Konusunu Oylayın.: Adam öldürmenin caiz olduğu yerler neresidir. Namus için adam öldürmek caiz mi?

5 üzerinden 4.92 | Toplam : 26 kişi
Adam öldürmenin caiz olduğu yerler neresidir. Namus için adam öldürmek caiz mi?
 1. 09.Ağustos.2011, 02:09
  1
  imam
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 20.Ağustos.2007
  Üye No: 2034
  Mesaj Sayısı: 7,886
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10
  Bulunduğu yer: minallah-ilelllah

  Adam öldürmenin caiz olduğu yerler neresidir. Namus için adam öldürmek caiz mi?


  Adam öldürmenin caiz olduğu yerler neresidir. Namus için adam öldürmek caiz mi? Mumsema Adam öldürmenin caiz olduğu yerler neresidir. Namus için adam öldürmek caiz mi?

  İnsan öldürmenin caiz olduğu durumlar nelerdir?

  Soru

  Adam öldürmenin caiz olduğu an ve caiz olmadığı anlar ne zamanlardır?eve giren hırsızı vurmak caiz mi?  Kur'an-ı Kerim'de adam öldürmenin haram olduğunu bildiren birçok ayet vardır. Bu ayetlerin birinde şöyle buyurulur:

  "Allah'ın haram kıldığı cana, haklı bir sebep olmadıkça kıymayın. Kim mazlum olarak öldürülürse biz onun velisine (mirasçısına hakkını isteme konusunda) bir yetki vermişizdir. O da öldürmede aşırı gitmesin. Çünkü o, zaten yardıma mazhar kılınmıştır." (el-İsrâ, 17/33)

  Âdem (a.s.)'ın oğlu Kâbil*in Hâbil'i öldürme suçu, öldürmenin insanlığa tecavüz anlamına gelen bir suç olduğunu gösterir. Nitekim Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: "Bu yüzden İsrâiloğulları'na şu gerçeği hükmettik: Kim bir canı, bir can karşılığında veya yeryüzünde bir fesat çıkarmaktan dolayı olmaksızın, öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur." (el-Mâide, 5/32)

  Katil için kısas cezası şu ayetle sabittir:

  "Ey iman edenler, öldürenler hakkında size kısas (misilleme) yazıldı. Hür hür ile; köle köle ile; dişi dişi ile kısas edilir. Fakat öldürenin lehinde, öldürülenin kardeşi (velisi) tarafından cüz'î bir şey af * olunursa kısas düşer. Artık örfe uyarak, maktulün velisine güzellikle ödemede bulunmak gerekir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve esirgemedir. O halde kim bu aftan ve diyetin edâsından sonra, katile veya yakınlarına karşı tecavüzde bulunursa, onun için pek acıklı bir azap vardır. Ey akıl sahipleri kısasta sizin için bir hayat vardır. Umulur ki sakınırsınız. " (el-Bakara, 2/178-179)

  Kısas hükmü, geçmiş semâvî dinlerde de yer almıştır: "Biz onda (Tevrat*ta) onların üzerine şunu da yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş karşılıktır. Sonuç olarak yaralar birbirine kısastır. Fakat kim bu hakkını bağışlarsa, o kendisine keffârettir. Kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse onlar zalimlerin ta kendileridir." (el-Mâide, 5/45)

  Kur'an-ı Kerim, başkasını kasden öldüren katil için bir ceza daha bildirir:

  "Kim bir mümini kasden öldürürse, cezası içinde ebedî kalıcı olmak üzere cehennemdir. Allah ona gazabetmiş ve lânet etmiştir. Ve ona büyük bir azap hazırlamıştır. " (en-Nisâ, 4/93)

  Hadiste, kişinin ancak üç durumda ve hâkim kararıyla öldürülebileceği bildirilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır:

  "Müslümanın kanı ancak üç şeyden birisi ile helâl olur. Zina eden evli, cana karşılık can, dinini terkeden ve İslâm toplumundan ayrılan kimse." (Buhârî, Diyet, 6; Müslim, Kasâme 25; Ebû Davud, Hudud, I; Tirmîzî, Hudud, 15) Bu hadisi İbn Mes'ud (r.a.) rivâyet etmiştir.

