmam Ebu Hanife'nin Fıkh-ı Ekber'idir.
  Bu söz yalandır !
  selefiyye mezhebi diyorlar. Doğrusu Vehhabîlik fırkasıdır.


 22. 23.Aralık.2009, 12:02
  11
  Devamlı devama Devam :)
  Alıntı
  Son derece muhafazakâr bir özellik gösteren Selef akidesi, halk tabakası (avam) için en sade ve güvenilir bir yol olarak kabul edilmiştir. Ancak çeşitli felsefe ve kültürleri tanımış olanlar için, Selefin bu metodu yeterli görülmemiş; bunlar için Ehl-i Sünnet kelamcılarının metodu daha uygun bir yol olarak gösterilmiştir.
  eyer ben selefiyyeni deyilde selef ve ya selefi salihin mezhebini kabulu beyan etsem felsefecimi oluyorum...? ve ya selefiyye vehhabilikdir ve yahutta ondan ayrılmış ikinci bir koldur desem kültürcümü oluyorum ? tam açık yazılsaydı ne güzel olurdu...

  Alıntı
  Selefiye mezhebine dair ilk bilinen eser İmam Ebu Hanife'nin Fıkh-ı Ekber'idir.
  Bu söz yalandır !
  selefiyye mezhebi diyorlar. Doğrusu Vehhabîlik fırkasıdır.

 23. 23.Aralık.2009, 12:18
  12
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,997
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 339
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  --->: mezhebiniz nedir?

  Alıntı
  eyer ben selefiyyeni deyilde selef ve ya selefi salihin mezhebini kabulu beyan etsem felsefecimi oluyorum...? ve ya selefiyye vehhabilikdir ve yahutta ondan ayrılmış ikinci bir koldur desem kültürcümü oluyorum ? tam açık yazılsaydı ne güzel olurdu...
  Alıntı
  Bu söz yalandır !
  selefiyye mezhebi diyorlar. Doğrusu Vehhabîlik fırkasıdır.
  100'e yakın alimin hazırlayıp yazdığı ansiklopediden aldım. hepsine yalancı demiş oldun.
  Selefiyye mezhebi sünnilerin mezhebindendir. ister kabul edin isterseniz etmeyin.
  kusura bakma ama sadece türk milliyetçileri bu şekilde düşünüyorlar ve çok hata ediyorlar.
  açın sağlam tarafsız tüm kitapları okuyun görceksiniz ki selefiyye ehli sünnet mezhebindendir.

  sonradan ortaya çıkıp kendini selefi olarak isimlendiren "TELEFİLER"i kastetmiyorum


 24. 23.Aralık.2009, 12:18
  12
  Moderatör
  Alıntı
  eyer ben selefiyyeni deyilde selef ve ya selefi salihin mezhebini kabulu beyan etsem felsefecimi oluyorum...? ve ya selefiyye vehhabilikdir ve yahutta ondan ayrılmış ikinci bir koldur desem kültürcümü oluyorum ? tam açık yazılsaydı ne güzel olurdu...
  Alıntı
  Bu söz yalandır !
  selefiyye mezhebi diyorlar. Doğrusu Vehhabîlik fırkasıdır.
  100'e yakın alimin hazırlayıp yazdığı ansiklopediden aldım. hepsine yalancı demiş oldun.
  Selefiyye mezhebi sünnilerin mezhebindendir. ister kabul edin isterseniz etmeyin.
  kusura bakma ama sadece türk milliyetçileri bu şekilde düşünüyorlar ve çok hata ediyorlar.
  açın sağlam tarafsız tüm kitapları okuyun görceksiniz ki selefiyye ehli sünnet mezhebindendir.

  sonradan ortaya çıkıp kendini selefi olarak isimlendiren "TELEFİLER"i kastetmiyorum
+ Yorum Gönder
Git 12 Son