  Başka bir rivâyet şöyledir: "Kişinin kanı üç durumda helâl olur: İmandan sonra kâfir olan yahut evlilikten sonra zina eden yahut da haksız yere bir cana kıyan kimse."

  Katlin ve intiharın haramlığı konusunda çeşitli hadisler nakledilmiştir: "Bir müminin öldürülmesi, Allah katında, dünyanın sona ermesinden daha büyük bir olaydır."

  "Şüphesiz, sizin kanlarınız ve mallarınız; bu gününüzün, bu ayınızın ve bu beldenizin haram olduğu gibi birbirinize haramdır." (Buhâri ilim, 37; Hacc, 132; Hudûd, 9; Müslim, Hacc, 147; Tirmîzî, Fiten, 6)

  "Yedi helâk edici şeyden sakınınız. Bir tanesi de haklı durumlar müstesna Allah'ın haram kıldığı cana kıymaktır. " (Buhârî, Müslim, Ebû Davud ve Nesâi)

  Kasden öldürmenin cezasını hadis tesbit etmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurdu: "Kasden öldürmede kısas vardır. Ancak, maktulün velisinin affetmesi halinde durum değişmektedir."

  Yani başkasını kasden öldüren, maktulün akrabaları tarafından affedilmedikçe ona kısas uygulanması gerekir.

  Kasden adam öldüren kimse asî ve fâsık olur. Onun işi Allah'a kalmıştır. Dilerse ona azap eder, dilerse bağışlar. İslâm âlimlerinin çoğunluğuna göre katilin tevbesi makbûldür. Böyle diyenlerin delilleri şu ayetlerdir:

  "Şüphesiz Allah, kendisine şirk (ortak) koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları dilediği kimseler için bağışlar. " (en-Nisâ, 4/48-116)

  "Şüphesiz Allah bütün günahları mağfiret eder." (ez-Zümer, 39/53) İbn Abbâs (r.a.) katilin bağışlanabileceği konusunda aksi görüştedir. Çünkü birisini kasten öldürenin cehenneme gireceği, Nisâ sûresi 93. ayetle sabittir.

  Diğer yandan yüz kişi öldüren kimsenin tevbesinin bile kabule şayan olduğunu bildiren hadis-i şerif malûm ve meşhurdur. (Buhâri, Enbiya, 54; Müslim, Tevbe, 46-47). Kâtilin, sürekli cehennem ateşine gireceğini bildiren ayetin, tevbe etmeden ölmesi haliyle ilgili olduğu yahut durumunun Cenâb-ı Hakk'ın dilemesine bağlı bulunduğu öne sürülmüştür.

  Şâfiî mezhebi, öldürmenin hükümlerini beş kısma ayırır: Farz, haram, mekruh, mendub ve mubah.

  1- Farz: Mürted (dinden çıkan)'ın tevbe etmediği ve düşman savaşçısının İslâm'a girmediği yahut cizyeyi vermediği zaman öldürülmesi farzdır.

  2- Haram: Kanının dökülmesi caiz olmayan masum kimsenin öldürülmesi haramdır.

  3- Mekruh: Bir kimsenin, kâfir olan hasmını Allah'a ve Resulüne sövdüğü zaman onu öldürmesi mekruhtur.

  4- Mübah: Kısas tatbik edilecek kimseyi veya devlet başkanının savaş esirini öldürmesi mubahtır. Çünkü o maslahata göre öldürüp öldürmemekte serbesttir. Nefis müdafaası için saldırganı öldürmek de mubahtır.

  Dört büyük mezheb imamı, öldürmenin mübah olduğu halleri şu şekilde sıralarlar: Bir kimse yabancı birisinin evine girdiğini; yabancı bir erkeği karısı veya yakın akrabası ile zina ederken görse onu öldürmesi helâldir. Katile kısas gerekmez. Zina, erkekle kadının rızası sonucu oluşmuşsa Hanefi ve Hanbelîlere göre kadının kocası onları suçüstü yakalaması halinde her ikisini de öldürebilir. Eğer erkek, kadını zinaya zorlamışsa kadının bu erkeği öldürmesi mübah görülmüştür. Ancak sonradan zina ettiğini öğrenirse o takdirde öldüremez. Buna devlet yetkilileri ceza verir. Bu durumda erkek karısını boşayabilir.

  Hamdi DÖNDÜREN


 2. 09.Ağustos.2011, 02:09
  1
  Üye  Adam öldürmenin caiz olduğu yerler neresidir. Namus için adam öldürmek caiz mi?

  İnsan öldürmenin caiz olduğu durumlar nelerdir?

  Soru

  Adam öldürmenin caiz olduğu an ve caiz olmadığı anlar ne zamanlardır?eve giren hırsızı vurmak caiz mi?  Kur'an-ı Kerim'de adam öldürmenin haram olduğunu bildiren birçok ayet vardır. Bu ayetlerin birinde şöyle buyurulur:

  "Allah'ın haram kıldığı cana, haklı bir sebep olmadıkça kıymayın. Kim mazlum olarak öldürülürse biz onun velisine (mirasçısına hakkını isteme konusunda) bir yetki vermişizdir. O da öldürmede aşırı gitmesin. Çünkü o, zaten yardıma mazhar kılınmıştır." (el-İsrâ, 17/33)

  Âdem (a.s.)'ın oğlu Kâbil*in Hâbil'i öldürme suçu, öldürmenin insanlığa tecavüz anlamına gelen bir suç olduğunu gösterir. Nitekim Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: "Bu yüzden İsrâiloğulları'na şu gerçeği hükmettik: Kim bir canı, bir can karşılığında veya yeryüzünde bir fesat çıkarmaktan dolayı olmaksızın, öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur." (el-Mâide, 5/32)

  Katil için kısas cezası şu ayetle sabittir:

  "Ey iman edenler, öldürenler hakkında size kısas (misilleme) yazıldı. Hür hür ile; köle köle ile; dişi dişi ile kısas edilir. Fakat öldürenin lehinde, öldürülenin kardeşi (velisi) tarafından cüz'î bir şey af * olunursa kısas düşer. Artık örfe uyarak, maktulün velisine güzellikle ödemede bulunmak gerekir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve esirgemedir. O halde kim bu aftan ve diyetin edâsından sonra, katile veya yakınlarına karşı tecavüzde bulunursa, onun için pek acıklı bir azap vardır. Ey akıl sahipleri kısasta sizin için bir hayat vardır. Umulur ki sakınırsınız. " (el-Bakara, 2/178-179)

  Kısas hükmü, geçmiş semâvî dinlerde de yer almıştır: "Biz onda (Tevrat*ta) onların üzerine şunu da yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş karşılıktır. Sonuç olarak yaralar birbirine kısastır. Fakat kim bu hakkını bağışlarsa, o kendisine keffârettir. Kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse onlar zalimlerin ta kendileridir." (el-Mâide, 5/45)

  Kur'an-ı Kerim, başkasını kasden öldüren katil için bir ceza daha bildirir:

  "Kim bir mümini kasden öldürürse, cezası içinde ebedî kalıcı olmak üzere cehennemdir. Allah ona gazabetmiş ve lânet etmiştir. Ve ona büyük bir azap hazırlamıştır. " (en-Nisâ, 4/93)

  Hadiste, kişinin ancak üç durumda ve hâkim kararıyla öldürülebileceği bildirilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır:

  "Müslümanın kanı ancak üç şeyden birisi ile helâl olur. Zina eden evli, cana karşılık can, dinini terkeden ve İslâm toplumundan ayrılan kimse." (Buhârî, Diyet, 6; Müslim, Kasâme 25; Ebû Davud, Hudud, I; Tirmîzî, Hudud, 15) Bu hadisi İbn Mes'ud (r.a.) rivâyet etmiştir.

  Başka bir rivâyet şöyledir: "Kişinin kanı üç durumda helâl olur: İmandan sonra kâfir olan yahut evlilikten sonra zina eden yahut da haksız yere bir cana kıyan kimse."

  Katlin ve intiharın haramlığı konusunda çeşitli hadisler nakledilmiştir: "Bir müminin öldürülmesi, Allah katında, dünyanın sona ermesinden daha büyük bir olaydır."

  "Şüphesiz, sizin kanlarınız ve mallarınız; bu gününüzün, bu ayınızın ve bu beldenizin haram olduğu gibi birbirinize haramdır." (Buhâri ilim, 37; Hacc, 132; Hudûd, 9; Müslim, Hacc, 147; Tirmîzî, Fiten, 6)

  "Yedi helâk edici şeyden sakınınız. Bir tanesi de haklı durumlar müstesna Allah'ın haram kıldığı cana kıymaktır. " (Buhârî, Müslim, Ebû Davud ve Nesâi)

  Kasden öldürmenin cezasını hadis tesbit etmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurdu: "Kasden öldürmede kısas vardır. Ancak, maktulün velisinin affetmesi halinde durum değişmektedir."

  Yani başkasını kasden öldüren, maktulün akrabaları tarafından affedilmedikçe ona kısas uygulanması gerekir.

  Kasden adam öldüren kimse asî ve fâsık olur. Onun işi Allah'a kalmıştır. Dilerse ona azap eder, dilerse bağışlar. İslâm âlimlerinin çoğunluğuna göre katilin tevbesi makbûldür. Böyle diyenlerin delilleri şu ayetlerdir:

  "Şüphesiz Allah, kendisine şirk (ortak) koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları dilediği kimseler için bağışlar. " (en-Nisâ, 4/48-116)

  "Şüphesiz Allah bütün günahları mağfiret eder." (ez-Zümer, 39/53) İbn Abbâs (r.a.) katilin bağışlanabileceği konusunda aksi görüştedir. Çünkü birisini kasten öldürenin cehenneme gireceği, Nisâ sûresi 93. ayetle sabittir.

  Diğer yandan yüz kişi öldüren kimsenin tevbesinin bile kabule şayan olduğunu bildiren hadis-i şerif malûm ve meşhurdur. (Buhâri, Enbiya, 54; Müslim, Tevbe, 46-47). Kâtilin, sürekli cehennem ateşine gireceğini bildiren ayetin, tevbe etmeden ölmesi haliyle ilgili olduğu yahut durumunun Cenâb-ı Hakk'ın dilemesine bağlı bulunduğu öne sürülmüştür.

  Şâfiî mezhebi, öldürmenin hükümlerini beş kısma ayırır: Farz, haram, mekruh, mendub ve mubah.

  1- Farz: Mürted (dinden çıkan)'ın tevbe etmediği ve düşman savaşçısının İslâm'a girmediği yahut cizyeyi vermediği zaman öldürülmesi farzdır.

  2- Haram: Kanının dökülmesi caiz olmayan masum kimsenin öldürülmesi haramdır.

  3- Mekruh: Bir kimsenin, kâfir olan hasmını Allah'a ve Resulüne sövdüğü zaman onu öldürmesi mekruhtur.

  4- Mübah: Kısas tatbik edilecek kimseyi veya devlet başkanının savaş esirini öldürmesi mubahtır. Çünkü o maslahata göre öldürüp öldürmemekte serbesttir. Nefis müdafaası için saldırganı öldürmek de mubahtır.

  Dört büyük mezheb imamı, öldürmenin mübah olduğu halleri şu şekilde sıralarlar: Bir kimse yabancı birisinin evine girdiğini; yabancı bir erkeği karısı veya yakın akrabası ile zina ederken görse onu öldürmesi helâldir. Katile kısas gerekmez. Zina, erkekle kadının rızası sonucu oluşmuşsa Hanefi ve Hanbelîlere göre kadının kocası onları suçüstü yakalaması halinde her ikisini de öldürebilir. Eğer erkek, kadını zinaya zorlamışsa kadının bu erkeği öldürmesi mübah görülmüştür. Ancak sonradan zina ettiğini öğrenirse o takdirde öldüremez. Buna devlet yetkilileri ceza verir. Bu durumda erkek karısını boşayabilir.

  Hamdi DÖNDÜREN

 3. 09.Ağustos.2011, 11:19
  2
  Ercan
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Temmuz.2011
  Üye No: 88468
  Mesaj Sayısı: 3,114
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 33
  Bulunduğu yer: Gaziantep

  Cevap: Adam öldürmenin caiz olduğu yerler neresidir. Namus için adam öldürmek caiz mi?
  Allah razı olsun hocam.


 4. 09.Ağustos.2011, 11:19
  2
  Devamlı Üye  Allah razı olsun hocam.

 5. 14.Ocak.2013, 10:00
  3
  imam
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 20.Ağustos.2007
  Üye No: 2034
  Mesaj Sayısı: 7,886
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10
  Bulunduğu yer: minallah-ilelllah

  Cevap: Adam öldürmenin caiz olduğu yerler neresidir. Namus için adam öldürmek caiz mi?

  amin sendende.

  Namus cinayeti ne demektir?
  Namus cinayeti denilen şey, eğer eşin zina etmesi ise islama göre öldürürülür.


 6. 14.Ocak.2013, 10:00
  3
  Üye
  amin sendende.

  Namus cinayeti ne demektir?
  Namus cinayeti denilen şey, eğer eşin zina etmesi ise islama göre öldürürülür.

 7. 27.Temmuz.2013, 05:12
  4
  Misafir

  Cevap: Adam öldürmenin caiz olduğu yerler neresidir. Namus için adam öldürmek caiz mi?

  eşim olcak kişi bende nikahlı iken birkaç kişi ile aldatıyo beni beni tahrik edip evden uzaklaştırma bile verdirdi evden uzaklaştırma kararı ile dostunu evime almış ve iki oğlum var beni defalarca aldatmış en sonu büyük oğlum söyledi 12 yaşında evimi terkedip kaçmışlar .bir kadının ihtiyacı olan her şeyi ona verdim .şimdi soruyorum onları öldürmek caizmi.


 8. 27.Temmuz.2013, 05:12
  4
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  eşim olcak kişi bende nikahlı iken birkaç kişi ile aldatıyo beni beni tahrik edip evden uzaklaştırma bile verdirdi evden uzaklaştırma kararı ile dostunu evime almış ve iki oğlum var beni defalarca aldatmış en sonu büyük oğlum söyledi 12 yaşında evimi terkedip kaçmışlar .bir kadının ihtiyacı olan her şeyi ona verdim .şimdi soruyorum onları öldürmek caizmi.

 9. 06.Ağustos.2014, 05:23
  5
  Misafir

  Cevap: Adam öldürmenin caiz olduğu yerler neresidir. Namus için adam öldürmek caiz mi?

  islami ülkede adam öldürecek sadece devlettir
  şahıslar öldüremez


 10. 06.Ağustos.2014, 05:23
  5
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  islami ülkede adam öldürecek sadece devlettir
  şahıslar öldüremez

 11. 06.Ağustos.2014, 06:16
  6
  Misafir

  Cevap: Adam öldürmenin caiz olduğu yerler neresidir. Namus için adam öldürmek caiz mi?

  Kiz kardesimi zina ederken gorsem yakalarsam oldursem ne olur hocam


 12. 06.Ağustos.2014, 06:16
  6
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Kiz kardesimi zina ederken gorsem yakalarsam oldursem ne olur hocam

 13. 14.Aralık.2014, 02:54
  7
  Misafir

  Cevap: Adam öldürmenin caiz olduğu yerler neresidir. Namus için adam öldürmek caiz mi?

  Hocam bir muslumana dunyayi zindan eden birini oldurmek caizmidir


 14. 14.Aralık.2014, 02:54
  7
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Hocam bir muslumana dunyayi zindan eden birini oldurmek caizmidir

 15. 16.Temmuz.2015, 19:12
  8
  Misafir

  Cevap: Adam öldürmenin caiz olduğu yerler neresidir. Namus için adam öldürmek caiz mi?

  Rüyamda en iyi üç kız arkadaşım ileydim. Birkaç tane adam bize musallat oldu. Ben de beni taciz etmeye çalışan adamı öldürdüm. Ve sonra saklandım. Daha sonra ter içinde uyandım. Bu ne anlama geliyor.


 16. 16.Temmuz.2015, 19:12
  8
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Rüyamda en iyi üç kız arkadaşım ileydim. Birkaç tane adam bize musallat oldu. Ben de beni taciz etmeye çalışan adamı öldürdüm. Ve sonra saklandım. Daha sonra ter içinde uyandım. Bu ne anlama geliyor.

 17. 01.Ağustos.2015, 23:47
  9
  arifselim
  Yönetici

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Nisan.2007
  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 26,645
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Cevap: Adam öldürmenin caiz olduğu yerler neresidir. Namus için adam öldürmek caiz mi?

  Hiç kimse kendi görüş ve kararına göre kimseyi öldüremez böyle birşey islam da yoktur bunu diyen islama iftara atan bir zavallıdır. Ancak islam devletinde mahkeme buna karar verebilir.


 18. 01.Ağustos.2015, 23:47
  9
  Yönetici
  Hiç kimse kendi görüş ve kararına göre kimseyi öldüremez böyle birşey islam da yoktur bunu diyen islama iftara atan bir zavallıdır. Ancak islam devletinde mahkeme buna karar verebilir.

 19. 18.Ekim.2015, 11:58
  10
  Misafir

  Cevap: Adam öldürmenin caiz olduğu yerler neresidir. Namus için adam öldürmek caiz mi?

  Zina yapmamis ama onunla defalarca konuşmuş.aldatmanin eşiğinde olan kadin yada kadinin konuştuğu kişi öldurulurmu


 20. 18.Ekim.2015, 11:58
  10
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Zina yapmamis ama onunla defalarca konuşmuş.aldatmanin eşiğinde olan kadin yada kadinin konuştuğu kişi öldurulurmu

 21. 20.Ekim.2015, 01:12
  11
  Misafir

  Cevap: Adam öldürmenin caiz olduğu yerler neresidir. Namus için adam öldürmek caiz mi?

  valla abicim bana kalsa sonuna kadar caiz amma iş bizim hükmümüze bakmaz bırak allahından bulsun


 22. 20.Ekim.2015, 01:12
  11
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  valla abicim bana kalsa sonuna kadar caiz amma iş bizim hükmümüze bakmaz bırak allahından bulsun

 23. 22.Aralık.2015, 21:51
  12
  Misafir

  Cevap: Adam öldürmenin caiz olduğu yerler neresidir. Namus için adam öldürmek caiz mi?

  Hocam kastten babami oldurduler topluluk halinde bende babami olduren lerden birisinioldursem helal midir


 24. 22.Aralık.2015, 21:51
  12
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Hocam kastten babami oldurduler topluluk halinde bende babami olduren lerden birisinioldursem helal midir
+ Yorum Gönder
Git 12 Son